Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları Seçkin Yayıncılık

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları Seçkin Yayıncılık

 190,00

Stok kodu: 9789750278150 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750278150
Sayfa Sayısı158
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi ve bu eseri teslim etmeyi, bunun karşılığında arsa sahibinin de kendi arsa paylarının mülkiyetini devretmeyi taahhüt ettiği atipik karma bir sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, ani-sürekli karmaşığı bir yapıdadır. Bununla birlikte bu sözleşme, resmi şekle tabi olup farklı düzenlenme şekilleri de bulunmaktadır.
Yüklenicinin vadesi gelen ve ifası imkânsız olmayan teslim borcunu yerine getirmemesi durumunda temerrüt olgusu ortaya çıkar. Temerrüdün oluşması ile arsa sahibi ifayı talep edebilir veya sözleşmeyi sonlandırabilir. Sözleşmenin geriye dönük şekilde sona erdirilip erdirilemeyeceği doktrinde tartışılmıştır. Yüklenici temerrüde düşmede kusurluysa arsa sahibi tazminat talep edebilir. Tazminatın içeriği yüklenicinin Borçlar Kanunu kapsamında seçtiği hakka göre farklılıklar içerir.
1984 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğinin belirlenmiş, arsa sahibinin sözleşmeden dönmesi üzerine sözleşmenin ileriye etkili feshedilmiş olacağına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde doktrinde farklı görüşler ileri sürülerek irdelenmiştir. Sözleşmeden dönme halinde arsa sahibini hakları ve sözleşmenin feshi halinde sözleşmenin geriye mi ya da ileriye mi etkili olarak sona ereceği tartışma konusu olmuştur. Tez; doktrinde konuya ilişkin ileri sürülen görüşler ve Yargıtay uygulaması çerçevesinde ele alınmak suretiyle, teori ve pratik arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Hukuki Niteliği
.
Temerrüdün Koşulları
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
Giriş 
 
13
Birinci Bölüm
 
 
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ HAKKINDA
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 
 
15
A. Tanımı 
 
15
B. Unsurları 
 
16
1. İş Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Yükleniciye Devir Borcu Altına Girmesi 
 
17
2. Yüklenicinin Söz Konusu Bağımsız Bölümleri, Sözleşmeye Uygun Şekilde Tamamlayarak Teslim Etme Borcu Altına Girmesi 
 
19
3. Tarafların Anlaşması 
 
20
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
24
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
 
24
B. Atipik ve Karma Yapıda Bir Sözleşmedir 
 
25
C. Geçici – Sürekli Karması Bir Borç İlişkisidir 
 
26
III. RESMİ ŞEKİLDE YAPILMA ZORUNLULUĞU 
 
28
IV. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
36
A. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri 
 
36
1. Arsa Paylarının Devri Borcu 
 
36
2. İnşaatın Yapılması İçin Üzerine Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirme Borcu 
 
39
B. Yüklenicinin Yükümlülükleri 
 
40
1. Yapıyı Teslim Borcu 
 
40
2. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü 
 
41
a. Sadakat Yükümlülüğü 
 
42
b. Özen Yükümlülüğü 
 
44
3. İşi Kendi Sağlayacağı Araç Gereçlerle Yapma Borcu 
 
46
4. İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğü 
 
47
5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Yükümlülüğü 
 
49
İkinci Bölüm
 
 
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
 
 
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI
 
 
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI 
 
51
A. Genel Olarak 
 
51
B. Edimin Muaccel Olması 
 
52
1. Sözleşmede İfa İçin Belirlenen Vadenin Gelmesi 
 
53
2. Sözleşmede İfa İçin Vade Belirlenmemişse Makul Sürenin Geçmesi 
 
54
C. Borcun İfasının Olanaklı Olması 
 
55
D. Yüklenicinin Edimini İfa Edememiş Olması 
 
61
E. Yüklenicinin Gecikmesinde Haklı Sebebin Varlığı 
 
64
F. Arsa Sahibinin İhtarda Bulunması ve Ek Süre Belirlenmesi 
 
68
II. YÜKLENİCİNİN KISMİ TEMERRÜDÜ 
 
70
III. YÜKLENİCİNİN İNŞAATA BAŞLAMA VE YAPIMI ESNASINDA TEMERRÜDÜ 
 
72
A. Koşulları 
 
73
B. Sonuçları 
 
76
Üçüncü Bölüm
 
 
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNDEN DOLAYI İŞ SAHİBİNİN
 
 
SEÇİMLİK HAKLARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
79
II. ARSA SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 
 
81
A. Arsa Sahibinin Aynen İfa Talep Etmesi 
 
84
B. Arsa Sahibinin Gecikme Tazminatı Talep Etmesi 
 
88
C. İfaya Ekli Cezai Şart Talebi 
 
90
D. Arsa Sahibinin Aynen İfadan Vazgeçtiğini Derhal Bildirmesi ve Müspet Zararın Tazminini Talep Etmesi 
 
92
1. Arsa Sahibinin Aynen İfadan ve Gecikme Tazminatından Vazgeçtiğini Yükleniciye Derhal Bildirmesi 
 
94
2. Müspet Zarar Kavramı 
 
96
3. Müspet Zarar Tazminatının İçeriği 
 
97
4. Müspet Tazminatın Hesaplanması 
 
98
E. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararın Tazminini İstemesi 
 
102
1. Dönme Beyanı Üzerine Sözleşmenin Geriye veya İleri Etkili Sona Erdiğine İlişkin Görüşler 
 
106
a. Geriye Etkili Sona Ermeyi Kabul Eden Görüş 
 
106
b. İleriye Etkili Sona Ermeyi Kabul Eden Görüş 
 
106
c. Yargıtay’ın Görüşü 
 
107
2. Menfi Tazminat Talebinin Özelliği 
 
109
3. Menfi Tazminat Talebinin İçeriği 
 
116
a. Fiili Zarar 
 
117
b. Yoksun Kalınan Fırsatlar 
 
119
c. Menfi Zararın Tespiti ve İspatı 
 
123
d. Menfi Zararın Sınırlanması 
 
127
III. SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
129
A. Sözleşmeden Dönmenin Yüklenicinin Borçlarına Etkisi 
 
129
B. Sözleşmeden Dönmenin Yapıdan/Bağımsız Bölümden Hak Elde Eden Üçüncü Kişilere Etkisi 
 
136
1. Yüklenicinin Arsa Payının Mülkiyetini Üçüncü Kişiye Devretmesi 
 
137
2. Yüklenicinin Arsa Payının Satışını Üçüncü Kişiye Vaat Etmesi 
 
139
Sonuç 
 
141
Kaynakça 
 
145
Kavramlar Dizini 
 
153

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: