Avukatlık Hukuku Ders Kitabı Seçkin Yayıncılık

Avukatlık Hukuku Ders Kitabı Seçkin Yayıncılık

 285,00

Stok kodu: 9789750279966 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279966
Sayfa Sayısı344
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Uzun süredir İstanbul Barosu hukuk müşavirliği görevini sürdürmekte olan yazar, 2013 yılından itibaren çıkarttığı “Avukatlık Hukuku”, “Avukatlık Sözleşmesi”, “Soru Cevaplı Avukatlık Hukuku” kitaplarıyla bu alanda bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır.
Üniversitelerin hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulmaya başlanılan Avukatlık Hukuku kitabının uygulayıcıya yönelik olması nedeniyle aynı zamanda Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak avukatlık hukuku dersini anlatan yazar, dersin müfredatına uygun olarak bu kitabı hazırlamıştır.
Avukatlık Hukuku, yakın zamanda uygulamasına başlanacak olan hukuk mesleklerine giriş sınavında sorumlu tutulan konulardan birisi olması nedeniyle, önemi giderek artmaktadır.
Bu ihtiyaçları gidermek için hazırlanan avukatlığın ve baroların tarihçesi, avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlığın mahiyeti ve amacı, barolar ve Türkiye Barolar Birliği, avukatlığa kabul, staj hukuku, avukatların hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri, avukatın yasaklılık halleri, avukatlık sözleşmesi, avukatın disiplin muhakemesi, avukatın ceza muhakemesi bölümlerini içermektedir.
Konu Başlıkları
.
Avukatlık Stajı
.
Avukatın Hak ve Yetkileri
.
Avukatın Yükümlülükleri
.
Avukatlık Sözleşmesi
.
Meslek İlke ve Kuralları
.
Avukatın Disiplin Yargılaması
.
Barolar ve TBB
.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
25
Birinci Bölüm
 
 
AVUKATLIĞIN VE BAROLARIN TARİHÇESİ
 
 
I. DÜNYADA AVUKATLIK VE BARO 
 
27
II. ÜLKEMİZDE AVUKATLIK VE BARO 
 
28
İkinci Bölüm: AVUKATLIK HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
29
Üçüncü Bölüm
 
 
AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.K.1, 2)
 
 
I. KAMU HİZMETİ 
 
31
II. KAMU GÖREVLİSİ 
 
32
III. YARGI GÖREVİ YAPAN 
 
33
IV. SERBEST MESLEK 
 
33
V. BAĞIMSIZLIK (TBB Meslek Kuralı 2) 
 
33
Dördüncü Bölüm
 
 
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
 
 
I. GİRİŞ 
 
35
II. BAROLARIN ORGANLARI 
 
38
A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 vd. Av. Kan Yön. 30 vd.) 
 
38
1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30) 
 
38
2. Görevleri: (Av. Kan. 81) 
 
38
3. Toplantılar: (Av.K. 86, Av.K. Yön. 31) 
 
39
a. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 vd. Av. Kan Yön. 31, 32) 
 
39
b. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.K. Yön. 33) 
 
40
4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.K. Yön. 34) 
 
40
5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.K. Yön. 32/son, 39/3) 
 
40
6. Yoklama Cetveli: (Av.K. Yön. 35) 
 
40
7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87) 
 
41
8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.K. Yön. 36) 
 
41
9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.K. Yön. 37) 
 
41
10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.K. Yön. 38) 
 
41
11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.K. Yön. 39) 
 
41
12. Toplantı Düzeni: (Av.K. Yön. 40) 
 
42
13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.K. Yön. 41) 
 
42
B. Yönetim Kurulu 
 
42
1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89) 
 
42
2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90) 
 
43
3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91) 
 
43
4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92) 
 
43
5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.K. Yön. 42, 43, 44) 
 
44
6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95) 
 
44
7. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler 
 
46
C. Baro Başkanlığı 
 
48
1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96) 
 
48
2. Görevleri: (Av. Kan. 97) 
 
49
3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler 
 
49
4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler 
 
50
5. Baro Başkanlar Kurulu 
 
51
D. Baro Başkanlık Divanı 
 
51
1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.K. m.98) 
 
51
2. Görevleri: (Av.K. 99) 
 
52
3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.K. 100) 
 
52
4. Baro Genel Sekreteri: (Av.K. 101) 
 
52
5. Baro Saymanı: (Av.K. 102, Av.K. Yön. 45/4) 
 
52
E. Baro Disiplin Kurulu 
 
53
1. Kuruluşu: (Av.K. 103) 
 
53
2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.K. 104) 
 
53
3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.K. 105) 
 
54
4. Toplantılar: (Av.K. 106) 
 
54
5. Görevi: (Av.K. 107) 
 
54
6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri: 
 
54
F. Denetleme Kurulu 
 
55
1. Kuruluş ve Görevi: (Av.K. 108, Av.K. Yön. 57) 
 
55
2. Rapor Düzenlenmesi (Av.K. Yön. 58) 
 
56
3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.K. Yön. 59) 
 
56
III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ 
 
57
A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.K. Yön.45) 
 
57
B. Sorumluluk (Av.K. Yön.46) 
 
57
D. Başvurma (Av.K. Yön.48) 
 
58
E. Yetkili İmzalar (Av.K. Yön.49) 
 
58
F. Görevlendirme (Av.K. Yön.50) 
 
58
G. Tutulacak Defterler (Av.K. Yön.51) 
 
58
IV. SEÇİM (Av.K. Ek–3) 
 
59
A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.K. Yön. 52) 
 
61
B. Adayların Tespiti (Av.K. Yön. 53) 
 
61
C. Oy Pusulaları (Av.K. Yön. 54) 
 
61
D. Oy Verme (Av.K. Yön. 55) 
 
61
E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.K. Yön. 56) 
 
62
V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
 
63
A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.K.109) 
 
63
B. Birliğin Görevleri: (Av.K.110) 
 
63
C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.K.111) 
 
64
D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.K.112) 
 
64
E. Birliğin Organları (Av.K.113) 
 
64
1. TBB Genel Kurulu: (Av.K. 114) 
 
64
a. Toplantılar: (Av.K. 115) 
 
65
b. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.K. 116) 
 
65
c. Görevleri: (Av.K. 117) 
 
65
2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.K. 118) 
 
66
a. Seçim Dönemi: (Av.K. 119) 
 
66
b. Toplantılar: (Av.K. 120) 
 
66
c. Görevleri: (Av.K. 121) 
 
67
3. TBB Başkanlığı: 
 
68
a. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.K. 122) 
 
68
b. Görevleri: (Av.K. 123) 
 
69
c. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri: 
 
69
4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.K. 124) 
 
70
a. Kuruluşu ve Seçimi 
 
70
b. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.K. 125) 
 
70
c. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.K. 126) 
 
70
d. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.K. 127) 
 
70
e. TBB Saymanının Görevleri: (Av.K. 128) 
 
70
5. TBB Disiplin Kurulu 
 
71
a. Kuruluşu: (Av.K. 129) 
 
71
b. Seçim Dönemi: (Av.K. 130) 
 
71
c. Toplantılar: (Av.K. 131) 
 
71
d. Görevi: (Av.K. 132) 
 
71
6. TBB Denetleme Kurulu 
 
71
Beşinci Bölüm
 
 
AVUKATLIĞA KABUL
 
 
I. AVUKATLIĞA KABUL KOŞULLARI (Av.K 3) 
 
73
II. AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER (Av.K. 5) 
 
73
A. Mahkum Olmama Koşulu 
 
73
B. Disiplin Kararıyla Hakim, Memur veya Avukatlıktan Çıkarılmak 
 
74
C. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak 
 
74
1. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler (Av.K. 11) 
 
74
2. Avukatlıkla Birleşen İşler (Av.K. 12) 
 
75
D. Mahkeme Kararı ile Kısıtlanmak 
 
76
E. İflas Etmiş Olup da İtibarı İade Edilmemiş Bulunmak 
 
76
F. Hakkında Aciz Vesikası Verilmiş Olup da Bunu Kaldırmamış Bulunmak 
 
76
G. Vücut veya Akılca Malul Olmak 
 
76
III. BAŞVURU, KARAR VE İTİRAZ (Av.K. 6, 7, 8) 
 
76
Altıncı Bölüm
 
 
STAJ HUKUKU
 
 
I. STAJA KABUL KOŞULLARI (Av.K. 16) 
 
81
II. İNCELEME, İSTEMİN İLANI, İTİRAZ VE KARAR (Av.K. 18, 19, 20) 
 
81
III. STAJIN BAŞLANGICI, YAPILIŞI, STAJYERİN ÖDEVLERİ, STAJYERLERİN YAPABİLECEĞİ İŞLER, STAJ RAPORLARI (Av.K. 15, 21, 23, 24) 
 
83
IV. STAJIN UZAMASI VE SONA ERMESİ (Av.K. 25) 
 
87
Yedinci Bölüm
 
 
AVUKATLARIN HAK VE YETKİLERİ
 
 
I. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.K.35, Av.K.Yön.14) 
 
91
A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.K.63) 
 
91
B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.K.35, 63, Av.K.Yön.14,15) 
 
92
II. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.K.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge) 
 
92
III. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.K. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1) 
 
93
IV. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.K. 39/2, 166/1) 
 
93
A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı 
 
93
B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı 
 
94
V. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.K. 41, HMK 81, 82) 
 
94
VI. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.K. 46/1) 
 
94
VII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.K. 2/3, 46/2) 
 
94
VIII. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.K. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16) 
 
95
IX. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.K.56/1, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2) 
 
96
X. ONAYLAMA HAKKI (Av.K.56/2–3, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2–3) 
 
96
XI. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.K.56/4, Av.K.Yön. 19/4) 
 
97
XII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.K.56/5, Av.K.Yön. 18) 
 
97
XIII. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.K.36) 
 
98
Sekizinci Bölüm
 
 
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.K.34) 
 
99
A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek 
 
99
B. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya Da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41) 
 
99
C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak 
 
99
D. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır 
 
100
E. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur 
 
100
F. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek 
 
100
G. Araştırma Yükümlülüğü 
 
100
H. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü 
 
101
İ. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü 
 
101
J. Aydınlatma Yükümlülüğü 
 
103
K. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü 
 
103
L. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü 
 
104
M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk 
 
104
N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması 
 
104
O. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir 
 
104
II. DOSYA TUTMAK (Av.K. 52) 
 
104
III. DOSYA SAKLAMAK (Av.K.39) 
 
105
IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.K.53) 
 
105
V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.34) 
 
105
VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 4) 
 
106
VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
106
VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
108
A. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171) 
 
108
1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü 
 
108
2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk 
 
108
3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk 
 
109
4. Yetkilendirme Halinde Ücret 
 
110
B. Müvekkilin Başka Avukatlı Görevlendirmesi (Av.K. 172) 
 
110
1. İlk Vekilin Muvafakati İle İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi 
 
110
2. Zımni Muvafakat 
 
110
IX. TALİMATLARA UYGUN İFA 
 
111
A. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür 
 
111
B. Müvekkilin Talimatına Uymama Halleri 
 
111
1. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlar 
 
111
2. CMK Kapsamında Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Müdafi/Vekil 
 
111
C. Talimat Türleri ve İspat 
 
112
X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
113
XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
114
XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME 
 
116
A. Bilgi Verme 
 
116
B. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme 
 
117
C. Avans İsteme 
 
119
D. Giderleri Üstlenmeme 
 
119
E. Yönlendirme Yükümlülüğü 
 
119
F. İbraname 
 
120
XIII. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2) 
 
120
XIV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
120
A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek 
 
120
1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14) 
 
120
2. Özel Görevlendirme 
 
121
a. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5) 
 
121
b. Stajyeri Kabul (Av.K. 22/2) 
 
121
c. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33) 
 
122
d. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.K.37/2–3) 
 
122
e. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi İle Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130) 
 
122
f. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur. 
 
123
g. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.K.64) 
 
123
B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü 
 
124
1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 13) 
 
124
2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15) 
 
124
3. Kişisel veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma, Durumundan Derhal Baroya Bilgi Verme (TBB Meslek Kuralı 21) 
 
124
4. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47) 
 
125
C. Başka Baroya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanını Ziyaret (TBB Meslek Kuralı 28) 
 
125
XV. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.K.34) 
 
125
XVI. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5) 
 
126
A. Şekil–Yer–Ölçülülük Şartı 
 
126
B. Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanma, Hukuki Açıklama Esaslarına Ugun Olma, Söylenmesinde Gereklilik, Hakkın Meydana Çıkartılmasına Katkı ve Objektiflik 
 
127
XVII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6) 
 
129
XVIII. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7) 
 
130
XIX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK (TBB Meslek Kuralı 8) 
 
130
XX. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK
 
 
(TBB Meslek Kuralı 9) 
 
131
XXI. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10) 
 
131
XXII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11) 
 
131
XXIII. HÂKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17) 
 
131
XXIV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20) 
 
133
XXV. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22) 
 
134
XXVI. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24) 
 
134
XXVII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
134
A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26) 
 
134
B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44) 
 
135
C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek (TBB Meslek Kuralı 27/1) 
 
135
D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek (TBB Meslek Kuralı 27/3) 
 
136
E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1) 
 
137
F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2) 
 
137
G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3) 
 
137
H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4) 
 
138
İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı İle Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31) 
 
138
J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32) 
 
139
K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39) 
 
139
XXVIII. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.37) 
 
140
XXIX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.38) 
 
140
A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi 
 
141
B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu 
 
141
1. Giriş 
 
141
2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması 
 
143
3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması 
 
143
4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken 
 
144
5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme 
 
145
C. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir 
 
147
D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir 
 
148
E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir 
 
148
F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2) 
 
148
XXX. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.13) 
 
149
XXXI. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.43) 
 
149
A. Büro 
 
150
B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.K.45) 
 
152
C. Avukatın Çalışma Şekilleri 
 
152
1. Büro Edinerek Serbest Çalışma 
 
152
2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.K.12/1–c) 
 
152
3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.K. 12/1–c) 
 
152
4. Kamu Kurumlarında Çalışma 
 
153
5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.K.44/A) 
 
153
6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.K.44/B) 
 
154
a. Yerli Avukatlık Ortaklığı 
 
154
b. Yabancı Avukatlık Ortaklığı 
 
156
c. Avukatlık Ortaklığı kurulma İsteminin Kabulü (Av.Ort.Yön. m. 9) 
 
157
d. Avukatlık Ortaklığı kurulma İsteminin Reddi ve İtiraz (Av.Ort.Yön. m. 10) 
 
158
e. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11) 
 
158
f. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7) 
 
160
g. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7) 
 
160
h. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9) 
 
160
i. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23) 
 
161
j. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12) 
 
161
k. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13) 
 
162
l. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14) 
 
162
m. Ortaklığın Sona Ermesi 
 
162
n. Tasfiye 
 
163
o. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19) 
 
164
p. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20) 
 
164
r. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21) 
 
164
s. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30) 
 
164
t. Tutulması Zorunlu Defterler 
 
164
u. Vekâletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39) 
 
166
v. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40) 
 
168
y. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41) 
 
169
XXXII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Av.K. 66) 
 
169
XXXIII. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 67) 
 
170
A. Başka Baroya Nakil: (Av.K. 68 vd, Av.K. Yön. 21 vd) 
 
170
B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.K. 71, Av.K. Yön. 25) 
 
171
1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.K. 72) 
 
172
2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.K. 73) 
 
173
3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.K. 74) 
 
174
4. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma 
 
175
C. Avukatlar Listesi (Av.K. 75) 
 
175
XXXIV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.K.65) 
 
176
Dokuzuncu Bölüm
 
 
AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ
 
 
I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.K.11–12) 
 
177
II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K. 12/3–4) 
 
177
III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K.14) 
 
179
IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.K.47) 
 
179
V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.K.48) 
 
181
VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.K. 51) 
 
182
VII. REKLAM YASAĞI (Av.K.55) 
 
182
A. Amaç ve Dayanak 
 
182
B. Unvan 
 
184
C. Kapsam 
 
186
D. Büro 
 
186
E. Tabela 
 
186
F. Basılı Evrak 
 
187
G. Telefon Rehberi 
 
189
H. Medya İlişkileri 
 
189
İ. İnternet 
 
192
J. İşbirliği 
 
195
K. Yükümlülükler 
 
196
L. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık 
 
196
Onuncu Bölüm
 
 
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
 
 
I. TANIMI VE NİTELİĞİ 
 
197
A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir 
 
197
B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır 
 
198
C. Serbestçe Kararlaştırılır 
 
198
D. Yazılılık Şartı Yoktur 
 
198
II. KAPSAMI 
 
199
A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı 
 
199
B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı 
 
200
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME 
 
200
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER 
 
202
V. İSPAT 
 
203
VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ 
 
204
VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
 
205
A. Tanımı, Niteliği ve Süre 
 
205
B. Sözleşmenin Feshi 
 
207
1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih 
 
207
2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih 
 
208
3. Avukat Tarafından Haklı Fesih 
 
209
4. Avukat Tarafından Haksız Fesih 
 
209
5. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir 
 
209
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
 
210
A. Müvekkil 
 
210
1. Ehliyet 
 
210
2. Vasinin Yetkisi 
 
210
3. Vekilin Yetkisi 
 
210
4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme 
 
211
5. Temsil 
 
211
B. Vekil 
 
212
1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı 
 
212
2. Ehliyet 
 
212
3. Bağlı Çalışan Avukatlar 
 
212
4. Birlikte Vekâlet 
 
213
5. Yetki Belgeli Avukat 
 
213
IX. SÜRE 
 
215
X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR 
 
216
XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI 
 
218
XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 
 
219
XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI 
 
220
XIV. ÜCRET 
 
220
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği 
 
220
B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi 
 
220
1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır 
 
220
2. Maktu Ücret 
 
221
3. Nispi Ücret 
 
222
a. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı 
 
222
b. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar 
 
222
c. Tavan Ücret 
 
223
4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret 
 
223
C. Belirli Olmayan Ücret 
 
224
D. Belirli Olan Ücret 
 
225
E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir 
 
225
F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi 
 
226
G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma 
 
227
H. Kefalet 
 
227
İ. Cezai Şart 
 
227
J. Ücret Alacağının Temliki 
 
228
K. Ücrete Uygulanacak Faiz 
 
228
L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması 
 
229
1. Av.K. 164/4 
 
229
2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır 
 
230
3. Maktu Harca Tabi Davalar 
 
230
4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez 
 
231
5. Belirsiz Alacak Davaları 
 
231
6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir 
 
231
7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi 
 
231
8. Serbest Meslek Makbuzu ile Ücret Belirlenmez 
 
232
9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti 
 
233
M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme 
 
234
XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ 
 
235
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk 
 
235
B. Hapis Hakkı 
 
238
1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir 
 
238
2. Alacak Muaccel Olmalı 
 
238
3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı 
 
238
4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı 
 
240
5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması 
 
240
C. Rüçhan Hakkı 
 
240
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi 
 
240
E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez 
 
241
XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR 
 
242
XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
242
XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
243
A. Saygı Gösterme 
 
243
B. Ücret Ödeme 
 
243
C. Bilgi ve Belge Sunma 
 
243
D. Vekil ile Sürekli İletişim 
 
243
E. Yazılı Muvafakat Alma 
 
243
F. Harç ve Giderleri Ödemek 
 
243
G. Adres Değişikliğini Bildirme 
 
245
XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
246
A. Kendiliğinden Sona Erme 
 
246
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle 
 
246
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle 
 
246
3. Ölümle 
 
246
a. Avukatın Ölümü 
 
246
b. Müvekkilin Ölümü 
 
247
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1) 
 
248
a. Müvekkil Yönünden 
 
248
b. Avukat Yönünden 
 
249
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1) 
 
250
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1) 
 
250
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki 
 
250
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.K. 172) 
 
251
B. Taraflarca Sona Erdirme 
 
251
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma 
 
251
2. Fiilen Sona Erdirme 
 
251
3. İstifa 
 
252
a. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır 
 
252
b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 
 
252
c. Örtülü İstifa 
 
252
d. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder 
 
252
e. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler 
 
253
f. Önceden Vazgeçilemez 
 
254
g. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir 
 
254
h. İstifanın Sirayeti 
 
254
ı. Haksız İstifa 
 
255
i. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir 
 
256
j. Haklı İstifa 
 
257
k. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır 
 
257
l. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri 
 
257
4. Fesih 
 
258
5. Azil 
 
258
a. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır 
 
258
b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 
 
258
c. Örtülü Azil 
 
259
d. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez 
 
260
e. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır 
 
260
f. Azlin Haklılığının İspatı 
 
260
g. Haklı Azil 
 
262
aa. Niteliği 
 
262
bb. Haklı Azil Halleri 
 
263
cc. İşten Çıkartılan Avukatın Azli 
 
264
dd. Haklı Azil Halinde Ücret 
 
264
h. Azlin Sirayeti 
 
265
ı. Haksız Azil 
 
266
aa. Haksız Azil Halleri 
 
266
bb. Haksız Azil Halinde Ücret 
 
266
cc. Haksız Azil Nedeni ile Ücrette İndirim Yapılamaz 
 
267
dd. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir 
 
267
ee. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil 
 
269
XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ) 
 
269
Onbirinci Bölüm
 
 
AVUKATIN DİSİPLİN MUHAKEMESİ
 
 
I. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN AMACI 
 
275
II. DİSİPLİN CEZALARI İDARİ YAPTIRIMDIR (Av.K.134, Av.K. Yön.63/2) 
 
276
III. DİSİPLİN YAPTIRIMINA TABİ DAVRANIŞLAR 
 
276
IV. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE ZARAR ŞARTI ARANMAZ 
 
277
V. AVUKATIN KUSURLU OLMASI GEREKİR 
 
277
VI. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 
 
279
A. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 
 
279
B. Adil Yargılanma Hakkı 
 
279
C. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir 
 
281
D. Disiplin Hukukunda Lehe Hüküm Uygulanır 
 
282
VII. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE KIYAS 
 
282
VII. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN TARAFLARI 
 
283
A. Şikayetçi 
 
283
1. Şikayet 
 
283
2. Şikayetten Vazgeçme 
 
283
B. İhbarda Bulunan 
 
284
C. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı 
 
285
D. Şikayet Edilen 
 
285
1. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır 
 
285
2. Avukatlık Ortaklıkları 
 
285
3. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.K. Ek–1) 
 
286
4. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/1) 
 
286
5. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/2) 
 
287
6. Stajyer Avukatlar (Av.K.138/1) 
 
287
7. Avukat Yanında Bağlı Çalışan Avukatlar 
 
287
VIII. MASRAF AVANSI (Av.K.161/3, Av.K. Yön. 65/3) 
 
288
IX. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE YETKİ 
 
288
A. Yetki (Av.K.139) 
 
288
B. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.K. Ek–1) 
 
288
X. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 
 
289
A. Disiplin Soruşturması (Av.K.141, Av.K. Yön.64, 65, 66, 67) 
 
289
1. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı 
 
289
2. Ön inceleme Aşaması 
 
289
a. İlk İnceleme Aşaması 
 
289
b. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi 
 
290
3. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.K. 141/3, Av.K. Yön.67) 
 
290
4. Disiplin Soruşturmasının Süresi 
 
290
5. Delillerin Toplanması 
 
291
6. Savunma Hakkı (Av.K.137, Av.K. Yön.63) 
 
293
7. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması 
 
293
a. Disiplin Kovuşturması Açılması 
 
293
b. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.K. Yön. 68) 
 
294
c. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.K.142, Av.K. Yön.69) 
 
295
d. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu 
 
296
e. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme 
 
297
B. Disiplin Kovuşturması 
 
297
1. Başlangıcı (Av.K.141, Av.K. Yön.70) 
 
297
2. İncelemeye Hazırlık Evresi 
 
298
3. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.K.146) 
 
299
4. İnceleme Aşaması (Av.K.144) 
 
299
a. Duruşmasız İnceleme 
 
299
b. Duruşmalı İnceleme 
 
299
c. Gıyapta Duruşma 
 
300
d. Duruşma Tutanağı 
 
300
5. Delillerin Toplanması 
 
300
a. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi 
 
301
b. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi 
 
301
c. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması 
 
302
d. Tanık ve Bilirkişi Gideri 
 
302
e. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi 
 
302
6. Delillerin Serbestçe Takdiri 
 
302
7. Delillerin Hukuka Uygun Olması 
 
303
8. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri 
 
303
9. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması 
 
306
10. Kararların Tebliği 
 
307
11. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı 
 
307
XI. DİĞER YARGILAMA ALANLARI İLE İLİŞKİSİ 
 
308
A. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri 
 
308
B. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
 
311
XII. İŞTEN YASAKLANMA (Av.K.153) 
 
313
A. Giriş 
 
313
B. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller 
 
315
C. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.K.155) 
 
315
D. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.K. 42) 
 
316
E. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması 
 
318
XIII. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI 
 
318
XIV. DİSİPLİN CEZALARI (Av.K.135) 
 
321
A. Uyarma 
 
322
B. Kınama 
 
322
C. Para Cezası 
 
322
D. İşten Çıkarma 
 
322
E. Meslekten Çıkarma 
 
322
XV. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ 
 
323
A. Giriş 
 
323
B. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir? 
 
324
C. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı 
 
327
XVI. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ 
 
327
XVII. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İDARİ YARGI YOLU 
 
331
XVIII. DİSİPLİN KARARLARININ İNFAZI VE SİCİLDEN SİLME 
 
331
XIX. PARA CEZASI VEYA GİDERLERİN TAHSİLİ 
 
333
Onikinci Bölüm
 
 
AVUKATIN CEZA MUHAKEMESİ
 
 
I. AVUKATLARIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ (Av.K.58, 59) 
 
335
II. SORUŞTURMA/KOVUŞTURMA İZNİ VERME/VERMEME KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ 
 
339
III. SON SORUŞTURMA 
 
339
Kavram Dizini 
 
343

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Avukatlık Hukuku Ders Kitabı Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: