Bilirkişi Raporlarım ve Hukuki Mütalaalarım Cilt I/2 Seçkin Yayıncılık

Bilirkişi Raporlarım ve Hukuki Mütalaalarım Cilt I/2 Seçkin Yayıncılık

 550,00

Stok kodu: 9789750278709 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıTemmuz 2022
ISBN9789750278709
Sayfa Sayısı624
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Yazarın yıllarca süren yoğun bir emek ürünü olan, bugüne kadar yazmış olduğu bilirkişi raporları ve hukuki mütalaalarından oluşan kitap, hukuk uygulamacıları ve akademisyenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Kitabın ilk cildi ortaklıklar hukukuna ilişkin olup, bu eser bu cildin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Diğer ciltlerde ise, banka işlemleri hukuku, borçlar hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticareti ve taşıma hukuku konularındaki bilirkişi raporları ve hukuki mütalaalara yer verilecektir.
Kitaptaki birçok raporda ve mütalaada, öğretideki konuya ilişkin farklı görüşlere de yer verilmeye çalışılmıştır. Eski tarihli bilirkişi raporları ve hukuki mütalaalarda yer alan mevzuat hükümlerinden değişikliğe uğrayanlar parantez içinde gösterilmiş olup, bunlardan hukuki görüşün sonucunu etkileyenler özellikle vurgulanmıştır.
Konu Başlıkları
.
Hukuki Mütalaalarım
.
Bilirkişi Raporlarım
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Birinci Bölüm:
 
 
HUKUKİ MÜTALAALARIM
 
 
 ANONİM ORTAKLIĞA AİT YEGANE TAŞINMAZIN GENEL KURUL KARARI OLMAKSIZIN SATIŞI, YASAL DURUMU HATIRLATAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SORUMLULUĞUNUN BULUNMAMASI, ZAMANAŞIMI 
 
15
 ANONİM ORTAKLIĞIN ORTAKLIK YAPISININ TESPİTİ, GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞU, BUTLANI 
 
34
 ANONİM ORTAKLIK PAYLARININ CEBRİ İCRA YOLUYLA EDİNİLMESİ, ÖNALIM HAKKININ ÖNE SÜRÜLEMEMESİ 
 
39
 ANONİM ORTAKLIKTA PAYLARIN DEVRİ, ÖDEMEZLİK DEFİ, (Teminat senedinin düzenlenme amacı, Anonim ortaklık yöneticilerin kamu borçlarından sorumluluğu) 
 
55
 LİMİTED ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİ, DEVREDENLE DEVRALAN ARASINDA AYRICA YAPILAN İKİNCİ BİR SÖZLEŞME (Devir bedeline ilaveten hizmet karşılığı aylık ödeme taahhüdü) 
 
82
 LİMİTED ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİNİN İPTALİ, DEVİR BEDELİ 
 
94
 LİMİTED ORTAKLIKTA SERMAYE ARTIRIMI KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, ÇAĞRISIZ GENEL KURUL, ELDEN DOLAŞTIRMA YOLUYLA KARAR ALINMASI, ÇAĞRI USULÜNE AYKIRLIĞIN YAPTIRIMI 
 
110
İkinci Bölüm
 
 
BİLİRKİŞİ RAPORLARIM
 
 
 ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ, TASFİYE (Araç kiralama işi, araçların adi ortaklığa getirilmesinde şekil şartına uyulmaması, kısmi butlan, Araçların kullanım hakkının sermaye olarak konulduğunun kabulü gerektiği) 
 
125
 ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE DEĞER TESPİTİ (Pay sahibinin şirketten olan alacağının sermaye olarak konulması) 
 
137
 BİLANÇO AÇIĞINI GİDERME AMACIYLA ESAS SERMAYE İNDİRİMİ (Gereli koşulların mevcut olduğunun tespiti) 
 
142
 TASFİYE HALİNDE BORCA BATIKLIK, İFLÂSI TALEP ETME ZORUNLULUĞU 
 
156
 ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Toplantı yapılmasına dair yönetim kurulu kararının üyelerden biri toplantıya çağrılmadığı için yok hükmünde olduğu iddiası, çoğunluk pay sahiplerinin vekilleriyle şirket vekillerinin aynı avkatlar olamayacağı iddiası, Gündeme bağlılık ilkesi) 
 
162
 ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ, ÖZEL DENETÇİ, ORTAKLIK SIRRI 
 
170
 TÜZELKİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI 
 
194
 ADİ ORTAKLIK MI, TÜKETİM ÖDÜNCÜ MÜ? 
 
232
 2/3 ORANINDA SERMAYE KAYBI NEDENİYLE ORTAKLIĞIN İNFİSAH ETTİĞİNİN TESOİTİ, ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ 
 
245
 ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Muhalefetin tutanağa geçirilmemesi, İbra oylamasında oy hakkından yoksunluk, mali tabloların gerçeği yansıtmaması, huzur haklarının fahiş olması) 
 
253
 ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU 
 
263
 ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN KÂR PAYI ALACAĞI, BU ALACAĞIN ŞİRKETİN PAY SAGİBİNDEN OLAN ALACAĞI İLE TAKASI, İSPAT YÜKÜ 
 
273
 PAY SEHİBİNİN ERMAYE TAHHÜDÜ DIŞINDA ŞİRKETE VERDİĞİ PARALARDAN DOLAYI ANONİM ORTAKLIK KURUCU VE YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
 
294
 ANONİM ORTAKLIKTA PAYIN DEVRİNDE ŞEKİL, DAVACILARIN ŞİRKET ORTAĞI OLDUĞUNUN TESPİTİ, ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 
 
315
 ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU, BİLANÇODA KÂRIN EKSİK GÖSTERİLMESİ 
 
323
 ANONİM ORTAKLIĞIN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAMAMASI NEDENİYLE FESHİ 
 
332
 ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU, DOLAYLI ZARAR (Şirketin önemli miktarda malvarlığının genel kurul onayı olmadan satılması) 
 
339
 ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (çağrıda usulsüzlük, pay sahibinin genel kurul toplantısından çıkarılması, Bakanlık Temsilcisinin görevlendirme yazısının resmi tatil gününe rastlaması) 
 
347
 ANONİM ORTAKLIKTA PAY DEVRİ, HİLE 
 
357
 ANONİM ORTAKLIKTA PAY DEVRİ (Devir sözleşmesinin karşı ediminin ifa edilmemesi, zamanaşımı) 
 
369
 ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Hak düşürücü süre, yönetim kurulu üyeliğine seçilme engelleri, sorumluluk davası açmak yerine bilançonun tasdiki kararının iptalinin talep edilmesi) 
 
386
 ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (dolaylı zarar, genel kurul kararının gerekmemesi, dava şartları, yetkisiz olarak tek imza ile verilen çekler nedeniyle şirketin zarara uğratıldığının ispatı gereği) 
 
400
 GİZLİ ADİ ORTAKLIKTA PAYIN DEVRİ, ORTAKLIĞIN HAKLI NEDENLE FESHİ, KÂR PAYI VE CEZAİ ŞART İSTEMİ 
 
409
 ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ 
 
426
 DAVA KONUSU OLAYDA ADİ ORTAKLIĞIN BULUNUP BULUNMADIĞI, MAKİNELERİN SERMAYE OLARAK KONULUP KONULMADIĞININ TESPİTİ, KAR PAYI 
 
439
 ADİ ORTAKLIKTA KAR PAYI ALACAĞI 
 
451
 KOOPERATİF AİDAT ALACAĞI, GECİKME FAİZİNİN GENEL KURUL KARARIYLA BELİRLENMESİ (Konut kredisi alınan bankanın uyguladığı temerrüt faizinin ödemelerini aksatan ortaklara da aynen uygulanmasına karar verilmiş olması, faizin fahiş olduğu iddiası) 
 
469
 LİMİTED ORTAKLIKTA HAKLI NEDENLE ÇIKMA (Bilgi alma hakkının engellenmesi, kâr payı dağıtılmaması, imza taklidi sermaye artırımı yapıldığı ve sermaye paylarının ödenmiş gibi gösterildiği iddiaları, birikmiş kârın değil ayrılma payının talep edilebilmesi, ayrılma payının muacceliyeti ve ödenmesi şartları) 
 
477
 LİMİTED ORTAKLIĞIN FESHİ, TERDİTLİ OLARAK LİMİTED ORTAKLIKTAN ÇIKMA TALEPLERİ (Bilgi alma hakkının ihlali, sermaye kaybı, ayrılma paynın tespiti ve muacceliyeti, ayrılma payından kusur nedeniyle mahsup tapılamayacağı) 
 
506
 LİMİTED ORTAKLIĞIN HAKLI NEDENLE FESHİ TTK 636/3 (Alternatif kararlar, davacıyı ortaklıktan çıkarma) 
 
515
 LİMİTED ORTAKLIĞIN HAKLI NEDENLE FESHİ, YÜZDE BEŞ ORANINDA HİSSEYE SAHİP OLAN ORTAĞIN FESHİ TALEP ETMESİ, DÜRÜSTLÜK KURALI, YENİ TTK’DA DURUM 
 
521
 ANONİM ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİ, GARANTİ TAAHHÜDÜ, (Gerçek Mali Durumun gizlenmesi, Ticari ve Mali Bilanço) 
 
536
 ANONİM ORTAKLIKTA KAR PAYI TALEBİ 
 
555
 ANONİM ORTAKLIKTA PAYSAHİBİ OLUNMADIĞININ TESPİTİ 
 
564
 ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE İNDİRİMİ 
 
571
 KOLLEKTİF ŞİRKETİN FESHİ 
 
578
 KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ 
 
581
 KOOPERATİFLER KANUNU m.17 – AİDAT ALACAĞI 
 
588
 KOOPERATİFLER KANUNU m. 17 – AİDAT ALACAĞI 
 
596
 LİMİTED ORTAKLIK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ 
 
614
Kaynakça 
 
621

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Bilirkişi Raporlarım ve Hukuki Mütalaalarım Cilt I/2 Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: