Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Seçkin Yayıncılık

Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Seçkin Yayıncılık

 215,00

Stok kodu: 9789750280061 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750280061
Sayfa Sayısı608
Ebatı13x19
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
.
Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Yürüyüşü
.
Koruma Tedbirleri
.
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
.
Bireysel Başvuru
İçindekiler
12. Basıya Önsöz 
 
7
Birinci Bölüm
 
 
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
 
 
TEMEL KAVRAMLARI
 
 
§ 1. TERİM–KAVRAM 
 
45
I. TERİM 
 
45
II. KAVRAM 
 
45
III. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 
 
46
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI, GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 
 
49
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI 
 
49
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 
 
49
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 
 
51
I. HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 
 
51
A. Genel Olarak 
 
51
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 
 
51
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 
 
52
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 
 
52
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku 
 
53
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 
 
55
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 
 
57
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 
 
57
A. Genel Olarak 
 
57
B. Oranlılık İlkesi 
 
57
C. İkincillik İlkesi 
 
57
II. İNSAN HAYSİYETİNİN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ 
 
58
III. MUHAKEMENİN BÜTÜNÜNE İLİŞKİN İLKELER 
 
58
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 
 
58
B. Silahların Eşitliği İlkesi 
 
59
C. Dürüst İşlem İlkesi 
 
60
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 
 
60
E. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 
 
60
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 
 
61
G. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 
 
61
H. Özel Hayatın Gizliliği 
 
61
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
62
J. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
62
K. Hak Arama Hakkı 
 
62
L. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi 
 
62
M. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 
 
63
N. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 
 
63
O. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
 
63
P. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 
 
64
IV. SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER 
 
64
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 
 
64
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 
 
64
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 
 
65
V. KOVUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER 
 
65
A. Kanunilik İlkesi 
 
65
B. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 
 
65
C. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı 
 
66
D. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
 
66
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
 
66
F. Halka Açıklık İlkesi 
 
66
G. Sözlülük İlkesi 
 
67
H. Vasıtasızlık İlkesi 
 
67
I. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 
 
67
J. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 
 
67
K. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
 
68
L. Cezaların Bireyselleştirilmesi İlkesi 
 
68
M. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis in Idem) 
 
68
N. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 
 
68
§ 5. CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASINDA TEMEL ETİK İLKELER 
 
69
I. Genel Olarak 
 
69
II. Bireysel Etik, Meslek ya da Görev Etiği 
 
69
III. Etik İlkeler 
 
70
A. Bağımsızlık 
 
70
B. Tarafsızlık 
 
71
C. Doğruluk ve Tutarlılık 
 
71
D. Dürüstlük 
 
71
E. Eşitlik 
 
72
F. Ehliyet ve Liyakat 
 
73
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 
 
74
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
74
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları 
 
74
1. Anayasa 
 
74
2. Uluslararası Sözleşmeler 
 
75
3. Kanunlar 
 
76
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 
 
76
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları 
 
76
c. Tamamlayıcı Kanunlar 
 
76
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
 
76
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
 
77
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları 
 
77
1. Örf ve Adet Kuralları 
 
77
2. Din ve Ahlak Kuralları 
 
78
3. Mahkeme İçtihatları 
 
78
4. Doktrin (Öğreti) 
 
79
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 
 
79
§7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 
 
82
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA 
 
82
II. KİŞİ BAKIMINDAN 
 
82
III. ZAMAN BAKIMINDAN 
 
83
§8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 
 
84
§9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 
 
85
I. GENEL OLARAK 
 
85
II. DAVA ŞARTLARI 
 
86
A. Çeşitleri 
 
86
1. Şikayet 
 
86
a. Tanım–Kavram 
 
86
b. Özellikleri 
 
86
2. Dava Süresi 
 
89
3. İzin 
 
89
4. Karar 
 
90
5. Talep (İstem) 
 
91
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması 
 
91
7. Uzlaşmanın Bulunmaması 
 
92
8. Ön Ödemenin Yerine Getirilmemesi 
 
92
9. Yeni Delil Bulunması 
 
92
10. Ceza Ehliyetinin Varlığı 
 
93
11. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması 
 
94
12. Fiilin Kabahat Değil Suç Oluşturması 
 
94
13. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı 
 
94
14. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması 
 
95
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
 
96
III. YARGILAMA ŞARTLARI 
 
96
A. Çeşitleri 
 
96
1. Sanığın Hazır Bulunması 
 
96
a. Gaiplik 
 
97
b. Sanığın Yokluğu 
 
98
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2) 
 
98
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195) 
 
99
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196) 
 
99
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi
 
 
(CMK m. 200) 
 
101
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204) 
 
101
c. Kaçaklık 
 
102
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 
 
103
3. Bekletici Meselenin Çözümü 
 
104
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 
 
104
5. Uzlaşma Bulunmaması (CMK m.254/2) 
 
106
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7) 
 
106
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
 
106
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
 
107
I. MUHAKEME İŞLEMİNİN TANIMI–KAVRAM 
 
107
II. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 
 
109
A. Tanım 
 
109
B. Çeşitleri 
 
109
C. Tebligatın CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu 
 
111
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMI 
 
111
IV. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
 
112
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 
 
113
I. SÜRE KAVRAMI 
 
113
II. SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ 
 
114
III. ESKİ HALE GETİRME 
 
115
A. Tanım–Kavram 
 
115
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği 
 
116
§12. ADLÎ TATİL 
 
116
İkinci Bölüm
 
 
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
 
 
§ 1. SORUŞTURMA EVRESİ 
 
121
I. KAVRAM 
 
121
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 
 
121
A. Suç Haberinin Alınması 
 
121
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 
 
122
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti 
 
122
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 
 
123
III. SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER 
 
124
A. Sulh Ceza Hakimliği 
 
124
B. Savcı 
 
125
1. Tanım–Kavram 
 
125
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı 
 
125
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi 
 
127
4. Savcının Denetim Yetkisi 
 
128
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi 
 
130
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 
 
131
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
 
131
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 
 
132
C. Kolluk 
 
133
1. Terim–Kavram 
 
133
2. Kolluk Teşkilatı 
 
134
3. CMK’da Adli Kolluk 
 
134
a. Genel Olarak 
 
134
b. İşleyiş 
 
135
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6) 
 
135
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri 
 
136
e. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165) 
 
137
D. Şüpheli 
 
138
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı 
 
138
2. Şüpheli Hakları 
 
139
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı 
 
139
b. Susma Hakkı 
 
140
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı 
 
141
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
141
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı 
 
142
f. Lekelenmeme Hakkı 
 
143
3. Şüphelinin Ödevleri 
 
143
E. Müdafi–Vekil 
 
144
1. Kavram 
 
144
2. Müdafiin Hukuki Durumu 
 
145
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
147
a. Genel Olarak 
 
148
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı 
 
148
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü 
 
149
a. Görevlendirilmesi 
 
149
b. Görevlendirilmesi Usulü (m.156) 
 
150
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 
 
151
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 
 
151
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma 
 
152
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi 
 
153
6. Müdafiin Ödevleri 
 
154
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 
 
155
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem 
 
155
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6) 
 
155
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması 
 
157
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 
 
157
c. Sır Saklama Ödevi 
 
157
7. Müdafiin Sayısı 
 
158
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 
 
158
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 
 
158
1. Genel Olarak 
 
158
2. Mağdur ve Şikayetçi Hakları 
 
159
a. Genel Olarak 
 
159
b. Soruşturma Evresinde 
 
161
IV. SORUŞTURMA EVRESİNİN İCRASI 
 
163
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği İlkesi (CMK m.157) 
 
163
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) 
 
163
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147) 
 
164
1. Tanım–Kavram 
 
164
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 
 
164
3. İfade ve Sorgunun Usulü 
 
166
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147) 
 
167
5. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 
 
167
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 
 
167
b. Delil Değerlendirme Yasağı 
 
169
6. Yeniden İfade Alma 
 
170
D. Diğer İşlemler 
 
170
1. Tanım–Kavram 
 
171
2. Koşulları 
 
171
3. İcrası 
 
172
V. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURULMASI–TEMEL HAKLARA MÜDAHALELER 
 
175
A. Terim– Tanım– Kavram 
 
175
1. Terim 
 
175
2. Tanım ve Kavram 
 
175
B. Çeşitleri 
 
178
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.) 
 
178
a. Tanım–Kavram 
 
178
b. Amacı 
 
181
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar 
 
182
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller 
 
182
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller 
 
183
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 
 
183
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2) 
 
184
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem 
 
184
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 
 
184
f. Yakalananın Hakları 
 
185
aa. Genel Olarak 
 
185
bb. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi 
 
185
cc. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95) 
 
186
dd. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96) 
 
187
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler 
 
187
aa. Çocuklar 
 
187
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar 
 
189
cc. Milletvekilleri 
 
189
h. Yakalamanın Zamanı 
 
189
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama 
 
189
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 
 
190
j. Kabahatlerde Yakalama 
 
190
k. Gözaltı Kararı 
 
191
aa. Kararı Verecek Makam 
 
191
bb. Gözaltı Süresi 
 
194
cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
 
195
dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz 
 
196
ee. Hakim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5) 
 
197
ff. Serbest Bırakma 
 
197
l. Yeniden Yakalama Yasağı 
 
198
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 
 
198
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi 
 
198
2. Tutuklama 
 
199
a. Tanım–Kavram 
 
199
b. Hukuki Nitelik 
 
199
c. Amacı 
 
200
d. Tutuklamanın Şartları 
 
202
aa. Şüphe Bakımından 
 
202
bb. Ölçülülük İlkesi 
 
202
cc. Kişi Bakımından 
 
203
aaa. Tutuklamaya Maruz Kalan Kişi 
 
203
bbb. Tutuklama Kararı Veren Makam 
 
203
ccc. Tutuklama Kararının İçeriği 
 
203
ddd. Tutuklama Duruşması 
 
204
eee. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz) 
 
205
fff. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı 
 
206
ggg. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı 
 
206
hhh. Tutuklama Yasağı 
 
209
ııı. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama 
 
209
iii. Özel Tutuklama Halleri 
 
210
aaaa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması 
 
210
bbbb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi 
 
210
cccc. İade Tutuklaması 
 
211
dd. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102) 
 
211
aaa. Hükmen Tutukluluk 
 
213
ccc. Çocuklarda Tutukluluk Süresi 
 
214
ee. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103) 
 
214
ff. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104) 
 
215
gg. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106) 
 
215
hh. Tutuklunun Hakları (CMK m.107) 
 
216
ii. Tutukluluğun İncelenmesi (CMK m.108) 
 
216
3. Adli Kontrol 
 
217
a. Uygulama Koşulları 
 
219
b. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 
 
220
c. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu 
 
221
d. Karar Verecek Makam 
 
221
e. Kararın İçeriği 
 
222
f. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanması ve Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 
 
222
aa. Genel Olarak 
 
222
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi 
 
223
cc. Kanunyolu 
 
224
g. Adli Kontrol Altında Geçecek Süre 
 
224
h. Güvence 
 
224
aa. Genel Olarak 
 
224
bb. Önceden Ödetme 
 
226
cc. Güvencenin Geri Verilmesi 
 
226
4. Zorla Getirme 
 
227
a. Tanım–Hukuki Nitelik 
 
227
b. Çeşitleri 
 
228
c. Koşulları 
 
228
d. Kararda Bulunması Gerekenler 
 
229
e. İcrası 
 
229
f. Yerine Getirilememesi Hali 
 
230
g. Kanun Yolu 
 
230
5. Arama 
 
231
a. Tanım–Kavram 
 
234
b. Aramanın Amaçları 
 
235
aa. Yakalama 
 
235
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma 
 
235
aaa. Delil Elde Etme 
 
235
bbb. Elkoyma 
 
236
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları 
 
237
d. Aramanın Çeşitleri 
 
237
aa. Genel Olarak 
 
237
bb. Önleme Araması 
 
237
cc. Adli Arama 
 
239
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe 
 
239
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar 
 
240
a1. Şüpheli 
 
240
a2. Sanık 
 
241
a3. Diğer Kişiler 
 
241
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler 
 
242
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer 
 
243
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler 
 
243
a2. Üst ve Eşyada Yapılan Arama 
 
247
a3. Askeri Mahallerde Yapılan Arama 
 
248
ddd. Aramanın Zamanı 
 
249
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı 
 
249
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları 
 
250
eee. Arama Kararı 
 
251
fff. Aramanın İcrası 
 
257
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama 
 
257
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama 
 
257
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme 
 
260
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi 
 
261
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge 
 
261
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem 
 
261
kkk. Adli Arama Tutanağı 
 
261
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 
 
262
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması 
 
262
nnn. Delil Yasakları 
 
264
ooo. Denetimi 
 
264
a1. İdari Denetim 
 
264
a2. Yargısal Denetim 
 
265
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu 
 
266
rrr. Haksız Arama Suçu 
 
267
6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 
 
267
a. Terim–Kavram 
 
268
b. Hukuki Nitelik 
 
268
c. Amaç ve Kapsam 
 
268
aa. Amaç 
 
268
bb. Kapsam 
 
269
d. Uygulama Koşulları 
 
269
aa. Suç Bakımından 
 
269
bb. Şüphe Bakımından 
 
270
cc. Kişi Bakımından 
 
270
e. Kararı Verecek Merci 
 
270
f. Oranlılık İlkesi 
 
271
g. Tedbirin Uygulanması 
 
271
h. Denetim 
 
272
i. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 
 
272
j. Erişimin Engellenmesi 
 
272
7. Elkoyma 
 
277
a. Genel Olarak 
 
278
b. Çeşitleri 
 
278
c. Kapsamı 
 
278
aa. İspat Aracı Olarak Yararlı Görülen Malvarlığı Değeri 
 
278
bb. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri 
 
279
d. Elkoyma Yasağı 
 
279
aa. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126) 
 
279
e. Koşulları 
 
281
aa. Suç Bakımından 
 
281
bb. Şüphe Bakımından 
 
281
cc. Kişi Bakımından 
 
282
dd. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği 
 
282
f. Tedbirin Uygulanması 
 
283
aa. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 
 
283
bb. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi 
 
284
cc. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
 
284
g. Denetimi 
 
285
h. Sona Ermesi 
 
286
aa. İade 
 
286
bb. Müsadere 
 
286
ı. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini 
 
286
8. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
 
288
a. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
288
aa. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi 
 
288
bb. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz 
 
288
b. Hukuki Nitelik 
 
289
c. Kapsam 
 
289
d. Uygulama Koşulları 
 
290
aa. Suç Bakımından 
 
290
bb. Şüphe Bakımından 
 
290
cc. Kişi Bakımından 
 
291
dd. Kararı Verecek Merci 
 
292
ee. Denetim 
 
292
ff. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 
 
292
9. Postada Elkoyma 
 
292
a. Kavram 
 
292
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
292
c. Hukuki Nitelik 
 
293
d. Amaç ve Kapsam 
 
293
aa. Amaç 
 
293
bb. Kapsam 
 
293
e. Uygulama Koşulları 
 
294
aa. Suç Bakımından 
 
294
bb. Şüphe Bakımından 
 
294
cc. Kararı Verecek Merci 
 
294
f. Tedbirin Uygulanması 
 
294
10. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 
 
295
a. Kavram 
 
295
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
295
c. Hukuki Nitelik 
 
296
d. Amaç 
 
296
e. Uygulama Koşulları 
 
296
aa. Suç Bakımından 
 
296
bb. Şüphe Bakımından 
 
297
cc. Kararı Verecek Merci 
 
297
f. Tedbirin Uygulanması 
 
297
11. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
 
298
a. Terim 
 
298
b. Amaç 
 
299
c. Kapsamı 
 
299
d. İletişimin Denetlenmesinin Koşulları 
 
300
aa. Suç Bakımından 
 
300
bb. Şüphe Bakımından 
 
301
cc. Kişi Bakımından 
 
301
aaa. Kural 
 
301
bbb. Kayda Alma Yasağı 
 
302
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler 
 
302
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri 
 
302
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
 
303
e. Tedbirin Süresi 
 
304
f. Tedbirin Uygulanması 
 
305
g. Tedbirin Sona Ermesi 
 
305
h. Elde Edilen Verilerin Akıbeti 
 
306
i. İlgiliye Haber Verme 
 
306
j. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt 
 
306
k. Delil Yasakları 
 
307
l. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 
 
307
m. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu) 
 
308
12. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 
 
308
a. Genel Olarak 
 
308
b. Koşulları 
 
308
aa. Suç Bakımından 
 
308
bb. Şüphe Bakımından 
 
309
cc. Kişi Bakımından 
 
309
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
 
309
ee. Tedbirin Süresi 
 
310
13. İletişimin Tespiti 
 
310
a. Genel Olarak 
 
310
b. Koşulları 
 
310
aa. Suç Bakımından 
 
310
bb. Şüphe Bakımından 
 
311
cc. Kişi Bakımından 
 
311
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
 
311
ee. Tedbirin Süresi 
 
312
14. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
 
312
a. Tedbirin Amacı 
 
313
b. Koşulları 
 
313
aa. Şüphe Bakımından 
 
313
bb. Kişi Bakımından 
 
314
aaa. Kararı Verecek Kişi 
 
314
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi 
 
314
cc. Suç Bakımından 
 
314
dd. Zaman Bakımından 
 
315
c. İcrası 
 
315
d. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu 
 
315
e. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 
 
316
f. Soruşturmacının Tanıklığı 
 
317
g. Hukuka Aykırı Denetim 
 
317
h. Kanun Yolu 
 
317
15. Teknik Araçlarla İzleme 
 
318
a. Tedbirin Tanımı–Amacı 
 
318
b. Konusu 
 
318
c. Şartları 
 
319
aa. Şüphe Bakımından 
 
319
bb. Kişi Bakımından 
 
319
aaa. Kararı Veren Makam 
 
319
bbb. Kararın içeriği 
 
319
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi 
 
320
cc. Kararın Konusu Suç 
 
320
d. Tedbirin Süresi 
 
320
e. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi 
 
321
f. Tesadüfen Elde Edilen Delil 
 
322
g. Kanun Yolu 
 
322
16. Gözlem Altına Alma (CMK m.74) 
 
323
a. Kapsam 
 
323
b. Koşulları 
 
323
aa. Şüphe Derecesi Bakımından 
 
323
bb. Karar Verecek Makam Bakımından 
 
324
cc. Süre Bakımından 
 
324
c. Denetimi (Kanun Yolu) 
 
324
d. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma 
 
324
17. Beden Muayenesi (m.75–77) 
 
325
a. Çeşitleri 
 
326
b. Amacı 
 
327
c. Niteliği 
 
327
d. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75) 
 
328
aa. Uygulama Koşulları 
 
328
aaa. Kişi Bakımından 
 
328
a1. Kararı Veren Makam 
 
328
a2. Kararın Uygulanması 
 
328
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler 
 
329
bbb. Oranlılık İlkesi 
 
329
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu) 
 
329
bb. Denetimi (Kanun Yolu) 
 
329
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 
 
329
e. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 
 
330
aa. Genel Olarak 
 
330
bb. Amaç 
 
330
cc. Konusu 
 
330
dd. Oranlılık İlkesi 
 
330
ee. Uygulama Koşulları 
 
331
aaa. Kararı Veren Makam 
 
331
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler 
 
331
ff. Tedbirin Uygulanması 
 
332
gg. Denetimi (Kanun Yolu) 
 
332
hh. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 
 
332
f. Soybağı Araştırması 
 
333
g. Kadınların Muayenesi 
 
333
18. Moleküler Genetik İncelemeler (m.78–80) 
 
334
a. Hukuki Nitelik 
 
334
b. Tedbirin Amacı 
 
335
c. Koşulları 
 
335
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri 
 
335
bb. Kararı Verecek Makam 
 
336
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi 
 
336
d. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti 
 
336
e. Kanun Yolu 
 
337
f. Hukuka Aykırı İnceleme 
 
337
g. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması 
 
337
19. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81) 
 
340
a. Genel Olarak 
 
341
b. Konusu 
 
342
c. Koşulları 
 
342
d. Uygulanması 
 
343
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 
 
344
20. İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 
 
345
a. Kapsamı 
 
345
b. Kararı Verecek Makam 
 
345
c. İcrası 
 
346
d. Sona Ermesi 
 
346
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi 
 
346
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9) 
 
348
21. Kayıp çocukların araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.) 
 
348
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
 
350
1. Genel Olarak 
 
351
2. Konusu 
 
352
3. Kapsamı 
 
354
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre 
 
354
5. Yetkili Mahkeme 
 
355
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar 
 
355
7. Ön İnceleme 
 
355
8. Kanun Yolu 
 
355
9. Tazminatın Geri Alınması 
 
355
10. Devletin Rücu Hakkı 
 
356
11. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 
 
356
12. Tazminatın Ödenmesi 
 
357
VI. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ 
 
357
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü 
 
358
1. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar 
 
358
2. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar 
 
360
3. İddianamenin İadesi (m.174) 
 
361
a. Anlamı ve Amacı 
 
361
b. İadeyi Yapacak Makam 
 
362
c. Süre 
 
362
d. İade Sebepleri 
 
362
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi 
 
362
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Doğrudan Etki Edecek Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi 
 
363
cc. Önödemeye, Uzlaştırmaya veya Seri Muhakemeye Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme, Uzlaştırma veya Seri Muhakeme Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi 
 
364
e. İadenin Mümkün Olmaması 
 
365
f. İade Kararının Denetimi 
 
365
g. İade Üzerine Yapılacak İşlem 
 
366
4. İddianamenin Kabulü 
 
366
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller 
 
366
1. Genel Olarak 
 
366
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller 
 
367
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı 
 
367
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
 
368
aa. Koşulları 
 
368
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından 
 
368
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından 
 
369
bb. Kararı Verecek Makam 
 
369
cc. Erteleme Süresi 
 
369
dd. Denetimi 
 
370
ee. Sonucu 
 
370
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil 
 
370
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı 
 
374
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller 
 
374
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 
 
374
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması 
 
374
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği 
 
375
a. Genel Olarak 
 
375
b. Yargısal Denetim 
 
375
aa. Kavram 
 
375
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi 
 
376
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü 
 
376
dd. Süre 
 
377
ee. Yetkili Mahkeme 
 
377
ff. Muhakeme 
 
377
hh. Denetimi 
 
378
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ 
 
378
I. KATILAN KİŞİLER 
 
379
A. Hakim–Mahkeme 
 
379
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 
 
381
a. Tarafsızlık 
 
383
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Red Sebepleri) 
 
383
aaa. Görev Yasakları 
 
383
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları 
 
384
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 
 
384
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (m.24–25) 
 
384
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi 
 
385
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler 
 
385
bbb. Süresi 
 
385
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam 
 
386
ddd. Yargılama 
 
386
eee. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler (m.30) 
 
388
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m.31) 
 
388
cc. Hakimin Çekinmesi (m.30) 
 
389
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (m.32) 
 
389
b. Bağımsızlık 
 
389
aa. Kavram 
 
389
bb. Kapsamı 
 
390
cc. Hakim Bağımsızlığının Güvenceleri 
 
390
2. Hâkimlerin Çeşitleri 
 
393
3. Hâkimlerin Yetkileri 
 
394
a. Hakimlerin (Mahkemelerin) Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri) 
 
394
aa. Genel Olarak 
 
394
bb. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 
 
396
cc. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları 
 
396
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 
 
396
bbb. Bağlantı Bulunması 
 
397
b. Hakimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi 
 
401
aa. Genel Olarak 
 
401
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 
 
403
aaa. Genel Kural 
 
403
bbb. Özel Yetki Kuralları 
 
404
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 
 
404
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 
 
407
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki 
 
408
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller 
 
409
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17) 
 
409
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman 
 
410
ccc. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler 
 
411
c. Hakimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi 
 
411
aa. Genel Olarak 
 
411
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 
 
411
d. Hakimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi 
 
412
aa. Kavram 
 
412
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki 
 
413
B. Savcı 
 
413
C. Sanık 
 
413
D. Malen Sorumlu 
 
414
E. Müdafi 
 
414
1. Genel Olarak 
 
414
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü 
 
415
a. Müdafiin Görevlendirilmesi 
 
415
b. Görevlendirme Usulü 
 
416
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 
 
416
4. Müdafiin Ödevleri 
 
417
F. Vekil 
 
418
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 
 
418
1. Genel Olarak 
 
418
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları 
 
418
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil) 
 
420
a. Genel Olarak 
 
421
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler 
 
421
c. Katılma Talebinin Zamanı 
 
421
d. Katılma Usulü 
 
422
e. Katılanın Hakları 
 
422
f. Katılmanın Etkisi 
 
423
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz 
 
423
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması 
 
424
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması 
 
424
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri 
 
424
II. KOVUŞTURMA EVRESİNİN DEVRELERİ 
 
424
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 
 
425
1. Genel Olarak 
 
425
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi 
 
425
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması 
 
425
a. Genel Olarak 
 
425
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176) 
 
425
B. Duruşma Devresi 
 
426
1. Genel Olarak 
 
426
2. Duruşma Evresinin Özellikleri 
 
427
a. Duruşmanın Başlaması (m.191) 
 
427
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188) 
 
429
aa. Genel Olarak 
 
429
bb. Başkan ve Hakimin Görevi (m.192) 
 
429
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193) 
 
430
aaa. Kural 
 
430
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar 
 
430
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202) 
 
430
3. Duruşmanın İcrası (m.190) 
 
431
a. Genel Olarak 
 
431
b. Duruşmanın Açıklığı (m.182–187) 
 
432
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AN. m.141/1; CMK m.182/1) 
 
433
bb. Açıklığın Kaldırılması 
 
433
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2) 
 
433
bbb. Zorunlu Kapalılık (m.185) 
 
433
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m.184) 
 
434
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (m.187) 
 
434
aaaa. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1) 
 
434
bbbb. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3) 
 
435
c. Kayıt Yasağı (m.183) 
 
436
aa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı 
 
436
bb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı 
 
437
cc. Kayıt Yasağının İstisnaları 
 
437
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (m.203–205) 
 
438
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m.203) 
 
438
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması 
 
438
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m.205) 
 
439
e. Duruşma Tutanağa Bağlanması (m.219–222) 
 
439
aa. Duruşma Tutanağı 
 
439
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 
 
439
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 
 
439
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 
 
439
aa. Ceza Muhakemesinde İspat 
 
439
bb. Delil Çeşitleri 
 
440
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar 
 
440
bbb. Tanık Açıklamaları 
 
441
aaaa. Kavram 
 
442
bbbb. Özellikleri 
 
442
cccc. Tanıkların Çağrılması (m.43) 
 
443
dddd. Tanıklıktan Çekinme (m.45–46) 
 
444
eeee. Tanıkların Dinlenmesi 
 
449
ffff. Tanıkların Korunması (CMK m.58/2, 3, 4, 5; Tanık Koruma Kanunu) 
 
452
gggg. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61) 
 
460
ccc. Yazılı Belgeler 
 
460
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar 
 
460
eee. Belirtiler 
 
461
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 
 
462
aaa. Bilirkişi İncelemesi (m.62–73) 
 
462
aaaa. Tanım 
 
463
bbbb. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 
 
463
cccc. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller 
 
463
dddd. Bilirkişiye Başvurma Yasağı 
 
464
eeee. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi 
 
464
ffff. Bilirkişiyi Atayacak Makam 
 
464
gggg. Bilirkişinin Sayısı 
 
464
hhhh. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64) 
 
465
ıııı. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65) 
 
465
iiii. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
 
465
jjjj. Bilimsel Mütalaa 
 
466
kkkk. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67) 
 
466
llll. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68) 
 
466
mmmm. Bilirkişinin Reddi 
 
467
nnnn. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70) 
 
468
oooo. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 
 
469
pppp. Bilirkişi Ücret ve Gideri 
 
469
rrrr. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 
 
469
bbb. Keşif (m.83–89) 
 
470
aaaa. Tanım–Kavram 
 
470
bbbb. Yapacak Makam 
 
470
cccc. Keşfin İcrası (m.84) 
 
471
dddd. Keşif Türleri 
 
471
a1. Yer Gösterme 
 
471
a2. Ölü Muayenesi ve Otopsi 
 
473
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 
 
475
aaa. Genel Olarak 
 
475
bbb. Tanıkların Dinlenmesi 
 
476
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması 
 
477
aaaa. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209) 
 
477
bbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210) 
 
477
cccc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 
 
478
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 
 
478
eee. Delillerin Tartışılması 
 
478
aaaa. Genel Olarak 
 
478
bbbb. Doğrudan Soru Yöneltme 
 
479
fff. Delillerin Reddi 
 
481
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme 
 
481
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi 
 
481
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226) 
 
481
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 
 
483
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi 
 
483
bbb. Delil Yasaklar 
 
484
aaaa. Kavram 
 
485
bbbb. Delil Yasaklarının Görevi 
 
485
cccc. Çeşitleri 
 
485
a1. Delil Elde Etme Yasağı 
 
485
a2. Delil Değerlendirme Yasağı 
 
487
a3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları 
 
487
a4. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 
 
488
a5. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu 
 
489
4. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 
 
489
a. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı 
 
489
b. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 
 
489
c. Müzakereye Katılacak Hâkimler 
 
490
d. Müzakerenin Yönetimi 
 
490
e. Oyların Toplanması 
 
490
f. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri 
 
491
g. Hükmün Açıklanması 
 
497
h. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
 
497
§ 3. KANUN YOLU DEVRESİ 
 
504
I. KANUN YOLU KAVRAMI 
 
505
II. KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN ETKİLERİ 
 
505
III. KANUN YOLLARINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 
 
506
A. Genel Olarak 
 
506
B. Cumhuriyet Savcısı 
 
506
1. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü 
 
506
2. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu 
 
507
3. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması 
 
508
C. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261) 
 
508
D. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262) 
 
508
E. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263) 
 
508
IV. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA (m.264) 
 
509
V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ (m.266) 
 
509
A. Genel Olarak 
 
509
B. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi 
 
509
VI. KANUN YOLLARININ ÇEŞİTLERİ 
 
510
A. Olağan Kanun Yolları 
 
511
1. İtiraz (m.267– 271) 
 
511
a. Tanım–Kavram 
 
512
b. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268) 
 
512
aa. İtirazın Süresi ve Usulü 
 
512
bb. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 
 
512
c. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269) 
 
513
d. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması 
 
513
e. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271) 
 
514
2. İstinaf (m.272– 285) 
 
515
a. Genel Olarak 
 
516
aa. Kavram 
 
516
bb. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı 
 
516
b. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 
 
516
c. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar 
 
517
d. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri 
 
518
e. İstinaf İstemi ve Süresi 
 
518
f. İstinaf Başvurusunun Etkisi 
 
519
g. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler 
 
519
aa. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276) 
 
519
bb. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 
 
520
h. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278) 
 
520
ı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama 
 
521
aa. Ön İnceleme (m.279) 
 
521
bb. İnceleme ve Kovuşturma (m.280) 
 
521
cc. Duruşma Hazırlığı (m.281) 
 
523
dd. Duruşma 
 
523
ee. Hüküm 
 
524
ff. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı 
 
525
gg. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti 
 
525
3. Temyiz (m.286–307) 
 
526
a. Genel Olarak 
 
526
b. 5271 s. CMK’ya Göre Temyiz 
 
527
aa. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı 
 
527
bb. Temyiz Nedenleri 
 
529
a1. Genel Olarak 
 
529
a2. Hukuka Aykırılık 
 
529
a3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 
 
530
aaa. Genel Olarak 
 
530
bbb. Nispi Temyiz Nedenleri 
 
530
ccc. Mutlak Temyiz Nedenleri 
 
530
aaaa. Genel Olarak 
 
530
bbbb. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması 
 
531
cccc. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması 
 
531
dddd. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması 
 
531
eeee. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi 
 
532
ffff. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması 
 
532
gggg. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi 
 
532
hhhh. Hükmün 230’uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi 
 
532
ıııı. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararıile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması 
 
533
iiii. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması 
 
533
ddd. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık 
 
533
eee. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291) 
 
534
aaaa. Temyiz İstemi 
 
534
bbbb. Temyiz Süresi 
 
534
cccc. Temyiz Başvurusunun Etkisi 
 
534
dddd. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 
 
534
fff. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295) 
 
534
aaaa. Temyiz Başvurusunun İçeriği 
 
534
bbbb. Temyiz Gerekçesi (m.295) 
 
535
ggg. Temyiz İsteminin İncelenmesi 
 
535
aaaa. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme 
 
535
bbbb. Temyiz Dilekçesinin Tebliği 
 
536
cccc. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme 
 
536
dddd. Temyiz İncelemesi 
 
537
aaaaa. Genel Olarak 
 
537
bbbbb. Duruşmalı İnceleme 
 
537
a1. Duruşma Hazırlığı 
 
537
a2. Duruşmada Usul 
 
538
ccccc. Temyizde İncelenecek Hususlar 
 
538
eeee. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar 
 
538
aaaaa. İstemin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 
 
539
a1. Red ve Bozma Kararları 
 
539
a2. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 
 
539
bbbbb. Davanın Esasına Hükmedilmesi veya Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi 
 
540
ffff. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması 
 
542
gggg. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 
 
542
B. Olağanüstü Kanun Yolları 
 
543
1. Kavram 
 
543
2. Çeşitleri 
 
544
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 – m. 308/A) 
 
544
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir) (m.309–310) 
 
545
c. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
547
aa. Genel Olarak 
 
548
bb. Kavram 
 
548
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 
 
548
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 
 
549
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311) 
 
549
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314) 
 
552
ee. Süre 
 
552
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi 
 
553
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller 
 
553
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 
 
553
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi 
 
554
aaa. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi 
 
554
bbb. Delillerin Toplanması 
 
555
ccc. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü 
 
555
ddd. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm 
 
556
aaaa. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi 
 
556
bbbb. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 
 
556
Üçüncü Bölüm
 
 
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
 
 
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 
 
560
I. GAİPLERİN YARGILANMASI 
 
560
II. KAÇAKLARIN YARGILANMASI 
 
561
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 
 
562
I. GENEL OLARAK 
 
562
II. TÜZEL KİŞİNİN ORGAN YA DA TEMSİLCİSİNİN DURUŞMAYA KABUL EDİLMESİ 
 
562
III. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN HAKLARI 
 
563
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 
 
564
I. UZLAŞTIRMANIN KOŞULU 
 
564
II. ÇEŞİTLERİ 
 
567
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 
 
571
I. GENEL OLARAK 
 
571
II. KOŞULLARI 
 
571
III. DURUŞMA VE KARAR (M.257) 
 
572
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 
 
572
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 
 
573
IV. KANUN YOLU (M.258) 
 
573
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ 
 
573
I. KAVRAM 
 
573
II. MAHKUMİYET VE ERTELEME HALİNDE GİDERLER 
 
575
III. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER 
 
575
IV. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER 
 
576
V. KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER 
 
576
VI. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER 
 
576
VII. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER 
 
576
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ 
 
577
I. KAVRAM 
 
577
II. MUHAKEME 
 
578
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller 
 
578
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci 
 
579
C. Kararı Verecek Makam ve Usul 
 
579
D. Kanun Yolu 
 
580
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ 
 
580
I. GENEL OLARAK 
 
580
II. KOŞULLARI 
 
581
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1) 
 
581
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2) 
 
581
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır 
 
582
III. SORUŞTURMA 
 
582
A. Genel Olarak 
 
582
B. Ön İnceleme 
 
583
IV. İSTİSNALARI 
 
584
§8. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 
 
585
§9. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ 
 
586
I. KAVRAM 
 
586
II. KOŞULLARI 
 
586
III. MUHAKEMESİ 
 
587
IV. KANUN YOLU 
 
587
V. ADLİ SİCİLE KAYIT 
 
587
VI. MUHAKEME MASRAFLARI 
 
587
§10. BASİT YARGILAMA USULÜ (CMK m.251) 
 
588
I. Basit Yargılama Usulünün Genel Özellikleri 
 
588
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı 
 
589
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri 
 
589
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252) 
 
590
Dördüncü Bölüm
 
 
BİREYSEL BAŞVURU
 
 
§ 1. GENEL OLARAK 
 
591
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELEMESİ 
 
592
I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KARARI 
 
592
II. ESAS HAKKINDA İNCELEME 
 
592
III. KOŞULLAR 
 
593
A. Başvuru Hakkı 
 
593
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul 
 
593
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem 
 
594
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması 
 
595
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
596
§ 4. BAŞVURU USULÜ 
 
596
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ 
 
597
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA 
 
598
Kavram Dizini 
 
599

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: