İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı Temsil Yayınları

-10%

İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı Temsil Yayınları

 151,20

Stok kodu: 9786257262804 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2022
ISBN9786257262804
Sayfa Sayısı238
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

SUNUŞ
Bu çalışmamızda İnsan Hakları Hukuku bağlamında kuram & tarihçeyi olay ve dönemler itibarıyla işleyip, kaymakam aday adaylarının kanayan yarası hâline gelen bölgesel ve uluslararası insan hakları sözleşme ve metinlerini tüm hatlarıyla, öğretici perspektifle (=yaklaşımla), gerekli tüm vurguları işleyerek ortaya koymaya gayret ettik.

Gerek spesifik bilgi gerek yorum, muhakeme gücü kazandırma ve dönemler, konular, sözleşmeler arası benzerlikleri ve ayırt edici unsurları en iyi şekilde vurgulayarak somutlaştırdığımız bu çalışma hem kaymakam aday adayları hem de insan hakları hukuku dersini hap bilgi niteliğinde bir kaynak çalışma olmaktan ziyade anlayarak öğrenmek isteyenler için mutlaka yararlı olacak bir çalışmadır.

İÇİNDEKİLER

İNSAN HAKLARI HUKUKU
HAK KAVRAMINI KABUL EDEN TEORİLER
HAK KAVRAMINI REDDEDEN TEORİLER
HAKKIN UNSURLARI
KAMUSAL HAKLARLA ÖZEL HAKLARIN AYRIMI
KİŞİLİK HAKLARI
ÖZGÜRLÜK HAKKI
KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
İNSAN HAKLARI
TARİHÎ YÖNLERİYLE İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
İLK ÇAĞ & ORTA ÇAĞ & YENİ ÇAĞ
MODERN İNSAN HAKLARI
YİRMİNCİ ASIRDA İNSAN HAKLARI
KUŞAK HAKLAR
MARKSİST TEOREM & İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
BAŞLICA TARİHÎ İNGİLİZ İNSAN HAKLARI BELGELERİ
BAŞLICA TARİHÎ AMERİKAN İNSAN HAKLARI BELGELERİ
1876 ANAYASASI (KÂNÛN-Î ESÂSÎ)
MEŞRUTİYET TARTIŞMALARI VE ANAYASANIN İLÂNI
1921 ANAYASASI (TEŞKÎLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU)
1920 HALKÇILIK BEYANNAMESİ
1924 ANAYASASI (TEŞKİLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU)
1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İNSAN HAKLARININ SAHİP OLDUĞU TEMEL NİTELİKLER
İNSAN HAKLARININ BİR BÜTÜN OLMASI
ULUSLARARASI ALANDA İNSAN HAKLARI
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANDLAŞMASI
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SAN FRANCİSCO KONFERANSI
NÜRNBERG İLKELERİ
MEDENİ (KİŞİSEL) VE SİYASİ HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
KADIN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR NORMATİF ÇERÇEVE
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI BİLDİRGESİ
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
KADINLARIN SEÇME & SEÇİLME HAKLARININ GELİŞİM SEYRİ
OSMANLI DÖNEMİNDE KADIN HAKLARI
CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN HAKLARI
KADIN HAKLARINA DAİR GENEL İSTATİSTİKÎ DEĞERLENDİRME
ULUSLARARASI KADIN ÖRGÜTLENME AĞI
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI
TÜRK SİYASETİNDE KADININ YERİ
TÜRK-OSMANLI DÖNEMİ KADIN HAKLARININ GELİŞİM SEYRİ
TÜRK-OSMANLI DÖNEMİ KADIN HAKLARI KRONOLOJİSİ
ULUSLARARASI SOSYALİST KADIN KONFERANSI
TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (KAGİDER)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
ÇOCUKLARLA İLGİLİ HİZMET VE GELİŞMELER
TEMEL ÇOCUK HAKLARI
BAŞLICA ÇOCUK HAKLARI İHLÂLLERİ
ÇOCUK HAKLARI BEYANNAMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME
TÜRKİYE & İŞKENCEYE DAİR SÖZLEŞME
İŞKENCEYE DAİR SÖZLEŞMEYE KARŞI SEÇİMLİK PROTOKOL
AVRUPA İŞKENCENİN ÖNLENMESİ KOMİTESİ
SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME
SAVAŞ SUÇLARI
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİDEN SÜREÇ
MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME
TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÖRGÜT (TEŞKİLAT) YAPISI
BÖLGESEL DÜZEYDE İNSAN HAKLARI STATÜSÜ
AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ
AVRUPA KONSEYİ PARLÂMENTER MECLİSİ
IRKÇILIĞA VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMİSYONU
AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ
AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AVRUPA SOSYAL ŞARTI
AVRUPA SOSYAL FORUMU
AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI
YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ
AVRUPA BİRLİĞİ
AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET)
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK
AVRUPA BİRLİĞİNİN İDARESİ
DEVLETLER VE HÜKÛMET BAŞKANLARI ZİRVESİ
ADALET, ÖZGÜRLÜK & GÜVENLİK
TEMEL HAKLAR
AVRUPA BİRLİĞİNİN DIŞ İLİŞKİLERİ
AVRUPA TOPLULUĞU İNSANÎ YARDIM BÜROSU (ECHO)
AVRUPA GÜVENLİK, SAVUNMA POLİTİKALARI & AVRUPA BİRLİĞİ SİLAHLI KUVVETLERİ
AVRUPA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI
AVRUPA BİRLİĞİ & TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİ
AVRUPA BİRLİĞİ & UKRAYNA İLİŞKİLERİ
AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
ULUSLARARASI ADALET DİVANI
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
HASTA HAKLARI
ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ
TÜRK KIZILAY
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLER
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK PROTOKOLLER
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK 14 NUMARALI PROTOKOL
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN DENETİM MEKANİZMALARI
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YER YÖNÜNDEN YETKİSİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KİŞİ YÖNÜNDEN YETKİSİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN ZAMAN YÖNÜNDEN YETKİSİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KONU YÖNÜNDEN YETKİSİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE YAPILACAK ETKİLİ (BİREYSEL) BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
NİHAİ KARAR & KARARIN UYGULANMASI
AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
AFRİKA KITASINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
ASYA İNSAN HAKLARI ŞARTI
ARAP İNSAN HAKLARI ŞARTI
EVRENSEL HUKUKUN GENEL İLKELERİ
BAŞLICA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
BAŞLICA SÖZLEŞMEYE DAYALI USÛLLER
BAŞLICA SÖZLEŞME DIŞI KORUMA USÛLLERİ
SÖZLEŞME DIŞI KORUMA PROSEDÜRLERİ
EK (l) — İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ:
FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRİSİ (3 Eylül 1791)
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ (10 Aralık 1948)

Yararlanılan Kaynaklar

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı Temsil Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: