Anayasa Yargısı Dersleri Turhan Kitabevi

-5%

Anayasa Yargısı Dersleri Turhan Kitabevi

 80,75

Stok kodu: 9786057415509 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2021
ISBN9786057415509
Sayfa Sayısı378
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 29 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İÇİNDEKİLER

 

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ANLAMI

1.         ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU       

1.1.      Başlıca Kavramlar ve Kapsam

1.2.      Anayasa ve Anayasacılık Hareketi    

1.3.      Normlar Hiyerarşisi   

2.         ANAYASA YARGISININ TARİHÇESİ     

2.1.      Batı Tarihindeki Öncüler       

2.2.      Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmelerinde Öncüler ve Girişimler       

2.2.1.   Osmanlı Dönemi – 1876 Kanun-u Esasi’deki Düzenleme ve

Halep Mebusu Artin Efendi’nin Girişimi      

2.2.2    1921 Anayasası’ndan Sonraki Dönem          

2.2.2.1.            1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) Dönemi

2.2.2.2.            1924 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) Dönemi

2.2.2.3.            İstanbul Dördüncü Hukuk Mahkemesi’nin Kararı (15 Ocak 1927 tarih 16 sayılı kararı)     

2.2.2.3.1          Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun

4 Şubat 1931 Tarihli Kararı.  

2.2.2.3.2.         Akşehir Yargıcı Refik Gür’ün

“Anayasaya Aykırılık  Yaklaşımı”      

3.         ANAYASA YARGISININ YENİ ANLAMI VE İŞLEVİ        

3.1. Anayasa Yargısının İşlevleri       

3.2.      Anayasa Mahkemesi’nden Hareketle Türkiye’de

Anayasa Yargısının Anlamı    

İKİNCİ BÖLÜM

KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN

DENETİM YOLLARI

1.         ANAYASAYA UYGUNLUĞUN SİYASAL DENETİMİ      

1.1.      Yasama Organındaki Komisyonlar    

1.2.      Yasama Organının Çift Meclisten Oluşması 

1.3.      Devlet Başkanının Vetosu      

2.         YARGISAL DENETİM  

2.1.      Denetim Yöntemleri ve Özellikleri   

2.2.      Denetim Zamanı Bakımından Yapılan Ayrım

2.2.1.   Önceden Denetim (A priori denetim)           

2.2.2.   Sonradan Denetim (A Posteriori Denetim)  

2.3.      Denetimin Zamanı Üzerine Değerlendirme 

2.4.      Denetimi Yapan Organ Bakımından Yapılan Ayrım  

2.4.1.   Yaygın Denetim (Adem-i Merkeziyetçi Denetim/

Amerikan Modeli)     

2.4.2.   Merkezileşmiş Denetim (Anayasa Mahkemesi Denetimi/ Avrupa Modeli)

2.5.      Başvuru Yönünden Denetim Türleri ve Özellikleri   

2.5.1.   İptal Davası Yolu (Soyut Norm Denetimi)    

2.5.1.1.            Kavram          

2.5.1.2.            Türkiye: İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)                      

2.5.1.3.            Soyut Norm Denetiminin İşleyişine İlişkin Usul        

2.5.2.   Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)  

2.5.3.   Türkiye’de Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)        

2.5.4.   On Yıllık Denetim Yasağı       

3.         BİREYSEL BAŞVURU   

3.1.      Kavram          

3.2.      Anayasa Şikâyetinin Özellikleri         

3.3.      Anayasa Şikâyetinin Kimi Devletlerdeki Görünümü 

3.4.      Türkiye’de Anayasa Şikâyeti: Bireysel Başvuru        

3.5.      Bireysel Başvurunun Niteliği ve Unsurları    

3.5.1.   Bireysel Başvurunun Konusu 

3.5.2.   Bireysel Başvuru Hakkının Öznesi (Başvurucu)        

3.5.3.   Bireysel Başvuruda “Kamu Gücü” Kriteri     

3.5.4.   Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Şartları          

3.5.4.1. Başvuru Dilekçesi (Formu) ve Süre Koşulu  

3.5.4.2. Ön İnceleme 

3.5.4.3. Kabul Edilebilirlik Koşulları  

3.5.5.   Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması       

3.5.6.   Bireysel Başvurunun Esası Hakkında İnceleme ve

Tedbir Kararı 

3.5.7.   Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararları ve

Sonuçları        

3.5.8    Düşme Kararı ve Başvurucunun Ölümü       

3.5.9.   Bireysel Başvuru Kararlarının Yayımlanması ve Pilot

Karar Usulü    

3.5.10. Bireysel Başvuruya Konu Olmayacak İşlemler ve Bireysel Başvuruda Norm Denetimi Sorunu      

3.5.11.             Anayasa Mahkemesi’ne 23 Eylül 2012 – 30 Eylül 2020

Tarihleri Arasında Yapılan Bireysel Başvuru İstatistikleri     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜCE DİVAN

1.         Genel Olarak “Yüce Divan”   

2.         Yüce Divan Modelleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SİYASİ PARTİLERİN DENETİMİ

1.         Siyasi Partilerin Mali Denetimi ve İhtar İşlemleri     

2.         Siyasi Partilerin Kapatılması  

BEŞİNCİ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

1.         ÜYELERİN BELİRLENMESİ      

1.1.      Doğrudan Atama Yöntemi    

1.2.      Seçim Yöntemi           

1.3.      Karma Yöntem           

2.         ANAYASAYA UYGUNLUK DENEMTİMİNDE MAHKEME YAPILANMALARI VE ÜYE STATÜLERİ        

2.1.      Kimi Ülkelerdeki Görünümü  

2.2.      Anayasa Yargısının Bazı Ülkelerin Özel Koşulları

Açısından Değerlendirilmesi 

2.3.      Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Belirlenmesi   

2.3.1.   Anayasa Mahkemesi’nin Yapısı, Başkan, Üyeler ve

Raportörler    

2.3.2.   2017 Anayasa Değişikliğinin Anayasa Yargısındaki

Etkileri

ALTINCI BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER

1.         Yasama İhmalleri      

2.         Anayasal Denetim Yasakları 

3.         Yürürlükten Kaldırılan Geçici 15. maddeÜzerine

Değerlendirme          

YEDİNCİ BÖLÜM

ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNDE ÖLÇÜ NORM VE DENETİMİN TÜRÜ

1.         Denetimde Ölçü Norm          

1.1.      Hukukun Genel İlkeleri         

1.2.      Cumhuriyetin Nitelikleri       

1.3.      Milletlerarası Hukuk Belgeleri          

1.4.      Atatürk İlke ve İnkılapları      

2.         Denetimin Türü         

2.1.      Şekil Yönünden Denetim       

2.2.      Esas Yönünden Denetim       

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KARARLARIN TÜRLERİ VE SONUÇLARI

1.         “Anayasaya Uygun Yorum” ya da “Yorumlu Ret Kararı”     

2.         Yürürlüğü Durdurma 

3.         Yokluk Kararı 

4.         Kararların Geriye Yürümezliği          

 

KAYNAKÇA     

EKLER 

EK MEVZUAT 

KAVRAM DİZİNİ         

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Anayasa Yargısı Dersleri Turhan Kitabevi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: