İşçilik Alacakları – İşe İade Seçkin Yayıncılık

İşçilik Alacakları – İşe İade Seçkin Yayıncılık

 660,00

Stok kodu: 9789750278099 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750278099
Sayfa Sayısı878
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Yazarın, avukat ve bilirkişi olarak 40 yılı aşan iş hukuku uygulamasından edinilen deneyimle hazırlanan bu kitapta sık dava konusu olan işçilik alacakları ile işe iade ve işe iadeden kaynaklanan alacaklar incelenmiştir.
İş yargısını en çok meşgul eden başta kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti olmak üzere diğer başlıca alacak türleri Yargıtay uygulamaları ışığında ele alınmıştır.
Her alacağın nasıl hesaplanacağı gösterilmiş ve dilekçe örnekleri eklenmiştir.
Uygulamaya yön veren Yargıtay kararlarıyla Bölge Adliye (istinaf) Mahkemesi kararları titiz bir seçimle kitapta genişçe yer almaktadır. Okuyucuya zaman kazandırmak için içtihatlar özetlenmiş, baş tarafa esas kavramlar ve ilgili yasa madde numaraları konmuştur.
Konu Başlıkları
.
Son Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi Kararları
.
Hesaplamalar
.
Örnek Dilekçeler
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
2. Baskı Önsözü 
 
9
3. Baskıya Önsöz 
 
11
Kısaltmalar Listesi 
 
29
I. GİRİŞ 
 
31
II. ÜCRET 
 
45
1– Genel Açıklama 
 
45
2– Net Ücret– Brüt Ücret 
 
50
3– Hesaplanması 
 
52
4– Örnek Dilekçeler 
 
54
4.1– Ücret Alacağını da Kapsayan Dava Dilekçesi 
 
54
4.2– Kısmi Alacak Davasında Islah Dilekçesi 
 
55
5– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
56
5.1– Ücrette İhtilaf– Emsal Ücret 
 
56
5.2– Görev– Ücret– Primle Çalışma 
 
60
5.3– Ücret– Kanıtlanması– Belge– Muvazaa İddiası 
 
63
6– Yargıtay Kararları 
 
63
6.1– Ücret İhtilafı– Emsal Ücret Araştırması 
 
63
6.2– Giydirilmiş Ücret 
 
65
6.3– Emsal Ücret Araştırması 
 
66
6.4– Giydirilmiş Ücret Hesabı– Yemek Faturası 
 
67
6.6– Karayolları– Muvazaalı Hizmet Alım Sözleşmesi– Yevmiyenin Tespiti– Ücret Skalası– TİS– Fark Ücret Alacağı 
 
68
6.7– Gerçek Ücret– Ücret İhtilafı– Emsal Ücretin Araştırılması 
 
69
6.8– Ücret– Ücrette Değişiklik– İşçinin Kabulü– İkramiye– Ücretten Yapılacak Kesintiler 
 
73
III. PRİM 
 
81
1– Genel Açıklama 
 
81
1.1– Örnek Dilekçe 
 
82
2– Hesaplanması 
 
83
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
83
3.1– Sabit Ücret– Prim– Fazla Mesai 
 
83
3.2– Ücret– Prim Farkı 
 
84
4– Yargıtay Kararları 
 
84
4.1– Fazla Mesai– Prim Ödemesi 
 
84
4.2– Prim– Fazla Mesai 
 
85
4.3– Prim– Bordroda Prim Ödemesi Tahakkuku 
 
86
4–4– Prim– Boşta Geçen Süre 
 
87
4.5– Prim – TIR Şoförü – Sefer Primi – Harcırah/ Yolluk– Ücret Kavramı 
 
88
IV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 
 
99
1– Mahiyeti– Dilekçe Örneği 
 
99
1.1– Örnek Dilekçe 
 
102
2– Hesaplanması 
 
103
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
103
3.1– 3218 Sayılı Kanun– AGİ İadesi– Terkin 
 
103
4– Yargıtay Kararları 
 
106
4.1– AGİ’nin Mahiyeti– Giydirilmiş Brüt Ücret 
 
106
4.2– AGİ– Bordro 
 
107
4.3– AGİ– Ödemenin Kanıtlanması 
 
107
4.4– AGİ– Pasif Devre Zararı 
 
108
4.5– AGİ– İmzasız Bordro– Ödemenin Kanıtlanması 
 
109
V. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
 
111
1– Genel Açıklama– Örnek Dilekçeler 
 
111
1.1– İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
 
116
1.2– İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
 
119
2– Hesaplanması 
 
122
3– Örnek Dilekçeler 
 
128
3.1– Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
 
128
3.2– Belirsiz Alacak Davasında Arttırım Dilekçesi 
 
129
4– Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Kararları 
 
130
4.1– Hesaplamada Zaman Birimi– Haftalık Hesaplama– Hakkaniyet İndirimi 
 
130
4.2– Mikser Şoförü– Sefer Primi– Mahsup 
 
132
4.3– Fazla Mesai– İspat– Bordro Tahakkuku 
 
135
4.4– Yolda Geçen Süre– Mesaisini Kendi Planlayan İşçi– Uçak Biletleri/ E.Mail’ler 
 
138
5– Yargıtay Kararları 
 
143
5.1– Fazla Çalışma Ücreti– Hafta Tatili Ücreti– İBK 
 
143
5.2– Fazla Çalışmanın Mahiyeti/ İspatı– Fiili Olgu– Üst Düzey Yönetici– Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi 
 
148
5.3– Net/ Brüt– Fazla Çalışmanın İspatı– Bordro 
 
155
5.4– İbraname– Geçerlilik– Çelişkili Savunma– Yıllık 270 Saat Fazla Mesai 
 
165
5.5– 24 Saat Çalışma/ 48 Saat Dinlenerek Çalışma Usulü– Fazla Mesai– Denkleştirme– Günlük 11 Saat Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 
 
171
5.6– Hakkaniyet İndirimi/ Karineye Dayalı Makul İndirim– Fazla Mesainin İspatı– Tanık Beyanları– Çalışma Çizelgeleri 
 
178
5.7– Otel İşyeri– Yıllık 270 Saat Fazla Mesainin Mahsubu 
 
183
5.8– Hakkaniyet İndirimi– Oran 
 
189
5.9– İmzalı Bordro– Fazla Mesai– Şartname Hükümleri 
 
194
5.10– Ara Dinlenmesi– Otel İşyeri– Vardiyalı Çalışma– Hakkaniyet İndirimi 
 
200
5.11– İmzasız Bordro– Temel Ücretin Bölünmesi– Fazla Çalışma– Husumetli Tanık Beyanları 
 
206
5.12– Bordro– Belgeli Dönem/ Belgesiz Dönem– İspat– Bilgisayar Kayıtları 
 
209
5.13– 2 Gündüz/ 2 Gece Çalışma/ 2 Gün Dinlenme Şeklinde Çalışmada Fazla Mesai Hesabı– Güvenlik Görevlisi– İmzasız Bordro– Tahakkuk Mahsubu– Ara Dinlenmesinde Çalışmanın Ücretlendirilmesi– 
 
212
5.14– Belediye Zabıta Görevlisi– Alt İşveren Sorumluluğu– Fazla Mesainin İspatı– Günlük Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 
 
216
5.15– 6 Gün/ 24 Saat Çalışma 
 
221
5.16– Puantaj Kayıtları– Takdiri İndirim– 270 Saatin Ücrete Dahil Olması– İstirahat 
 
222
5.17– Sabit Fazla Mesai Ücreti– Asgari Ücrete Oranı– Maktu/ Sembolik Tahakkuk– Mahsup 
 
224
5.18– Temizlik Görevlisi– Günlük Çalışma Sınırı– Gece Çalışma Sınırı 
 
226
5.19– Günlük Çalışma Sınırı– Denkleştirme– Ara Dinlenmesinde Çalışma– 24 Saat Çalışma/24 Saat Dinlenme Esası Çalışmada Fazla Mesai 
 
229
5.20– Sembolik Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlanacak Aylar– Mahsup 
 
232
5.21– Tanığın Çalışma Süresi 
 
233
5.22– Prim – Fazla Çalışma – Mahsup – Zamlı Hesap 
 
233
5.23– 12 Saat Çalışma/24– 36 Saat Dinlenme– Ara Dinlenmesi– Gece Çalışmada Fazla Mesai 
 
235
5.24– Prim – Fazla Mesai – Zamlı Hesap 
 
237
5.26– Günlük En Çok Çalışma Sınırı– 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Mesai 48 Saat Dinlenme 
 
244
5.27– Belgeli/ Belgesiz Dönemde Fazla Mesai 
 
247
5.28– Günde Azami 7,5 Saat Çalışılan İşyeri– Fazla Çalışma– 
 
248
5.29– Log/ Finart Kayıtları– Fazla Sürelerle Çalışma/ Fazla Çalışma 
 
251
5.30– Tanığın Hizmet Cetveli– Hafta Sonu Fazla Mesai Tahakkuku 
 
253
5.31– Ara Dinlenmesi– Ücretin Saptanması– İşyeri Devri 
 
254
5.32– İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku– Kayıtlı Çalışma– Devir Eden/ Devir Alan İşverenin Sorumluluğu 
 
256
5.33– Fazla Mesai – Islah – Zamanaşımı 
 
259
5.34– Primli Çalışma– Fazla Mesai – Prim Ödenen/ Ödenmeyen Dönem Zam Oranı 
 
260
5.35– Geçmiş Dönemler Fazla Mesai Hesabı– Bilinmeyen Dönem Ücreti Hesabı– Parça Başı/ Yüzde Usulü Ücrette Zam Oranı– Ücrete Fazla Sürelerle Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretinin Dahil Olması 
 
261
5.36– İmzalı Bordro– Husumetli Tanık Beyanı 
 
264
5.37– İmzasız Puantaj Kayıtları– Husumetli Tanık Beyanı– İmzalı Bordrodaki Tahakkuk– Sezon ve Sezon Dışı Fazla Mesai 
 
265
5.38– 6 Gün Çalışıp 3 Gün Dinlenme– Sefer Ücreti– Fazla Mesai Zam Oranı– Başka Dosyalardaki Hesap 
 
267
5.39– Yaz/ Kış Çalışma Farkı– Hakkaniyet İndirimi Oranı 
 
269
5.40– Tanık Çalışma Dönemi– İspat 
 
270
5.41– Fazla Mesai Ücreti Ödendiğinin Kanıtlanması– Tanık Beyanları 
 
271
5.42– Serviste Geçen Süre– Fazla Mesai 
 
271
5.43– İşçi Lehine Yorum– İmzalı/ İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku 
 
272
5.44– Ara Dinlenmesi– Doğal Gereksinimler– Açık Kabul– Yazılı Belge 
 
273
5.45– Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması– İşçinin Fazla Çalışma Onayı– Haftalık 5,2 Saat Fazla Mesainin Aşılmaması 
 
274
5.46– 12 Saatlik Vardiya– Ayda 20 Gün Çalışma/ 10 Gün Dinlenmede Fazla Mesai– Denkleştirme Yasağı 
 
275
5.47– Haftalık/ Aylık Fazla Çalışma– Ortalama Hesabı– Usuli Kazanılmış Hak 
 
276
5.48– Sabit Ücret + Primle Çalışmada Fazla Mesai Hesap Yöntemi 
 
277
5.49– Hemşire– Gece Çalışma Sınırı– Gündüz Çalışma Sınırı– Yazılı Kayıtlar– İmzalı/ İmzasız Bordro– 69.Madde Değişikliği 
 
278
5–50– Yurtdışında Çalışma– Uygulanacak Hukuk– Rus Hukuku 
 
281
VI. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
 
285
1– Genel Açıklama 
 
285
1.1– Örnek Dilekçe 
 
286
2– Hesaplanması 
 
287
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
290
3.1– Uçak Bileti– E.Mail Yazışmaları 
 
290
3.2– Sıvacı– Mevsimler/ İnşaat– Pazar Günü Çalışma 
 
292
3.3– Hafta Tatili– Normal Çalışma– Fazla Mesai 
 
295
3.4– Takdiri İndirim Oranı 
 
295
4– Yargıtay Kararları 
 
296
4.1– Hakkaniyet İndirimi Oranı– Çalışma Düzeni– Tanık Anlatımı 
 
296
4.2– Hafta Tatili Günü/ Süresi– İspatı 
 
300
4.3– Tanıkla İspat– Tanık Çalışma Süresi– Keşif 
 
304
4.4– İş Sözleşmesinde Ücrete Hafta Tatili Çalışmasının Dahil Olması– Geçerlilik– Haklı Fesih 
 
309
4.5– Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması– Akraba Tanık 
 
315
4.6– Tüm Hafta Tatillerinde Çalışma 
 
318
4.7– Gece Bekçisi– Bilirkişi Raporuna İtiraz 
 
319
4.8– Temel Ücretin Bölünmesi– İmzasız Bordro– Mesai Şeridi– Hafta Tatili Tahakkuku– Husumetli Tanık 
 
320
4.9– Bordroda Tahakkuk– İmzalı/ İmzasız Bordro– Dışlama/ Mahsup 
 
324
4.10– Çalışılan/ Çalışılmayan Hafta Tatili Ücreti Hesabı 
 
326
4.11– Devir Halinde Sorumluluk 
 
326
4.12– Hafta Tatilinde Kesinti– Cumartesi Günü Çalışma 
 
327
4.13– Takdiri İndirim Oranı 
 
328
4.14– Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması 
 
328
4.15– Puantaj Kayıtları 
 
329
4.16– Takdiri İndirim Oranı 
 
330
4.17– Hafta Tatilinde 7,5 Saatten Fazla Çalışma– İhtar– Faiz 
 
330
4.18– Cumartesi Günü Çalışma– Hafta Tatili 
 
332
4.19– Ayrıştırılmayan Talep 
 
332
4.20– Takograf Kayıtları– Sefer Primi 
 
332
4.21– İş Yoğunluğu– Çalışma İddiası 
 
333
4.22– 1 Gün Çalışma 1 Gün Dinlenme Usulü– Hafta Tatili Çalışması 
 
334
4.23– İbraname 
 
335
4.24– Hafta Tatili– Prim 
 
335
4.25– Hafta Tatili Ücreti– Fazla Mesai Ücreti– Bilirkişi Raporu 
 
335
4.26– Üst Düzey Yöneticinin Hafta Tatili Çalışması 
 
336
4.27– Hafta Tatili Ücreti Hesabı 
 
337
4.28– Tanık Çalışma Dönemi 
 
337
4.29– Hafta Tatilinin Bölünmesi– Arka Arkaya Hafta Tatili 
 
338
4.30– Toplu Olarak Hafta Tatil İzni 
 
339
4.31– İki Gün Çalışma Bir Gün İstirahat/ Hafta Tatili 
 
339
4.32– Cumartesi Günü Çalışma– Yıllık İzin 
 
340
4.33– İrsaliye– Tanık Beyanları– Hafta Tatili 
 
341
4.34– Yirmi Dört Saat Çalışma/ Yirmi Dört Saat Dinlenme 
 
341
4.35– Toplu Hafta Tatili Kullandırma 
 
342
4.36– Tanık Çalışma Dönemi 
 
342
4.37– On İki Saat Çalışma Otuz Altı Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Yirmi Dört Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Kırk Sekiz Saat Dinlenme 
 
343
4.38– Varsayım/ Hafta Tatili 
 
343
4.39– Hafta Tatili Ücret Hesabı– Karineye Dayalı Makul İndirim 
 
344
4.40– Cumartesi Akdi Tatili– Yıllık İzin– İçtihat Değişikliğinde Red Vekalet Ücreti 
 
345
VII. ULUSAL BAYRAM – GENEL TATİL ÜCRETİ 
 
347
1– Genel Açıklama 
 
347
1.1– Örnek Dilekçe 
 
348
2– Hesaplanması 
 
350
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
352
3.1– Şoför– Ödemenin İspatı 
 
352
3.2– Çalışması Olmayan Tanık 
 
353
4– Yargıtay Kararları 
 
353
4.1– Hakkaniyet İndirim Oranı 
 
353
4.2– İmzalı/ İmzasız Bordro– Tanık 
 
354
4.3– Çalışma Dönemi– Görev 
 
355
4.4– Kayıtlı/ Kayıtsız Dönem– Emsal– Puantaj Kayıtlarının Sunulmaması 
 
357
4.5– Yıllık İzin– Genel Tatil 
 
358
4.6– Hesaplama Biçimi 
 
359
4.7– Bayram Mesaisine Gelmeme 
 
359
4.8– Tahakkukun Dışlanması 
 
360
4.9– Husumetli Tanık 
 
361
4.10– Bordro Tahakkuku– Banka Kayıtları 
 
361
4.11– Çalışmanın İspatı 
 
362
4.12– TIR Şoförü– Yurt Dışı Sefer 
 
364
4.13– Çelişkili Tanık Beyanları 
 
364
4.14– Diğer Alacakla Birlikte Talep 
 
365
4.15– İki Alacağın Birlikte Hesabı 
 
365
4.16– Takdiri İndirim– Hakkın Özü 
 
366
4.17– Devreden/ Devralan İşveren– Sorumluluk 
 
367
4.18– Tatil Çalışması– Serbest Zaman Kullandırma 
 
368
4.19– Savunma/ İbraname Çelişkisi 
 
369
4.20– Tatil Ücreti– Prim 
 
369
4.21– Karşılıklı Tanıklık– İspat 
 
369
4.22– Üst Düzey Yönetici– Genel Tatil 
 
370
4.23– Anahtar Teslim İhale– Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk 
 
371
4.24– İmzalı Bordro– Tahakkuk– Dışlama– Mahsup 
 
372
4.25– Sezon Harici Dönem 
 
372
4.26– Tahakkuk– Mahsup Şekli 
 
372
4.27– Husumetli Tanık– Yan Deliller 
 
374
4.28– Tanık Çalışma Dönemi 
 
374
4.29– Ücret Kapsamı 
 
375
4.30– Yazılı Delil/Puantaj– Takdiri Delil 
 
375
4.31– İşyeri Devrinden Sonraki Sorumluluk 
 
376
4.32– Apartman Görevlisi– Kalorifer Yanan Dönem 
 
376
4.33– UBGT Hesabı– Saat/Yevmiye 
 
376
VIII. KIDEM TAZMİNATI 
 
377
1– Genel Açıklama 
 
377
1.1– Dilekçe Örnekleri 
 
382
2– Hesaplanması 
 
384
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
386
3.1– İspat Külfeti – Yurt Dışı Çalışma– Saat Ücreti 
 
386
3.2– Devirde Sorumluluk 
 
391
3.3– Kanıtlama Yükümlülüğü 
 
391
3.4– Hastalık Nedeniyle Devamsızlık– Hayatın Olağan Akışı 
 
392
3.5– Kesintili Çalışma– Ödemenin Mahsubu 
 
393
3.6– İstifa– Ücretin Eksik Ödenmesi 
 
394
4– Yargıtay Kararları 
 
394
4.1– İçtihadı Birleştirme Kararı 
 
394
4.2– İstifa– İspat 
 
396
4.3– İşyeri Devri– Feshe Bağlı Alacaklar 
 
400
4.4– Güven– Sataşma– Sadakat Borcu 
 
403
4.5– İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshi 
 
407
4.6– Evlenen Kadın İşçi 
 
410
4.7– Ücretin Kapsamı– Haklı Fesih 
 
414
4.8– İş Sözleşmesinin Devri– İşyerinin Devri 
 
417
4.9– Devamsızlık– İspat 
 
425
4.10– Devamsızlık Halinde Fesih 
 
427
4.11– İstifa– İrade Fesadı 
 
430
4.12– İbra– İhtirazi Kayıt– Geçerlilik 
 
431
4.13– Dönemler Halinde Çalışma 
 
435
4.14– Geniş Anlamda Ücret– Ödenmemesi 
 
435
4.15– İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu– Gizli Kayıt 
 
437
4.16– Çalışma Koşulları– Aleyhe Değişiklik– Fesih 
 
439
4.17– Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Öğretmen 
 
441
4.18– Güven– Şoför 
 
443
4.19– Gece Bekçisi– Hırsızlık 
 
443
4.20– İşyeri Devri– Belediye– İhale– Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
 
444
4.21– İstifa– Güvenlik Görevlisi 
 
446
4.22– Hırsızın Polisin Elinden Alınarak Darbı– Fesih 
 
447
4.23– Asgari Geçim İndirimi– Giydirilmiş Brüt Ücret 
 
447
4.24– Fark Kıdem Tazminatı– Genel Tavan– Özel Tavan– Sözleşmeli Banka Personeli 
 
450
4.25– Tartışma Akabinde İş Yerini Terk– Eylemli Fesih 
 
453
4.26– Gerçek Ücretin Tespiti– Emsal Ücret– Tanık Beyanları 
 
454
4.27– Memuriyette Geçen Süre– İstifa– Hizmet Birleştirilmesi 
 
456
4.28– Eşit İşlem Borcu– İşyerinde Kavga 
 
457
4.29– Kadının Nikahtan Önce İstifası 
 
458
4.30– Eylemli Fesih– İşyerini Terk– Eksik Ücret 
 
458
4.31– Şoförün Kazası– Kıdem Tazminatından Mahsup– İbraname 
 
459
4.32– Whatsapp Yazışmaları– İş Akdinin Feshi 
 
460
4.33– İşçinin Sadakat Borcu– Yan Yükümlülükler– Mağaza Şifresi 
 
460
4.34– İşyeri Devri– Kıdem Tazminatı Sorumluluğu 
 
462
4.35– Asgari Ücretin Altında Ücret 
 
463
4.36– Eşit Davranma Borcu– Objektif Nedenler 
 
463
4.37– İşyeri Devri– İşçinin Feshi 
 
466
4.38– Sadakate Aykırılık– Banka Para Nakil Aracı– İhbar 
 
466
4.39– İşyeri Devri– İşçilik Alacaklarına Etkisi 
 
467
4.40– İş Kanunu– Basın İş Kanunu– Gazeteci 
 
470
4.41– Kıdem Tazminatı Tavanında Zaman– Genel Tavan– Özel Tavan– Taban 
 
471
4.42– Bankacı– İstifa– Çelişik Savunma– E.Mail 
 
474
4.43– İstifa– Matbu Kâğıt– İbra 
 
475
4.44– Kıdem Tazminatı– Muacceliyet– El Yazılı İstifa– Davacının Çelişmesi 
 
476
4.45– Yaş Hariç Emeklilik Koşullarının Tamamlanması– Belge Yokluğu– Sonradan Alınması 
 
477
4.46– İbraname, 6098– 818 Sayılı Yasalar– Mahsup 
 
478
4.47– Şikâyetten Vazgeçme– İşyeri Devri– Zamanaşımı 
 
482
4.48– Sağlıksız, Güvensiz Çalışma Koşulları– Haklı Fesih– Benzer Davalar 
 
483
4.49– İstifa– Kıdem Tazminatı– Şartlı İstifa– İkale 
 
483
4.50– Kıdem Tazminatının Blokesi– Zarar– Ayrı Dava 
 
485
4.51– Takas/ Mahsup 
 
486
4.52– Yeni Alt İşverenle Sözleşme İmzalamamak– İşyerine Alınmama– Eylemli Fesih 
 
486
4.53– İkale (Bozma) Sözleşmesi– Makul Yarar– Kıdem Tazminatı Tavanı 
 
487
4.54– İstirahatli İken Çalışma– Haklı Fesih– Yazılı Beyan/ İrade Fesadı 
 
489
4.55– İkale– İbraname– Fesih–Mahsup 
 
489
4.56– İşverenin Feshi– İşçinin Tahsis Talebi– Yeni İş 
 
490
4.57– Organik Bağ– Sorumluluk 
 
492
4.58– Devamsızlık Koşulları– Feshi İspat Yükü– Tutanak– Tanık 
 
493
4.59– Sadakat Yükümlülüğü– Parçanın İşçinin Dolabında Bulunması– Haklı Fesih 
 
495
4.60– İkale İcabı– Kıdem Tazminatı– Araştırma Görevlisi– Belirli Süreli Sözleşme– İşveren Vekili 
 
496
4.61– Türkiye İş Kurumu İnceleme Raporu– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Haklı Fesih– Büro Personeli– Temizlik Personeli 
 
497
4.62– Organik Bağ– Tüzel Kişi Perdesinin Aralanması– Sorumluluk 
 
499
4.63– Kadın İşçiyi Taciz– Haklı Fesih 
 
500
4.64– Banka Kartının İşçiye Verilmemesi– İşçinin Maaşını Bankadan İşverenin Çekmesi – Ödeme Belgesi 
 
500
4.65– Şoförün Ehliyetini Kaybetmesi– Haksız Fesih 
 
501
4.66– Hizmet Süresi– Tespit Davası– Sosyal Güvenlik Yönünden Sayılmayan Süre 
 
501
4.67– Baskıyla İstifa– Haksız Fesih– Feshin Son Çare Olması 
 
502
4.68– Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma– Belgenin Sonra İbrazı– Çalışma Özgürlüğü– Başka İşyerinde Çalışma 
 
503
4.69– Çalışma Süresi– Elektronik Verilerle İspat 
 
504
4.70– Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname– İstifa 
 
505
4.71– Devamsızlık Koşulları– Temadi Eden Devamsızlık– Haklı Fesih 
 
505
4.72– İşçinin Bildirdiği Fesih Tarihi– Devamsızlık– Düşük Ücret 
 
506
4.73– Güvenlik Görevlisinin Uyuması– Haklı Fesih 
 
507
4.74– İşverenin Zam Yapmaması– Haklı Fesih– Yazılı Sözleşme 
 
508
4.75– Hekimin Mecburi Hizmeti– Kıdem Tazminatı– Haklı Fesih 
 
508
4.76– İstifa– İmzalı Boş Kâğıt– Tarihin Sonradan Atılması 
 
509
4.77– Önceden İş Bulunarak Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi– Kötüniyet 
 
510
4.78– Askerlik Nedeniyle Fesih– 5 Ay Sonra Sevk– Makul Süre 
 
511
4.79– Yaş Dışında Emeklilik Hakkı– Haklı Fesih– Devamsızlık 
 
511
4.80– İstifa– Haklı Sebep 
 
512
4.81– Çalışma Koşulları– Esaslı Değişiklik– Otel Müdürü 
 
513
4.82– Alt– Üst İşveren– İşyeri Devri– Fasılalı Çalışma 
 
515
4.83– Fasılalı Çalışma– Evvelce Ödenen Kıdem Tazminatları– Mahsup 
 
518
4.84– Alt İşveren/ Üst İşveren– İşyeri Devri– Muvazaa 
 
519
4.85– İstifa– Hırsızlık– İrade Fesadı– Haklı Fesih 
 
521
4.86– Ağır Çalışma Koşulları– İstifa– Haklı Fesih 
 
523
4.87– Kadın İşçinin Evlendikten Sonra İş Akdini Feshi– Tekrar Çalışmaya Başlaması 
 
524
4.88– Çalışma Şartları– Güvenlik Sorunu– Haklı Fesih 
 
525
4.89– Davacının Başka Bir Dosyadaki Tanık İfadesinin Bağlayıcılığı 
 
526
4.90– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Sataşma 
 
527
4.91– Fasılalı Çalışma– Birleştirme– Zamanaşımı– Tazminata Esas Ücret 
 
527
4.92– Fasılalı Çalışma– İstifa– Kıdem Tazminatı 
 
529
4.93– Fasılalı Çalışma– Birleştirme Koşulları– İbraname– Mahsup 
 
529
4.94– İşe İade Davası Sürerken Kıdem Tazminatı İstemi 
 
531
4.95– Kıdem Tazminatına Esas Süre– Raporlu Süre– Sözleşmenin Askıda Olması 
 
532
4.96– Kıdem Tazminatı Faizi– Ayrı Dava– Faiz Başlangıcı 
 
533
4.97– İşyeri Değişikliği– Çalışma Şartları– Geçerli Fesih– TIR Şoförü 
 
534
4.98– İstifa– İnkâr– İmza İncelemesi– Haklı Fesih– Bekçi 
 
535
4.99– Kıdem Tazminatı– Faiz Başlangıcı– Emeklilik 
 
536
4.100– Mevsimlik İşçi– İşe Çağrılmama– Haksız Fesih 
 
536
4.101– Düzensiz Ücret Ödemesi– Haklı Fesih 
 
537
4.102– TIR Şoförü– İşçinin Haklı Feshi– İşveren Feshi– Trafik Cezası 
 
538
4.103– Kasada Eksik Para– Sadakat Yükümlülüğü– Haklı Fesih 
 
540
4.104– Yıllık İzinde Çalışma– Haklı Fesih 
 
541
4.105– Giydirilmiş Ücret– Yemek Bedelinin Saptanması 
 
541
4.106– İşçinin Haklı Feshi– Devamsızlık Tutanakları 
 
542
4.107– İstifa– Tanzim Biçimi– İşveren Diktesi– Vasıfsız İşçi– Kıdem Tazminatı 
 
542
4.108– Sadakat Borcuna Aykırılık– Gerçeğe Aykırı Raporlama– Hayatın Olağan Akışı– Haklı Fesih– Tıbbi Tanıtım Temsilcisi 
 
543
4.109– Rekabet Yasağı– Fesihte Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 
 
544
4.110– Mobbing– Haklı Fesih– Maddi Tazminat– Manevi Tazminat 
 
545
4.111– İşçinin İşverene Zarar Vermesi– 30 Günlük Ücretin Kapsamı– Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 
 
548
4.112– Rekabet Yasağı– İşverenin Haklı Feshi– Bilgisayar Verilerinin Delil Niteliği– İş Bilgisayarının Özel İşler İçin Kullanımı 
 
550
4.113– Çalışma Koşullarında Değişiklik– Geçerli Fesih 
 
552
4.114– Kıdem Tazminatı Faizi– Emeklilik Nedeniyle Ayrılma– Kurum Belgesi İbrazı 
 
553
4.115– İşyerine Alkollü Gelme– Fesih İçin Geçerli Neden– Haklı Neden 
 
553
4.116– Kıdem Tazminatı Genel Tavan– Özel Tavan– Hem Memur Hem İşçi Olarak Çalışma 
 
553
4.117– Çalışma Şartlarında Değişiklik– Haklı Fesih– Aşçı 
 
555
4.118– Kıdem Tazminatı– Mal Ayrılığı Rejimi– Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 
 
555
4.119– Mobbing– Mobbinge Dayalı Fesih– Kıdem Tazminatı– Manevi Tazminat 
 
557
4.120– Mühendis– Araştırma Görevlisi– Güven Oluşturma– İşyeri Uygulaması– İstifa– Kıdem Tazminatı– Usuli Kazanılmış Hak 
 
561
4.121– Kıdem Tazminatı– Belirsiz Alacak 
 
565
IX. İHBAR TAZMİNATI 
 
567
1– Genel Açıklama 
 
567
2– Örnek Dilekçeler 
 
568
3– Hesaplanması 
 
571
3.1– 2.878,68 TL Giydirilmiş Brüt Ücretlinin 6 Haftalık İhbar Öneline Göre İhbar Tazminatı: 
 
571
3.2– 18.473,22 Tl. Giydirilmiş Brüt Ücretin 2015 Yılına Ait 8 Haftalık İhbar Tazminatı Hesabı: 
 
572
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
572
4.1.– İhbar Tazminatı Hesabına Esas Ücret– İspat 
 
572
4.2– Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması– Kötüniyet Tazminatı 
 
573
4.3– Önelli Fesih– İstifa– İkale İcabı– İkale Sözleşmesi– 4046 Sayılı Kanun 
 
574
4.4– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı İstenemeyeceği 
 
576
5– Yargıtay Kararları 
 
576
5.1– Feshin Kim Tarafından Yapıldığı– İstifa– İspat Külfeti– Savunmada Çelişki– Saha Müdürü 
 
576
5.2– Savunmada Çelişki– Süreli Fesih– İş Arama İzni 
 
580
5.3– Fesih Bildirimi– Haklı Fesih– Eylemli Fesih 
 
580
5.4– Haklı Fesih– Haksız Fesih– Devamsızlık– İşverenle Tartışma– Karşılıklı İhbar Tazminatı Talebi 
 
582
5.5– İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İşyeri Şartı 
 
587
5.6– Önelli Fesih– Derhal Fesih– Devamsızlık– İhbar Tazminatı 
 
589
5.7– İkramiye– İşyeri Uygulaması– İşçinin Değişikliği Yazılı Olarak Kabul Etmemesi 
 
592
5.8– İşe Başlatmama Halinde İhbar Tazminatı– Önceden İhbar Önelinin Kullandırılması– İhbar Tazminatının Ödenmesi– İhbar Önelinin Bölünmezliği 
 
593
5.9– Eve Yiyecek Götürme– Güveni Kötüye Kullanma/ Hırsızlık– Haklı/ Haksız Fesih– Eşit Davranma İlkesi– Ölçülülük 
 
596
5.10– Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi– Zincirleme İş Sözleşmesi– İhbar Tazminatı 
 
598
5.11– İşçilerin Whatsapp Grubu– Kişisel Veri– İş Akdinin Feshi 
 
599
5.12– Kötüniyetle Fesih– Kötüniyet Tazminatı– İşvereni Şikâyet 
 
599
5.13– Asgari Ücretin Altında Hesaplama 
 
601
5.14– Haklı Fesihte İhbar Tazminatı 
 
601
5.15– Terditli Talep– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 
 
602
5.16– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– İstifa– Haksız Fesih 
 
603
5.17– İşyerinin Taşınması– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 
 
605
5.18– Özel Öğretim Kurumu Öğretmeni– Belirsiz Süreli Hizmet Akdi– Belirli Süreli Hizmet Akdi – İhbar Tazminatı 
 
605
5.19– Devamsızlık Nedeniyle Feshin Koşulları– Devamsızlık Tutanakları– Tutanakların Doğrulanması 
 
607
5.20– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Süreli Fesih– İzin Kullandırılması– İzinden Sonra Önceki İşe Başlatmama– Dürüstlük Kuralı 
 
608
5.21– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Devamsızlık– Haklı Fesih 
 
609
5.22– Geçerli Nedene Dayalı Olarak Fesih– Haklı Fesih– Kanıtlanması– Hastalık 
 
610
5.23– Özel Öğretim Kurumları– Öğretmen– Belirli Süreli İş Sözleşmeleri– Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri– İçtihadı Birleştirme Kararı– İhbar Tazminatı– Cezai Şart 
 
612
5.24– İşyeri Devri– Feshe Bağlı Haklar– İhbar Tazminatı 
 
616
5.25– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı 
 
618
5.26– İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İstifa– Ayrılırken İşçinin Kabul Beyanı 
 
618
5.27– İhbar Tazminatı Koşulları– Bildirimsiz Fesih 
 
620
5.28– İhbar Tazminatı Faiz Oranı 
 
621
5.29– İstifa– Başka Dosyadaki Beyanın Bağlayıcılığı– İhbar Tazminatı 
 
622
5.30– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı– Noter İhtarı 
 
623
5.31– Görev Değişikliği– İade, Aksi Halde İş Akdinin Sonlandırılması İstemi– İhbar Tazminatı 
 
624
5.32– Mevsimlik İş– Akdin İşverence Eylemli Feshi– İhbar Tazminatı 
 
624
X. YILLIK İZİN ÜCRETİ 
 
627
1– Genel Açıklama– Mevzuat 
 
627
1.1– Yıllık İzin ve Ücreti Hakkında İK Düzenlemesi 
 
628
1.2– Ayrıntılı düzenleme için bkz: Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (03.03.2004 Gün ve 25391 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır). 
 
633
2– Örnek Dilekçe 
 
633
3– Hesaplanması 
 
634
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
635
4.1– İşverenin Soyut Beyanı– Kanıt 
 
635
4.2– Mevsimlik İşte Yıllık İzin– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin 
 
635
4.3– Alt İşveren– İşyeri Devri 
 
637
4.4– Mevsimlik İşçi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
 
637
5– Yargıtay Kararları 
 
638
5.1– Mevsimlik Çalışma– Fasılalı Çalışma– Yıllık İzin 
 
638
5.2– Yıllık İzin Alacağı– Zamanaşımı– Faiz Başlangıcı– Temerrüt Gereği 
 
644
5.3– Mevsimlik İş– 11 Ay ve Üzerinde Çalışmada Yıllık İzin 
 
646
5.4– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin– 11 Ay ve Aşan Çalışma 
 
648
5.6– 1475 ve 4857 Sayılı Yasa Dönemlerine Göre Yıllık İzin 
 
649
5.7– Yıllık İzin Hakkının Kazanılma Koşulları 
 
650
5.8– Yıllık İzinde Kesintiler 
 
651
5.9– 1475 ve 4857 Sayılı Yasalara Göre İzin Ücreti 
 
651
5.10– İzin Alacağı– Zamanaşımı– Islah– Zamanaşımı Def’i 
 
651
5.11– İspat Yükü– Yemin 
 
652
5.12– Mazeret İzni– Özel Neden 
 
652
5.13– Mevsimlik İş– Devamlı İş Kriterleri– Fasılalı Çalışma 
 
653
5.14– Yıllık İzin Ücreti Hesabı 
 
654
5.15– Çalışırken İzin Ücreti– İşe İadede Muacceliyet 
 
654
5.16– İmzalı Bordroda İzin Süresi 
 
655
5.17– Yıllık İzin Süresi/ Kıdem Tazminatı Süresi– Çelişki 
 
655
5.18– Mevsimlik İşçi– Yıllık İzin 
 
656
5.19– Mevsimlik İşçi– On Bir Ay Çalışanın İzin Hakkı 
 
656
5.20– Yıllık İzin– İspat Külfeti– İzin Defteri 
 
657
5.21– İzin Ücretinin Hak Edilmesi– Yurt Dışı Çalışması– Yurda Giriş Çıkış Kayıtları 
 
658
5.22– Mevsimlik İş– Yılın Tamamına Yakın Bölümünde Çalışma– Yıllık İzin 
 
659
5.23– Ücretli İzin– Ücretsiz İzin– Yurt Dışı Çalışma 
 
661
5.24– Yıllık İzin– İbraname– 818 Sayılı Yasa Dönemi 
 
661
5.25– İhbar Olunanlardan Özlük Dosyalarının Celbi– Yıllık İzin 
 
662
5.26– Yirmi Dört Yıl Çalışmada Yıllık İzin Kullanmama– Hayatın Olağan Akışı 
 
662
5.27– Cumartesi Günü– Yıllık İzin– Hafta Tatili 
 
663
5.28– Yıllık İzin Ücreti– 818/ 6098 sayılı Yasalar– Zamanaşımı 
 
664
XI. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 
 
667
1– Genel Açıklama 
 
667
1.1– Dilekçe Örneği 
 
668
2– Hesaplanması 
 
669
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
669
3.1– Hamilelik– Araç Kayıtları– İşin Aksatılması– Kötüniyetin İspatı 
 
669
3.2– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kuralları– Kötüniyetin İspatı 
 
672
4– Yargıtay Kararları 
 
674
4.1– Personel Yönetmeliği– Aleyhe Değişikliği İmzalamamak– Kötüniyet Tazminatı 
 
674
4.2– Kötüniyet Tazminatı– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık– Kötüniyet Tazminatı Hesabı 
 
676
4.3– Kötüniyet Tazminatı– Siyasi Saikle Fesih– İspat 
 
677
4.4– Kötüniyet Tazminatı İsteme Koşulları– İş Güvencesi Hükümleri 
 
678
4.5– İş Kazasını Şikâyet– Kötüniyet Tazminatı 
 
679
4.6– Kötüniyet Tazminatı– İşçinin Haklı Feshi 
 
680
4.7– İş Güvencesi– Kötüniyet Tazminatı 
 
681
4.8– Kötüniyet Tazminatı– Rapor Süresinde Fesih 
 
681
4.9– İhbar Önelleri Sınırı– Kötüniyet Tazminatı– Dürüstlük Kuralı 
 
682
4.10– Kötüniyet tazminatı koşulları– Hesaplanması 
 
684
XII. İŞE İADE 
 
687
1– Genel Açıklama 
 
687
1.1– Örnek Dilekçeler 
 
690
2– Boşta Geçen Süre Ücreti ve Hesabı 
 
694
3– İşe Başlatmama Tazminatı ve Hesabı 
 
696
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
697
4.1– İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Fesih 
 
697
4.2– İşe İadede Ücret– Ücrette İndirim– İş Şartlarında Değişiklik– İşe Davette Samimiyet 
 
699
4.3– İşe İadede Devreden Asıl İşveren 
 
702
4.4– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Makul Süre 
 
703
4.5– Genel Müdür– İşletmenin Bütününün Sevk ve İdaresi– İş Güvencesi 
 
704
4.6– İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Neden 
 
706
4.7– Arabulucuda Anlaşma– İşe İade 
 
708
5– Yargıtay Kararları 
 
708
5.1– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde, İşçiden Savunma Alınması Gerekmez 
 
708
5.2– Geçersiz Fesih– İşe Başlatmama– İhbar Öneli/ İhbar Tazminatı– Mahsup 
 
722
5.3– Geçersiz Fesih– İhbar Öneli– İşe Başlatmama– İhbar Tazminatı 
 
725
5.4– İşçi Lehine Yorum– İşe Başlamada Baba ve Kardeş Tanıklığı– İşe Başlama Başvuru Şekli– Başka İşyerinde Çalışma 
 
731
5.5– İşe Başlatmama– Boşta Geçen Süre 
 
738
5.6– İşe Başlatmama ve Boşta Geçen Süre Ücreti– Re’sen Hüküm– Anlaşma Protokolü Hükümleri– Dürüstlük Kuralı– Güven Sorumluluğu 
 
739
5.7– Başka Yerde İşe Davet– İşverenin Samimiyeti 
 
743
5.8– İşe Başlama Başvurusunda Samimiyet– Çağrıldığı Halde İşe Başlamamak 
 
746
5.9– İşe Davette Samimiyet– Eşdeğer İş– Müdürün Temizlik ve Garsonluk İşine Verilmesi– İşe Başlatmama Tazminatı 
 
749
5.10– İşçinin İşe Başlamada Samimiyeti– Benzer İş– Satış ve Pazarlama Müdürü– Ürün Yöneticiliği 
 
751
5.11– İşe İade Kararı Kesinleşmeden İşçinin Ölmesi– Boşta Geçen Süre Ücreti– Mirasçıların Talebi 
 
752
5.12– İşe Başlama Başvuru Şekli– İadeli/ Taahhütlü Gönderi– İşyerinin Kapalı Olmasından Gönderinin İade Edilmesi– Posta Kanunu 
 
754
5.13– Kıdem– İşe Başlatmama Tazminatı 
 
756
5.14– Boşta Geçen Süre Ücretinde Muacceliyet 
 
757
5.15– Boşta Geçen Süre Ücretinin Kapsamı– Faiz– Araç Yardımı 
 
757
5.16– İyiniyet/ Kötüniyet– Kesintili Çalışmada Toplam Fiili Çalışmanın Dikkate Alınması– 6 Aylık Kıdem Koşulu– İş Güvencesinden Yararlanıp Yararlanamayacağı– İstisnaların Dar Yorumlanacağı– Geçerli Nedenin İspatı– Fesih Gerekçesinin Bildirilmesi 
 
757
5.17– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Bireysel İş Sözleşmesi– Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmayı Kabul– Devamsızlık 
 
760
5.18– İşe Başlama/ Başlatmada Samimiyet– Yol Süresi– Temerrüt– Faizler ve Başlangıcı 
 
761
5.19– İşe Başlamanın Şarta Bağlanması– Gerçek Davet 
 
765
5.20– İstifa– İşe İade 
 
766
5.21– FETÖ Bağlantısı Nedeniyle Fesih– 685, 690 Sayılı KHK’ler– Görev 
 
766
5.22– Gönüllü İşten Ayrılma– Sendikal Örgütlenme/ Tazminat– İşe İade 
 
768
5.23– Davranış Nedeniyle Fesih– Geçerli/ Haklı Fesih– Güven İlişkisi 
 
770
5.24– Takograf Kayıtlarının İşverenden Habersiz Alınması– Güven İlişkisi– İşe İade– Geçerli Fesih 
 
771
5.25– Sendikal Nedenle Fesih– İşe İade– Ses Kaydı– Sendikal Tazminat 
 
772
5.26– İş Güvencesi– Boşta Geçen Süre/ Cezai Şart İlişkisi 
 
774
5.27– İşe İade– İkale– İşçinin İcabı– Makul Menfaat 
 
775
5.28– İşe Başlatmama– İhtar– Alacaklarda Faiz Başlangıcı 
 
775
5.29– Geçerli Fesih– Haklı Fesih– İşverenin Diğer İşçisine Sataşma 
 
776
5.30– İşçinin Davranışı Nedeniyle Fesih– Savunma Alınması– İşe İade 
 
777
5.31– Yazılı/ Yazısız Fesih Bildirimi– Fesih Nedeni 
 
778
5.32– Asıl İş/ Yardımcı İş– Anahtar Teslim İş– İşe İade 
 
779
5.33– Haklı/ Geçerli Fesih– Sadakat Borcu– Güven İlişkisi– Ölçülülük– Feshin Son Çare Olması 
 
781
5.34– İşe Davette Samimiyet– Feshe Bağlı Alacaklar Hesabı 
 
783
5.35– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Geçerli Fesih 
 
784
5.36– Olağanüstü Hal Bürosu’nun Fesih İstemi– Geçerli Fesih– Asıl İşveren Alt İşveren– Boşta Geçen Süre Ücretinden Sorumluluk 
 
785
5.37– İkale– İcap– İş Güvencesi– İşçinin Makul Menfaatinin Miktarı– İş Güvencesi Hükümleri 
 
787
5.38– Şüphe Feshi– Güven İlişkisinin Zedelenmesi 
 
789
5.39– Haklı Fesih– Şüphe Feshi– Milli Güvenliğe Karşı Faaliyet İddiası– 667 Sayılı KHK 
 
790
5.40– El Yazılı İstifa– İrade Fesadı– İşe İade Talebi 
 
791
5.41– Sendikal Nedenle Fesih– Haklı/ Geçerli Neden 
 
792
5.42– Asıl İşveren/ Alt İşveren– İşletmesel Kararla Fesih– Muvazaa– Kira Sözleşmesi– İşe İade 
 
793
5.43– İşyeri Kapsamı– İşyerine Alkollü Gelme/Alkol Alma– Haklı Fesih 
 
798
5.44– Asıl/ Alt İşveren– İşe İadenin Mali Sonuçlarından Sorumluluk 
 
799
5.45– İstifa– İrade Fesadı– İşe İade– Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesi 
 
800
5.46– Sık Sık Rapor Alma– Geçerli Fesih– Haklı Fesih 
 
801
5.47– Çalışma Arkadaşlarının Hırsızlıkla Suçlanması– İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olma– Haklı Fesih 
 
802
5.48– Terör Örgütüyle İltisak/ İrtibat– Üst İşverenin Fesih Talimatı– Alt İşveren– Geçerli Neden 
 
804
5.49– Sinkaflı Küfür– Whatsapp Grubu– Haklı Fesih– Geçerli Fesih 
 
805
5.50– Muvazaa – İşe İade – Alt İşveren – Üst İşveren 
 
806
5.52– Mobbing– İşe İade– Hak Arama Özgürlüğü– Mahkemeye Erişim Hakkı 
 
810
6– Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
 
811
6.1– Yargı Yolu– İdare Mahkemesinin Görevi 
 
811
7– Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
812
7.1– Makul Sürede Yargılanma Hakkı– Adil Yargılanma Hakkı 
 
812
7.2– Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı– Haberleşme Hürriyeti 
 
817
XIII. EK 
 
829
Kaynakça 
 
845
Kavramlar Dizini 
 
847

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İşçilik Alacakları – İşe İade Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: