Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ve Sonuçları Seçkin Yayıncılık

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ve Sonuçları Seçkin Yayıncılık

 135,00

Stok kodu: 9789750277979 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750277979
Sayfa Sayısı140
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Sosyal ve ekonomik hayatın yapı ve kapsamının zamanla gelişmesiyle birlikte toplumun en küçük birimi olan aile, bu değişimden fazlasıyla etkilenmiş hatta yeniden şekillenmiştir. Eşler arasında sağlıklı birlik ve beraberliğin oluşması, toplumdaki huzur ve refah ortamının sağlanabilmesi için gerekli olup bu doğrultuda eşler arasında mali hak ve borçların adaletli hukuk kuralları ile güvence altına alınması zaruri bir ihtiyaçtır. Bu kapsamdan yola çıkan kanun koyucu, eşlerin birlikte veya ayrı ayrı sahip olduğu malvarlığı değerleri üzerinde yararlanma, kullanma ve tasarruf hakları ile evliliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde mal paylaşmanın hangi kurallar çerçevesinde yapılacağını belirleyen bir mal rejimine tabi olunmasını yasal zorunluluk haline getirmiştir.
01.01.2002 tarihli Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan ve yasal mal rejimi olarak kabul edilen Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, evlilik birliğine sırf çalışmadığı için maddi bir kaynak sağlayamayan eşin emeğini, diğer eş karşısında koruyarak, hukukun en temel görevlerinden biri olan toplum vicdanına hitap etmiştir.
Bu kitapla, evlilik süresince eşlerin yapabileceği tüm hukuki işlemlerde, mali olarak işlem tarafı olmayan diğer eş veya eşler arasındaki hukuki işlemlerde alacaklı üçüncü kişinin ne şekilde korunması gerektiği ve bu korumanın hukuki boyutu açıklanmaya çalışılmıştır.
Konu Başlıkları
.
Mal Rejimi Tasfiyesinden Önceki Bir Yıl İçinde Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar
.
Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler
.
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arası Hukuki İşlemlere Karşı Alacaklı Üçüncü Kişilerin Korunması
.
Alacaklı Üçüncü Kişilerin Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacaklarını Haczi
.
Alacaklı Üçüncü Kişilerin Tasarrufun İptali Davası İmkânı
İlgili Kategoriler
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
Giriş 
 
13
1. BÖLÜM
 
 
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLERİN
 
 
HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SINIRLARI
 
 
I. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI 
 
15
II. EŞLERİN MALVARLIĞINA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SERBESTİSİ 
 
18
A. Eşlerin Hukuki İşlem Serbestîsi ve Aile Hukukunda Temsil 
 
18
B. Eşlerin Malvarlığına İlişkin Hukuki İşlemlerine Getirilen Sınırlamalar 
 
22
1. Aile Hukukundan Kaynaklanan Sınırlamalar (TMK. m. 194, m.199) 
 
22
a. TMK. m.194 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama 
 
24
b. TMK. m.199 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama 
 
26
2. Mal Rejiminden Kaynaklanan Sınırlamalar (TMK. m. 223/2, m. 229/1, 251/2) 
 
28
a. TMK. m.223/2 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama 
 
30
b. Diğer Kanun Hükümlerinden Kaynaklanan Sınırlamalar (m.229/1 ve 251/2) 
 
34
3. Türk Borçlar Kanunu’ndan Kaynaklanan Sınırlamalar 
 
34
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLER ARASINDAKİ ALACAK İLİŞKİSİ 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Artık Değere Katılma Alacağı 
 
36
C. Değer Artış Payı Alacağı 
 
39
2. BÖLÜM
 
 
ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI
 
 
DİĞER EŞİN MENFAATİNİN KORUNMASI (TMK. M. 229)
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
47
II. MAL REJİMİ TASFİYESİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILAN KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR 
 
50
A. Karşılıksız Kazandırma Kavramı 
 
51
B. Karşılıksız Kazandırmanın Sağlararası ve Konusunun Edinilmiş Mal Olması 
 
56
1. Kazandırmanın Sağlararası Olması 
 
56
2. Kazandırmanın Edinilmiş Mal Grubundan Yapılması 
 
57
3. Kazandırmanın Üçüncü Kişiye Yapılması 
 
59
C. Karşılıksız Kazandırmanın Olağan Hediye Miktarını Aşması 
 
61
D. Karşılıksız Kazandırmanın Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçinde Olması 
 
63
1. Mal Rejiminin Sona Erme Anı 
 
64
2. Kazandırmanın Gerçekleşme Anının Önemi 
 
67
E. Karşılıksız Kazandırmada Eşin Rızası Bulunmamalı 
 
69
III. DİĞER EŞİN KATILMA ALACAĞINI AZALTMAK KASTIYLA YAPILAN DEVİRLER 
 
71
A. Eşin Malvarlığı Değerini Üçüncü Kişiye Devretmesi 
 
73
B. Eşin Katılma Alacağını Azaltma Kastı 
 
77
C. Devrin Mal Rejiminin Devam Ettiği Süre İçinde Yapılması 
 
79
D. Eşin Yaptığı Devrin Konusu 
 
83
E. Eşin Yaptığı Devirde Diğer Eşin Rızasının Önemi 
 
85
F. TMK. m.229 Hükmüne Göre Eklemenin Gerçekleştirilmesi 
 
85
IV. TMK. M. 229 KAPSAMINDA EŞLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA HAKKI 
 
89
A. Genel Olarak 
 
89
B. TMK. m. 229 Kapsamındaki Hukuki İşlemlerde Tarafların İspat Yükü 
 
92
C. Dava Açma Şartları 
 
97
D. Dava Tarafları ve Hak Düşürücü Süreler 
 
98
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
102
F. Miras Hukuku’ndaki Tenkis Davası ile İlişkisi 
 
103
3. BÖLÜM
 
 
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLER ARASI
 
 
HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
105
II. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TMK. M.213 KAPSAMINDA KORUNMASI (ALACAKLILARIN KORUNMASI) 
 
106
A. Eşlerin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
 
106
B. TMK. m. 213 Hükmünün Hukuki Niteliği 
 
108
C. Uygulama Alanı 
 
109
III. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ARTIK DEĞERE KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAKLARINI HACZİ 
 
112
A. Muacceliyet Anı 
 
112
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sona Ermeden Önce Alacakların Haczi 
 
115
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sona Ermesinden Sonra Alacakların Haczi 
 
118
IV. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İMKÂNI 
 
120
A. Genel olarak 
 
120
B. Hukuki Niteliği 
 
121
C. Eşler Arasındaki İşlemlerde Tasarrufun İptali Davası 
 
123
D. Eşlerin Anlaşmalı Boşanma Yoluyla Mal Kaçırması 
 
125
Sonuç 
 
129
Kaynakça 
 
133
Kavram Dizini 
 
139

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ve Sonuçları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: