2022 Kaymakamlık Sınav Mevzuatı Makro Kitabevi

-25%

2022 Kaymakamlık Sınav Mevzuatı Makro Kitabevi

 172,50

Stok kodu: 9786057146625 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2022
ISBN9786057146625
Sayfa Sayısı615
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Sevgili Kaymakam Adayları:

Kaymakamlık Sınav Mevzuatı Kitabımızda en güncel mevzuatları ve değişiklikleri baz alarak gerekli düzenlemeleri yaptık. Toplam 115 mevzuattan oluşan kitabımız 09.06.2022 tarihli değişiklikler de işlenerek en güncel halini almıştır. İçerik şu şekildedir.

Hayallerinizdeki hayatı yaşamanız dileğiyle.

 

2022 KAYMAKAMLIK SINAV MEVZUATI

 

 (l)     Anayasayla İlgili Mevzuat

(ll)    İdare Hukukuyla İlgili Mevzuatlar

(lll)   Mahallî İdarelerle İlgili Mevzuatlar

(lV)  Ulusal İnsan Haklarıyla İlgili Mevzuatlar

(V)   İdarî Teşkilâtla İlgili Mevzuatlar ve Kararnameler

 

 

 

 

 

Düzenleme İsimleri;

 • 1982 Anayasası
 • TBMM İç Tüzüğü
 • Siyasi Partiler Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
 • Milletvekili Seçimi Kanunu
 • Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düznlenmesi Hakkında Kanun
 • Kamu İhale Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
 • Emniyet Teşkilat Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
 • Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Dernekler Kanunu
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • Kamu Konutları Kanunu
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Olağanüstü Hâl Kanunu
 • Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 • Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İl İdaresi Kanunu
 • Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilât, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Sayıştay Kanunu
 • Danıştay Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
 • Engelliler Hakkında Kanun
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 • Basın Kanunu
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
 • İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • Sulama Birlikleri Kanunu
 • İmar Kanunu
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 3096 sayılı Kanun
 • 3996 sayılı Kanun
 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Suç Mağdurlarının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Sanayileşme ve İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasıyla İlgili Kanun
 • İnsan Hakları Eylem Plânı İzleme ve Değerlendirme Kurulu
 • Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Ulusal Yapay Zekâ Stratejisine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
 • İklim Değişikliği Başkanlığı
 • Göç İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“2022 Kaymakamlık Sınav Mevzuatı Makro Kitabevi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: