Geçmişe Etkili Sigorta Seçkin Yayıncılık

Geçmişe Etkili Sigorta Seçkin Yayıncılık

 310,00

Stok kodu: 9789750274527 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıŞubat 2022
ISBN9789750274527
Sayfa Sayısı294
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Geçmişe etkili sigorta, sigortacının, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki dönemde sorumlu olmasını ifade etmektedir. Bu çalışma içerisinde öncelikle geçmişe etkili sigortanın genel esasları, sonrasında ise, geçmişe etkili sigortanın şartları ve geçersizliği ele alınmıştır. Uygulamada özellikle sorumluluk sigortalarında geçmişe etkili sigorta sözleşmesinin yapılması ile karşılaşılmaktadır. Bunun yanında, zorunlu trafik ve kasko sigortalarında, sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, acente aracılığıyla sigorta sözleşmesi yapmakta ve sigorta korumasından yararlanmak istemektedir. Geçmişe etkili sigorta sözleşmesinde, sigortacının sorumluluğunun başlaması için, sigortacının prim borcunu ödemesinin gerekli olup olmadığı da çalışma içerisinde değerlendirilmiştir. Sigorta poliçesinde geçmişe yönelik bir tarih atılması hâlinde, geçmişe etkili sigorta sözleşmesinin geçerli olması hususu da açıklanmaya çalışılmıştır.
Konu Başlıkları
.
Geçmişe Etkili Sigortaya İlişkin Genel Esaslar
.
Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Şartları
.
Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Görünüm Şekilleri
.
Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Geçersizliği
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
Giriş 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN
 
 
GENEL ESASLAR
 
 
§ 1. TARİHSEL GELİŞİM 
 
23
§ 2. TERMİNOLOJİ 
 
30
§ 3. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN TANIMI VE AMACI 
 
33
I. TANIMI 
 
33
II. AMACI 
 
34
§ 4. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
 
35
I. TÜRK HUKUKUNDA 
 
35
A. 865 sayılı Ticaret Kanunu’nda Geçmişe Etkili Sigorta 
 
35
B. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Geçmişe Etkili Sigorta 
 
39
C. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Geçmişe Etkili Sigorta 
 
42
D. Sigorta Genel Şartlarında 
 
44
II. ALMAN HUKUKUNDA 
 
46
A. 2008 tarihli Reform Öncesi Dönem 
 
46
B. 2008 tarihli Reform Sonrası Dönem 
 
47
III. İSVİÇRE HUKUKUNDA 
 
48
A. 2020 Tarihli Değişiklik Öncesi Dönem 
 
48
B. 2020 Tarihli Değişiklik Sonrası Dönem 
 
51
IV. AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU İLKELERİNDE 
 
52
§ 5. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN HÜKMÜN EMREDİCİ NİTELİĞİ 
 
53
§ 6. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK 
 
54
§ 7. SİGORTA SÜRELERİ VE GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE İLİŞKİSİ 
 
57
I. SİGORTA SÜRELERİ 
 
57
A. Şekli Sigorta Süresi 
 
58
B. Maddi Sigorta Süresi 
 
59
C. Teknik Sigorta Süresi 
 
61
II. SİGORTA SÜRELERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE İLİŞKİSİ 
 
61
§ 8. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 
 
64
I. TÜRLERİ 
 
64
A. Gerçek Geçmişe Etkili Sigorta 
 
64
B. Gerçek Olmayan Geçmişe Etkili Sigorta 
 
65
II. HEM GEÇMİŞE HEM GELECEĞE ETKİLİ SİGORTA 
 
68
§ 9. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
70
I. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – GEÇİCİ SİGORTA KORUMASI 
 
70
A. Geçici Sigorta Koruması Hakkında Genel Bilgiler 
 
70
B. Benzerlikleri 
 
79
C. Farklılıkları 
 
80
D. Sözleşmenin Kurulmasından Önce Sigorta Korumasının Talep Edilmesinin Geçmişe Etkili Sigorta Olarak Yorumlanması 
 
84
E. Geçmişe Etkili Sigorta ve Geçici Sigorta Korumasının Birlikte Yapılması 
 
86
II. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – GEÇMİŞ TARİHLİ SİGORTA 
 
87
III. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – SİGORTA İLMÜHABERİ DÜZENLENMESİ 
 
93
§ 10. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN UYGULANMA ALANI 
 
96
§ 11. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN RİZİKO İLE İLİŞKİSİ VE SİGORTA SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 
 
99
I. RİZİKO KAVRAMI 
 
99
A. Kavram ve Tanım 
 
99
B. Rizikonun Belirsiz Olması 
 
103
II. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN SİGORTA SİSTEMİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞI SORUNU 
 
105
§ 12. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE SİGORTANIN BAŞLANGICI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
106
I. TÜRK HUKUKUNDA 
 
106
II. ALMAN HUKUKUNDA 
 
111
İkinci Bölüm
 
 
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI
 
 
§ 13. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN OLUMLU ŞARTLARI 
 
113
I. ANLAŞMA (VEREINBARUNG) 
 
113
A. Sigorta Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Aşamada Tarafların Anlaşması 
 
113
1. Sigorta Ettirenin Önerisiyle 
 
113
2. Sigortacının Önerisiyle 
 
118
B. Sigorta Sözleşmesinin Kurulmasından Sonraki Aşamada Anlaşma Sağlanması 
 
121
II. GEÇERLİ BİR SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI 
 
122
A. Genel Olarak 
 
122
B. Sigorta Sözleşmesinin Kurulma Anı 
 
124
1. Hazırlar Arasında 
 
124
2. Hazır Olmayanlar Arasında 
 
124
3. Geçmişe Etkili Sigortada Sigorta Korumasının Başlangıç Anı 
 
127
C. Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulması 
 
127
1. Genel Olarak 
 
127
2. Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulmasında Geçmişe Etkili Sigorta 
 
131
a. Taraflar Arasında Anlaşma Bulunuyorsa 
 
131
b. Taraflar Arasında Anlaşma Bulunmuyorsa 
 
132
D. Sigorta Sözleşmesinin Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılması 
 
133
1. Genel Olarak 
 
133
2. Adına Sözleşme Yapılan Kişinin İcazet Vermesi 
 
134
3. Adına Sözleşme Yapılan Kişinin İcazet Vermemesi 
 
135
§ 14. OLUMSUZ ŞART: RİZİKOYA İLİŞKİN BİLGİ SAHİBİ OLUNMAMASI 
 
136
A. Genel Olarak 
 
136
B. Rizikoya İlişkin Bilgisine Sonuç Bağlanan Kişiler 
 
140
1. Sigortacı 
 
140
2. Sigorta Ettiren 
 
142
3. Sigorta Sözleşmesinden Haberdar Olan Sigortalı 
 
143
a. Zarar Sigortalarında Sigortalı 
 
143
b. Hayat Sigortalarında Sigortalı 
 
143
4. Temsilcinin ve Lehtarın Bilgisinin Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu 
 
144
a. Temsilcinin Bilgisi 
 
144
b. Lehtarın Bilgisi 
 
147
C. Sadece Bilmeye Sonuç Bağlanmış Olması 
 
148
D. Bilme Anı 
 
150
1. Genel Olarak 
 
150
2. Sigorta Sözleşmesinin Yenilenmesinde veya Değiştirilmesinde 
 
155
3. Sözleşmenin Susma Yoluyla Kurulmasında 
 
157
4. Yetkisiz Temsil Hâlinde 
 
158
E. Sigortacı, Sigorta Ettiren, Sigortalının ve Temsilcinin Rizikoya İlişkin Bilgisi 
 
160
1. Sadece Sigortacının Bilgisi 
 
161
2. Sadece Sigorta Ettirenin Bilgisi 
 
164
3. Sadece Sigortalının Bilgisi 
 
167
4. Sigorta Ettiren ve Sigortacının Bilgisi 
 
169
5. Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Bilgisine Karşın Sigortacının Bilgisizliği 
 
171
a. Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Geçersiz Olması 
 
171
b. Sigortacının Prime Hak Kazanması 
 
173
6. Temsilcinin Bilgisi 
 
174
a. Sigorta Ettirenin Temsilcisi 
 
174
b. Sigortacının Temsilcisi 
 
176
Üçüncü Bölüm
 
 
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN
 
 
HÜKÜMLERİ VE GEÇERSİZLİĞİ
 
 
§ 15. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTADA GÖRÜNÜMÜ 
 
179
I. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
179
A. Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü 
 
179
1. Türk Hukukundaki Durum 
 
179
2. Alman Hukukundaki Durum 
 
184
B. Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü 
 
187
C. Sigortacının Koruma ve Kurtarma Yükümlülüğü 
 
189
II. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
191
A. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü 
 
191
B. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu 
 
194
C. Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğü 
 
197
D. Sigorta Ettirenin Rizikoyu İhbar Yükümlülüğü 
 
199
1. Genel Olarak 
 
199
2. Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusuru 
 
199
§ 16. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ 
 
201
I. GENEL OLARAK 
 
201
II. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GEÇERSİZLİĞİNE NEDEN OLAN HÂLLER 
 
202
A. Rizikonun Gerçekleşmesi 
 
202
B. Rizikonun Gerçekleşme İhtimalinin Kalmaması 
 
203
III. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GEÇERSİZLİĞİNE NEDEN OLAN HÂLLER VE MENFAAT EKSİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
203
A. Genel Olarak Menfaat Eksikliği 
 
203
B. Menfaat Eksikliğine İlişkin Hükmün Geçmişe Etkili Sigorta Bakımından Uygulanması 
 
207
IV. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GEÇERSİZLİĞİNE NEDEN OLAN HÂLLER VE RİZİKOYA İLİŞKİN İMKÂNSIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
208
V. KISMİ BİLGİNİN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNE ETKİSİ 
 
210
A. Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda 
 
210
B. Rizikonun Gerçekleşme İhtimalinin Kalmaması Durumunda 
 
211
VI. TARAFLARIN ZARARIN KARŞILANMASINA YÖNELİK SÖZLEŞME YAPMASI 
 
213
A. Öğretide İleri Sürülen Görüşler 
 
213
1. Türk Hukukunda 
 
213
2. Alman Hukukunda 
 
213
B. Sözleşmenin Geçersizliğine Yönelik İleri Sürülen Gerekçeler 
 
214
C. Değerlendirme 
 
216
§ 17. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN İSPATA İLİŞKİN ESASLAR 
 
219
I. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN ANLAŞMANIN İSPATI 
 
221
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİNİN VEYA GERÇEKLEŞMESİNİN İMKÂNSIZ HÂLE GELDİĞİNİN İSPATI 
 
222
III. RİZİKOYA İLİŞKİN BİLGİ SAHİBİ OLUNDUĞUNUN İSPATI 
 
223
Dördüncü Bölüm
 
 
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN
 
 
SİGORTA TÜRLERİNE UYGULANMASI
 
 
§ 18. ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA 
 
227
§ 19. KASKO SİGORTALARINDA 
 
231
§ 20. HAYAT SİGORTALARINDA 
 
234
I. GERÇEK GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA YAPILMASI 
 
234
II. GERÇEK OLMAYAN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA YAPILMASI 
 
235
III. GEÇMİŞE VE GELECEĞE ETKİLİ SİGORTANIN BİRLİKTE YAPILMASI 
 
237
§ 21. TAŞIMA SİGORTALARINDA 
 
238
§ 22. SORUMLULUK SİGORTALARINDA 
 
239
I. GENEL OLARAK 
 
239
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANIN TESPİT EDİLMESİ 
 
240
A. Sebep Olayı Teorisi 
 
240
B. Zarar Olayı Teorisi 
 
242
C. Tazminat İsteminin İleri Sürülmesi Teorisi 
 
244
D. Zararın Tespiti Teorisi 
 
247
E. Talebin Kesinleşmesi Teorisi 
 
247
F. Yaygın Sigorta Olay Teorisi 
 
248
III. TTK’DA BENİMSENEN ESAS 
 
248
IV. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANIN TESPİTİ İLE GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
250
V. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA 
 
251
A. Genel Olarak 
 
251
B. Mesleki Sorumluluk Sigortasında Geçmişe Etkili Kloz 
 
253
VI. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA 
 
259
A. Genel Olarak 
 
259
B. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Geçmişe Etkili Olarak Yapılması 
 
265
§ 23. ABONMAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE 
 
266
Sonuç 
 
269
Kaynakça 
 
275
Kavram Dizini 
 
293

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Geçmişe Etkili Sigorta Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: