Haksız Eylem (Fiil) Kusuru Seçkin Yayıncılık

Haksız Eylem (Fiil) Kusuru Seçkin Yayıncılık

 610,00

Stok kodu: 9789750278518 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıTemmuz 2022
ISBN9789750278518
Sayfa Sayısı504
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Bu çalışma, vaktiyle yazarın doçentlik tezi olarak hazırlanmış, ilk metnin daktilo ile yazılmış olması nedeniyle bugüne değin yayınlanamamıştır.
Kusur kavramının ‘çok yönlülüğü’, ‘değişikliği’ ve ‘esnekliği’ nedeniyle, herkesin üzerinde fikir birliği yaptığı bir kusur tanımı verebilmek düşünülemez. Aynı şekilde, kavramın koşul ve öğeleri konusunda da görüş birliği sağlanabilmiş değildir. Ancak bu, kusurun tanımının hiç mi hiç yapılamayacağı ve değişik koşul ve öğeleri ile yapısının ortaya konulamayacağı anlamına gelemez.
Hukukî kusurun nasıl tasarlanmasının daha uygun olacağı sorusu, her zaman tartışmalara neden olmuştur. Çünkü kusur, ‘çok yönlü’, her zaman ve her yerde rastladığımız bir olgudur. Kusurun kime göre, nasıl ve hangi ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiği noktasında görüşler ayrılmakta, çok farklı kusur anlayışlarına tanık olunabilmektedir. Her ne kadar çok sayıda kusur anlayışı görülmekte ise de, ‘sübjektif, objektif-sübjektif ve objektif’ olmak üzere temelde belli başlı ‘üç anlayış’ göze çarpmaktadır. Her yazarın kişisel kusur anlayışını belirtebilmek son derece güçtür, zira bu ‘son derece ayrıntılı’ saptamalara gidilmesini gerektirmektedir. ‘Tüm’ yazarlar için bunu yapabilmek de hemen hemen olanaksız olduğundan, bundan vazgeçerek, ‘belli başlı’ görüşleri yansıtmakla yetinmek bir yerde zorunlu olduğundan, kitapta da bu doğrultuda yer hareket edilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Kusurun Yapısı
.
Kusurun Belirlenmesi
.
Kusurun İncelenmesi
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Sunuş 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Bölüm 1
 
 
KUSURUN YAPISI
 
 
1.1. KUSURUN TANIMI 
 
17
1.1.1. Genel Olarak 
 
17
1.1.1.1. Yasanın Konumu 
 
17
1.1.1.2. Öğretinin Konumu 
 
21
1.1.1.3. Yargının Konumu 
 
23
1.1.2. Tanımlama Girişimleri 
 
24
1.1.2.1. Değişik Tanımlar 
 
24
1.1.2.1.1. Fransız Hukukunda 
 
25
1.1.2.1.2. Belçika Hukukunda 
 
31
1.1.2.1.3. Alman Hukukunda 
 
35
1.1.2.1.4. İsviçre Hukukunda 
 
39
1.1.2.1.5. Türk Hukukunda 
 
49
1.1.2.2. Tanımların Sınıflandırılması 
 
59
1.1.2.3. Tanımların Değerlendirilmesi 
 
62
1.1.3. Tanımlama Girişimimiz 
 
72
1.1.3.1. Tanımlama Güçlüğü 
 
72
1.1.3.2. Soruna Yaklaşımımız ve Tanımımız 
 
75
1.2. KUSUR KAVRAMI 
 
78
1.2.1. İşlevsel Yorumlanabilmesi 
 
78
1.2.2. Göreceli Algılanabilmesi 
 
93
1.2.3. Ayrışık Dayanak Noktalarına Dayandırılabilmesi 
 
111
1.2.4. Bileşim veya Bileşke Olarak Tasarlanabilmesi 
 
120
1.3. KUSURUN HUKUKÎ MÂHİYETİ 
 
136
1.3.1. Genel Olarak Görüşler 
 
140
1.3.1.1. Sübjektif Kusur Görüşü 
 
142
1.3.1.1.1. Görüşün Tanıtılması 
 
142
1.3.1.1.2. Görüşün Savunulması 
 
144
1.3.1.1.3. Görüşün Eleştirilmesi 
 
151
1.3.1.2. Objektifleştirilmiş Kusur Görüşü 
 
171
1.3.1.2.1. Görüşün Tanıtılması 
 
171
1.3.1.2.2. Görüşün Savunulması 
 
175
1.3.1.2.3. Görüşün Eleştirilmesi 
 
185
1.3.1.3. Objektif Kusur Görüşü 
 
196
1.3.1.3.1. Görüşün Tanıtılması 
 
196
1.3.1.3.2. Görüşün Savunulması 
 
198
1.3.1.3.3. Görüşün Eleştirilmesi 
 
206
1.3.2. Görüşümüz 
 
211
Bölüm 2
 
 
KUSURUN BELİRLENMESİ
 
 
2.1. DAVRANIŞIN HUKUKA AYKIRILIĞI 
 
219
2.1.1. Genel Olarak 
 
219
2.1.2. Hukuka Aykırılığın Normatif Yönü 
 
222
2.1.2.1. Hukuka Aykırılık ve Hukuk Kuralları 
 
222
2.1.2.2. Genel Düzenleme ve Kazuistik (Olaycı) Düzenleme 
 
223
2.1.3. Hukuka Aykırılık Anlayışı 
 
225
2.1.3.1. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Anlayışı 
 
225
2.1.3.1.1. Hukuka Aykırılığın Çeşitliliği 
 
225
2.1.3.1.1.1. Belirli Bir Davranışı Yasaklayan veya Emreden Normlar 
 
225
2.1.3.1.1.2. Belirli Bir Sonucu Yasaklayan veya Emreden Normlar 
 
226
2.1.3.1.1.3. Âdâb (Ahlâk) Kurallarına Kasden Karşı Gelinmesini Yasaklayan Normlar 
 
228
2.1.3.1.2. Hukuka Aykırılığın Hukukî Mâhiyeti 
 
229
2.1.3.1.3. Hukuka Aykırılığın İçeriği 
 
231
2.1.3.1.4. Kusur ve Hukuka Aykırılık 
 
239
2.1.3.2. Kişisel Hukuka Aykırılık Anlayışımız 
 
243
2.1.3.2.1. Hukuka Aykırılığın Tekliği 
 
243
2.1.3.2.2. Hukuka Aykırılığın Hukukî Mâhiyeti 
 
247
2.1.3.2.3. Hukuka Aykırılığın İçeriği 
 
249
2.1.3.2.4. Kusur ve Hukuka Aykırılık 
 
251
2.2. DAVRANIŞIN DAVRANIŞ KURALINA AYKIRILIĞI 
 
253
2.2.1. Davranış Kuralını Belirleme Yöntemi 
 
258
2.2.1.1. Istılâh 
 
260
2.2.1.2. Temel Sorun 
 
262
2.2.1.3. Benimsenecek Yöntem 
 
266
2.2.1.3.1. Yargı Açısından 
 
266
2.2.1.3.2. Öğreti Yönünden 
 
268
2.2.1.3.3. Bize Göre 
 
269
2.2.1.3.3.1. İlke 
 
269
2.2.1.3.3.2. Biçime ilişkin Olarak 
 
271
2.2.1.3.3.3. Öze ilişkin Olarak 
 
274
2.2.2. Davranış Kuralını Belirleme Modeli 
 
278
2.2.3. Davranış Kuralının Belirlenmesinde Durum ve Koşullar 
 
287
2.2.3.1. Durum ve Koşulların Önemi 
 
287
2.2.3.2. Durum ve Koşulların Türleri 
 
289
2.2.3.3. Kişisel Düşüncemiz 
 
294
2.2.3.3.1. Genel Olarak 
 
294
2.2.3.3.2. Özel Olarak 
 
305
2.2.3.3.2.1. Düşük Özellikler 
 
305
2.2.3.3.2.2. Üstün Özellikler 
 
309
2.2.3.3.2.3. Olayın Geçtiği Zamân ve Yer 
 
313
2.2.3.3.2.4. Fa’âliyet Türü 
 
314
2.2.3.3.2.5. Diğer Durum ve Koşullar 
 
316
2.3. DAVRANIŞIN YÜKLENEBİLİRLİĞİ 
 
319
2.3.1. Yüklenebilirliğin Zorunluğu 
 
321
2.3.2. Yükleme 
 
323
2.3.2.1. Geniş Anlamda Yükleme: Bilinçli Serbest İrâdenin Varlığı 
 
323
2.3.2.1.1. Rolü 
 
324
2.3.2.1.2. İçeriği 
 
331
2.3.2.1.3. Değerlendirilmesi 
 
338
2.3.2.2. Dar Anlamda Yükleme: Bilinçli Serbest İrâdenin Kullanılmaması 
 
343
2.3.2.2.1. Önemi 
 
345
2.3.2.2.2. Değerlendirilmesi 
 
346
2.3.2.2.3. Gerçekleştirilmesi 
 
352
2.4. DAVRANIŞIN AYIPLANABİLİRLİĞİ 
 
361
2.4.1. Ayıplanabilirliğin Gerekliliği 
 
361
2.4.2. Ayıplanabilirlik Yargısı 
 
371
Bölüm 3
 
 
KUSURUN İNCELENMESİ
 
 
3.1. KUSUR NORMU 
 
393
3.1.1. Genelliği 
 
393
3.1.2. İçeriği 
 
395
3.1.2.1. Belirsizlik ve Değişkenliği 
 
395
3.1.2.2. Mahkeme Kararları 
 
397
3.1.2.3. Örneklendirilmesi 
 
398
3.1.3. Sınırları 
 
420
3.1.3.1. Öngörülemezlik 
 
420
3.1.3.1.1. Kusur Kuramları ve Öngörülebilirlik 
 
423
3.1.3.1.2. ‘Objektif’ Öngörülebilirlik 
 
423
3.1.3.1.3. Davranış ile Öngörülebilirlik Arasındaki Bağıntı 
 
424
3.1.3.2. Önlenemezlik 
 
425
3.1.4. Ölçütleri 
 
427
3.2. KUSUR YARGISI 
 
430
3.2.1. Kusur Görünümleri 
 
430
3.2.1.1. Eylemle Kusur – Kaçınmayla Kusur 
 
431
3.2.1.1.1. Eylemle Kusur 
 
433
3.2.1.1.2. Kaçınmayla Kusur 
 
435
3.2.1.2. Kasdî Kusur – Kasdî Olmayan Kusur 
 
440
3.2.1.2.1. Kasd 
 
441
3.2.1.2.2. İhmâl ve Tedbirsizlik 
 
447
3.2.2. Kusur ‘Dereceleri’ 
 
458
3.2.2.1. Derecelendirme Sorunu 
 
460
3.2.2.2. Derecelendirme Ayrımları 
 
463
EK: 
 
467
Sonuçlar 
 
471
Kaynakça 
 
475
Kavramlar Dizini 
 
495

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Haksız Eylem (Fiil) Kusuru Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: