Haksız Rekabet Hukuku Seçkin Yayıncılık

Haksız Rekabet Hukuku Seçkin Yayıncılık

 330,00

Stok kodu: 9789750278730 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıTemmuz 2022
ISBN9789750278730
Sayfa Sayısı368
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Haksız rekabet ve fikri mülkiyet hukukunda bilirkişi olan, bu konuda yayımlanmış eserleri olan ve doktora eğitimine devam eden öğretim görevlisi yazarın mahkemelerdeki uygulamayı ve akademik çalışmaları bir bütün halinde ortaya koyduğu, Türk Ticaret Kanunu’n da düzenlenen haksız rekabeti ve çalışanlar için öngörülen rekabet yasağını bütün yönleriyle el aldığı bu çalışmada, haksız rekabetin tanımı, unsurları, haksız rekabetin türleri, haksız rekabet halinde başvurulabilecek hukuki yollar, açılabilecek davaların uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler ile haksız rekabetin ceza hukuku boyutu, çalışanlar için öngörülmüş rekabet yasağı rejimi ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki haksız rekabet hükümleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Konu Başlıkları
.
Kötüleme – İltibas
.
Aldatıcı Reklam – Karşılaştırmalı Reklam
.
Üretim ve İş Sırlarını İfşa
.
Sözleşmeyi İhlale Yöneltme
.
Saldırgan Satış –Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapma
.
İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma
.
İş Şartlarına Uymama
.
Paralel İthalat
.
Rekabet Yasağı
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
6
İkinci Basıya Önsöz 
 
7
Birinci Basıya Önsöz 
 
8
Kısaltmalar Cetveli 
 
23
Giriş 
 
25
Birinci Bölüm
 
 
REKABETİN GENEL ÇERÇEVESİ
 
 
I. REKABET 
 
27
A. Genel Olarak Rekabet 
 
27
1. İktisadi Rekabet 
 
28
2. Kollektif Rekabet 
 
29
B. Rekabet Hakkı 
 
29
1. Rekabet Etme Hakkı 
 
29
a. Rekabetin Hukuki Temelleri 
 
30
b. Rekabetin Anayasal Temelleri 
 
30
2. Tarihi Gelişim 
 
32
a. Roma Hukukunda 
 
32
b. Diğer Hukuklarda 
 
33
aa. Fransa 
 
33
bb. İsviçre 
 
34
cc. Almanya 
 
34
dd. İngiltere 
 
35
ee. Türk Hukuku 
 
35
aaa. TTK 
 
35
bbb. TBK 
 
36
ccc. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
 
37
ddd. İlişkili Düzenlemeler 
 
38
i. FSEK 
 
38
ii. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun 
 
38
iii. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
 
39
ıv. Sınai Mülkiyet Kanunu 
 
41
c. Uluslararası Sözleşmeler 
 
43
aa. Paris Sözleşmesi 
 
43
bb. Trips 
 
44
cc. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) Model Şartlar 
 
45
dd. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri 
 
45
İkinci Bölüm
 
 
HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK
 
 
I. GENEL AÇIKLAMA 
 
47
II. UYGULANACAK HUKUK 
 
48
A. Piyasanın Doğrudan Etkilendiği Yer Hukuku (m.37/I) 
 
48
B. İşletmenin İşyeri Hukuku (m.37/II) 
 
49
Üçüncü Bölüm
 
 
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN
 
 
HAKSIZ REKABET
 
 
I. TTK’DA ÖNGÖRÜLEN HAKSIZ REKABET REJİMİ 
 
51
II. HAKSIZ REKABETİN HÜKÜMLERİNİN AMACI 
 
52
III. HAKSIZ REKABET KAVRAMI 
 
55
IV. HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ MAHİYETİ 
 
55
V. HAKSIZ REKABETİN TEMEL İLKELERİ 
 
56
A. Varlığı İçin Tarafların Rakip Olmalarının Gerekli Olmaması 
 
56
B. Failinin Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması 
 
58
C. Eylemi Yapanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi 
 
59
D. Haksız Rekabete Uğrayanın Zarar Tehlikesine Uğramış Olmasının Yeterli Olması, Zarar Görmüş Olmasının Sadece Tazminat Talebinde Aranan Bir Şart Olması 
 
59
V. HAKSIZ REKABETİN UNSURLARI 
 
61
A. Rekabeti Etkileyen Bir Davranışın Olması 
 
61
B. Ekonomik Rekabet Etme Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı veya Aldatıcı Şekilde Kullanılması 
 
63
C. Bir Zarar veya Zarar Tehlikesinin Varlığının Şart Olmaması 
 
64
D. İlliyet Bağı 
 
65
Dördüncü Bölüm
 
 
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN
 
 
HAKSIZ REKABET HALLERİ
 
 
I. HAKSIZ REKABETLE İLGİLİ GENEL HÜKMÜN KAPSAMI 
 
67
II. TTK’DAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM İLE ÖZEL HÜKMÜN UYGULANMA SIRASI 
 
70
III. TTK’DA DÜZENLENEN HAKSIZ REKABET HALLERİ 
 
71
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklam ve Satış Yöntemleri 
 
75
1. Kötüleme 
 
76
a. Açıklama Unsuru 
 
77
b. Açıklamanın Kötüleyici Olması 
 
77
aa. Kötülemeye Yol Açan Açıklamalar 
 
77
bb. Kötüleme Sayılmayan Açıklamalar 
 
82
i. Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Dayanan Açıklamalar 
 
82
ii. Basın Tarafından Yapılan Açıklamalar 
 
83
iii. Eleştiri Sınırı Kapsamında Kalan Açıklamalar 
 
84
iv. Şikayet veya Başvuru Hakkının Kullanılması Amacıyla Yapılan Açıklamalar 
 
86
c. Açıklamanın Yönelme Unsuru 
 
87
aa. Genel Açıklama 
 
87
bb. Kötüleyici Açıklamanın Yöneldiği Süje 
 
89
i. Bir Kişi veya İşletmenin Kendisi Hakkında Kötüleme 
 
89
ii. Mallar Hakkında Kötüleme 
 
90
iii. İş Ürünleri Hakkında Kötüleme 
 
91
iv. Fiyatlar Hakkında Kötüleme 
 
91
v. Ticari İşler Hakkında Kötüleme 
 
92
d. Rekabet Ortamını Etkilemeye Elverişli Olma Unsuru 
 
92
2. Gerçeğe Aykırı Açıklamada Bulunmak 
 
92
a. Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Açıklama Unsuru 
 
94
b. İçerik Unsuru 
 
95
c. Amaç Unsuru 
 
96
d. Bent Kapsamına Giren Örnekler 
 
96
e. Gerçeğe Aykırı Açıklamanın Özel Görünüş Şekli: Yanıltıcı (Aldatıcı) Reklamlar 
 
97
3. Kendisini Üstün Yetenekli Göstermek 
 
105
a. Genel Olarak 
 
105
b. Unsurları 
 
105
i. Sahip Olmama Unsuru 
 
106
ii. Sahipmiş Gibi Hareket Etme Unsuru 
 
107
iii. Müstesna Yetenek Zannı Uyandırmaya Çalışmak 
 
107
iv. Aldatma Potansiyeli Unsuru 
 
107
4. Karıştırılmaya Yol Açmak (İltibas) 
 
108
a. Genel Açıklama 
 
108
b. Unsurları 
 
109
aa. Sahipleri Farklı İki Mal, İş Ürünü, Faaliyet, İş vb.nin Olması 
 
109
bb. Öncelik Unsuru 
 
110
cc. Dış Görünüş veya Duyuruş Yönünden Aynı veya Benzer Olma Unsuru 
 
111
dd. Eylemin Başkasının Mal, İş Ürünü Faaliyeti veya İşleri ile Karıştırılma Yaratma Niteliğinin Bulunması 
 
113
c. Karıştırılmanın (İltibasın) Varlığının Tespiti 
 
113
d. Karıştırılmaya (İltibasa) Meydan Veren Malları, Durumu Bilerek veya Bilmeyerek, Satışa Arz Etmek veya Şahsi İhtiyaçtan Başka Her Ne Sebeple Olursa Olsun Elinde Bulundurma Haksız Rekabet Sayılır mı? 
 
113
e. Uygulamadan İltibas Örnekleri 
 
114
i. Faaliyette İltibas 
 
114
ii. Ticari İşletmenin Hususiyetlerinde İltibas 
 
115
iii. Ticari Mallarda İltibas 
 
115
iv. Ambalaj ve Eşyanın Dış Takdim Şeklinde İltibas 
 
115
v. İş Ürünlerinde İltibas 
 
117
vi. Tescil Edilmemiş Sınai Mülkiyet Hakkında İltibas 
 
119
vii. Duyuruşta İltibas 
 
119
viii. Ticaret Unvanında İltibas 
 
119
ix. İnternet Alan Adları ile İltibas 
 
124
x. Sloganlarda İltibas 
 
124
xi. Ad Üzerinde İltibas 
 
125
xii. Spor Kulüplerinin Tanıtma Vasıtalarında İltibas 
 
126
xiii. Renklerde İltibas 
 
128
xiv. Rakip Malların Sürümünü Engelleme 
 
129
xv.Tescilsiz Tasarımlar 
 
130
5. Karşılaştırma Yapmak ve Özellikle Karşılaştırmalı Reklam 
 
135
a. Genel Açıklama 
 
135
b. Bendin Uygulanabilmesi için Gerekli Unsurlar 
 
136
aa. Karşılaştırmalı Reklam 
 
136
aaa. Tanım 
 
136
bbb. Karşılaştırma Konuları 
 
137
ccc. Karşılaştırmanın Rakip Tarafından Kendi Lehine veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılması 
 
138
bb. Karşılaştırmalı Reklamın Gerçeğe Aykırı, Yanıltıcı, Rakibini Gereksiz Yere Kötüleyici veya Gereksiz Yere Onun Tanınmışlığından Yararlanacak Şekilde Yapılmış Olması 
 
138
aaa. Gerçeğe Aykırı (Yanlış) Karşılaştırmalı Reklam 
 
140
bbb. Yanıltıcı Karşılaştırmalı Reklam 
 
141
ccc. Rakibi Gereksiz Yere Kötüleyici Karşılaştırmalı Reklam 
 
142
ddd. Rakibin Tanınmışlığından Yararlanılan (Rakibi Sömürücü) Karşılaştırmalı Reklam 
 
142
i. Genel Olarak 
 
142
ii. Unsurları 
 
143
cc. Bazı Özel Karşılaştırmalı Reklamlarda Durum 
 
144
aaa. Testlere Dayalı Reklamlar 
 
144
bbb. Görüş Açıklamaları ile Yapılan Karşılaştırmalı Reklamlar 
 
145
ccc. Karşılaştırmanın Yapıldığı Kişinin Belirlenebilir Olması 
 
145
6. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapmak (Mostra ile Avlama) 
 
146
a. Genel Açıklama 
 
146
b. Unsurları 
 
147
aa. Mostra Unsuru 
 
148
bb. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapılması 
 
148
c. Birden Çok Kere Yapılma Unsuru 
 
149
d. Yanılgıya Sevketme Unsuru 
 
150
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak 
 
150
a. Genel Açıklama 
 
150
b. Unsurları 
 
151
aa. Ek Edim Unsuru 
 
151
bb. Müşteriyi Yanıltma Unsuru 
 
152
8. Saldırgan Satış 
 
153
a. Genel Açıklama 
 
153
b. Unsurları 
 
154
aa. Nitelikli Saldırgan Satış Yöntemleri Kullanma Unsuru 
 
154
bb. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünün Sınırlanması veya Ortadan Kaldırması 
 
156
c. Saldırgan Satış Örnekleri 
 
156
d. Saldırgan Reklamlar 
 
157
9. Gizleme 
 
158
a. Genel Açıklama 
 
158
b. Unsurları 
 
159
aa. Gizleme Unsuru 
 
159
bb. Müşterinin Yanılması 
 
160
10. Tüketici Kredileri, Taksitli veya Benzeri Satışlarda Tüketiciyi Yanıltma veya Aldatma 
 
160
a. Taksitli Satışlar ile Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda Eksik Bilgilendirme Yapma 
 
161
aa. Genel Açıklama 
 
161
bb. Unsurları 
 
162
aaa. Taksitle Satış Sözleşmesi veya Buna Benzer Hukuki İşlemin Olması Şartı 
 
162
bbb. Kamuya Yapılan Bir İlanının Olması Şartı 
 
163
ccc. İlanın Açık ve Şeffaf Olması 
 
163
b. Tüketici Kredilerine ilişkin Eksik Bilgilendirme Yapma 
 
164
aa. Genel Açıklama 
 
164
bb. Unsurları 
 
164
aaa. Tüketici Kredisi Şartı 
 
164
bbb. Kamuya Yapılan Bir İlanın Olması Şartı 
 
164
ccc. İlanın Açık ve Şeffaf Olması 
 
165
c. Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Eksik veya Yanlış Bilgi içeren Sözleşme Formülleri Kullanmak 
 
165
aa. Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Olması 
 
166
bb. Sözleşmelerin İşletmeye İlişkin Faaliyetler Çerçevesinde Sunulmalı veya Akdedilmesi 
 
167
cc. Sözleşme Formülleri Kullanılması 
 
167
dd. Sözleşme Formüllerinin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçermesi 
 
167
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme 
 
167
1. Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltme 
 
169
a. Genel Açıklama 
 
169
b. Unsurları 
 
170
aa. Önceden Başkasıyla Sözleşme Yapılması 
 
170
bb. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya “Yöneltmenin” Söz Konusu Olması 
 
170
cc. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Yöneltilen Kişilerin “Müşteri” Olması 
 
171
dd. Yöneltme Neticesinde Müşterinin Sözleşmeye Aykırı Davranmasının Şart Olmaması 
 
171
ee. Kendisi ile Sözleşme Yapılabilmesini Sağlamak Amacı 
 
171
2. Çalışanların Ayartılması 
 
172
a. Genel Olarak 
 
172
b. Unsurları 
 
172
aa. Yarar Sağlama veya Yarar Sağlamayı Önerme 
 
173
bb. Sağlanan Yarar veya Yarar Önerisinin Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltmeye Elverişli Olması 
 
174
cc. Kendisine veya Başkasına Çıkarma Sağlama Amacı 
 
174
3. Üretim ve İş Sırlarını İfşaya veya Ele Geçirtmeye Yöneltme 
 
175
a. Genel Olarak 
 
175
b. Unsurları 
 
175
aa. Üretim veya İş Sırrının Söz Konusu Olması 
 
176
bb. İfşa Etme veya Ele Geçirmeye Yöneltme Unsuru 
 
177
cc. Yarar Sağlamanın Gerçekleşmesinin Gerekli Olmaması 
 
178
4. Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yöneltme 
 
178
a. Genel Olarak 
 
178
b. Unsurları 
 
179
aa. Önceden Başkasıyla Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapılması 
 
180
bb. Sözleşmeden Caymaya veya Feshe Yöneltmenin Söz Konusu Olması 
 
180
cc. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Yöneltilen Kişilerin “Alıcı” veya “Kredi Alan” Olması 
 
180
dd. Kendisi ile Sözleşme Yapılabilmesini Sağlamak Amacı 
 
181
ee. Yöneltme Neticesinde Alıcı veya Kredi Alanın Sözleşmeyi Sona Erdirmesinin Şart Olmaması 
 
181
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 
 
181
1. Emanet Edilmiş İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 
 
182
a. Emanet Edilmiş İş Ürününün Olması 
 
182
b. Yetkisiz Yararlanmanın Söz Konusu Olması 
 
183
2. Yetkisiz Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış İş Ürünlerinden Yararlanma 
 
184
a. Üçüncü Kişiler Ait İş Ürününün Başkası Tarafından Kişiye Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olması 
 
184
b. Kendisine Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış İş Ürününün Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunu Bilinmesinin Gerekmesi 
 
184
c. İş Ürünlerinden Yararlanılması 
 
185
3. Pazarlamaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yönetmeleriyle Devralıp Yararlanma 
 
185
a. Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünü 
 
185
b. Kullananın Çalışma Ürününe Uygun Bir Katkısının Olmaması 
 
186
c. Çalışma Ürününün Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralınması 
 
186
D. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı İfşa Etmek 
 
187
1. Genel Olarak 
 
187
2. Unsurları 
 
187
a. Üretim ve İş Sırrının Bulunması 
 
188
b. İfşa Edilme Unsuru 
 
189
c. İfşanın Hukuka Aykırı Olması 
 
189
d. Zarar Görme veya Yarar Sağlamanın Şart Olmaması 
 
190
3. Özel Hal: Hukuka Aykırı Olarak Öğrenilen Üretim ve İş Sırlarının Değerlendirilmesi veya Başkalarına Bildirilmesi 
 
190
a. Üretim ve iş sırrının söz konusu olması 
 
190
b. Üretim veya İş Sırrının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Ele Geçirilmesi veya Öğrenilmesi 
 
191
c. Sırların Ticari Amaçla Değerlendirilmesi veya Başkalarına Bildirilmesi 
 
191
d. Zarar Görme veya Yarar Sağlamanın Şart Olmaması 
 
191
E. İş Şartlarına Uymama 
 
191
1. İş Şartı Unsuru 
 
192
2. Kanun, Sözleşme veya Meslek Dalı Kuralı Olarak Öngörülen veya Olağan Uygulamalarla Yerleşmiş Olma Unsuru 
 
192
a. Kanun Hükmünden Kaynaklanan İş Şartları 
 
192
b. Sözleşmeden Kaynaklanan İş Şartları 
 
194
c. Meslek Kuralı Olarak Öngörülen İş Şartları 
 
194
d. Sektörde Olağan Uygulamalar Sonucu Yerleşmiş İş Şartları 
 
194
3. İş Şartlarına Aykırı Davranılması 
 
194
4. İş Şartlarına Aykırı Davranılmasının Yasal veya Meşru bir Sebebe Dayanmaması 
 
195
5. Gerçekleşmesi İçin Zararın Meydana Gelmesinin Gerekmemesi 
 
196
6. Hükmün Kapsamına sadece Rakipler mi Girer? 
 
196
F. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma 
 
198
1. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartlarına İlişkin Düzenlemeler 
 
198
2. TTK 55/–1–f’de Öngörülen Genel İşlem Şartı Kullanılması 
 
200
a. Hükmün Amacı ve Kapsamı 
 
200
b. Unsurları 
 
202
aa. Sözleşme Unsuru 
 
202
bb. Sözleşmede Genel İşlem Şartının Bulunması 
 
203
cc. Genel İşlem Şartının İçeriğinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması 
 
204
aaa. Yasal Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma 
 
205
i. Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Yasal Düzenlemeden Ayrılan Genel İşlem Koşulu 
 
205
ii. Yasal Düzenlemeden Ayrılmanın “Önemli Derece”de Olması 
 
206
bbb. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak 
 
206
dd. Genel İşlem Koşulunun Yanıltıcı Olmasının Gerekmemesi 
 
207
ee. Diğer Taraf Aleyhine Olma Unsuru 
 
207
G. ETTK’da Yer Alan 6102 sayılı TTK’da Yer Almayan Haksız Rekabet Halleri 
 
208
1. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek 
 
208
2. Gerçeğe Aykırı İyi Hal Şahadetnameleri Vermek 
 
209
H. Diğer Bazı Haksız Rekabet Halleri 
 
210
1. Boykot 
 
210
2. Orijinal Malların Kitle Halinde Karşılıksız Olarak Dağıtılması 
 
211
3. İşletme Personelinin Ayartılması 
 
212
4. Çalışma İlişkisi Devam Ederken veya Bittikten Sonra Eski İşverene Karşı Yapılan Haksız Rekabet 
 
214
5. Tek Satıcılık Çerçevesinde Paralel İthalat Yoluyla Haksız Rekabet 
 
214
6. İlaç Verilerinin Haksız Kullanımı 
 
217
7. Adwords Reklamlar ile Haksız Rekabet 
 
217
Beşinci Bölüm
 
 
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA
 
 
DÜZENLENEN HAKSIZ REKABET HALLERİ
 
 
I. ESERİN AD VE ALAMETLERİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUNMASI 
 
221
A. Genel Açıklama 
 
221
B. Korumanın Süresi 
 
227
C. Müeyyide 
 
227
II. İŞARET, RESİM, SES, ESER MAHİYETİNDE OLMAYAN FOTOĞRAFLAR, RESİMLER VE SİNEMA MAHSULLERİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KORUNMASI 
 
228
A. Genel Açıklama 
 
228
B. Korumanın Süresi 
 
230
C. Müeyyide 
 
230
Altıncı Bölüm
 
 
HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ HİMAYESİ
 
 
I. DAVA HAKKI VE HUSUMET 
 
233
A. Davacılar 
 
234
1. Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimse 
 
234
2. Müşteriler 
 
237
3. Mesleki ve Ekonomik Birlikler, Tüketici Örgütleri, Kamusal Nitelikli Kurumlar 
 
238
4. Kamusal Nitelikteki Kurumlar 
 
241
B. Davalılar 
 
242
1. Haksız Rekabeti Gerçekleştiren(Fail) 
 
242
2. Çalıştıran 
 
242
3. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları 
 
243
a. Genel Açıklama 
 
243
b. İnternet Yoluyla Yapılan Yayınlarda Basının Sorumluluğu 
 
244
4. İnternet Hizmet Sağlayıcıları 
 
246
II. AÇILABİLECEK DAVALAR 
 
248
A. Hukuk Davaları 
 
248
1. Tespit Davası 
 
248
a. Genel Açıklama 
 
248
b. Davanın şartları 
 
249
aa. Hukuki Yararın Varlığının Gerekmemesi 
 
249
bb. Haksız Rekabete Sebep Olanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi 
 
250
cc. Davanın Haksız Rekabet Gerçekleşmeden, Gerçekleştiğinde veya Sona Ermesinden Sonra da Açılabilmesi 
 
250
dd. Zamanaşımının Söz konusu Olmaması 
 
251
2. Haksız Rekabetin Men’i Davası 
 
251
a. Genel Açıklama 
 
251
b. Davanın Hukuki Niteliği 
 
252
c. Davanın Şartları ve İçeriği 
 
253
d. Dava Sonunda Mahkemece Verilecek Karar 
 
254
3. Rekabetin Ref’i Davası 
 
256
a. Genel Açıklama 
 
256
b. Davanın Hukuki Niteliği 
 
257
c. Davanın İçeriği 
 
257
4. Tazminat Davası 
 
262
a. Tazminat Talebinin Koşulları 
 
262
aa. Hukuka Aykırı Fiil 
 
263
bb. Kusur 
 
264
cc. Zarar veya Zarar Tehlikesi 
 
267
aaa. Maddi Zararın Tazmini Talebi 
 
268
aaa.1. Fiili Zarar 
 
269
aaa.2. Yoksun Kalınan Kar 
 
270
aaa.3. Kazanç Devri (Menfaat Karşılığını İade) Talebi 
 
273
i. Genel Açıklama 
 
273
ii. Kazanç Devrinin Kapsamı 
 
278
aaa.4. Maddi Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Esaslar 
 
282
i. Genel Olarak 
 
282
ii. Tazminatın Kapsamını Etkileyen Esaslar 
 
283
ia. Uğranılan Zararın Tespiti 
 
283
ib. Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme) 
 
284
ic. Kusurun Ağırlık Derecesi 
 
285
id. Zarara Uğrayanın Rızası 
 
285
ie. Zarar Görenin Birlikte Kusuru 
 
285
if. Failin Ekonomik Durumu 
 
286
ig. Hal ve Şartlar 
 
286
bbb. Manevi Zararın Tazmini Talebi (Manevi Tazminat Davası) 
 
286
dd. İlliyet Bağı 
 
288
b. Tazminat Davasında Geçici Ödemeler 
 
289
5. Hükmün İlanı 
 
290
6. Delil Tespiti 
 
291
7. İhtiyati Tedbirler 
 
292
a. Genel Açıklama 
 
292
b. Talepte Bulunmaya Yetkili Olanlar 
 
293
c. İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunma Zamanı 
 
293
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
293
e. İhtiyati Tedbir Nedeni 
 
294
f. İhtiyati Tedbirde İspatın Derecesi 
 
294
g. Mahkemece Verilecek İhtiyati Tedbir Çeşitleri 
 
295
aa. Eski Hale Getirmeye Yönelik Tedbirler 
 
295
bb. Haksız Rekabetin Men’ine Yönelik İhtiyati Tedbirler 
 
296
cc. Gümrüklerde Geçici El Koyma 
 
297
dd. Lüzumlu Diğer Tedbirler 
 
299
h. Teminat Gösterilmesi 
 
299
i. Kararın İcrası 
 
299
j. Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat 
 
300
III. YARGILAMA USULÜ 
 
302
IV. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA İSPAT 
 
302
V. YETKİLİ MAHKEME 
 
303
VI. GÖREVLİ MAHKEME 
 
304
VII. KARARIN KAPSAMI (KARARIN BİR BAŞKA KİŞİ HAKKINDA İCRA OLUNMASI) 
 
307
VIII. ZAMANAŞIMI 
 
308
A. Genel Olarak 
 
308
B. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı 
 
311
1. Genel Açıklama 
 
311
2. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı için Gerekli Şartlar 
 
312
a. Haksız Rekabete Maruz Kalan Hak Sahibinin İhlali Öğrenmiş Olması 
 
313
b. Dava Hakkı Sahibinin İhlali Öğrenmesinden İtibaren Belli Bir Sürenin Geçmesi 
 
314
c. Sürenin Geçmesine Rağmen Dava Hakkı Sahibinin Kendi İsteğiyle Hareketsiz Kalması 
 
315
d. Dava Hakkı Sahibinin Hareketsiz Kalmasının Hakkın Kötüye Kullanılmasına Yol Açması 
 
316
e. İhlalde Bulunan Kişinin Korunmaya Değer Bir Konumda Bulunması 
 
316
f. Haksız Rekabet Fiilini İşleyen Kişinin İyiniyetli Olması 
 
317
g. Kamu Yararının Söz Konusu Olmadığı Bir İhlalin Söz Konusu Olması 
 
318
3. Hak Kaybının Sonuçları 
 
318
IX. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA FAİZ 
 
319
Yedinci Bölüm
 
 
HAKSIZ REKABETİN CEZAİ HİMAYESİ
 
 
I. GENEL AÇIKLAMA 
 
321
II. SUÇ TİPLERİ 
 
321
III. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA FAİL 
 
327
A. Genel Olarak 
 
327
B. Tüzel Kişi Adına Hareket Etmiş ve Etmesi Gerekmiş Kişilerin Failliği 
 
327
C. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
 
327
D. Basın 
 
328
IV. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKINI HAİZ KİŞİLER 
 
328
V. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA MANEVİ UNSUR 
 
329
VI. HUKUKA GENEL UYGUNLUK SEBEPLERİ 
 
330
A. Kanun Hükmü ve Amirin Hükmü 
 
330
B. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 
 
331
C. Hakkın Kullanılması 
 
332
D. Hak Sahibinin Rızası 
 
332
VII. SUÇLARIN TAKİBİ 
 
333
A. Genel Olarak 
 
333
B. Şikayet Süresi 
 
334
C. Uzlaşma 
 
334
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
335
A. Teşebbüs 
 
335
B. İştirak 
 
336
C. İçtima 
 
337
IX. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA CEZALAR 
 
338
Sekizinci Bölüm
 
 
İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN REKABET YASAĞI
 
 
I. GENEL AÇIKLAMA 
 
339
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 
 
340
III. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
 
341
A. Bir İş Sözleşmesinin Bulunması 
 
341
B. İşçinin Fiili Ehliyetine Sahip Olması 
 
341
C. İşverenin Menfaatinin Bulunması 
 
342
1. İşçinin Müşterileri Tanıması veya İş Sırlarını Öğrenmesi 
 
342
2. İşverenin Önemli Bir Zarar Görmesi İhtimali 
 
344
3. İlliyet Bağı 
 
344
D. Rekabet Yasağının Zaman, Yer ve Konu Bakımından Sınırlandırılması 
 
344
1. Rekabet Yasağının Zaman Bakımından Sınırlandırılması 
 
345
2. Rekabet Yasağının Yer Bakımından Sınırlandırılması 
 
345
3. Rekabet Yasağının Konu Bakımından Sınırlandırılması 
 
346
E. Rekabet Yasağına Hakimin Müdahalesi 
 
347
F. Yazılı Şekil 
 
348
IV. REKABET YASAĞINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 
 
348
V. GÖREVLİ MAHKEME 
 
348
VI. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
351
Kaynakça 
 
353
Kavramlar Dizini 
 
365
Yazarın Yayımlanmış Eserleri 
 
367

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Haksız Rekabet Hukuku Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: