Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşılması Seçkin Yayıncılık

Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşılması Seçkin Yayıncılık

 625,00

Stok kodu: 9789750278648 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıTemmuz 2022
ISBN9789750278648
Sayfa Sayısı518
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Uygulamada sıkça karşılaşılan konulardan seçilerek hazırlanmış olan bu çalışmada, boşanma davaları sonucunda mal ve paranın paylaşılması, içtihatlı mevzuat (4721 sy. Türk Medeni Kanun 201 -281 maddeleri ) ve örneklerle açıklanmıştır.
Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir.
Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmemiş ise, evlilik tarihinden 4721 Sayılı TMK’nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.
Katılma alacağı, Yasa’dan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına gerek yoktur. Ayrıca, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir.
01.01.2002 tarihinden önce; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin (TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi . TKM’de, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzenleme mevcut olmadığından, eşlerin bu dönemde edindikleri mal varlığının tasfiyesine ilişkin uyuşmazlık, aynı Kanun’un 5.maddesi yollamasıyla Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri göz önünde bulundurularak “katkı payı alacağı” hesaplama yöntemi kurallarına göre çözüme kavuşturulmalıdır. Zira Borçlar Kanunu, Medeni Kanun’un tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir.
Mal ayrılığı rejiminde; eşler kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hakkına sahiptir ve mallarının idaresi kendisine aittir.
Her birinin malları, geliri ve kendi kazançları yine kendilerine ait kişisel mallarıdır.
Tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, Genel bilgiler ve açıklamalarla mal rejimine ilişkin hesaplama teknikleri ile örnek dilekçeler, bilirkişi raporları ilgili mevzuat yer almakta olup çalışma en güncel ve yeni tarihli Yüksek yargı kararlarıyla zenginleştirilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Eşler Arasındaki Mal Rejimi TMK 202– 281 Maddeleri
.
Genel Bilgiler – Örnekli – İçtihatlı – Açıklamalı – İlgili Mevzuat İncelemesi
.
Uygulamadan Dilekçeler – Sözleşmeler – Bilirkişi Raporları
İlgili Kategoriler
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
ÖNEMLİ BİLGİLER 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. TANIM VE KAVRAMLAR 
 
23
A. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri 
 
23
1. Mal Rejimleri 
 
24
2. Üçüncü Kişilerin Korunması 
 
24
B. Genel Bilgiler 
 
25
1. Görevli Mahkeme 
 
26
2. Yetkili Mahkeme 
 
34
3. Zamanaşımı 
 
36
4. İspat 
 
37
5. Velayet Hakkı 
 
38
6. Bağışlama 
 
39
C. Mal Rejimi Davalarına İlişkin Uyuşmazlıklar 
 
40
1. Edinilmiş Mallar (Artık Değer) Üzerinde Kural Olarak Davacının TMK 236/1. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Bulunmakta mıdır? 
 
40
2. TMK. 222/1. Fıkrasına Göre, Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspat Etmekle Yükümlü müdür? 
 
42
3. Mal Rejimi Nedir? 
 
43
4. Denkleştirme Davası Taksim Yapılana Kadar Zamanaşımına Tabi Olmadan Herzaman Açılabilirmi? 
 
47
5. Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı– Artık Değere Katılma Alacağı Nedir? 
 
49
6. Mal Rejimi Ölüm Tarihi İtibarıyla Sona Ermesi (TMK’nın 225/1. m) . 
 
61
7. Bağış Tasarrufu? 
 
67
8. Malın Bütününü – Bölünmeden – Talep Hakkı? 
 
68
9. Uygulama – Örnek Hesaplamalar? 
 
71
İkinci Bölüm
 
 
MEVZUAT – ÖRNEK KARARLAR
 
 
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ 
 
85
A. Mal Rejimi 
 
85
1. Yasal Mal Rejimi 
 
85
a. Mevzuat 
 
85
b. Örnek Kararlar 
 
85
2. Mal Rejimi Sözleşmesi 
 
118
a. Mevzuat 
 
118
b. Örnek Kararlar 
 
119
3. Olağanüstü Mal Rejimi 
 
119
a. Mevzuat 
 
119
b. Örnek Kararlar 
 
120
4. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme 
 
132
a. Mevzuat 
 
132
b. Örnek Kararlar 
 
132
5. Cebrî İcra Hâlinde 
 
133
a. Mevzuat 
 
133
b. Örnek Kararlar 
 
134
6. Eski Rejime Dönme 
 
135
a. Mevzuat 
 
135
b. Örnek Kararlar 
 
135
7. Alacaklıların Korunması 
 
136
a. Mevzuat 
 
136
b. Örnek Kararlar 
 
137
8. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki 
 
138
a. Mevzuat 
 
138
b. Örnek Kararlar 
 
139
9. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi 
 
152
a. Mevzuat 
 
152
b. Örnek Kararlar 
 
152
B. Edinilmiş Mallara Katılma 
 
155
1. Mülkiyet 
 
155
a. Mevzuat 
 
155
b. Örnek Kararlar 
 
156
2. Edinilmiş Mallar 
 
171
a. Mevzuat 
 
171
b. Örnek Kararlar 
 
171
3. Kişisel Mallar 
 
194
a. Mevzuat 
 
194
b. Örnek Kararlar 
 
195
4. Sözleşmeye Göre 
 
204
a. Mevzuat 
 
204
b. Örnek Kararlar 
 
204
5. İspat 
 
207
a. Mevzuat 
 
207
b. Örnek Kararlar 
 
207
6. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf 
 
228
a. Mevzuat 
 
228
b. Örnek Kararlar 
 
228
7. Malların Geri Alınması ve Borçlar 
 
232
a. Mevzuat 
 
232
b. Örnek Kararlar 
 
232
8. Değer Artış Payı 
 
247
a. Mevzuat 
 
247
b. Örnek Kararlar 
 
248
9. Eşlerin Paylarının Hesaplanması 
 
258
a. Mevzuat 
 
258
b. Örnek Kararlar 
 
258
10. Eklenecek Değerler 
 
278
a. Mevzuat 
 
278
b. Örnek Kararlar 
 
279
11. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme 
 
306
a. Mevzuat 
 
306
b. Örnek Kararlar 
 
307
12. Artık Değer 
 
319
a. Mevzuat 
 
319
b. Örnek Kararlar 
 
319
13. Değerin Belirlenmesi 
 
334
a. Mevzuat 
 
334
b. Örnek Kararlar 
 
334
14. Gelir Değeri 
 
344
a. Mevzuat 
 
344
b. Örnek Kararlar 
 
344
15. Artık Değere Katılma 
 
350
a. Mevzuat 
 
350
b. Örnek Kararlar 
 
350
16. Sözleşmeye Göre 
 
365
a. Mevzuat 
 
365
b. Örnek Kararlar 
 
366
17. Aile Konutu ve Ev Eşyası 
 
382
a. Mevzuat 
 
382
b. Örnek Kararlar 
 
383
18. Üçüncü Kişilere Karşı Dava 
 
397
a. Mevzuat 
 
397
b. Örnek Kararlar 
 
398
19. Mal Ayrılığı 
 
416
a. Mevzuat 
 
416
b. Örnek Kararlar 
 
418
21. Paylaştırma Yöntemi 
 
422
a. Mevzuat 
 
422
b. Örnek Kararlar 
 
424
22. Mal Ortaklığı 
 
430
a. Mevzuat 
 
430
b. Örnek Kararlar 
 
433
23. Kişisel Borçlar 
 
433
a. Mevzuat 
 
433
b. Örnek Kararlar 
 
436
Üçüncü Bölüm
 
 
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
 
 
NAFAKA – DAVA DİLEKÇESİ 
 
441
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYET – DAVA DİLEKÇESİ 
 
444
BOŞANMA – SOYADIN KULLANILMASI – DAVA DİLEKÇESİ 
 
447
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ I 
 
448
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ II 
 
449
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ III 
 
451
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ IV. 
 
452
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ V. – EDİNİLMİŞ MAL 
 
454
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VI. 
 
456
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VII. 
 
457
EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLANI – AKIL HASTALIĞI – DAVA DİLEKÇESİ 
 
459
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – ZİYNET EŞYASI – DAVA DİLEKÇESİ 
 
461
CEVAP – AİLE KONUTU – MUVAZAA NEDENİYLE DOSYANIN TEFRİKİ – MUVAZAA DIŞINDAKİ TALEP YÖNÜNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ 
 
464
DELİL DİLEKÇESİ 
 
469
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TMK. 124 MADDESİ UYARINCA EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİ 
 
470
VELAYET VE NAFAKA İSTEMİ 
 
471
MUVAZAALI İŞLEM – DAVA DİLEKÇESİ 
 
473
İSTİNAF – MUVAZAALI SATIŞ İPTALİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 
 
475
GÖREVLİ MAHKEME – MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF DİLEKÇESİ I 
 
477
MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF II 
 
480
TEMYİZ DİLEKÇESİ 
 
482
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ I 
 
484
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ II 
 
485
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ III 
 
486
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ IV. 
 
487
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ V 
 
488
MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 
 
489
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ I 
 
491
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ II– 
 
494
İBRANAME – BOŞANMA – MAL REJİMİ – ANLAŞMA PROTOKOLÜ 
 
495
BİLİRKİŞİ RAPORU I / edinilmiş mallara katılma rejimi 
 
496
BİLİRKİŞİ RAPORU II / katkı miktarı ile katkı oranının tespiti 
 
502
BİLİRKİŞİ RAPORU III/ Aile konutu 
 
506
BİLİRKİŞİ RAPORU V / Mal rejim sözleşmesinin tasviyesi 
 
510
Kaynakça 
 
515
Kavram Dizini 
 
517

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşılması Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: