Fizikte Bilim, Tarih, Dönüşüm Seçkin Yayıncılık

Fizikte Bilim, Tarih, Dönüşüm Seçkin Yayıncılık

 225,00

Stok kodu: 9789750280757 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280757
Sayfa Sayısı400
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Hemen hemen herkesin duyduğu veya kulak aşinalığı olan bir kavram vardır: “Görelilik Kuramı”. Ancak herkesin duymuş olmasının aksine bunun ne olduğu çoğu kişi tarafından bilinmemekte ve konunun çok zor ve karışık olduğu düşünülmektedir.
35 yıldan fazla bir süredir, fizik alanında binlerce öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Mustafa DİKİCİ’nin kaleme aldığı bu eserde, bu konuyu ve daha birçok bilimsel konuyu anlayabilirsiniz. Anlatılan konuların devamında, evrende var olan “simetri”lerin önemi de vurgulanmaktadır
Yine kitapta “Bilimsel keşifler hangi şartlar altında yapıldı?”. “Bu çalışmalar ve özellikle Öklid, Galile, Newton, Lorentz, Poincaré ve Minkowski gibi büyük alimlerin çalışmaları olmasaydı, acaba Einstein ne yapardı?” sorularının cevabını da bulabilirsiniz.
Bu kitap temel bilimler, mühendislikler, sağlık bilimleri öğrencileri ve çalışanları ve özellikle bilim meraklıları için büyük bir boşluğu dolduracaktır.
 
Konu Başlıkları
.
Temel Kavramlar
.
Bilim, Bilim İnsanı ve Hata
.
Öklid Geometrisi ve Vektörler
.
Güneş Sistemi ve Galile Dönüşümü
.
Newton Yasaları
.
Korunum Yasaları
.
Özel Görelilik Kuramı: Göreli Kinematik
.
Özel Görelilik Kuramı: Göreli Dinamik
.
Genel Görelilik Kuramı
.
Evren Bilimi
.
Eğri Koordinatlar
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Teşekkür 
 
7
Önsöz 
 
9
1. Bölüm:
 
 
TEMEL KAVRAMLAR
 
 
1.1. Giriş 
 
23
1.2. Tanımlar 
 
23
1.2.1. Tanım 
 
23
1.2.2. Olgu 
 
23
1.2.3. Betimleme 
 
23
1.3. Hipotez (Varsayım, Önerme, Kabul) 
 
24
1.3.1. Varsayım 
 
26
1.3.2. Önerme 
 
26
1.3.3. Kabul 
 
27
1.3.3.1. Kabuller ve Kuramlar Arasındaki İlişkiler 
 
27
1.3.3.2. Piliç Yolma Makinası Projesi 
 
29
1.3.3.3. Sonuç 
 
29
1.4. Aksiyom (Belit) 
 
29
1.5. Postulat (Koyut) 
 
30
1.6. Model (Örnek, Kalıp, Şekil, Plan) 
 
30
1.7. Teori (Kuram, Nazariye) 
 
30
1.8. Kanun (Yasa, Nizam, Kaide, Kural, Düstur) 
 
30
1.9. Simetri 
 
31
2. Bölüm:
 
 
BİLİM, BİLİM İNSANI ve HATA
 
 
2.1. Bilim 
 
33
2.1.1. Bilim Nedir? 
 
33
2.1.2. Bilim İle Felsefe Arasında Ne Fark Var? 
 
34
2.1.3. Bilim Metodu 
 
34
2.1.4. Bilim Dışı Yaklaşıma Örnekler 
 
35
2.1.5. Özet Olarak 
 
35
2.2. Bilim İnsanı 
 
35
2.3. Gözlem 
 
36
2.4. Deney 
 
36
2.4.1. Giriş 
 
36
2.4.2. Her Deneye ve Denene İnanılabilir veya Güvenilebilir mi? 
 
37
2.4.3. Bir Temel Fıkrası 
 
38
2.4.4. Bir Başka Örnek 
 
38
2.5. Hata Kavramı 
 
39
2.5.1. Mutlak Hata, Bağıl Hata ve Hata Aralığı 
 
39
2.6. Hata Hesabı 
 
40
2.6.1. Mutlak Hatanın Hesaplanması 
 
40
2.6.2. Bağıl Hatanın Hesaplanması 
 
41
2.6.3. Hata Aralığı 
 
41
2.6.4. Bağıl Hatanın Hesaplanmasına Örnek 
 
42
2.6.5. Hata Hesabı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar 
 
42
2.7. Bir Büyüklüğün Çok Sayıda Ölçülmesi Durumu 
 
43
2.7.1. Kullanılacak Değer Nasıl Belirlenir? 
 
43
2.7.2. Ortalama Değer 
 
44
2.7.3. Çok Sayıda Ölçme Sonucu Oluşan Mutlak Hata 
 
44
2.7.3.1. Fark 
 
44
2.7.3.2. Ortalama Sapma 
 
45
2.7.3.3. Standart Sapma 
 
45
2.8. Anlamlı Basamak Sayısı 
 
46
2.9. Boyut Analizi 
 
47
3. Bölüm:
 
 
ÖKLİD GEOMETRİSİ VE VEKTÖRLER
 
 
3.1. Gözlem Çerçeveleri 
 
49
3.1.1. İvmesiz Hareket Yapan Gözlem Çerçeveleri 
 
49
3.1.1.1. Karteziyen Koordinatlar 
 
49
3.1.1.2. Gauziyen Koordinatlar 
 
51
3.1.2. İvmeli Hareket Yapan Gözlem Çerçeveleri 
 
51
3.1.3. Yere Bağlı Gözlem Çerçevesi 
 
52
3.1.4. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi 
 
52
3.1.5. Dünya’nın Güneş’in Etrafında Dönmesi 
 
53
3.1.6. Güneş Sisteminin Galaksi Merkezine Doğru Hareketinin İvmesi 
 
53
3.1.7. Sabit Bir Yıldıza Bağlı Gözlem Çerçevesi: Eylemsizlik Gözlem Çerçevesi 
 
54
3.2. Öklid Geometrisinin Genel Durumu 
 
54
3.2.1. Düzlem Geometri ve Eğri Yüzeyler 
 
54
3.2.2. Öklid Geometrisi İle İlgili Bir Hatıra 
 
55
3.3. Vektör Kavramı ve Öklid Geometrisi 
 
56
3.3.1. Skaler 
 
56
3.3.2. Vektör 
 
56
3.3.3. Öklid Geometrisi ve Vektörler 
 
57
3.3.4. Sağ–El ve Sol–El Gözlem Çerçeveleri 
 
57
3.3.5. Bir Şeklin Değişmezliği İlkesi 
 
57
4. Bölüm:
 
 
GÜNEŞ SİSTEMİ, GÖRELİ HAREKET VE GALİLE DÖNÜŞÜMÜ
 
 
4.1. Güneş Sistemi 
 
59
4.1.1. Aristo’ya Gelene Kadar Güneş Sistemi 
 
59
4.1.1.1. Thales (Tales) 
 
59
4.1.1.2. Pythagoras (Pisagor) 
 
59
4.1.1.3. Anaximander 
 
60
4.1.1.4. Anaximenes 
 
60
4.1.1.5. Empedocles 
 
60
4.1.1.6. Demokritos (Demokrit) 
 
61
4.1.1.7. Platon (Eflatun) 
 
61
4.1.1.8. Eudoxus 
 
62
4.1.2. Aristoteles (Aristo) 
 
63
4.1.2.1. Giriş 
 
63
4.1.2.2. Aristo’nun Evrene Bakışı 
 
64
4.1.2.3. Aristo’nun Nesnelerin Biçimleri Hakkındaki Düşünceleri 
 
65
4.1.2.4. Aristo’nun Hareket Hakkındaki Düşünceleri 
 
66
4.1.2.5. Aristo’da Nedensellik Kavramı 
 
67
4.1.2.6. Sonuç 
 
67
4.1.3. Aristo’dan Sonra 
 
68
4.1.3.1. Aristharkos 
 
68
4.1.3.2. Eratosthenos 
 
68
4.1.3.3. Euclides (Öklid) 
 
68
4.1.3.4. Hero 
 
69
4.1.3.5.Claudius Ptolemy (Ptolemaios/Batlamyus) 
 
69
4.1.3.6. Nicholaus Copernikus (Kopernik) 
 
70
4.1.3.7. Johannes Kepler (Kepler) 
 
71
4.1.3.8. Galileo Galilei (Galile) 
 
72
4.1.3.9. Bertrand Russell’ın Aristo ve Galile Hakkındaki Görüşleri 
 
75
4.1.3.10. Galile’nin Hareket Hakkındaki Düşünceleri 
 
76
4.1.3.11. Galile’ye Göre Uzay ve Zaman 
 
76
4.2. Göreli Hareket 
 
76
4.2.1. Giriş 
 
76
4.2.2. Zamanın Eşitliği 
 
77
4.2.3. Uzunluğun Eşitliği 
 
78
4.3. Galile Dönüşümü 
 
78
4.3.1. Koordinatların Dönüşümü 
 
78
4.3.2. Hızların Dönüşümü ve Toplanması 
 
79
4.3.3. Hızların Değişimlerinin Dönüşümü 
 
80
4.3.4. İvmenin Dönüşümü 
 
80
4.3.5. Kuvvetin Dönüşümü 
 
81
4.4. Momentumun Korunumu 
 
82
4.4.1. Birinci Örnek 
 
82
4.4.2. İkinci Örnek 
 
84
5. Bölüm:
 
 
NEWTON YASALARI
 
 
5.1. Klasik Mekaniğin Temel Kabulleri 
 
87
5.2. Kütle, Kuvvet ve Denge 
 
88
5.2.1. Kütle 
 
88
5.2.1.1. Yer Çekimi Kütlesi 
 
88
5.2.1.2. Eylemsizlik Kütlesi 
 
89
5.2.1.3. Madde Miktarına Dayalı Kütle 
 
89
5.2.1.4. Göreli Kütle 
 
89
5.2.2. Kuvvet 
 
89
5.2.2.1. Kuvvet Tanımı 
 
89
5.2.2.2. Kuvvetin Özellikleri 
 
89
5.2.2.3. Bir Kuvvetin Momenti: Tork 
 
90
5.2.3. Denge 
 
90
5.2.3.1. Ötelenme Dengesi 
 
90
5.2.3.2. Dönme Dengesi 
 
90
5.2.3.3. Denge Şartları 
 
91
5.3. Newton’un Evrensel Kütle Çekimi Yasası 
 
91
5.4. Newton’un Hareket Yasaları 
 
92
5.4.1. Newton’un Birinci Hareket Yasası: Eylemsizlik (Tembellik) Yasası 
 
92
5.4.2. Newton’un İkinci Hareket Yasası: Dinamiğin Temel Formülü 
 
93
5.4.3. Newton’un Üçüncü Hareket Yasası: Etki Tepkiye Eşittir 
 
94
5.4.4. Newton’un Üçüncü Hareket Yasası ve Momentumun Korunumu 
 
94
5.4.5. Newton’un Hareket Yasaları ve Galile Dönüşümü 
 
95
5.5. Newton Yasalarının Uygulamaları 
 
95
5.6. Mutlak ve Bağıl Hız 
 
95
5.11. Newton Yasalarının Durumu 
 
96
6. Bölüm:
 
 
KÜTLENİN VE ENERJİNİN KORUNUMU
 
 
6.1. Değişmezlik İlkesi 
 
97
6.1.1. Ötelenme Altında Değişmezlik İlkesi 
 
97
6.1.2. Dönme Altında Değişmezlik İlkesi 
 
98
6.2. Eylemsizlik İlkesi 
 
98
6.3. Korunum Yasalarının Önemi ve Sınırı 
 
98
6.3.1. Korunum Yasaları 
 
98
6.3.2. Korunum Yasası İfadelerinin En Önemli Özelliği 
 
99
6.3.3. Korunum Yasaları Hangi Durumlarda İşimize Yarar? 
 
99
6.3.4. Korunum Yasaları Niçin Güçlü Araçlardır? 
 
99
6.3.5. Dişli Çarklardan Oluşan Bir Elektrik Santrali Projesi 
 
99
6.4. Kütlenin Korunumu Yasası 
 
100
6.5. Mekanik Enerjinin Korunumu Yasası 
 
101
6.5.1. İş ve Kinetik Enerji Tanımı 
 
101
6.5.2. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu 
 
104
6.5.3. Potansiyel Enerjinin Sıfır Olarak Seçildiği Noktanın Önemi 
 
106
6.5.4. Enerji Fonksiyonu 
 
108
6.6. Üç–Boyutlu Uzayda Enerjinin Korunumu 
 
108
6.6.1. İş 
 
109
6.6.2. Kinetik Enerji 
 
109
6.6.3. Potansiyel Enerji 
 
111
6.7. Kütle ve Enerjinin Eş Değerliği 
 
111
6.8. Korunumlu Kuvvetler ve Güç 
 
112
7. Bölüm:
 
 
DOĞRUSAL MOMENTUMUN VE AÇISAL MOMENTUMUN KORUNUMU
 
 
7.1. Giriş 
 
113
7.2. Doğrusal Momentumun (=Momentumun) Korunumu Yasası 
 
113
7.2.1. İç Kuvvetler ve Bir Parçacıklar Topluluğunun Momentumu 
 
113
7.2.2. Newton’un Üçüncü Hareket Yasası ve Momentumun Korunumu 
 
114
7.2.3. Dengenin Birinci Şartı ve Momentumun Korunumu 
 
114
7.2.4. Parçacıklar Topluluğunun Toplam Momentumu 
 
114
7.2.4.1. Kütle Merkezi 
 
114
7.2.4.2. Kütle Merkezinin Hızı 
 
115
7.2.4.3. Kütle Merkezinin İvmesi 
 
116
7.2.4.4. Kütle Merkezinin Özellikleri 
 
116
7.2.4.5. Kütle Merkezi ve Momentumun Korunumu 
 
116
7.3. Momentumun Korunumu Yasası ve Çarpışmalar 
 
117
7.3.1. Momentumun Korunumu Yasasının Özellikleri 
 
117
7.3.2. Çarpışma Çeşitleri 
 
117
7.3.3. Çarpışmalar İçin Ek Bilgi Örnekleri 
 
117
7.3.3.1. Birinci Ek Bilgi Örneği 
 
118
7.3.3.2. İkinci Ek Bilgi Örneği 
 
118
7.4. Çarpışma Örnekleri 
 
119
7.4.1. Biri Ağır İkincisi Hafif ve Durgun İki Parçacığın Kafa Kafaya Esnek Çarpışması 
 
119
7.4.2. Kafa Kafaya Esnek Çarpışma 
 
120
7.4.3. Kafa Kafaya Olmayan Esnek Çarpışma 
 
121
7.4.4. Eşit Kütleli ve Çarpışmadan Önce Biri Durgun İki Parçacığın Kafa Kafaya Olmayan Esnek Çarpışması 
 
122
7.4.5. Çarpışmadan Sonra Parçacıkların Birbirine Yapışması 
 
124
7.4.6. Kütleleri Farklı İki Parçacığın Esnek Çarpışması: Kütle Merkezi 
 
127
7.5. Kütlesi Değişen Sistemler 
 
129
7.5.1. Gezegenler Arası Uzayda Toz Bulutundaki Uydu 
 
129
7.5.2. Uzay Aracı 
 
130
7.5.3. Asılı Zincir 
 
131
7.6. Açısal Momentumun Korunumu Yasası 
 
132
7.6.1. Bir parçacığın Açısal Momentumu 
 
132
7.6.2. Açısal Momentumun Korunumu 
 
133
7.6.3. Açık Yörüngelerde Açısal Momentumun Korunumu 
 
134
7.6.4. İç Kuvvetlerin Torka Etkisi 
 
135
7.6.5. Yer Çekiminden Kaynaklanan Tork 
 
136
7.6.6. Kütle Merkezi Etrafındaki Açısal Momentum 
 
138
7.7. Kepler Yasaları: Açısal Momentumun Geometrik Yorumu 
 
139
7.7.1. Kepler’in Birinci Hareket Yasası 
 
139
7.7.2. Kepler’in İkinci Hareket Yasası 
 
139
7.7.3. Kepler’in Üçüncü Hareket Yasası 
 
140
7.8. Dönme Hareketi ve Galile’nin Değişmezlik İlkesi 
 
142
8. Bölüm:
 
 
ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI’NDAN ÖNCE
 
 
8.1. Giriş 
 
143
8.2. Işık Hızının Ölçülmesi 
 
145
8.2.1. Işığın Yapısı 
 
145
8.2.2. Işık Hızının Ölçülmesi 
 
145
8.2.2.1. Roemer Deneyi 
 
145
8.2.2.2. Bradley Deneyi 
 
146
8.2.2.3. Işık Hızını Ölçmek İçin Yapılmış Olan Başka Deneyler 
 
149
8.3. Zamanın ve Uzunluğun Değişmesi 
 
149
8.3.1. Zamanın Uzaması 
 
149
8.3.2. Uzunluğun Kısalması 
 
151
8.4. Lorentz Dönüşümü 
 
152
8.4.1. Lorentz Dönüşümü 
 
152
8.4.2. Galile Dönüşümü İle Lorentz Dönüşümünün Karşılaştırılması 
 
154
8.4.3. Lorentz Dönüşümünün Özellikleri 
 
155
8.4.4. Lorentz Dönüşümünde Kullanılan Özel Karakterler 
 
156
8.4.5. Hızlar İçin Lorentz Dönüşümü 
 
156
8.4.5.1. Hız Bileşenleri İçin Lorentz Dönüşümü 
 
156
8.4.5.2. x–Eksenine Dik Doğrultuda Hareket Eden Bir Cisim 
 
158
8.4.5.3. Işık Hızının Dönüşümü 
 
158
8.4.5.4. Işık Hızının Değişmezliği 
 
158
8.4.5.5. Işık Hızı Aşılabilir mi? 
 
159
8.4.5.6. Galile ve Lorentz Dönüşümleri İçin Hızların Toplanması Yasasına Örnek 
 
159
8.4.6. Açılar İçin Lorentz Dönüşümü 
 
160
8.4.7. Işık Demetinin Eğilmesi ve Lorentz Dönüşümü 
 
160
8.4.8. Lorentz Dönüşümünün Matris Temsili 
 
161
8.4.9. Lorentz Dönüşümünün Grafik Temsili 
 
162
8.4.10. Hareketli Saatlerin Yavaşlaması ve Zamanın Uzamasına Örnek 
 
163
8.5. Poincaré Dönüşümü 
 
165
8.5.1. Homojen Olmayan Lorentz Dönüşümü 
 
165
8.5.2. Hiperbolik Fonksiyonlar ve Poincaré Dönüşümü 
 
166
8.6. Lorentz, Poincaré ve Einstein 
 
168
8.7. Görelilik İlkesi ve Einstein 
 
168
8.8. Eter Kabulü ve Maxwell Denklemleri 
 
169
8.8.1. Maxwell Denklemleri ve Galile Dönüşümü 
 
169
8.8.2. Michelson–Morley Deneyi 
 
171
8.8.3. Lorentz–Fitzgerald Büzülmesi 
 
177
9. Bölüm:
 
 
ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI: GÖRELİ KİNEMATİK
 
 
9.1. Giriş 
 
179
9.1.1. Özel Görelilik Kuramı’nın Önemi 
 
179
9.1.2. Özel Görelilik Kuramı’nın Temel Kabulleri 
 
180
9.1.3. Yukarıda Sıralanan Postulatlara İlave Kabuller ve Açıklamalar 
 
181
9.2. İlk İki Postulatın Etkileri 
 
181
9.2.1. Eş Zamanlılık 
 
182
9.2.2. Uzunluğun Kısalması 
 
185
9.2.2.2. Hareketli Gözlem Çerçevesinde Ölçülen Uzunluklar 
 
185
9.2.2.3. Bağıl Hıza Dik Bir Uzunluğun Ölçülmesi 
 
187
9.2.2.4. Gerçek Uzunluk ve Uzunlukların Kısalması 
 
189
9.2.3. Zamanın Uzaması 
 
189
9.2.3.1. Durgun Gözlem Çerçevesinde Ölçülen Zaman 
 
189
9.2.3.2. Hareketli Gözlem Çerçevesinde Ölçülen Zaman 
 
190
9.2.3.3. Zamanın Uzaması ve Gerçek Zaman 
 
190
9.2.4. Örnekler 
 
192
9.2.4.1. Müonlar 
 
192
9.2.4.2. Pionlar 
 
193
9.2.4.3. İkizler Paradoksu 
 
194
9.3. Farklı İki Olay 
 
196
9.3.1. Newton Mekaniğinde Uzay ve Zaman 
 
196
9.3.2. Newton Mekaniğinde Fiziksel Uzay ve Metrik Form 
 
197
9.3.2.1. Karteziyen Koordinatlar ve 3–Boyutlu Öklid Uzayının Metrik Formu 
 
197
9.3.2.2. Küresel Koordinatlar ve 3–Boyutlu Öklid Uzayının Metrik Formu 
 
199
9.3.2.3. Silindirik Koordinatlar ve 3–Boyutlu Öklid Uzayının Metrik Formu 
 
202
9.3.3. Özel Görelilik Kuramı’nda Uzay–Zaman Aralığı Değişmezi 
 
203
9.3.4. ÖGK’nın Uzay–Zaman Sürekliliği Öklidci Bir Sürekliliktir 
 
206
9.3.5. Minkowski Metrik Tensörü 
 
206
9.3.6. Minkowski Uzay–Zaman Sürekliliği Lorentz Dönüşümü Altında Değişmez Kalır 
 
207
9.3.7. ds2 Lorentz Değişmezinin Önemi 
 
208
9.3.8. Eğri Koordinat Sisteminde Uzay–Zaman Metriği 
 
208
9.3.9. Özet 
 
209
9.3.10. Uygunluk İlkesi 
 
209
9.4. Işık Konisi 
 
211
9.4.1. Dört–Boyutlu Işık Konisi 
 
212
9.4.2. Üç–Boyutlu Işık Konisi 
 
214
9.4.3. İki–Boyutlu Işık Konisi ve Minkowski Diyagramı 
 
214
9.4.4. Işık Konisinin Özellikleri 
 
215
9.4.5. Bir Nedeninin Olması İlkesi 
 
216
9.4.5.1. Uzay–zaman’ın Nedensel, Zamansal ve Uzaysal Yapısı 
 
216
9.4.5.2. Uzay–Zaman Aralığı Çeşitleri 
 
220
9.4.5.2.1. “Space–like” Aralığı 
 
221
9.4.5.2.2. “Null” Aralığı 
 
221
9.4.5.2.3. “Time–like” Aralığı 
 
221
9.4.5.3. Özet 
 
222
9.5. Işık Konisi ve Hiperboller 
 
223
9.6. Işık Hızıyla Hareket 
 
225
9.7. Uzay–Zaman veya Minkowski Diyagramı 
 
226
9.7.1. Uzay–Zaman, Olay ve Hayat Çizgisi 
 
226
9.7.2. Uzay–Zaman Sürekliliği ve Vektörler 
 
228
9.8. Işığın İvmelenmesi ve Doppler Etkisi 
 
229
9.8.1. Ses Dalgası İçin Doppler Etkisi 
 
230
9.8.1.1. Ses Kaynağı Durgun ve Alıcı Hareketli 
 
232
9.8.1.2. Ses Kaynağı Hareketli ve Alıcı Durgun 
 
233
9.8.1.3. Ses Kaynağı ve Alıcının Her İkisi Hareketli 
 
233
9.8.2. Işık Dalgaları İçin Doppler Etkisi 
 
234
9.8.2.1. Boyuna Doppler Etkisi 
 
234
9.8.2.2. Stark Etkisi 
 
235
9.8.2.3. Enine Hareket Eden Gözlemci 
 
235
9.8.3. Doppler Kaymasından Yararlanılan Yerler 
 
236
10. Bölüm:
 
 
ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI: GÖRELİ DİNAMİK
 
 
10.1. Giriş 
 
237
10.1.1. Klasik Mekaniğin Durumu 
 
237
10.1.2. Koordinatlar ve Birimler 
 
237
10.1.3. Bir Fizik Yasasının Kovaryant Olması 
 
238
10.2. Temel Kavramlar 
 
240
10.2.1. Saatlerin Ayarlanması 
 
240
10.2.2. Olay Yerinin Göreliliği ve Olay Yerleri Arasındaki Uzaklık 
 
240
10.3. Klasik Momentum Tanımı 
 
241
10.3.1. Klasik Momentum Tanımı Neden Geçerli Olamaz? 
 
241
10.3.2. Klasik Momentumun y–Bileşeni 
 
241
10.3.3. Klasik Momentumun x–bileşeni 
 
241
10.3.4. Hızların Galile Dönüşümü 
 
242
10.3.5. Hız Bileşenlerinin Lorentz Dönüşümü 
 
242
10.3.6. Farklı Gözlem Çerçevelerinde Kafa Kafaya Esnek Çarpışma ve Klasik Momentum Tanımı 
 
244
10.4. Elektromanyetik Teori ve Lorentz Simetrisi 
 
246
10.5. Göreli Momentum ve Göreli Kütle 
 
247
10.5.1. Göreli Momentum ve Göreli Kütle Tanımları 
 
247
10.5.2. Momentum Hıza Bağlı Olarak Nasıl Değişir? 
 
249
10.5.3. Kütlenin Hıza Bağlı Olarak Değişmesinin Daha Başka Sonuçları 
 
250
10.5.4. Esnek Çarpışmada Göreli Kütlenin ve Göreli Momentumun Korunumu 
 
250
10.5.5. Esnek Olmayan Çarpışmada Göreli Kütle ve Göreli Momentum 
 
252
10.5.5.1. Özdeş İki Kürenin Esnek Olmayan Çarpışması 
 
252
10.5.5.2. Bir Parçacığın Özdeş İki Parçaya Ayrılması 
 
254
10.5.6. Isı ve Momentum 
 
256
10.6. Göreli Kuvvet 
 
256
10.7. Göreli Enerji 
 
258
10.7.1. Göreli Kinetik Enerji 
 
259
10.7.1.1. Bir–Boyutlu Uzayda Göreli Kinetik Enerji 
 
260
10.7.1.2. Üç–Boyutlu Uzayda Göreli Kinetik Enerji 
 
261
10.7.1.3. Göreli Momentumdan Göreli Kinetik Enerjiyi Türetmenin Bir Başka Yolu 
 
263
10.7.1.4. Göreli Kütleden Göreli Kinetik Enerjiyi Türetme 
 
263
10.7.1.5. Göreli Kinetik Enerji İfadesi Elde Etmek İçin Başka İşlem 
 
264
10.7.2. Işık Hızına Ulaşılabilir mi? 
 
265
10.7.3. Hareketlinin Hızının Üst sınırı 
 
266
10.7.4. Lorentz Değişmezi 
 
267
10.7.5. Göreli Toplam Enerji 
 
268
10.7.6. Durgun Kütle Enerjisi 
 
269
10.7.7. Madde ve Anti–Madde 
 
270
10.8. Kütle ve Enerji 
 
272
10.8.1. Kütle ve Enerjinin Eş Değerliğinden Göreli Kütle Tanımının Elde Edilmesi 
 
272
10.8.2. Göreli Kütle Tanımını Kullanarak Kütle ve Enerjinin Eş Değer Olduğunun Gösterilmesi 
 
273
10.8.3. Fotonun Enerji Eş Değeri Olan Kütlesi ve Durgun Kütle 
 
274
10.9. Göreli Momentum ve Göreli Toplam Enerjinin Dönüşümü 
 
275
10.9.1. Göreli Toplam Enerjinin Dönüşümü 
 
275
10.9.2. Göreli Momentumun Dönüşümü 
 
276
10.9.3. Göreli Enerji ve Göreli Momentumun Dönüşümü 
 
277
10.9.4. Momentum Bileşenlerinin Dönüşümü 
 
278
10.9.4.1. Göreli Momentumun x–Bileşeninin Dönüşümü 
 
278
10.9.4.2. Göreli Momentumun y– ve z–Bileşenlerinin Dönüşümü 
 
279
10.9.5. Göreli Toplam Enerjinin Ters Dönüşümü 
 
279
10.9.6. Göreli Momentum ve Göreli Enerji Cinsinden Bir Parçacığın Hızı 
 
280
10.9.7. Göreli Momentumun Değişme Hızının Dönüşümü 
 
280
10.10. Çarpışma 
 
281
10.10.1. Esnek Çarpışmada Göreli Enerjinin Korunması 
 
281
10.10.2. Esnek Çarpışmada Göreli Momentumun Korunumu 
 
282
10.10.3. Esnek Olmayan Çarpışma 
 
283
10.10.4. Genel Olarak Çarpışma 
 
284
10.10.5. Göreli Mekanikte Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışma Ayırımı 
 
285
10.11. Kütlesi Sıfır Olan Parçacıklar 
 
287
10.11.1. Fotonun Momentumu 
 
287
10.11.2. Compton Saçılması 
 
289
10.11.3. Durgun Kütlesi Sıfır Olan Parçacıkların Hızı 
 
291
10.11.4. Işık Tanesi ve Nötrino 
 
291
10.11.5. Kütlesi Sıfır Olan Parçacıkların Ömrü 
 
292
10.12. Radyasyon Basıncı 
 
292
10.13. Doppler Etkisi 
 
293
10.14. Işık Hızından Daha Büyük Hızlar 
 
294
10.14.1. Gölgenin Hızı Işığın Hızından Daha Büyük Olabilir Mi? 
 
294
10.14.2. Faz Hızı ve Grup Hızı 
 
295
10.14.3. Tachyon ve Cherenkov Işıması: Işık Hızından Daha Büyük Hız 
 
296
10.15. Elektrik Yükünün; Korunumu, Değişmezliği ve Kuantumlu Oluşu 
 
297
11. Bölüm: GENEL GÖRELİLİK KURAMI 
 
299
11.1. Giriş 
 
299
11.1.1. Küçük Ölçek ve Uzay–Zamanın Eğriliği 
 
300
11.1.2. Kuvvet ve İvme Tanımları 
 
301
11.1.3. Eş Değerlilik İlkesi 
 
302
11.1.4. Genel Görelilik Kuramı’nın Genel Postulatı Olarak Eylemsizlik Kütlesi ve Kütle Çekimi Kütlesi 
 
303
11.1.5. Halattaki Gerilme 
 
304
11.2. Genel Görelilik Kuramı’nın Postulatları 
 
305
11.3. Klasik Mekanik ve Özel Görelilik Kuramı Tarafından Açıklanamayan Olaylar 
 
305
11.4. Göreliliğin Genel İlkelerinden Çıkarılan Birkaç Sonuç 
 
306
11.5. Kütle Çekimi Alanında Işığın Eğilmesi 
 
306
11.6. Kütle Çekimi Alanında Zamanın Uzaması 
 
308
11.7. Dönen Gözlem Çerçevesi 
 
308
11.7.1. Dönen Bir Gözlem Çerçevesinde Ölçülen Zaman ve Uzunluk 
 
308
11.7.2. Tayf Çizgilerinin Kırmızıya Doğru Kayması 
 
310
11.8. Uzay–Zaman Sürekliliği 
 
311
11.8.1. Üst ve Alt İndisler 
 
311
11.8.2. Einstein’ın Toplama Kuralı 
 
312
11.8.3. Öklid Sürekliliği ve Karteziyen Koordinatlar 
 
312
11.8.4. Gauziyen Koordinatlar 
 
314
11.8.5. Genel Görelilik Kuramı’nın Uzay–zaman Sürekliliği Öklidci Bir Süreklilik Değildir 
 
315
11.9. Göreliliğin Genel İlkesi 
 
316
11.9.1. Göreliliğin Genel İlkesinin Yeni İfadesi 
 
316
11.9.2. Göreliliğin Genel İlkesine Dayalı Olarak Kütle Çekimi Probleminin Çözümü 
 
318
11.10. Kütle Çekimi Kuvvetinin Ayırt Edici Özelliği 
 
319
11.11. Eş Değerlilik İlkesi ve Jeozedik Denklemleri 
 
321
11.11.1. Yerel Eylemsizlik Gözlem Çerçevesi 
 
321
11.11.2. Özel Göreli Dinamik ve Serbest Düşme 
 
322
11.11.3. Keyfi Gözlem Çerçeveleri 
 
322
11.11.4. Jeodezik Denklemleri 
 
324
11.11. Kütle Çekiminin Metrik Kuramları 
 
325
11.12. Madde ve Uzay–Zaman Arasındaki İlişki 
 
326
11.13. Kara Delik ve Anti–Madde 
 
327
11.14. Karanlık Enerji 
 
327
11.15. Kütle Çekimi Dalgası 
 
327
11.16. Kütle Çekimi İle Fotonlar Arasındaki İlişki 
 
328
11.16.1. Fotonun Kütle Çekimi Kütlesi 
 
328
11.16.2. Kütle Çekimi Alanının Sebep Olduğu Foton Frekansı Değişmesi 
 
328
11.16.3. Fotonun Güneş Tarafından Saptırılması 
 
329
11.17. Kütle Çekimi ve Öteki Kuvvetler 
 
330
11.18. Genel Görelilik Kuramını Destekleyen Testler 
 
330
12. Bölüm:
 
 
EVREN BİLİMİ
 
 
12.1. Newton Kuramı’nın Evren Bilimi Açısından Karşılaştığı Güçlükler 
 
331
12.2. “Sonlu” ve Henüz “Sınırsız” Bir Evren Olasılığı 
 
332
12.3. Genel Görelilik Kuramı’na Göre Uzayın Yapısı 
 
334
12.4. Evrenin Genişlemesi ve Sonrası 
 
334
EK 1: Minkowski DİYAGRAMI 
 
337
EK 1.1. Giriş 
 
337
EK 1.1.1. Seçimler 
 
337
EK 1.1.2. Dönüşümler ve Uzay–zaman Aralığı İle İlgili İfadeler 
 
337
EK 1.2. S ve S’ Eylemsizlik Gözlem Çerçeveleri 
 
338
EK 1.2.1. S ve S’ Eylemsizlik Gözlem Çerçevelerinin Seçilmesi 
 
338
EK 1.2.1.1. Galile Dönüşümü Yapıldığında 
 
338
EK 1.2.1.2. Lorentz Dönüşümü Yapıldığında 
 
339
EK 1.2.2. ct’–Ekseni İle ct–Ekseni ve x–Ekseni İle x’–Ekseni Arasındaki Açı 
 
343
EK 1.3. Eş Zamanlılık 
 
343
EK 1.4. Ölçü Birimleri 
 
345
EK 1.4.1. x– ve t–Eksenlerinin Ölçü Birimleri 
 
345
EK 1.4.2. x’– ve t’–Eksenlerinin Ölçü Birimleri 
 
346
EK 1.4.3. x– ve t–Eksenlerinin Ölçü Birimleri Eşittir 
 
346
EK 1.4.4. x’– ve t’–Eksenlerinin Ölçü Birimleri Eşittir 
 
347
EK 1.4.5. Eş Zamanlılık ve t– ve t’–Eksenlerinin Ölçü Birimleri 
 
347
EK 1.4.6. Eş Zamanlılık ve x– ve x’–Eksenlerinin Ölçü Birimleri 
 
348
EK 1.5. x’– ve t’–Eksenlerinin Ölçü Biriminin Hesaplanması 
 
349
EK 1.6. Uzay–Zaman Diyagramından Değer Okuma 
 
350
EK 1.7. Özet: Uzay–zaman Diyagramı Oluşturma Kuralları 
 
351
EK 1.8. Örnekler 
 
352
EK 1.8.1. Zamanın Genişlemesi 
 
352
EK 1.8.2. Uzunluğun Kısalması 
 
353
EK 1.8.3. Tünelden Geçen Göreli Tren 
 
354
EK 1.8.4. Merdiven ve Depo Paradoksu 
 
356
EK 1.8.5. Roket Hızı Kalibrasyonu 
 
358
EK 1.8.6. Müon Bozulması 
 
358
EK 1.8.7. Göreli Doppler Etkisi İçin Uzay–zaman Diyagramı 
 
359
EK 1.8.8. Hareketli Bir Cismin Görünüşü 
 
360
EK 2: DÖRT BOYUTLU VEKTÖRLER 
 
363
EK 2.1. Dört–Boyutlu Vektörler ve Koordinatlar 
 
363
EK 2.2. Genel İfadeler ve Dönüşümler 
 
364
EK 2.2.1. Koordinat Dönüşümleri 
 
364
EK 2.2.2. Birim Vektörlerin ve Vektör Bileşenlerinin Dönüşümü 
 
366
EK 2.2.2.1. Karteziyen Birim Vektörlerin Dönüşümü 
 
366
EK 2.2.2.2. Karteziyen Vektör Bileşenlerinin Dönüşümü 
 
366
EK 2.3. Vektörlerin Toplanması ve Bir Skaler ile Çarpılması 
 
367
EK 2.4. Kontravaryant Vektörler 
 
368
EK 2.4.1. Kontravaryant Bileşenler 
 
368
EK 2.4.2. Kontravaryant Bileşenler ve Birim Vektörler 
 
369
EK 2.5. Kovaryant Vektörler 
 
371
EK 2.6. Dört–Boyutlu İki Vektörün Çarpılması 
 
372
EK 2.6.1. Dört–Boyutlu İki Vektörün İç Çarpımı 
 
372
EK 2.6.2. Dört–Boyutlu Bir Vektörün Büyüklüğü 
 
372
EK 2.7. Gerçek Zaman ve Zamana Göre Türev 
 
374
EK 2.7.1. Dört–Boyutlu Hız Vektörü 
 
374
EK 2.7.2. Dört–Boyutlu Hız Vektörünün Büyüklüğü 
 
375
EK 2.7.3. Dört–Boyutlu Momentum Vektörü 
 
375
EK 2.7.4. Dört–Boyutlu İvme Vektörü 
 
376
EK 2.7.5. Düzgün İvmelenme 
 
377
EK 3: EĞRİ KOORDİNATLAR 
 
379
EK 3.1. Giriş 
 
379
EK 3.1.1. Eğri Koordinatlar ve Vektörler 
 
379
EK 3.1.2. Cartan Vektörü 
 
379
EK 3.1.3. Sonsuz Küçük Yer Değiştirme Vektörleri 
 
381
EK 3.2. Eğri Koordinatlarda Metrik Tensörler 
 
382
EK 3.2.1. Metrik Tensör Tanımı 
 
382
EK 3.2.2. Cartan Metrik Tensörü Tanımı 
 
383
EK 3.2.2.1. Metrik Form ve Skaler Çarpma 
 
383
EK 3.2.2.2. Karteziyen Koordinat Sistemi ve Eğri Koordinat Sistemi Arasındaki Dönüşüm 
 
384
EK 3.3. Eğri Koordinatlar ve Kovaryant Türev 
 
384
EK 3.3.1. Eğri Koordinatlarda Birim Vektörler 
 
385
EK 3.3.2. Bir Vektör/Tensör Alanının Kovaryant Türevi 
 
386
EK 3.3.2.1. Diferansiyel İşlemcilerin Dönüşümü 
 
386
EK 3.3.2.2. Eğri Koordinat Sisteminde Kovaryant ve Kontravaryant İndisler İçin Türevler 
 
388
EK 3.3.2.3. Eğri Koordinatlarda Bir Vektör Alanının Kovaryant Türevi 
 
388
EK 3.3.2.4. Eğri Koordinatlarda Bir Kovektörün Kovaryanat Türevi 
 
389
EK 3.3.2.5. Eğri Koordinatlarda Bir tαβ Tensörünün Kovaryant Türevi 
 
389
EK 3.3.2.6. Eğri Koordinatlarda Bir tαβ Tensörünün Kovaryant Türevi 
 
389
EK 3.3.2.7. Kovaryant Türev ve Kovaryant İfadeler 
 
389
Kaynaklar 
 
391
Kavramlar Dizini 
 
395
Yazarın Yayımlanan Kitapları 
 
400

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Fizikte Bilim, Tarih, Dönüşüm Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: