Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri Seçkin Yayıncılık

Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri Seçkin Yayıncılık

 105,00

Stok kodu: 9789750269844 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2021
ISBN9789750269844
Sayfa Sayısı328
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 39 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Etkili bir yazılı veya sözlü iletişim ancak dilin doğru kullanılmasıyla mümkündür. Etkili yazı yazma, yetenek olduğu kadar uzun yıllara yayılan okuma ve yazma deneyimi gerektirir. Başarılı yazı yazmak için yazım kurallarına uymanın yanında, sistemli düşünme, hayal kurma, duyguları ve düşünceleri aktarabilme yeteneğine de ihtiyaç vardır.
Bir yazışma türü olarak iş yazışmaları birçok amaçla yapılır; iş yazışmalarının asıl amacı örgüt çalışanlarını bilgilendirmek, örgütün iç ve dış çevresi arasındaki gelişmelerden onları haberdar etmek, üstlerin talimatlarını, astların ise taleplerini iletmektir. Yazışma aynı zamanda çalışanları motive edici bir işleve sahiptir. Bunun için yazışmaların ikna edici ve etkileyici olması gerekir. İş yazışmaları edebi yazılar değildir. Onların asıl amacı kurumsal faaliyetlerin resmi bir düzlemde yürütülmesini sağlamaktır.
İş yazışmalarının beceriyle geliştirilebilecek bir yönü vardır. Bunun için dilin imla ve gramer kurallarının bilinmesi ve yazışma kurallarının şekil ve içerik koşullarına uyulması önemlidir. Aksi halde dil ve anlatım bozukluklarıyla dolu bir yazı da mesaj tam olarak iletilemez. Kitap, burada belirtilen hassasiyetin geliştirilmesi konusunda hazırlanan ve kurumsal/örgütsel resmi/yazılı iletişim konusunda ilgililere destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 
Konu Başlıkları
.
İletişim ve Yazılı İletişim
.
Yazım Kuralları
.
Yazışma Teknikleri
.
Yazışma Türleri
.
Örgütsel Yazışma ve İş Mektupları
.
Raporlar ve Rapor Yazma Teknikleri
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Giriş 
 
13
Birinci Bölüm
 
 
İLETİŞİM VE YAZILI İLETİŞİM
 
 
1. DİL VE DİLLERİN DOĞUŞU 
 
19
1.1. Dünya Dilleri 
 
19
1.2. Dillerin Çeşitlenmeleri 
 
21
1.2.1. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi 
 
22
1.2.2. Türkiye Türkçesi 
 
22
2. İLETİŞİM VE YAZILI İLETİŞİM 
 
23
2.1. İletişimin Amacı 
 
24
2.2. İletişimin Unsurları 
 
25
2.3. İletişim Türleri 
 
27
2.3.1. Sözlü İletişim 
 
28
2.3.2. Sözsüz İletişim 
 
28
2.3.3. Yazılı İletişim 
 
29
2.4. Yazı Çeşitleri 
 
31
2.5. Sözlü ve Yazılı İletişim Arasındaki İlişki 
 
32
2.6. Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları 
 
34
3. ETKİN YAZI VE ETKİN YAZI YAZMANIN KURALLARI 
 
35
3.1. İletişimde Doğruluk İlkesi 
 
37
3.2. Paragraf Bilgisi 
 
38
2.3. Genel Semantik 
 
42
3.4. Etkin Yazı Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi 
 
43
4. YAZILI İLETİŞİMDE ETKİNLİK FAKTÖRLERİ 
 
45
4.1. Yazının Amacının Olması 
 
46
4.2. Doğruluk 
 
47
4.3. İnandırıcılık 
 
47
4.4. Kısalık (Özlülük) 
 
47
4.5. Açıklık 
 
48
4.6. Canlılık 
 
48
4.7. Saygı ve İçtenlik 
 
49
4.8. Yazının Tam Olması 
 
49
4.9. Planlılık 
 
49
4.10. Doğallık 
 
49
4.11. Kesinlik 
 
50
4.12. Nezaket Kurallarına Uygunluk 
 
50
4.13. Dilin Okuyana Uygunluğu 
 
51
4.14. Yazının Biçimi 
 
51
4.15. Yazıda Üslûp 
 
51
4.16. Yazıda Duygu Aktarımı 
 
52
İkinci Bölüm
 
 
YAZIŞMA VE YAZIM KURALLARI
 
 
1. GENEL HATLARIYLA YAZIŞMA 
 
55
1.1. Ses Bilgisi 
 
55
1.2. Sözcük Bilgisi 
 
56
1.2.1. Sözcük Türleri 
 
57
1.2.2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 
 
67
1.2.3. Sözcüklerde Anlam Özellikleri 
 
68
1.3. Cümle (Sentaks) Bilgisi 
 
71
1.3.1. Cümle Çeşitleri 
 
74
1.3.2. Konu ve Anlatım Düzeni 
 
75
2. YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 
 
77
2.1. Düzeltme İşareti 
 
78
2.2. Büyük Ünlü Uyumu 
 
79
2.3. Küçük Ünlü Uyumu 
 
80
2.4. Ünlü Daralması (a – ı, e – i) 
 
81
2.5. Ünlü Düşmesi 
 
82
2.6. Ünsüzlerin Nitelikleri 
 
82
2.7. Ünsüz Uyumu 
 
83
2.8. Ünsüz Türemesi (y, v) 
 
83
2.9. Ünsüz Düşmesi 
 
84
2.10. n > m Değişmesi 
 
84
2.11. Büyük Harflerin Yazımı 
 
84
2.12. Sayıların Yazımı 
 
89
2.13. Ek olan “–ki” ile Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı 
 
92
2.14. Soru Edatı Olan “mi”nin Yazımı 
 
93
2.15. Bağlaç Olan ne ne ’nin Yazılışı 
 
94
2.16. “de” Bağlacıyla, Ek Olan “–de”nin Yazımı 
 
94
2.17. Mastar Eklerinin Yazılışı 
 
95
2.18. Kısaltmaların Yazımı 
 
97
2.19. Birleşik Kelimelerin Yazılışı 
 
97
2.20. Diğer Bazı Kurallar 
 
106
3. İMLÂ HATALARI 
 
106
3.1. Dil ve Anlatım Bozuklukları 
 
108
3.2. Ses ve Ahenk Bozuklukları 
 
111
3.3. Anlam Kusurları 
 
112
3.4. Cümle Bozuklukları 
 
112
3.5. Özne Yüklem Uyumu 
 
115
4. NOKTALAMA İŞARETLERİ 
 
116
Üçüncü Bölüm
 
 
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
 
 
1. YAZIŞMA TEKNİKLERİ 
 
129
1.1. Giriş, Gelişme ve Sonuç Yazma 
 
129
1.2. Yazı Planı Hazırlama 
 
132
1.3. Zihin Haritası Oluşturma 
 
134
1.4. Yazı Taslağı Hazırlama 
 
134
1.5. Yazılarda Somut ve Soyut Unsurlar 
 
135
2. YAZININ KONTROL EDİLMESİ 
 
136
2.1. Yazının Anlam Yönünden Kontrolü 
 
137
2.2. Yazının Dil ve Üslûp Yönünden Kontrolü 
 
139
2.3. Yazının İstatistiksel Açıdan Kontrolü 
 
142
2.4. Yazının Yazım Kuralları Açısından Kontrolü 
 
144
2.5. Yazının Analiz Edilmesi 
 
144
Dördüncü Bölüm
 
 
YAZIŞMA TÜRLERİ
 
 
1. YAZIŞMA TÜRLERİ 
 
149
1.1. Ticari Amaçlı Yazılar 
 
149
1.2. Resmi Yazılar 
 
149
1.3. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
 
151
1.3.1. Resmi Yazışmaların Şekil Yönü 
 
168
1.4. Resmi Yazı Çeşitleri 
 
169
1.4.1. Mazbata 
 
170
1.4.2. Sözleşme 
 
170
1.4.3. Tezkere 
 
171
1.4.4. Şartname 
 
171
1.4.5. Sirküler (Genelge) 
 
172
1.4.6. Form Yazıları 
 
174
1.4.7. Müzekkere 
 
174
1.4.8. Vekâletname 
 
174
1.4.9. Memorandum 
 
175
1.4.10. İlan 
 
179
1.4.11. Karar 
 
181
1.4.12. Tutanak 
 
182
1.5. Özel Yazılar 
 
184
1.5.1. Dilekçe 
 
184
1.5.2. Davetiyeler 
 
186
1.5.3. Tebrikler 
 
187
1.5.4. Özgeçmiş (CV) 
 
188
1.5.5. Teşekkür Mektupları 
 
192
1.5.6. Başsağlığı ve Teselli Mektupları 
 
194
1.5.7. Telgraf 
 
195
1.5.8. Resmi Olmayan Notlar 
 
196
Beşinci Bölüm
 
 
ÖRGÜTSEL YAZIŞMA VE İŞ MEKTUPLARI
 
 
1. ÖRGÜTLERDE YAZILI İLETİŞİM VE ÖNEMİ 
 
201
1.1. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları 
 
202
1.2. Örgütsel İletişim Araçları 
 
203
1.2.1. Yazılı İletişim Araçları 
 
206
1.2.2. Visual (Görsel) ve Audio–visual (işitsel–Görsel) İletişim Araçları 
 
208
1.2.3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 
209
1.2.4. Elektronik İletişim Araçları 
 
210
2. MEKTUP VE İŞ MEKTUPLARI 
 
211
2.1. İş Mektuplarının Amacı 
 
213
2.2. İş Mektuplarının Bölümleri 
 
214
2.3. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi 
 
218
2.4. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi 
 
218
3. İŞ MEKTUPLARI (YAZILARI) TÜRLERİ 
 
220
3.1. Örgüt İçi Mektup ve Yazılar 
 
220
3.2. Tanıtma ve Reklam Mektupları 
 
221
3.3. Satış Mektupları 
 
222
3.4. Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Mektupları 
 
223
3.5. İstek ve Sipariş Mektupları 
 
225
3.6. Tekit Mektupları 
 
227
3.7. Teyit (Doğrulama) Mektupları 
 
227
3.8. Kredi Mektupları 
 
228
3.9. Tahsilat ve Ödeme Takip Mektupları 
 
229
3.10. Özür Dileme Mektupları 
 
230
3.11. Ret/Kabul Mektupları 
 
231
3.12. Alındı ve Teşekkür Mektupları 
 
232
3.14. İş İsteme Mektupları 
 
233
4. İŞ MEKTUPLARINI CEVAPLAMA 
 
234
Altıncı Bölüm
 
 
RAPORLAR VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ
 
 
1. RAPOR HAZIRLAMA VE RAPOR YAZIMI 
 
237
1.1. Raporun Tanımı, Amacı ve Kapsamı 
 
237
1.2. Rapor Türleri 
 
240
1.2.1. İçeriklerine Göre Raporlar 
 
241
1.2.2. Sürelerine Göre Raporlar 
 
242
1.2.3. Yapılarına (Şekillerine) Göre Raporlar 
 
244
1.3. Raporların Teknik Özellikleri 
 
247
2. RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ 
 
248
2.1. Rapor Yazmaya Teknik Hazırlık 
 
249
2.1.1. Raporlarda Hedef Belirleme 
 
252
2.1.2. Rapor Taslağı Oluşturma 
 
255
2.1.3. Rapor Planı Hazırlama 
 
256
2.2. Veri ve Veri Kaynakları 
 
257
2.3. Veri Toplama ve Düzenleme 
 
261
2.4. Veri Konuları 
 
262
2.5. Veri Toplama Teknikleri 
 
266
2.5.1. Görüşme 
 
267
2.5.2. Anket 
 
267
2.5.3. Gözlem 
 
268
2.5.4. Örneklem 
 
269
2.5.5. Belgesel Kaynak Tarama 
 
271
2.6. Raporun Yazım Aşaması 
 
272
2.7. Veri İşleme Tekniği 
 
272
2.7.1. Verileri Karşılaştırma ve Sıralama 
 
274
2.7.2. Verilerin Analiz Edilmesi 
 
276
2.8. Veri İşleme Araçları 
 
277
2.8.1. SPSS İstatistik Analiz Programı 
 
278
2.8.2. VISIO 
 
278
2.8.3. Ofis Programları 
 
278
2.8.4. Project Manager 
 
278
2.8.5. Muhasebe ve Finans Yazılımları 
 
278
2.8.6. İnsan Kaynakları Yazılımları 
 
278
2.9. Raporu Yapılandırma 
 
279
2.10. Rapora Biçim Verme 
 
281
2.11. Raporun Bölümleri 
 
286
2.12. Raporlarda Dil ve Üslûp 
 
292
3. RAPORLARIN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜ 
 
293
3.1. Raporun İçerik Planlaması 
 
294
3.2. Aktarma ve Aktarma Yazım Kuralları 
 
294
3.3. Kaynak Gösterme ve Dipnot Yazma 
 
296
3.4. Raporun Kontrolü 
 
299
3.5. Raporun Redaksiyonu 
 
301
3.6. Özet 
 
303
3.7. Yargı 
 
304
3.8. Öneriler 
 
304
3.9. Kaynakça (Bibliyografya) 
 
304
EK: 1. Uzman Raporu 
 
306
EK: 2. Yıllık Faaliyet Raporu 
 
307
EK: 3. Yıllık Faaliyet Raporu 
 
309
EK: 4. İhracatta Yazışma Örnekleri 
 
311
Kaynakça 
 
323

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: