Çağdaş Büro Yönetimi Umuttepe Yayınları

Çağdaş Büro Yönetimi Umuttepe Yayınları

 170,00

Stok kodu: 9786057858856 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2022
ISBN9786057858856
Sayfa Sayısı242
Ebatı16X24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Sunuş 1 – 4
Önsöz 5
6. Baskıya Önsöz 6

Birinci Bölüm
BÜRO VE TÜRLERİ 19
A. BÜRO KAVRAMI 19
B. BÜRO TÜRLERİ 19
C. KLASİK BÜRO TÜRLERİ 20
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar 20
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar 20
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar 21
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar 21
5. Modüler Dizaynlı Bürolar 21
D. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ 22
1. Gezici (Mobil) Bürolar 23
2. Adhokratik Bürolar 23
3. Ev Bürolar 24
4. Sanal Bürolar 26
5. Yaratıcı Bürolar 27
6. Esnek Bürolar 29
7. Ofis Kafeler 30
İkinci Bölüm
YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 31
A. YÖNETİM KAVRAMININ ANLAMI VE KAPSAMI 31
1. Yönetim Kavramı 31
2. Yönetimin Amacı 32
3. Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi 34
3.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem 34
3.2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem 35
4. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 36
B. BÜRO YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 37
1. Dünyada Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 39
1.1. Sanayileşme Öncesi Dönem 39
1.2. Sanayileşme Dönemi 39
1.3. Bilgi Çağı 40
2. Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 41
C. BÜRO YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI 41
1. Klasik Büro Yönetimi 42
2. Çağdaş Büro Yönetimi 43
D. BÜRO YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI 44
1. Bürolarda Planlama 46
2. Bürolarda Örgütleme 46
3. Bürolarda Yöneltme 47
4. Bürolarda Eşgüdümleme 48
5. Bürolarda Denetleme 48
D. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ 49
1. Türkiye’de Büro Yönetimi Eğitimi 49
1.1. Ortaöğretim Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi 50
1.2. Ön Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi 50
1.3. Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi 51
1.4. Yüksek Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi 51
2. Dünyada Büro Yönetimi ve Eğitimi 52
Üçüncü Bölüm
BÜROLARDA İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEMESİ 53
A. BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ 53
1. Norm Kadro Çalışmaları ve İş Analizi 53
2. Bürolarda İş Analizi 54
2.1. İş Analizinin Amaçları 56
2.2. İş Analizi Süreci 56
3. İş Analizi Yöntemleri 56
3.1. Gözlem Yöntemi 57
3.2. Birebir Görüşme Yöntemi 58
3.3. Yapılandırılmış Anket Yöntemi 58
3.4. Günlük Tutma Yöntemi 59
3.5. Birleşik Yöntem 61
4. İş Analizcilerinin Seçimi ve Eğitimi 61
B. BÜRO İŞLERİNİN DEĞERLEMESİ 62
1. İş Değerleme Yöntemleri 62
1.1. Sıralama Yöntemi 63
1.2. İkili Karşılaştırma Yöntemi 63
1.3. Sınıflandırma Yöntemi 63
1.4. Faktör Kıyaslama Yöntemi 64
1.5. Puan Yöntemi 64
1.6. Yetkinlik Bazlı Değerleme Yöntemi 66
2. İş Değerleme Yöntemlerinin Sakıncaları 66
3. Büro İşlerinin Tanımı 67
4. Büro İşlerinin Gerekleri 67
5. Bürolarda İş Bölümü 69
6. Büro İşlerinin Bölümlendirilmesi 70
6.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme 70
6.2. Ürüne Göre Bölümlendirme 70
6.3. Bölge Esasına Göre Bölümlendirme 70
6.4. Hizmet Edilen Kurumlar (Gruplar-Müşteriler) Esas Alınarak
Yapılan ölümlendirme 71
6.5. Zamana Göre Bölümlendirme 71
6.6. Karma Bölümlendirme 71
7. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması 72
8. Büro Personelinin Seçimi ve İşe Başlatılması 73
9. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi 73
9.1. Bürolarda Yetki Devri 75
9.2. Bürolarda İş Sorumluluğu 75
10. Bürolarda İşe Alıştırma (Oryantasyon) 76
11. Bürolarda İş ve Görev Tasarımı 77
Dördüncü Bölüm
BÜRO ORGANİZASYONU VESİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ 78
A. BÜROLARIN VE BÜRO İŞLERİNİN ORGANİZASYONU 78
1. Bürolarda Yerleşim Planlaması (Layout) 78
1.1. Kuruluş Yeri Seçiminde Göz Önüne Alınacak Hususlar 79
1.2. Yer Seçimi Etüdünün Yapılması 79
1.3. Büroların Yerleşim Yerleri 80
1.4. Bürolarda Yerleşmenin Önemi 81
1.5. Bürolarda Yerleşme–İş Akımı İlişkisi 82
1.6. Bürolarda İş Akışı Düzenlemeleri 82
1.7. İş Akışı Otomasyonu 84
1.8. Bürolarda Yerleşim İlkeleri 85
1.9. Büro Dizayn Akımları 86
2. Etkili Mekan Kullanımı 87
3. Büro Yerleşiminde Uyulacak Kurallar 87
B. BÜROLARDA SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ 88
1. Bürolarda İş ve Metot (Yöntem) Etütleri 88
1.1. Bürolarda İş Etüdünün Amaçları 89
1.2. Metot Etüdünün Aşamaları 91
1.3. Metot Geliştirmede Kullanılan Grafik Araçlar 91
2. Bürolarda Verimlilik Yönetimi 92
2.1. Verim ve Verimliliği Etkileyen Faktörler 93
3. Bürolarda Etkinlik Yönetimi 94
3.1. Etkinlik Kavramı ve Etkinlik Faktörleri 95
Beşinci Bölüm
BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI 98
A. BÜROLARDA ERGONOMİ 98
1. Ergonominin Tanımı ve Anlamı 98
2. Ergonominin Amacı 99
3. Bürolarda Ergonomik Unsurlar 100
4. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi 101
4.1. Antropometrik Açıdan İşyeri Şekillendirme 102
4.2. Fizyolojik Açıdan İşyeri Şekillendirme 103
4.3. Psikolojik Açıdan İşyeri Şekillendirme 103
4.4. Enformasyonel İşyeri Şekillendirmesi 104
4.5. Organizasyonel İşyeri Şekillendirme 104
4.6. Emniyet Açısından İşyeri Şekillendirme 105
5. Çalışma Koşularına Etki Eden Ergonomik Faktörler 105
6. Büro Otomasyonu ve Ergonomi 107
6.1. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar 108
7. Büro Ortamında Hijyen Faktörleri: Işık, Ses, Sıcaklık, Nem
Gürültü ve Renk 109
8. Büro Ergonomisi ve Verimlilik 111
9. Büro Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Feng Shui 112
C. BÜROLARDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 113
1. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıkları 114
1.1. Bürolarda Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Kas-İskelet
Sistemi Hastalıkları 115
1.2. İşle İlgili Üst Ekstremite Kas-İskelet Hastalıkları 115
1.3. Burkulma ve İncinmeler 116
2. Bürolarda İş Kazaları 117
3. Oturularak Yapılan İşler İçin Önerilen Boyutlar 118
3.1. Masalar 118
3.2. Klavye ve İmleç Aracı (Mouse vb.) 120
3.3. Bilgisayar Başında Çalışmanın Ergonomisi 120
3.4. Sandalye 121
3.5. Diğer Aksesuarlar 123
3.6. Ofis Çalışanları İçin Fizyolojik Egzersizler 123
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM YÖNETİMİ 127
A. İLETİŞİM KAVRAMI VE KAPSAMI 127
1. İletişimin Tanımı ve Anlamı 127
2. İletişimin Temel Özellikleri 128
B. İLETİŞİM SÜRECİ 129
1. Kaynak (Gönderici) 129
2. Mesaj (İleti) 130
3. Kodlama-Kod Açma 131
4. Kanal 132
5. Alıcı (Hedef) 133
6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme) 134
7. Geribildirim (Feed-Back) 135
C. BÜRO İLETİŞİMİ VE FONKSİYONLARI 136
1. Büro İletişiminin Fonksiyonları 136
2. Bürolarda İletişimi Geliştirme Yöntemleri 137
3. Bürolarda Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler 138
D. BÜROLARDA İLETİŞİM BİÇİMLERİ 138
Yedinci Bölüm
BİLGİ SİSTEMLERİ VE BÜRO OTOMASYONU 142
A. BİLGİ KAVRAMI 142
1. Bilginin Anlamı ve Türleri 142
2. Bilginin Özellikleri 145
3. Bilgi Çalışanları 146
4. Bilgi Yönetimi 147
B. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ 149
1. Bilgi Sistemleri 149
1.1. Veri İşleme Sistemi 151
1.2. Yönetim Bilgi Sistemi 152
1.3. Karar Destek Sistemi 154
1.4. Uzman Sistemler 156
1.5. Fonksiyonel Bilgi Sistemi 158
C. BÜRO OTOMASYONU 158
1. Ofis Otomasyonu Kavramı 158
D. BÜRO OTOMASYONU ALT SİSTEMLERİ 159
1. Kurumsal Bilgi Portalı 159
2. İş Akış Yönetim Sistemi 160
3. Belge Yönetim Sistemi 161
4. Kelime İşlem Sistemi 162
5. Faks Otomasyonu Sistemi 163
6. Sanal Toplantı Sistemi 163
E. BÜROLARDA VERİ GÜVENLİĞİ 163
1. Bilgisayar Güvenliği 164
1.1. İşletim Sistemi Güvenliği 165
1.2. Ağ Güvenliği 165
1.3. Veri Güvenliği (Data Security) 165
1.4. Veri Bankası Güvenliği (Database Security) 165
1.5. Uygulama Programı Güvenliği 165
1.6. Veri Ağ Güvenliği 166
2. Fiziksel Güvenlik 166
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 167
A. BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 167
1. Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 167
2. Toplam Kalite Kavramı 169
3. Toplam Kalite Yönetimi 170
3.1. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları 173
3.2. Toplam Kalite Yönetimini Yararları 173
3.3. TKY Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri 174
3.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Engelleyen Faktörler 175
3.5. Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Önemi 177
3.6. Toplam Kalite Yönetimi ve Büro Yönetimi İlişkisi 177
Dokuzuncu Bölüm
BÜROLARDA PERFORMANS DEĞERLEME 179
A. PERFORMANS DEĞERLEME 179
1. Performans Değerlemesinin Amacı ve Önemi 180
2. Performans Değerleme Yöntemleri 181
3. Performans Değerleme Aşamaları 185
4. Performans Değerlemenin Yararları 186
5. Performans Değerlemenin Sonuçları 187
Onuncu Bölüm
BÜROLARDA ZAMAN YÖNETİMİ 189
A. ZAMAN YÖNETİMİ 189
1. Zaman Kavramının Tanımı ve Anlamı 190
3. Zaman Tuzakları 192
4. Zaman Yönetimi 192
4.1. Bireysel Zaman Yönetimi 193
4.2. Örgütsel Zaman Yönetimi 195
On Birinci Bölüm
BÜROLARDA İŞ VE MESLEK ETİĞİ 197
A. AHLAK VE ETİK KAVRAMI 197
1. Ahlak Kavramı 198
2. İş Ahlakı Kavramı 198
3. Etik Ahlak İlişkisi 199
4. İş Ahlakının Önemi 200
5. Meslek Ahlakı 201
6. İşletme Ahlakı 202
B. BÜROLARDA ETİK 203
1. Büro Etiği 203
1.1. Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar 204
On İkinci Bölüm
BÜROLARDA STRES YÖNETİMİ 206
A. STRES VE STRES YÖNETİMİ 206
1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı 206
2. Bürolarda Stresin Nedenleri (Kaynakları) 208
3. Stres Belirtileri 209
4. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 211
5. Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresin Yönetimi 213
On Üçüncü Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA 215
A. BÜROLARDA DOSYALAMA İŞLEMLERİ 215
1. Dosyalamanın Anlamı ve Amacı 216
2. Dosyalamanın Örgütsel Açıdan Önemi 216
3. Dosyalama Süreci 217
3.1. Dosya Başlıkları ve Yeni Dosya Açmak 217
3.2. Dosya Fihrist (İndeks)i Oluşturma 218
3.3. Kodlama ve Kod Sistemi Oluşturma 218
3.4. Çapraz Başvuru Sistemi 218
3.5. Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması 219
3.6. Dosyalama Sistemini Saptama 219
3.6.1. Dosyalama Sisteminin Özellikleri 220
4. Dosyalama Türleri 220
4.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi 221
4.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi 221
4.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi 222
4.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi 223
4.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemleri 223
4.6. Karma Dosyalama Sistemleri 224
4.7. Sanal Dosyalama Sistemleri 224
5. Standart Dosya Planı 225
6. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 226
Kaynaklar 229

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Çağdaş Büro Yönetimi Umuttepe Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: