2021 ATEŞ İnsan Hakları ve Demokratikleşme Konu Anlatımlı – Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya Savaş Yayınları

-25%

2021 ATEŞ İnsan Hakları ve Demokratikleşme Konu Anlatımlı – Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya Savaş Yayınları

 187,50

Stok kodu: 9786057038968 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıNisan 2021
ISBN9786057038968
Sayfa Sayısı568
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 29 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

ATEŞ
İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya

7. Baskı Nisan 2021

kıcı konu anlatımı
ablolar ile anlatım
n önemli noktalar
     Ş ematik konu anlatımı

Mart 2021 Tarihinde Açıklanan İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

20 Mart 2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

2 Mart 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 71 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Dernekler Kanununda Değişiklikler Yapan 27.12.2020 Tarihli ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Kanunu 22. Maddesi ile ilgili RG’de 18/11/2020’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 tarihli ve E.: 2020/12, K.: 2020/46 Sayılı Kararı

3.7.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.7.2020 Tarihli ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

En son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavında Sorulan 6 Adet İnsan Hakları ve Demokratikleşme Sorusu Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş 70 ADET ÇIKMIŞ İNSAN HAKLARI SORUSU ve

Her bölümün sonunda Bölümün Tekrarını Yapan 80 ADET ÇALIŞMA SORUSU  olmak üzere KİTABIN TAMAMINDA TOPLAM 150 SORU

İçindekiler

1. Bölüm
İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve

2. Bölüm
1982 Anayasasında Temel Haklar, Hürriyetler ve Ödevler

3. Bölüm
İnsan Hakları Hukuku Ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler

4. Bölüm
İnsan Hakları İle İlgili Ulusal Mekanizmalar

5. Bölüm
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi  Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi, 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-AB Zirvesi Bildirisi, AB Kurumları, Avrupa Birliğine Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi

6. Bölüm
İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler Ve Belgeler

7. Baskıya Önsöz

İnsan Hakları ve Demokratikleşme dersi çok geniş, dağınık ve yoğun içeriğinden dolayı tüm öğrencilerin kapsamını somutlaştırmada ve sınırlarına hâkim olmada en zorlandığı derslerden birisidir.
Daha önce İnsan Hakları ve Demokratikleşme alanında çıkardığımız pek çok kitapta okuyucuların yoğun ve kapsamlı içerik ve konuları hazmetmekte, kavramakta ve öğrenmekte oldukça zorlandıklarını gördük.
Bu çerçevede, elinizdeki kitabı İnsan Haklarının kapsamını oluşturan tüm konuları tüm son gelişmeleri içerecek şekilde en güncel haliyle tümdengelim metodunu kullanarak önce içeriğini ve sınırlarını netleştirerek, sonra kategorize ve şematize ederek, benzer ve farklı noktaları belirginleştirecek spesifik tablolar oluşturarak hazırladık.
Kitabımız bu haliyle hiçbir konu anlatımına yer vermeyen ama hiçbir konuyu ve noktayı da atlamayan, ilgili olduğu alanın tamamını şema, tablo ve grafiklerle kristalize eden, somutlaştıran, özetleyen bir çeşit İnsan Hakları Atlası ya da Yol Haritası mahiyetiyle bu alanda bir ilki oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, kitabımızın bir önceki 6. Baskısının, daha önceki kaymakamlık sınavlarında da olduğu üzere, en son 18 Ekim 2021 tarihinde yapılan kaymakamlık sınavında sorulan 6 adet İnsan Hakları ve Demokratikleşme sorusunun tamamının cevabını içerdiğini büyük bir şükür, memnuniyet ve gururla ifade etmek isteriz.
Ateş İnsan Hakları ve Demokratikleşme kitabımızın 7. Baskısı, bir önceki 6. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek hazırlanmıştır:

Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanıp Cumhurbaşkanınca 2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

20 Mart 2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

2 Mart 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 71 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 4 Mart 2020 tarih ve 2186 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Dernekler Kanununda Değişiklikler Yapan 27.12.2020 Tarihli ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Kanunu 22. Maddesi ile ilgili RG’de 18/11/2020’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 tarihli ve E.: 2020/12, K.: 2020/46 Sayılı Kararı

3.7.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.7.2020 Tarihli ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

En son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavında Sorulan 6 Adet İnsan Hakları ve Demokratikleşme Sorusu Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş 70 ADET ÇIKMIŞ İNSAN HAKLARI SORUSU ve 

Her bölümün sonunda Bölümün Tekrarını Yapan 80 ADET ÇALIŞMA SORUSU
olmak üzere KİTABIN TAMAMINDA TOPLAM 150 SORU 
 

ÇALIŞMA SORUSU olmak üzere KİTABIN TAMAMINDA TOPLAM 144 SORU
 
Başarınız için son derece kritik önemi haiz son hususu tekrar vurgulayacak olursak, toplam 6 bölümden oluşan kitabımızda her bir bölümün sonuna, bölümdeki her bir başlığın öğrenilip öğrenilmediğini sınayan toplam 80 adet “Bölümle İlgili Çalışma Soruları” ile, yine her bir bölümle ilgili başta kaymakamlık sınavı olmak üzere ilgili sınavlarda sorulmuş örnek sorulardan derlediğimiz toplam 64 adet “Bölümle İlgili Çıkmış Sorular” kısımlarını ilave ettik.
Ayrıca görece kısa ve kuramsal olan ilk bölüm ile Anayasa Hukukunun temel hak ve özgürlükler kısmıyla örtüşen ikinci bölüm dışında diğer tüm bölümlerin sonuna bölümün özetlenmiş ve mutlaka öğrenilmesi beklenen en önemli noktalarını içeren “Bölümle İlgili En Önemli Noktalar” kısımlarıyla konuların tam ve sağlam biçimde pekişmesini hedefledik.
Elinizde tuttuğunuz kitapla, özellikle Kaymakam Adaylığı Sınavına giren adayların en müşkül ve tedirgin oldukları alan olan İnsan Hakları ve Demokratikleşme dersinin artık sorun olmaktan çıkıp Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku gibi gönül rahatlığı ve kolaylıkla kavranacak bir hale gelmesi ümitlerimizle, tüm okuyucularımıza üstün başarılar dileriz.
Üsküdar & Sürmene / 25 Mart 2021
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Kaymakam Ahmet Gazi KAYA

ATEŞ
İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya

7. Baskı Nisan 2021

kıcı konu anlatımı
ablolar ile anlatım
n önemli noktalar
     Ş ematik konu anlatımı

Mart 2021 Tarihinde Açıklanan İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

20 Mart 2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

2 Mart 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 71 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Dernekler Kanununda Değişiklikler Yapan 27.12.2020 Tarihli ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Kanunu 22. Maddesi ile ilgili RG’de 18/11/2020’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 tarihli ve E.: 2020/12, K.: 2020/46 Sayılı Kararı

3.7.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.7.2020 Tarihli ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

En son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavında Sorulan 6 Adet İnsan Hakları ve Demokratikleşme Sorusu Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş 70 ADET ÇIKMIŞ İNSAN HAKLARI SORUSU ve

Her bölümün sonunda Bölümün Tekrarını Yapan 80 ADET ÇALIŞMA SORUSU  olmak üzere KİTABIN TAMAMINDA TOPLAM 150 SORU

İçindekiler

1. Bölüm
İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve

2. Bölüm
1982 Anayasasında Temel Haklar, Hürriyetler ve Ödevler

3. Bölüm
İnsan Hakları Hukuku Ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler

4. Bölüm
İnsan Hakları İle İlgili Ulusal Mekanizmalar

5. Bölüm
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi  Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi, 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-AB Zirvesi Bildirisi, AB Kurumları, Avrupa Birliğine Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi

6. Bölüm
İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler Ve Belgeler

7. Baskıya Önsöz

İnsan Hakları ve Demokratikleşme dersi çok geniş, dağınık ve yoğun içeriğinden dolayı tüm öğrencilerin kapsamını somutlaştırmada ve sınırlarına hâkim olmada en zorlandığı derslerden birisidir.
Daha önce İnsan Hakları ve Demokratikleşme alanında çıkardığımız pek çok kitapta okuyucuların yoğun ve kapsamlı içerik ve konuları hazmetmekte, kavramakta ve öğrenmekte oldukça zorlandıklarını gördük.
Bu çerçevede, elinizdeki kitabı İnsan Haklarının kapsamını oluşturan tüm konuları tüm son gelişmeleri içerecek şekilde en güncel haliyle tümdengelim metodunu kullanarak önce içeriğini ve sınırlarını netleştirerek, sonra kategorize ve şematize ederek, benzer ve farklı noktaları belirginleştirecek spesifik tablolar oluşturarak hazırladık.
Kitabımız bu haliyle hiçbir konu anlatımına yer vermeyen ama hiçbir konuyu ve noktayı da atlamayan, ilgili olduğu alanın tamamını şema, tablo ve grafiklerle kristalize eden, somutlaştıran, özetleyen bir çeşit İnsan Hakları Atlası ya da Yol Haritası mahiyetiyle bu alanda bir ilki oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, kitabımızın bir önceki 6. Baskısının, daha önceki kaymakamlık sınavlarında da olduğu üzere, en son 18 Ekim 2021 tarihinde yapılan kaymakamlık sınavında sorulan 6 adet İnsan Hakları ve Demokratikleşme sorusunun tamamının cevabını içerdiğini büyük bir şükür, memnuniyet ve gururla ifade etmek isteriz.
Ateş İnsan Hakları ve Demokratikleşme kitabımızın 7. Baskısı, bir önceki 6. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek hazırlanmıştır:

Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanıp Cumhurbaşkanınca 2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

20 Mart 2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

2 Mart 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 71 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 4 Mart 2020 tarih ve 2186 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Dernekler Kanununda Değişiklikler Yapan 27.12.2020 Tarihli ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Kanunu 22. Maddesi ile ilgili RG’de 18/11/2020’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 tarihli ve E.: 2020/12, K.: 2020/46 Sayılı Kararı

3.7.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.7.2020 Tarihli ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

En son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavında Sorulan 6 Adet İnsan Hakları ve Demokratikleşme Sorusu Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş 70 ADET ÇIKMIŞ İNSAN HAKLARI SORUSU ve 

Her bölümün sonunda Bölümün Tekrarını Yapan 80 ADET ÇALIŞMA SORUSU
olmak üzere KİTABIN TAMAMINDA TOPLAM 150 SORU 
 

ÇALIŞMA SORUSU olmak üzere KİTABIN TAMAMINDA TOPLAM 144 SORU
 
Başarınız için son derece kritik önemi haiz son hususu tekrar vurgulayacak olursak, toplam 6 bölümden oluşan kitabımızda her bir bölümün sonuna, bölümdeki her bir başlığın öğrenilip öğrenilmediğini sınayan toplam 80 adet “Bölümle İlgili Çalışma Soruları” ile, yine her bir bölümle ilgili başta kaymakamlık sınavı olmak üzere ilgili sınavlarda sorulmuş örnek sorulardan derlediğimiz toplam 64 adet “Bölümle İlgili Çıkmış Sorular” kısımlarını ilave ettik.
Ayrıca görece kısa ve kuramsal olan ilk bölüm ile Anayasa Hukukunun temel hak ve özgürlükler kısmıyla örtüşen ikinci bölüm dışında diğer tüm bölümlerin sonuna bölümün özetlenmiş ve mutlaka öğrenilmesi beklenen en önemli noktalarını içeren “Bölümle İlgili En Önemli Noktalar” kısımlarıyla konuların tam ve sağlam biçimde pekişmesini hedefledik.
Elinizde tuttuğunuz kitapla, özellikle Kaymakam Adaylığı Sınavına giren adayların en müşkül ve tedirgin oldukları alan olan İnsan Hakları ve Demokratikleşme dersinin artık sorun olmaktan çıkıp Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku gibi gönül rahatlığı ve kolaylıkla kavranacak bir hale gelmesi ümitlerimizle, tüm okuyucularımıza üstün başarılar dileriz.
Üsküdar & Sürmene / 25 Mart 2021
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Kaymakam Ahmet Gazi KAYA

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“2021 ATEŞ İnsan Hakları ve Demokratikleşme Konu Anlatımlı – Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya Savaş Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: