Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Seçkin Yayıncılık

Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Seçkin Yayıncılık

 440,00

Stok kodu: 9789750277689 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıMayıs 2022
ISBN9789750277689
Sayfa Sayısı441
Ebatı16X24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Koruma tedbirleri, deyim yerinde ise ceza muhakemesi hukukunun “belkemiği” niteliğindedir. Özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ilgisi dikkate alındığında, koruma tedbirlerinin ceza muhakemesi hukukundaki önemi tartışmasız bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu özelliğinin de etkisiyle güncelliğini hiç yitirmeyen bir konu olan koruma tedbirlerinin, tüm boyutları ile toplu halde ve ayrıntılı olarak incelenmekte olması, bu kitabın önemli bir özelliğidir.
4. Baskıdan sonra gerçekleşen kanun değişiklikleri kitabın yenilenmesini gerektiren en önemli neden olmuştur. Bu kapsamda en önemli değişiklik 14.07.2021/31541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 8.7.2021 tarih ve 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundur. 7331 sayılı Kanunda özellikle yakalama, tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ve konuyla ilgili yazarların yorumları ile yine 7331 sayılı Kanunda yer alan iletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında alınan kayıtların yok edilmesiyle ilgili düzenlemeler de kitaba eklenmiştir. 7331 sayılı Kanunda yer alan diğer değişiklikler de koruma tedbirlerini ilgilendirdiği ölçüde değerlendirilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Kavram ve Ortak Özellikler
.
Geleneksel Koruma Tedbirleri
.
Modern Koruma Tedbirleri
.
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Bireysel Başvuru
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz 
 
5
Dördüncü Baskıya Önsöz 
 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
9
İkinci Baskıya Önsöz 
 
11
Önsöz 
 
13
Kısaltmalar Cetveli 
 
25
1. Bölüm
 
 
KAVRAM VE ORTAK ÖZELLİKLER
 
 
§ 1. KAVRAM 
 
29
I. Terim, Tanım 
 
29
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
 
30
I. Yasal Düzenleme Mecburiyeti 
 
31
II. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 
 
32
A. Şüphe 
 
32
B. Çeşitleri 
 
34
1. Basit Şüphe, Başlangıç Şüphesi 
 
34
2. Yoğun Şüphe 
 
34
a. Yeterli Şüphe 
 
35
b. Kuvvetli Şüphe 
 
35
III. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 
 
36
IV. Geçici Olması 
 
36
V. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 
 
37
VI. Gecikmede Sakınca Bulunması 
 
37
VII. Hâkim, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 
 
38
VIII. Oranlılık (Ölçülülük İlkesi) Bulunması 
 
39
2. Bölüm
 
 
GELENEKSEL KORUMA TEDBİRLERİ
 
 
§ 1. YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA 
 
41
I. Tanım, Amacı ve Hukuksal Niteliği 
 
41
II. Yakalamanın Koşulları 
 
47
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 
 
47
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 
 
53
III. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 
 
57
IV. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 
 
57
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 
 
57
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
 
59
C. Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi 
 
60
D. Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler 
 
62
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 
 
64
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 
 
64
1. Genel Olarak 
 
64
2. Koşulları 
 
65
3. Kararı Verecek Makam 
 
66
4. Gözaltı Süresi 
 
68
5. Yakalama ve Gözaltı Kararının ve İşlemlerinin Denetimi 
 
72
6. Yeniden Yakalama Yasağı 
 
73
7. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 
 
74
§ 2. TUTUKLAMA 
 
76
I. Tedbirin Tanımı, Hukuksal Niteliği, Amacı, Tarihçesi 
 
76
II. Koşulları 
 
79
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 
 
80
B. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması 
 
81
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 
 
83
1. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 
 
83
2. Delilleri Karartma Tehlikesi 
 
85
3. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 
 
86
D. Oranlılık (Ölçülülük) 
 
88
1. Genel Olarak 
 
88
2. Tutuklama Yasakları 
 
88
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 
 
89
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 
 
89
III. Tutuklama Kararı 
 
90
IV. Tutuklama Süresi 
 
93
V. Tutuklama Usulü 
 
99
VI. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 
 
100
VII. Tutuklama Kararına İtiraz 
 
101
VIII. Tutuklanan Kişinin Durumu 
 
103
IX. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
 
103
X. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 
 
104
XI. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 
 
105
XII. Tutukluların Hakları 
 
106
A. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
106
B. Ziyaretçi Kabul Hakkı 
 
108
C. Haberleşme Hakkı 
 
108
D. Çalışma Hakkı 
 
108
E. İzin Hakkı 
 
108
XIII. Tutukluların Yükümlülükleri 
 
109
§ 3. ADLİ KONTROL 
 
110
I. Adli Kontrolün Tanımı, Amacı 
 
110
II. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 
 
113
III. Adli Kontrolün Uygulanma Koşulları 
 
117
IV. Adli Kontrol Kararı 
 
118
V. Adli Kontrolün Sona Ermesi ve Mahsup 
 
120
VI. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 
 
123
VII. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 
 
125
§ 4. ZORLA GETİRME 
 
125
I. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 
 
126
II. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 
 
127
§ 5. ARAMA 
 
129
I. Tanım 
 
129
II. Önleme Araması 
 
131
III. Adli Arama 
 
140
IV. Aramanın Hukuki Niteliği 
 
141
V. Aramanın Koşulları 
 
143
A. Makul Şüphe 
 
145
B. Hâkim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 
 
147
C. Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Koşullar 
 
153
1. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 
 
153
2. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 
 
154
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 
 
154
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 
 
155
1. Üst Arama 
 
155
2. Eşyada Arama 
 
157
3. Konutta Arama 
 
157
4. İşyerinde Arama 
 
158
5. Araçta Arama 
 
162
VI. Arama Kararı veya Emri 
 
162
VII. Aramanın Yerine Getirilmesi ve Aramada Hazır Bulunacak Kişiler 
 
164
VIII. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 
 
168
IX. İşlemin Denetimi–Kanun Yolu 
 
170
§ 6. ELKOYMA 
 
171
I. Tanım 
 
171
II. Amaç ve Hukuksal Nitelik 
 
174
III. Elkoyma Tedbirinin Uygulama Koşulları 
 
175
A. Elkoymanın Çeşitleri 
 
176
B. Basit Elkoyma 
 
179
1. Kapsam 
 
179
2. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 
 
182
3. Madde Bakımından Aranan Koşullar 
 
182
a. Şüphe 
 
182
b. Elkoyma Kararı 
 
184
4. Denetim 
 
187
a. Hâkim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 
 
187
b. Cumhuriyet savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 
 
187
5. Elkoyma Tedbirinin Uygulanması 
 
188
6. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 
 
190
7. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
 
192
8. Sona Ermesi 
 
193
C. Postada Elkoyma 
 
195
D. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
 
200
1. Genel Olarak 
 
200
2. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 
 
201
3. Uygulama Koşulları 
 
201
a. Şüphe Bakımından 
 
201
b. Kişi Bakımından 
 
202
c. Konu Bakımından 
 
203
d. Karar Verecek Merci Bakımından 
 
203
e. Suç Bakımından 
 
206
4. Tedbirin Uygulanması 
 
209
a. Avukat Bürolarında Elkoyma 
 
210
b. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 
 
211
ba. Genel Olarak 
 
211
bb. Uygulama Koşulları 
 
212
bc. Tedbirin Uygulanması 
 
214
c. Bilgisayarlara Elkoyma 
 
216
ca. Genel Olarak 
 
216
cb. Uygulama Koşulları 
 
218
d. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 
 
223
E. Tazminat 
 
227
3. Bölüm
 
 
MODERN KORUMA TEDBİRLERİ
 
 
§ 1. BEDEN MUAYENESİ VE BEDENDEN ÖRNEK ALINMASI 
 
229
I. Tanım 
 
229
II. Amaç 
 
231
III. Hukuksal Nitelik 
 
234
IV. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 
 
235
A. Genel Olarak 
 
235
B. Dış Beden Muayenesi 
 
235
1. Uygulanma Koşulları 
 
240
a. Bir Suça İlişkin Delil Elde Etme Amacı Olması 
 
240
b. Şüpheli veya Sanık Olmak 
 
241
c. Herhangi Bir Suçun İşlenmiş Olması 
 
241
d. Talep veya Karar Bulunması 
 
241
e. Muayenenin Tabip veya Sağlık Mesleği Mensubu Diğer Bir Kişi Tarafından Yapılması 
 
242
f. Muayenenin Kişinin Sağlığına Açıkça ve Öngörülebilir Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması 
 
244
C. Oran Bulunması 
 
244
D. İç Beden Muayenesi 
 
245
1. Uygulanma Koşulları 
 
245
a. Üst Sınırı 2 Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun İşlendiği Şüphesi 
 
245
b. Delil Elde Etmek İçin Zorunlu Olması (Oranlılık İlkesi) 
 
247
c. Hâkim veya Mahkeme, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararı 
 
248
d. Müdahalenin, Kişinin Sağlığına Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması 
 
250
e. Özel Kanunlarda Alkol Muayenesine ve Kan Örneği Alınmasına İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması 
 
251
2. Tedbirin Uygulanması 
 
251
3. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 
 
253
4. Denetim Muhakemesi 
 
254
V. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Kişilerin Beden Muayenesi 
 
254
A. Diğer Kişiler Kavramı 
 
254
B. Tedbirin Uygulama Koşulları 
 
255
1. Tedbire Karar Verme Yetkisi 
 
255
2. Sağlığa Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması 
 
257
3. Cerrahi Müdahalede Bulunulmaması (Cerrahi Müdahale Yasağı) 
 
257
4. Müdahalenin Bir Hekim Tarafından Gerçekleştirilmesi 
 
258
C. Beden Muayenesi ve Örnek Almadan Kaçınma Hakkı 
 
259
D. CMK m. 75 ve m. 76 Uyarınca Elde Edilen Verilerin Akıbeti 
 
260
§ 2. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER 
 
260
I. Tanım 
 
260
II. Hukuki Nitelik 
 
263
III. Tedbirin Amacı 
 
265
IV. Tedbirin Uygulanma Koşulları 
 
267
A. Şüphe Bakımından 
 
267
B. Kişi Bakımından 
 
269
C. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi 
 
271
D. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti 
 
272
§ 3. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ 
 
275
I. Tanım 
 
275
II. Tedbirin Uygulama Koşulları 
 
276
A. Bir Suç İşlendiği Şüphesi 
 
277
B. Üst Sınırı İki Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Varlığı 
 
277
C. Ferden Belli Sanık ya da Şüpheli Hakkında Başvurulabilmesi 
 
277
D. Gereklilik Koşulunun Gerçekleşmesi 
 
278
E. Cumhuriyet Savcısının Kararı 
 
279
F. Fizik Kimliğin Tespiti Kararının Yerine Getirilmesi 
 
279
III. Kaydedilen Verilerin Akıbeti – Yok Edilmesi 
 
280
§ 5. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 
 
281
I. Kavram 
 
281
II. Tedbirin İçeriği ve Kapsamı 
 
285
III. Tedbirin Uygulanması 
 
287
IV. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Şartlar 
 
289
A. Delil Elde Etme Amacının Bulunması 
 
289
B. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı 
 
290
C. Başka Suretle Delil Elde Edilmesi Olanağının Bulunmaması 
 
292
D. Hâkim Kararının Bulunması 
 
294
E. Tedbir Uygulanabilecek Kişiler 
 
297
V. Tedbir Kararının İçeriği 
 
301
VI. Tedbirin Süresi 
 
302
VII. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 
 
303
VIII. Gizlilik Şartına Uyulması 
 
305
IX. Tedbirin Uygulama Alanı 
 
305
XI. Tedbirin İcrası 
 
310
XII. Tedbire Son Verilmesi 
 
311
XIII. Elde Edilen Bilgilerin Yok Edilmesi 
 
313
XIV. İlgilinin Bilgilendirilmesi 
 
315
XV. Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Durumu 
 
316
XVI. Hukuka Aykırı Denetim ve Tazminat 
 
319
XVII. İletişimin Önleme ve İstihbarat Amaçlı Denetimi 
 
322
A. Genel Olarak 
 
322
B. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa Göre Önleme Amaçlı Denetim 
 
323
C. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununda Önleyici Denetim 
 
326
D. 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Önleyici Denetim 
 
328
E. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Önleyici Denetim 
 
330
§ 6. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 
 
332
I. Kavram 
 
332
II. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Amacı 
 
333
III. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Koşulları 
 
334
IV. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesine İlişkin Karar 
 
335
V. Tedbirin Süresi 
 
337
VI. Gizli Soruşturmacının Temel Özellikleri ve Benzer Kavramlardan Farkı 
 
338
VII. Gizli Soruşturmacının Suç İşlemesi Sorunu 
 
343
VIII. Tedbire Konu Olabilecek Suçlar 
 
345
IX. Tedbirin Uygulanması Sonucunda Elde Edilen Deliller 
 
347
§ 7. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 
 
349
I. Kavram 
 
349
II. Şüphe Derecesi 
 
353
III. Teknik İzlemeye Konu Olabilecek Alanlar 
 
353
IV. Teknik İzlemeye Konu Olabilecek Suçlar 
 
354
V. Teknik İzleme Kararı 
 
356
VI. Tedbirin Süresi 
 
359
VII. Teknik İzleme Sonucunda Elde Edilecek Delillerin Durumu ve Tesadüfen Elde Edilen Deliller Sorunu 
 
360
VIII. Tedbire Son Verilmesi 
 
362
IX. Kanun Yolu 
 
363
§ 8. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE ÇARE OLARAK SEYİRDEN YASAKLANMA 
 
363
I. Kavram 
 
365
A. Terim 
 
365
B. Tanım 
 
365
II. Niteliği 
 
366
III. Seyirden Yasaklamanın Çeşitleri ve Uygulanma Koşulları 
 
366
A. Önleyici Tedbir Olarak Seyirden Yasaklama (Önleme Yasaklanması) 
 
366
1. Genel Olarak 
 
366
2. Koşulları 
 
366
B. Özgün Bir Koruma Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma 
 
367
1. Genel Olarak 
 
367
2. Şartları 
 
368
a. Suç Şüphesinin Bulunması 
 
368
b. Soruşturmanın Başlamış Olması 
 
369
c. Savcı veya Hakim Kararının Bulunması 
 
369
d. Tedbirin Sona Ermesi 
 
370
e. Denetim 
 
370
C. Adli Kontrol Benzeri Bir Tedbir Olarak Seyirden Yasaklanma 
 
370
D. Güvenlik Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma 
 
371
IV. Kayıt 
 
372
4. Bölüm
 
 
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VE
 
 
BİREYSEL BAŞVURU
 
 
§ 1. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
 
373
I. Kavram 
 
373
II. Tazmin Edilecek Zararlar 
 
377
III. Tazminat İstenebilen Haller 
 
380
A. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma, Tutuklanma veya Tutukluluğun Devamına Karar Verilme 
 
383
B. Kanunî Gözaltı Süresi İçinde Hâkim Önüne Çıkarılmama 
 
383
C. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklardan Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma 
 
384
D. Kanuna Uygun Tutuklanıp Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama ve Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeme 
 
386
E. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Beraate Karar Verilme 
 
387
F. Mahkumiyet Halinde Tazminat 
 
388
G. Yakalama ve Tutuklama Nedenleri ve Haklarındaki Suçlamaların Kendilerine Açıklanmaması 
 
389
H. Yakalama ve Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmemesi 
 
390
I. Arama Kararının Ölçüsüz Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi 
 
391
J. Koşulları Oluşmadığı Halde Elkoyma Kararı Verilmesi, Elkonulan Eşyanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması, Eşyanın veya Malvarlığı Değerlerinin Amaç Dışı Kullanılması veya Zamanında Geri Verilmemesi 
 
391
K. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmamak 
 
394
L. CMK m. 323/3’te Düzenlenen Tazminat Nedeni 
 
395
IV. İlgiliyi Uyarma Yükümlülüğü 
 
395
V. Tazminat İsteminin Şartları 
 
396
A. Süre 
 
396
B. Tazminat Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler 
 
397
C. Tazminat Talebinin Yapılacağı Merci 
 
399
D. Tazminat Başvurusunun Şekli ve Yargılama Usulü 
 
399
E. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu 
 
402
F. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 
 
403
§ 2. BİREYSEL BAŞVURU 
 
405
I. Genel Olarak 
 
405
II. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler 
 
406
III. Bireysel Başvuru Usulü 
 
407
IV. Bireysel Başvurunun Süresi 
 
408
V. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi 
 
409
VI. Esas Hakkındaki İnceleme 
 
411
VII. Bireysel Başvuru Sonucunda Verilebilecek Kararlar 
 
414
VIII. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması 
 
415
Kaynakça 
 
417
Kavram Dizini 
 
437

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: