İş Hukuku Uygulamaları ve Nitelikli Hesaplamalar Yetkin Yayınları

-5%

İş Hukuku Uygulamaları ve Nitelikli Hesaplamalar Yetkin Yayınları

 199,50

Stok kodu: 9786050505696 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2020
ISBN9786050505696
Sayfa Sayısı419
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 39 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAM VE TANIMLAR
I. ÜCRET17
A.ÜCRETİN BELİRLENMESİ -ÜCRET TÜRLERİ18
1. Belli bir süreye göre belirlenen ücret18
2. Parça Başına Ücret19
3. Yüzde Usulü Ücret19
4. Sabit Ücret + (prim yada bahşiş) Usulü Ücret19
5. Götürü Ücret20
B. ÜCRETİN İSPATI20
C. DÖNEMSEL ÜCRETİN TESPİTİ22
D. TAZMİNATA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRET22
II. HİZMET SÜRESİ24
A. İşçinin Çalışmalarının Sürekli Olması Durumunda25
B. Çalışmalarının Aralıklarla Devam Etmesi Durumunda25
C. Part-time Çalışılması Durumunda26
III. ISLAH VE BEDEL ARTTIRIMI27
IV. ZAMANAŞIMI28
A. İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı Süreleri28
1- Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi28
2-Ücret dışındaki yıllık izin ve tazminat alacaklarında zamanaşımı süresi29
V.İBRANAME31
VI.İKALE SÖZLEŞMESİ37

İKİNCİ BÖLÜM
I. ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN39
A. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde İşverenlerin Sorumlulukları40
II.EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK (TAZMİNATI )44
III. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ47
IV. HİZMET AKDİNİN DEVRİ (NAKLİ)52
V.BİRLİKTE İSTİHDAM53
VI. ORGANİK BAĞ53
VII. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ54

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMESİ
I.İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI59
II.İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMESİ TÜRÜ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ
BELİRLEME SERBESTİSİ59
A. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞLERDEKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ59
B. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ60
C. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ94
D. TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN
İŞ SÖZLEŞMELERİ95
III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI96
A- SÜRELİ FESİH (İHBAR ÖNELLERİ)96
B- İHBAR ÖNELİNİN(süresinin) BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ97
C- GEÇERSİZ FESİH-USUL VE İTİRAZI (İŞE İADE DAVASI)98
E- SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL99
F- FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ100
G- GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI102
1. İlk Aşama : Arabuluculuk Süreci103
2. İkinci Aşama: İşe İade Davası Açılması103
a. İşe İade Talebinin Reddi Durumunda103
b.İşe İade Talebinin Kabulü Durumunda107
H- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ108
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESHİ109
a. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı109
b. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı113
2. DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ115
3. YENİ İŞ ARAMA İZNİ117
4. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ118
5. ÜCRETİN SAKLI KISMI119
6. KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRET KESME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ119
V. FAZLA ÇALIŞMA122
A. FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI123
B. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI124
1. Bordroların İmzasız Olması Durumunda124
2. Bordroların İmzalı Olması ve Ücret İle
İlgili İhtilaf Bulunmaması Durumunda124
3.Bordroların İmzalı Olması ve Ücret İle İlgili İhtilaf Bulunması Durumunda124
C. SERBEST ZAMAN OLARAK KULLANILMASI125
D. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ125
E. ARA DİNLENMESİ126
F. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAAT OLARAK BELİRLENMESİ DURUMUNDA127
G. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA128
H. ÖZEL YASALARDAN YA DA MESLEKLERDEN DOLAYI HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA129
VI. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ130
A. İŞYERİNDE ÜCRET+BAHŞİŞ İLE ÇALIŞILMASI DURUMUNDA130
B. PRİMLİ ÇALIŞILMASI DURUMUNDA131
C. İŞÇİNİN YURTDIŞINDA YA DA YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÇALIŞMASI DURUMUNDA133
D. TARAFLAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMEDE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN KABUL EDİLEN ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KABULÜ DURUMUNDA134
E. KAPICILARIN FAZLA ÇALIŞMASI134
F. ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI135
VII.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE
ÇALIŞMA136
VIII. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ137
IX.YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ146
A. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ147
B. YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER148
C. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI149
D. İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI151
E. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ151
X. ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAK HALLER151
XI. DENKLEŞTİRME154
XII. TELAFİ ÇALIŞMASI155
XIII.ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER156
XIV.GECE ÇALIŞMASI157
XV. SÜT İZNİ159

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI
UYUŞMAZLIK VE DAVALAR
I.İŞ AKDİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARA KONU
ALACAK VE TAZMİNATLAR163
A.İŞ AKDİNİN (HİZMET İLİŞKİSİNİN) DEVAMI ESNASINDA TALEP EDİLEBİLECEK ALACAKLAR163
B. İŞ AKDİNİN (HİZMET İLİŞKİSİNİN) FESHİNDEN SONRA TALEP EDİLEBİLECEK ALACAKLAR (FESHE BAĞLI ALACAKLAR)163
II. TESPİT DAVALARI164
A.AKDİNİN DEVAMI SIRASINDA TALEP EDİLEBİLECEK ALACAKLAR165
1. ÜCRET ALACAĞI165
2. FAZLA MESAİ ALACAĞI165
3. HAFTA TATİLİ ALACAĞI166
4. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞI167
5. İKRAMİYE ALACAĞI167
6. İLAVE TEDİYE ALACAĞI168
7. PRİM ALACAĞI169
8. EŞİM İŞLEM BORCUNA AYKIRILIKTAN DOLAYI TAZMİNAT ALACAĞI170
C.İŞ AKDİNİN (HİZMET İLİŞKİSİNİN) FESHİNDEN SONRA TALEP EDİLEBİLECEK ALACAKLAR (FESHE BAĞLI ALACAKLAR)170
1. KIDEM TAZMİNATI170
2. İHBAR TAZMİNATI174
3. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI175
4. YILLIK İZİN ALACAĞI176
5. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ VE DİĞER HAKLAR177
6. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI178
ÖRNEK YARGITAY VE BAM KARARLARI
1-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE DAHİL
EDİLMEMESİ VE SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN ÜCRETE
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN DAHİL OLACAĞINA DAİR
KARAR181
2-EMSAL ÜCRETİN ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ
BAM KARARI182
3-ISLAHTAN SONRA BEDEL ARTTIRIMININ YAPILACAĞINA
DAİR YARGITAY KARARI186
4-İBRANAME İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI186
5-İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ İLE İLGİLİ
YARGITAY KARARI198
6-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ- KİRA İLİŞKİSİ203
7-ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ
YARGITAY VE BAM KARARLARI 207
8-EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK İLE İLGİLİ YARGITAY
KA¬RAR¬LARI 214
9-İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI İLE
İLGİLİ KARARLAR 221
10-PERFORMANSA DAYALI FESİHLERDE İŞE İADE İLE İLGİLİ
KARAR232
11-İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ DERHAL FESİH HAKKI İLE İLGİLİ
YAR¬GI¬TAY VE BAM KARARLARI 236
12-İŞVERENİN İŞ AKDİNİ DERHAL FESİH HAKKI246
13-İŞ AKDİNİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ
İLE İLGİLİ KARAR248
14-İHALE MAKAMININ SORUMLU OLDUĞU ÜCRET TUTARI252
15-FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI SERBEST ZAMAN
KULLANIL¬MA¬SI İLE İLGİLİ KARAR254
16-BAHŞİŞ-PRİM VE YÜZDE USULÜ ÇALIŞMA SİSTEMİNE
GÖRE FAZLA MESAİ ÜCRETİ256
17-KAPICININ FAZLA MESAİ ÜCRETİ264
18-ÜSTDÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ
KARAR265
19-HAFTA TATİLİ-CUMARTESİ GÜNÜNÜN ÇALIŞMA GÜNÜ
OL¬DU¬ĞU¬NA DAİR KARAR267
20-GECE ÇALIŞMASI 276
21-SÜT İZNİNİ KULLANDIRILMAMASI DURUMUNDA
ÜCRETİ280
ÖRNEK RAPORLAR
1-ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN – ZAMANAŞIMI – ARALIKLI
ÇALIŞMA287
2-ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN – İŞYERİ DEVRİ – HAKSIZ
FESİH – FAZLA MESAİ – HAFTA TATİLİ-UBGT-
ZAMANAŞIMI302
3-FESİH – ORGANİK BAĞ312
4-FESİH – GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ – BİRLİKTE İSTİHDAM321
5-YURTDIŞI ÇALIŞMA- ORGANİK BAĞ -TL VE USD’YE GÖRE
ALACAK HESABI – KIDEM TAZMİNATI TAVANI 330
6-İŞE İADE SONRASI – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI 343
7-BİRLİKTE İSTİHDAM VE ORGANİK BAĞ GERÇEK ÜCRET
TESPİTİ, DENKLEŞTİRME, DENKLEŞTRİMEYE GÖRE
FAZLA MESAİ, HAFTA TATİLİ,UBGT, ZAMANAŞIMI,
1475 SAYILI YASA DÖNEMİNE RASTLAYAN ÇALIŞMA
OLMASI DURUMUNDA İZİN ALACAĞI347
8-AKDİ FESHEDEN TARAF HAKLI NEDENLEDE OLSA
İŞ AKDİNİ FESHEDEN TARAFIN İHBAR TAZMİNATI HAKKI,
KIDEM TAZMİNATI, İZİN, FAZLA MESAİ, HAFTA TATİLİ,
UBGT ALACAKLARI ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DFE’İ VE
HESAPLANMASI357
9-KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, YILLIK İZİN,
FAZLA MESAİ, HAFTA TATİLİ, UBGT, ÜCRET ve
AGİ ALACAKLARI371
10-İBRANAME – ZAMANAŞIMI – ORGANİK BAĞ-BİRLİKTE
İSTİHDAMI – ARALIKLI ÇALIŞMA382
11-ÜCRET+BAHŞİŞ – FAZLA MESAİ395
12-KIDEM TAZMİNATI – İHBAR TAZMİNATI, FAZLA MESAİ,
HAFTA TATİLİ, UBGT ZAMANAŞIMI, İBRANAME AKDİN
DEVAMI SIRASINDA KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
YAPILAN ÖDEMENİN MAHSUBU403
İŞÇİLİK ALACAKLARI İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER410
YILLAR İTİBARİYLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET
MİKTARI413
KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI (2000 – 2020)415

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İş Hukuku Uygulamaları ve Nitelikli Hesaplamalar Yetkin Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: