Dijital Varlıkların Miras Yoluyla Bırakılması Seçkin Yayıncılık

Dijital Varlıkların Miras Yoluyla Bırakılması Seçkin Yayıncılık

 655,00

Stok kodu: 9789750280320 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280320
Sayfa Sayısı376
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Bu çalışma; kripto varlıklar, alan adları, IP adresleri, web siteleri, çevrimiçi oyun uygulamalarında karakterlerin ileri düzeylere gelene kadar geliştirilmiş olması nedeniyle kazanılan ayrıcalıklar, sanal oyun materyalleri, oyun hesapları, müzik ve video servislerinin üyelik ve arşiv hakları, e-müzik, e-kitap ve çevrimiçi film arşivleri ile bunlar üzerindeki kullanım hakları, çevrimiçi bankalardaki hesaplar, profiller, ödeme hizmetleri, ödeme sistemlerine yüklenmiş ödeme araç ve değerleri, çevrimiçi mağazalardaki (alışveriş sitelerindeki) müşteri hesapları, bu hesaplara yüklenmiş olan kredi kartı bakiyeleri, puanlar, kazanılan indirimler, kuponlar, ayrıcalıklar gibi sair (malvarlıksal) dijital varlıklar ile özellikle bulut bilişim/ depolama, sosyal medya ve e-posta hesapları gibi hem intikale elverişli/ malvarlıksal hem de kişiye sıkı sıkıya bağlı nitelik arz ettikleri için intikale elverişli olmayan verileri bir arada barındırabilen karma nitelikteki dijital hesapların, hesap sahibinin (kullanıcının) ölümünden sonraki akıbetlerini monografik metodlarla incelemek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Ayrıca önde gelen bazı dijital mecraların dijital miras, hesap vârisi, anıtlaştırılmış hesap gibi tabirlerle adlandırdıkları ve kullanıcılarına, bulut bilişim – depolama ve/ veya sosyal medya hesaplarında bulunan kişisel verilerinin ve sair dijital varlıklarının ölümlerinden sonraki akıbetini belirleyebilme imkânı tanıdıkları veri politikalarının (kullanıcı sözleşmelerinin) dijital mirasçılık alanındaki yeri ve özellikleri de etraflıca tahlil edilmeye çalışılmıştır.
Kitapta cevabını bulabileceğiniz konulardan bazıları
Dijital varlık nedir? Kripto paralar, sosyal medya, bulut bilişim, e-posta hesapları gibi kaynaklar bu kapsamda değerlendirilebilir mi?
Her türlü dijital varlık miras yoluyla intikale elverişli midir? Hangi dijital varlıklar, niçin miras yoluyla intikale elverişli kabul edilmemelidir?
Elverişli dijital varlıkların kendiliğinden ve bütün hâlinde mirasçılara geçişi mümkün müdür?
Sosyal medya, bulut bilişim, e-posta hesapları gibi; kişiye sıkı sıkıya bağlı veriler ile malvarlıksal verileri bir arada barındırabilen “karma nitelikli dijital hesaplar” bütün hâlinde intikale elverişli midir?
Dijital varlıkların bırakılmasında cüz’i halefiyetin yeri (fonksiyonu) var mıdır?
Dijital varlıkların mirasçılara bırakılmasında/intikalinde geleneksel miras hukuku kuralları uygulanabilir mi; hangileri, ne ölçüde?
Özellikle mevzuu miras hukuku kuralları dijital mirasçılık alanında yeterli ve tümüyle uygulanabilir midir?
Bazı mecralarca “Dijital Miras”, “Anıtlaştırılmış Hesap” gibi tabirlerle adlandırılan uygulamaların hukukî niteliği nedir? Bunlar ölüme bağlı tasarruf olarak nitelendirilebilir mi? Ayrıca bunların veri koruma ve borçlar hukukundaki yeri nedir?
Konu Başlıkları
.
Kripto Varlıklar, Dijital Hesaplar ve Cüzdanlar
.
Bulut Bilişim ve Depolama Hesapları
.
Sosyal Medya ve E–Posta Hesapları
.
Kişisel Veriler ve Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Dijital Değerler
.
İnternet Abonelikleri, Alışveriş Hesapları ve Sair Dijital Varlıklar
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA
 
 
BIRAKILMASINI İLGİLENDİREN TEMEL MİRAS HUKUKU KAVRAMLARI
 
 
VE KURUMLARI
 
 
§ 1. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
 
21
§ 2. TEMEL MİRAS HUKUKU KAVRAMLARI VE KURUMLARI 
 
22
I. TEREKE, MİRAS, DİJİTAL MİRAS 
 
22
A. Kavramsal Çerçeve 
 
22
B. Kapsam 
 
26
II. MİRASBIRAKAN, DİJİTAL MİRAS BIRAKAN 
 
30
III. MİRASÇI, DİJİTAL MİRASÇI 
 
31
IV. VASİYET ALACAKLISI, DİJİTAL VASİYET ALACAKLISI 
 
36
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF 
 
41
A. Genel Olarak Ölüme Bağlı Tasarruf 
 
41
B. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
 
43
1. Genel Olarak 
 
43
2. Dijital Miras Bakımından Önem Arz Eden Türleri ve Bunların Dijital Miras ile İlişkileri 
 
44
a. Mirasçı Atama 
 
45
aa. Genel Olarak 
 
45
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
47
b. Belirli Mal Bırakma 
 
47
aa. Genel Olarak 
 
47
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
51
c. Yedek ve Art Mirasçı Atama 
 
52
aa. Genel Olarak 
 
52
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
58
d. Koşula Bağlama ve Yükleme Getirme 
 
58
aa. Genel Olarak 
 
58
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
65
e. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleme 
 
66
aa. Genel Olarak 
 
66
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
74
f. Mirasçılıktan Çıkarma 
 
76
aa. Genel Olarak 
 
76
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
84
g. Mirastan Feragat 
 
85
aa. Genel Olarak 
 
85
bb. Dijital Miras Bakımından 
 
93
C. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
 
94
1. Miras Sözleşmesi 
 
95
a. Genel Olarak 
 
95
b. Dijital Miras Bakımından 
 
103
2. Vasiyetname 
 
105
a. Resmî Vasiyetname 
 
106
b. El Yazılı Vasiyetname 
 
113
c. Sözlü Vasiyetname 
 
118
§ 3. DİJİTAL VARLIKLARIN ÖLÜMDEN SONRAKİ AKIBETLERİNİN, TEMEL MİRAS HUKUKU KAVRAMLARI VE KURUMLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
122
İkinci Bölüm
 
 
MİRASA KONU TEŞKİL EDEBİLECEK BAŞLICA DİJİTAL VARLIKLAR
 
 
VE HUKUKÎ ÖZELLİKLERİ
 
 
§ 4. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
 
127
§ 5. KRİPTO VARLIKLAR 
 
129
I. TERMİNOLOJİ 
 
129
II. KAVRAM 
 
130
A. Temel Çalışma Prensibi: Blokzincir 
 
130
B. Başlıca Türleri 
 
133
1. Bitcoin 
 
134
2. Altcoinler 
 
137
III. ÖZELLİKLERİ 
 
142
IV. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
144
V. DİJİTAL MİRAS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
152
§ 6. BULUT BİLİŞİM VE DEPOLAMA HESAPLARI 
 
154
I. KAVRAM 
 
154
II. ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA TÜRLERİ 
 
156
III. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
162
IV. DİJİTAL MİRAS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
184
§ 7. SOSYAL MEDYA HESAPLARI 
 
194
I. KAVRAM 
 
194
A. Tanım 
 
194
B. Başlıca Türleri 
 
196
1. Sosyal Ağlar 
 
196
2. Fotoğraf, Ses ve Video Paylaşım Siteleri 
 
198
3. Bloglar ve Mikro–Bloglar 
 
199
4. Wikiler 
 
200
5. Sosyal İşaretleme Siteleri 
 
201
6. Sanal Oyun – Sanal Gerçeklik Platformları 
 
201
7. Elektronik Posta Grupları 
 
202
8. Kurumsal İntranet ve Ekstranet 
 
202
II. ÖZELLİKLERİ 
 
203
III. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
207
A. Sosyal Medya (Ağ) Mecralarının Birer Süje Olarak Hukukî Niteliği 
 
207
B. Sosyal Medya Mecraları İle Kullanıcılar Arasındaki Sözleşmenin Hukukî Niteliği 
 
220
IV. DİJİTAL MİRAS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
223
§ 8. ELEKTRONİK POSTA HESAPLARI 
 
243
I. KAVRAM 
 
243
II. ÖZELLİKLERİ 
 
243
III. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
245
IV. DİJİTAL MİRAS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
249
§ 9. SAİR DİJİTAL VARLIK VE HESAPLAR 
 
256
Üçüncü Bölüm
 
 
DİJİTAL VARLIKLARIN ÖLÜME BAĞLI DİJİTAL TALİMATLARLA
 
 
CÜZ’İ HALEFİYET YOLUYLA BIRAKILMASI VE
 
 
KÜLLÎ HALEFİYET YOLUYLA İNTİKALE ELVERİŞLİLİĞİ
 
 
§ 10. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
 
261
§ 11. DİJİTAL VARLIKLARIN ÖLÜME BAĞLI DİJİTAL TALİMATLARLA CÜZ’İ HALEFİYET YOLUYLA BIRAKILMASI 
 
263
I. ÖLÜME BAĞLI DİJİTAL TALİMAT KAVRAMI VE TERMİNOLOJİ 
 
263
II. ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA TÜRLERİ 
 
265
III. ÖLÜME BAĞLI DİJİTAL TALİMATIN SÜJELERİ 
 
279
A. Talimat Veren 
 
279
B. Talimat Alan 
 
283
C. Talimat Lehdarı 
 
285
IV. ÖLÜME BAĞLI DİJİTAL TALİMAT İLİŞKİSİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
287
A. Talimat Veren Ve Talimat Alan Arasındaki İlişkinin Hukukî Niteliğİ 
 
288
1. Miras Hukuku Açısından 
 
288
2. Borçlar Hukuku Açısından 
 
293
3. Veri Koruma Hukuku Açısından 
 
298
B. Talimat Veren Ve Talimat Lehdarı Arasındaki İlişkinin Hukukî Niteliği 
 
303
1. Miras Hukuku Açısından 
 
303
2. Borçlar Hukuku Açısından 
 
305
3. Veri Koruma Hukuku Açısından 
 
308
C. Talimat Alan Ve Talimat Lehdarı Arasındaki İlişkinin Hukukî Niteliği 
 
309
IV. TALİMAT ALANIN SORUMLULUĞUNUN VE BUNA UYGULANACAK TAMAMLAYICI/YORUMLAYICI HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ 
 
311
§ 12. DİJİTAL VARLIKLARIN KÜLLÎ HALEFİYET YOLUYLA İNTİKALE ELVERİŞLİLİĞİ 
 
314
Sonuç 
 
319
Kaynakça 
 
331
* Kitaplar, Tezler, Makaleler, Tebliğler ve Sair Bilimsel Basılı Yayın 
 
331
* Elektronik Yayınlar, İnternet Makaleleri, Haberler ve Köşe Yazıları 
 
363
* Veri Tabanları 
 
365
* İnternet Siteleri 
 
365
* Direktifler, Çalıştay Dokümanları, Resmî – Özel Raporlar ve Sair Kaynaklar 
 
367
Kavramlar Dizini 
 
369

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Dijital Varlıkların Miras Yoluyla Bırakılması Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: