Aile Hukuku Turhan Kitabevi

-5%

Aile Hukuku Turhan Kitabevi

 123,50

Stok kodu: 9786055593964 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıKasım 2020
ISBN9786055593964
Sayfa Sayısı650
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 18 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Aile Hukuku Turhan Kitabevi

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I.          AİLE HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE ÖNEMİ

II.         AİLE HUKUKUMUZUN NİTELİKLERİ

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

EVLENME

Birinci Ayırım

NİŞANLILIK

KAVRAM – TANIM – HUKUKSAL NİTELİĞİ

I.          Kavram-Tanım

II.         Hukuksal Niteliği

UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER VE ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI OLMA NİTELİĞİ

NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİĞİ

I.          Nişanlanma Ehliyeti

II.         Evlenme Engellerinin Bulunmaması

NİŞANLANMANIN GERÇEKLEŞMESİ

(ŞEKLİ) – İÇERİĞİ

I.          Nişanlanmanın Gerçekleşmesi (Şekli)

II.         Nişanlanmanın İçeriği

NİŞANLANMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI

I.          Nişanlanmanın Evlenmeye Zorlama Hakkı Vermemesi, Ceza

koşulu ve Cayma Tazminatı Taahhütlerinin Geçersizliği

II.         Evlenme Vaadine Uygun Hareket Yükümlülüğü

III.        Nişanlılığın Hısımlığa Yol Açmaması; Nişanlıların “Yakın”

Kavramı İçerisinde Yer Alması

NİŞANLANMANIN SONA ERMESİ

I.          Amacın Gerçekleşmesi İle Sona Erme

II.         Amacın Gerçekleşmemesi Sonucu Sona Erme          

NİŞANIN BOZULMASININ SONUÇLARI           

I.          Maddi Tazminat         

II.         Manevi Tazminat       

III.        Hediyelerin İadesi      

ZAMANAŞIMI

I.          Amacı 

II.         Süre ve İşlemeye Başlaması  

 

İkinci Ayırım

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

EVLENME EHLİYETİ    

I.          Evlenme Yaşı  

II.         Ayırt Etme Gücü         

III.        Yasal Temsilcinin İzni 

EVLENME ENGELLERİ 

I.          Kesin Evlenme Engelleri        

II.         Kesin Olmayan Evlenme Engelleri     

 

Üçüncü Ayırım

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

EVLENME BAŞVURUSU         

I.          Yetkili Makam

 

Dördüncü Ayırım

BATIL OLAN EVLENMELER

EVLİLİĞİ SONA ERDİREN SEBEPLER VE BATIL OLAN EVLENMELER 

YOKLUK VE BUTLAN  

I.          Aynı Cinsten Kişiler Arasındaki Evlilik

II.         Evlendirme Memuru Önünde Yapılmayan Evlilik     

III.        Evlenme İradesinin Evlenecek Kişiler Tarafından Aynı Anda ve Sözlü Olarak Açıklanmamış Olması

EVLENMENİN BUTLANI          

I.          Kavram-Yasal Düzenleme      

II.         Mutlak Butlan-Nisbi Butlan   

III.        Mutlak Butlan Nedeniyle Evliliğin İptali        

IV.        Nisbi Butlan Nedeniyle Evliliğin İptali            

V.         Butlanı Gerektirmeyen Sebepler       

VI.        Butlanın Etkisini Doğurma Anı ve Sonuçları  

4.         Ölen Eşin Mirasçılarının Davayı Sürdürmek İstemesi

           

İkinci Bölüm

GEÇERLİ EVLİLİĞİ SONA ERDİREN

SEBEPLER VE BOŞANMA

Birinci Ayırım

GEÇERLİ EVLİLİĞİ SONA ERDİREN SEBEPLER

GENEL OLARAK         

ÖLÜM 

GAİPLİK          

BOŞANMA     

İkinci Ayırım

BOŞANMA SEBEPLERİ

EVLİLİĞİN BOŞANMA NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ        

BOŞANMA SEBEPLERİ

I.          İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler     

           

II.         Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri          

A.         Özel-Genel Boşanma Sebepleri         

B.         Mutlak-Nisbi Boşanma Sebepleri      

ZİNA   

I.          Koşulları         

II.         Dava Hakkının Düşmesi         

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ      

I.          Hayata Kast    

II.         Pek Kötü Davranış      

III.        Onur Kırıcı Davranış   

IV.        Dava Hakkının Düşmesi         

SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME 

I.          Diğer Boşanma Sebeplerinden Farkı 

II.         Koşulları         

TERK   

I.          Getirilen Değişiklikler

II.         Koşulları         

AKIL HASTALIĞI          

I.          Getirilen Değişiklik     

II.         Koşulları         

I.          Genel ve Nisbi Boşanma Sebebi Olması        

II.         Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Yol Açan Geçimsizlik Halleri    

III.        Geçimsizlik     

IV.        Geçimsizlik Karinesine Dayanan Boşanma

 

Üçüncü Ayırım

BOŞANMA DAVASI VE SONUÇLARI

BOŞANMA DAVASI-BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI       

I.          Boşanma Davası        

II.         Boşanma veya Ayrılık Kararı  

BOŞANMA KARARININ KADININ KİŞİSEL DURUMUNA ETKİSİ           

I.          Kişisel Durumun Korunması   

II.         Kadının Soyadı

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI      

I.          Maddi Tazminat         

II.         Manevi Tazminat       

III.        Nafaka

IV.        Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi – İradın Değiştirilmesi       

V.         İradın Gelecek Yıllarda Artırım Oranlarının Da

Karar Altına Alınması  

VI.        Boşanmadan Sonra Açılacak Nafaka Davasında Yetki – Görev          

VII.       Boşanmanın Mali Sonuçlarına İlişkin Zamanaşımı    

VIII.      Mal Rejiminin Tasfiyesi       

IX.        Boşanma Nedeniyle Miras Haklarının Kaybı – Mirasçıların

Devam Eden Boşanma Davasına İlişkin Dava Hakları

BOŞANMANIN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN SONUÇLARI          

I.          Velayetin Ana veya Babadan Birine Verilmesi          

II.         Çocukla Kişisel İlişki   

III.        Nafaka

IV.        Gelecek Yıllara İlişkin Nafaka Artışının Da Karara Bağlanabilmesi    

V.         Durumun Değişmesi  

           

BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ     

I.          Maddenin Amacı       

II.         Yargılama Usulüne İlişkin Düzenlemeler       

 

Üçüncü Bölüm

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER          

I.          Genel Olarak  

II.         Konutun Seçimi, Birliğin Yönetimi ve Giderlere Katılma       

III.        Kadının Soyadı

BİRLİĞİN TEMSİLİ       

I.          Eşlerin Temsil Yetkisi 

II.         Sorumluluk     

III.        Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması       

IV.        Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi        

EŞLERİN MESLEK VE İŞİ          

I.          Eşlerin Çalışma Özgürlüğü   

II.         Çalışma Özgürlüğünün Kullanılmasında Birliğin Huzurunu

Gözetme         

EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ          

I.          Eşlerin Hukuksal İşlem Özgürlüğü      

II.         Kuralın İstisnası: Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler

III.        Aile Konutu ile İlgili Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler     

IV.        Paylı Mülkiyet Konusu Malda Payın Devri ile İlgili Hukuksal

İşlemlerde (TMK. md. 223/II) 

V.         Hukuksal İşlemin Geçerliliğini Etkilemeyen Rıza       

I.          Genel Olarak  

II.         Eşler Birlikte Yaşarken Evlilik Birliğinin Korunması   

III.        Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Halinde Evlilik Birliğinin

Korunması      

IV.        Borçlulara Ait Önlemler         

V.         Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması (Mahkeme Kararıyla

Diğer Eşin Rızasına Bağlanan Hukuksal İşlemlerde)
(TMK.md. 199; İMK.md. 178)

VI.        Durumun Değişmesi  

VII.       Yetki   

 

Dördüncü Bölüm

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

Birinci Ayırım

GENEL HÜKÜMLER

YASAL MAL REJİMİ    

I.          Kavram ve Önemi      

II.         Alman-İsviçre ve Avusturya Hukuklarında Mal Rejimi          

III.        Türk Hukukunda         

IV.        Yasal Rejim- Sözleşmesel Rejim         

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ       

I.          Sözleşmenin İçeriği    

II.         Sözleşme Ehliyeti        240

I.          Eşlerden Birinin İstemi İle Olağanüstü Mal Rejimi     248

II.         Cebri İcra Halinde      

III.        Önceki Rejimin Tasfiyesi        

ALACAKLILARIN KORUNMASI

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ       

BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ        

ENVANTER     

EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR

 

İkinci Ayırım

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

Birinci Alt Ayırım

EDİNİLMİŞ MALLAR-KİŞİSEL MALLAR-İSPATI-HAKLAR-SORUMLULUKLAR

MÜLKİYET      

I.          Kapsam          

II.         Edinilmiş Mallar         

III.        Kişisel Mallar (TMK. md. 220; İMK md. 198)

IV.        Edinilmiş veya Kişisel Malın İspatı     

            MALLARLA İLGİLİ YÖNETİM, YARARLANMA VE

TASARRUF YETKİLERİ

I.          Yönetim –Yararlanma ve Tasarruf Hakkı       

II.         Paylı Mülkiyette Tasarruf İşlemlerinin Diğer Eşin

Rızasına Bağlı Olması 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

           

İkinci Alt Ayırım

MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

            SONA ERME ANI        

            MALLARIN GERİ ALINMASI VE BORÇLAR     

            DEĞER ARTIŞ ALACAĞI          

I.          Kavram           

II.         Tanım 

III.        Katkı Alacağının Koşulları       

IV.        Katkı Alacağının Hukuksal Niteliği     

V.         Katkı Alacağının Benzer Alacaklardan Farkı   

VI.        Katkı Alacağının Dönemi        

VII.       Katkı Alacağının İspatı ve Hesaplanması       

VIII.      Katkı Alacağının Ödenmesi    

IX.        Katkı Alacağında Zamanaşımı

X.         Katkının Eski ve Yeni Medeni Kanunlarımız Döneminde       

XI.        Sözleşme İle Katkı Alacağından Vazgeçme veya Oranı Değiştirme

EŞLERİN PAYLARINI HESAPLANMASI

I.          Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması        

II.         Eklenecek Değerler   

III.        Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme    

IV.        Artık değer     

I.          Sürüm Değeri 

II.         Gelir Değeri   

III.        Değerlendirme Anı    

ARTIK DEĞERE KATILMA        

I.          Kanuna Göre  

II.         Sözleşmeye Göre       

I.          Ödeme ve Ertelenmesi          

II.         Aile Konutu ve Ev Eşyası        

III.        Üçüncü Kişilere Karşı Dava    

IV.        Katkı ve Katılma Alacağında Zamanaşımı     

V.         Olması Gereken Hukuk Açısından Özel Hüküm Gereği         

 

Üçüncü Ayırım

MAL AYRILIĞI

YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF     

DİĞER KONULARDA (İSPAT, BORÇLARDAN SORUMLULUK) PAYLI MÜLKİYETİN ÖZGÜLENMESİ  

Dördüncü Ayırım

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF     

I.          Genel Olarak  

II.         Malvarlıklarıyla İlgili İspat-Paylı Mülkiyet Karinesi    

BORÇLARDAN SORUMLULUK

MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE   

I.          Sona Erme Anı

II.         Malların Geri Alınması ve Paylı Malın Verilmesi       

III.        Aileye Özgülenen Mallar       

IV.        Aile Konutu ve Ev Eşyası        

 

Beşinci Ayırım

MAL ORTAKLIĞI

MÜLKİYET      

I. Kapsamı      

II. Ortaklık Malları     

III.        Kişisel Mallar 

IV.        İspat ve Ortaklık Malı Karinesi           

YÖNETİM VE TASARRUF         

I.          Ortaklık Mallarında   

II.         Kişisel Mallar 

III.        Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk      

IV.        Kişisel Borçlar (Eşlerin Kişisel Borçlarından Kişisel
Malları ve Ortaklık Mallarının Yarısı İle Sorumluluğu)           

EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR

MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE   

I.          Sona Erme Anı

II.         Kişisel Mala Ekleme   

III.        Kişisel Mal İle Ortaklık Malı Arasındaki Denkleştirme          

IV.        Değer Artış Payı (Katkı Alacağı)         

V.         Değer Belirlenmesi    

VI.        Paylaşma        

VII.       Paylaşma Usulü          

 

İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

Birinci Bölüm

SOYBAĞININ KURULMASI

Birinci Ayırım

SOYBAĞI VE KURULMASI

SOYBAĞI        

KURULMASI   

I.          Ana İle Soybağı           

II.         Baba İle Soybağı         

III.        Soybağı Davalarında Yetki ve Yargılama Usulü         

I.          Babalık Karinesi         

I.          Dava Hakkı     

II.         İspat   

III.        Hak Düşürücü Süreler

IV.        Karinelerin Çakışması

V.         Diğer İlgililerin Dava Hakkı    

SONRADAN EVLENME İLE SOYBAĞI   

I.          Koşulu 

II.         Bildirim          

I.          Tanıma           

II.         Babalık Hükmü           

EVLİLİK İÇİ ÇOCUK İLE EVLİLİK DIŞI ÇOCUK ARASINDAKİ FARKLAR    

I.          Evliliğe dayanan soybağında, velayet ana ve babaya aittir.
TMK. md.336 “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti
birlikte kullanırlar” hükmünü içermektedir.  

II.         Çocuğun baba yönünden soybağı soyadı açısından
önem taşımaktadır.    

EVLAT EDİNME           

I.          Genel Olarak  

II.         Karşılaştırma  

III.        Küçüklerin Evlat Edinilmesi    

IV.        Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi        

V.         Evlat Edinmenin Hüküm ve Sonuçları

VI.        Mahkemeye Başvurma ve Araştırma

VII.       Evlatlık İlişkisinin İptali           

VIII.      Evlatlık İşlemlerinde Aracılık  

 

İkinci Ayırım

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ – VELAYET

ÇOCUK MALLARI

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ     

I.          Çocuğun Soyadı          

II.         Karşılıklı Yükümlülükler         

III.        Çocukla Kişisel İlişki   

IV.        Üçüncü Kişilerle Kişisel İlişki 

V.         Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerinin Karşılanması         

I.          Genel Olarak Velayet 

II.         Velayetin Kapsamı     

III.        Çocuğun Korunması   

IV.        Velayetin Kaldırılması

I.          Yönetim          

II.         Kullanma Hakkı          

III.        Gelirlerin Harcanması

IV.        Çocuk Mallarının Kısmen Sarf Edilmesi         

V. Çocuğun Serbest Malları   

VI. Çocuk Mallarının Korunması        

VII. Yönetimin Sona Ermesi    

 

İkinci Bölüm

AİLE

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (YARDIM NAFAKASI)      

I.          Nafaka Yükümlüsü Kişiler      

II.         Dava Hakkı     

III.        Korunmaya Muhtaç Kişiler    

            EV DÜZENİ      

I.          Ev Düzeni İçin Gerekli Koşullar          

II.         Hükümleri      

III.        Kavram           

IV.        Sorumluluğun Koşulları         

V.         Sonuçları        

I.          Aile Vakfı        

II.         Aile Malları Ortaklığı 

III.        Aile Yurdu      

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM

VESAYET DÜZENİ

VESAYET ORGANLARI

I.          Kamu Vesayeti           

II.         Özel Vesayet  

III.        Vasi ve Kayyım                       

VESAYETİ GEREKTİREN HALLER         

I.          Küçüklük         

II.         Kısıtlama        

III.        Usul                   

I.          Yetki              

II.         Yerleşim Yerinin Değişmesi   

VASİNİN ATANMASI   

I.          Koşulları         

II.         Atama Usulü   

I.          Kayyımlığı Gerektiren Haller 

II.         Yasal Danışmanlık      

III.        Yetki   

IV.        Usul    

KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  

I.          Amacı

II.         Özgürlüğü Kısıtlamanın Koşulları       

III.        Kısıtlama Talebi ve Yetkisi      

IV.        Yetki   

V.         Bildirim Yükümlülüğü

VI.        Karara İtiraz   

VII.       Kararın İçeriği

VIII.      Yargılama Usulü         

 

İkinci Bölüm

VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

VASİNİN GÖREVLERİ 

I.          Göreve Başlama         

II.         Özen ve Temsil           

III.        Malvarlığının Yönetilmesi      

IV.        Görevin Süresi            

V.         Vasinin Ücreti

KAYYIMIN GÖREVLERİ           

I.          Kayyımın Konumu      

II.         Kayyımlığın Kapsamı  

I.          Şikâyet ve İtiraz          

II.         İzin      

III.        Rapor ve Hesapların İncelenmesi      

IV.        İznin Bulunmaması    

VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU   

I.          Özen Yükümü

II.         Vasinin Sorumluluğu  

III.        Devletin Sorumluluğu

IV.        Görev ve Yetki            

VESAYETİN SONA ERMESİ      

I.          Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi    

II.         Vasilik Görevinin Sona Ermesi           

III.        Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Aile Hukuku Turhan Kitabevi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: