İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları Seçkin Yayıncılık

İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları Seçkin Yayıncılık

 1.140,00

Stok kodu: 9789750279843 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279843
Sayfa Sayısı983
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 65 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları adını taşıyan bu kitap, iş hukuku alanında çalışan kişilere bir rehber olarak hazırlanmıştır. Özellikle iş hukuku alanında bilirkişilik yapan ve bu alanda çalışan avukatlara yol gösterici olabilmek, bu kitabın temel amacıdır.
Bir bilirkişinin kendisine tevdi edilen bir dava dosyasında veya bir avukatın açtığı iş davasında dikkat etmesi gereken hususlar ve her bir işçilik alacağı açısından karşılaşabileceği ihtimaller, örnek Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları, örnek hesaplamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Örnek Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının seçiminde titiz hareket edilmiş ve yeni baskı işçilik alacakları ve hesaplamalarına yönelik güncel Yargıtay kararları bakımından önemli ölçüde yenilenmiştir. Ayrıca yeni baskıda, okurların aradıkları konulara kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak için ana başlıklar daha fazla alt başlığa ayrılmış, iş sözleşmesinin türleri, kamu kurumunun alt işverene rücu etmesi ve dava dilekçesi örnekleri gibi yeni ana konu başlıklarına da bu baskı içerisinde yer verilmiştir.
 
Konu Başlıkları
.
Açıklamalar
.
Güncel Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
.
Örnek Bilirkişi Raporları
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
 
7
Önsöz 
 
9
Kısaltmalar 
 
23
§ 1. DAVA DOSYASI İNCELEME SAFHALARI
 
 
I. DAVACININ İDDİA VE TALEPLERİ BELİRLENMELİDİR 
 
26
II. DAVANIN TÜRÜ BELİRLENMELİDİR 
 
26
A. Kısmi Dava – Belirsiz Alacak Davası Ayrımı 
 
26
1. Kısmi Dava 
 
26
2. Belirsiz Alacak Davası 
 
27
a. Kıdem ve İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti ile Ücret Alacakları Kural Olarak Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemez 
 
30
b. Belirsiz Alacak Davasında Geçerli Usul Kuralları 
 
32
3. Islah ile Dava Türünün Değiştirilmesi Mümkün Değildir 
 
35
II. DAVA KONUSU EDİLEN ALACAKLARA UYGULANACAK MEVZUAT BELİRLENMELİDİR 
 
36
A. İşçi Sıfatı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilmelidir 
 
37
B. İşveren Sıfatına Sahip Olup Olmadığı da Belirlenmelidir 
 
52
1. Aile Sağlık Merkezlerinde İşveren Sıfatının Belirlenmesi ve Husumet Sorunu 
 
55
2. Muvazaalı Olarak Eczane Açıldığının Tespiti Hâlinde Ruhsat Sahibinin Sorumluluğu 
 
56
3. Okul Aile Birliğinin İşveren Sıfatı Bulunup Bulunmadığı 
 
56
4. Minibüs veya Taksilerde İşverenin Belirlenmesi 
 
57
C. Uygulanacak Ülke Hukuku Belirlenmelidir 
 
61
D. İşçiye Uygulanacak Kanun Belirlenmelidir 
 
71
1. İş Kanunu Kapsamı Dışındaki Kişiler ve İşler 
 
71
a. Tarım İşleri 
 
71
b. Hava Taşıma İşleri 
 
75
c. Deniz Taşıma İşleri 
 
75
d. El Sanatı İşleri 
 
77
e. Ev İşleri 
 
77
f. Sporcular 
 
79
g. Rehabilite Edilenler 
 
80
h. Esnaflar 
 
80
2. Basın İş Kanununa Tabi Olanlar 
 
81
a. Basın İş Kanununun Kapsamına Giren İşyerlerinde Çalışma 
 
83
aa. Türkiye’de Yayınlanma 
 
83
bb. Gazete, Süreli Yayın, Haber Ajansları, Özel Radyo ve Televizyonları ve Medya Hizmet Sağlayıcılarında Çalışma 
 
83
cc. Gazete, Süreli Yayın, Haber Ajansı veya Radyo ve Televizyon Kuruluşunun Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmaması 
 
87
b. Fikir ve Sanat İşinde Çalışma 
 
89
c. Çalışmanın Basın İş Sözleşmesine Dayanması 
 
96
d. İş Kanununun Kapsamı Dışında Kalma 
 
98
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ BELİRLENMELİDİR. 
 
99
A. Belirli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
 
99
B. Tam – Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 
 
109
C. Sürekli – Süreksiz İş Sözleşmesi 
 
115
D. Deneme Süreli İş Sözleşmesi 
 
116
E. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi 
 
122
F. Takım Sözleşmesi 
 
125
G. Uzaktan Çalışma 
 
127
V. İŞ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKLE UYULUP UYULMADIĞI BELİRLENMELİDİR. 
 
131
VI. TALEPLE VE MADDİ VAKIA İLE BAĞLILIK İLKESİNE UYGUN OLARAK BEYANLAR BELİRLENMELİ VE BEYANLARI AŞACAK DEĞERLENDİRME YAPILMAMALIDIR 
 
134
A. Çalışma Süresi ve Çalışma Şekline İlişkin Beyanlar 
 
143
B. Çalışma Saatlerine İlişkin Beyanlar 
 
144
C. Çalışma Yapılmayan Günlere İlişkin Beyanlar 
 
146
D. Feshe Konu İhtarnamedeki Beyanlar veya Feshin Niteliğine İlişkin Diğer Beyanlar 
 
147
E. Ücretin Miktarı ile Ücret Eklerine İlişkin Beyanlar 
 
149
F. Ödemelere veya İzin Hakkına İlişkin Beyanlar 
 
152
1. Dava Konusu Alacağa İlişkin Ödeme Beyanının Bulunması 
 
152
2. Ücretlerin Eksik Ödendiğine İlişkin Beyanın Bulunması 
 
153
3. İzin Hakkının Eksik Kullandırıldığına Yönelik İfadelerin Yer Alması 
 
153
G. Alacak Kalemlerine ve Miktarlarına İlişkin Beyanlar 
 
155
H. Faiz Konusundaki Beyanlar ve Değerlendirilmesi 
 
157
VII. TAZMİNAT VE ALACAKLARA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ 
 
162
A. Ücretin Taraflar Arasında İhtilaflı Olması Halinde Ücretin Belirlenmesi 
 
169
2. Ücretin Bir Kısmının Bankadan Bir Kısmının Elden Ödenmesi veya Tamamının Elden Ödendiği Durumlar 
 
177
3. Ücretin Tespitinde Tanık Beyanları 
 
180
4. Emsal Ücret Araştırmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
183
5. Ücretin Tespitinde Banka Kayıtlarının Rolü 
 
188
6. İşçinin Çalışmaya Devam Ederken Ücretinden İndirim Yapılması 
 
190
7. Kadroya Geçirilen Kamu İşçilerinin Ücretlerinin Belirlenmesi 
 
196
8. Emsal Dosyalarda Verilen Kararlar 
 
200
9. Hizmet Tespiti veya Prime Esas Kazancın Tespiti Davalarında Verilen Kararlar 
 
202
10. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan Usta Öğreticinin Ücretinin Tespiti 
 
203
11. Muvazaa Nedeniyle Ücretin Tespiti 
 
205
a. Asıl İşverenin İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi Bulunması Halinde 
 
205
b. Asıl İşverenin İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi Bulunmuyor ya da İşçi Halihazırda Sözleşmeden Yararlanamıyorsa 
 
207
12. Yurt Dışı Çalışmalar Nedeniyle Ücretin Tespiti 
 
212
B. Brüt Ücret – Net Ücret ve Çıplak Ücret – Giydirilmiş Ücret Ayrımı 
 
213
C. Giydirilmiş Brüt Ücretin Hesabı 
 
213
1. Özel Sağlık Sigortası Yardımları 
 
215
2. Yemek ve Yol Yardımları 
 
216
4. Ek Ders Ücretleri 
 
219
5. Bahşişler 
 
219
6. Yılın Belirli Dönemlerinde Yapılan İkramiye, Bayram Harçlığı gibi Ödemeler 
 
220
D. Bordro Okuma 
 
222
E. Bordro Hilesi 
 
224
F. Yabancı Para ile Çalışma Halinde Hesaplamanın Yapılması 
 
233
1. Yabancı Para ile Tahsil Edilmesi Talebi Halinde 
 
233
2. Türk Parası ile Tahsil Edilmesi Talebi Halinde 
 
236
3. Alacakların Net–Brüt Ayrımının Belirlenmesi 
 
238
4. Yabancı Para Cinsinden İşçilik Alacaklarında Faiz Hesabı 
 
240
5. Avans Niteliğinde Yapılan Ödemelerin Mahsup Edilmesi 
 
241
VIII. HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ 
 
242
A. Hizmet Süresi Konusunda Uyuşmazlık Bulunmaması Halinde 
 
242
B. Hizmet Süresinde Uyuşmazlık Olması Halinde 
 
249
C. Raporlu ve Ücretsiz İzinde Geçen Süreler 
 
259
D. Hizmet Tespiti Davalarında Verilen Kararlar 
 
261
IX. TANIK BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
262
A. Fiili Görgüye Sahip Tanık Beyanları 
 
271
B. Varsayıma/Duyuma Dayalı Tanık Beyanları 
 
277
C. Çelişkili Tanık Beyanları 
 
280
D. Tanıkların Akrabalıklarının Bulunması Halinde Beyanları 
 
282
E. Husumetli Tanık Beyanları 
 
284
F. Muğlak ve Hesaplamaya Elverişsiz Tanık Beyanları 
 
290
X. BİRDEN FAZLA İŞVERENİN BULUNMASI HALİNDE SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ 
 
292
A. İşyeri Devri Esasları Uyarınca Sorumluluğun Belirlenmesi 
 
292
B. İş Sözleşmesinin Devri Halinde Sorumluluğun Belirlenmesi 
 
305
C. Alt İşverenlerin Sorumluluğunun Belirlenmesi 
 
310
1. Alt İşveren İlişkisinin Unsurları 
 
311
a. Asıl işverenin İşyerinde Mal ve Hizmet Üretimi İşinde Çalışan Kendi İşçileri de Bulunmalıdır 
 
311
b. Alt işverenin Aldığı İş, Ya İşyerinde Yürütülen Mal Veya Hizmet Üretimine İlişkin Yardımcı İş ya da Asıl İşin Bir Bölümünde İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olmalıdır 
 
312
c. Alt işverene Verilen İş, İşyerinde Yürütülen Mal Veya Hizmet Üretimine İlişkin Bir İş Olmalıdır 
 
318
d. Alt işveren, Üstlendiği İş İçin Görevlendirdiği İşçilerini Sadece O İşyerinde Çalıştırmalıdır. 
 
318
e. İş asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılmalıdır 
 
319
f. Alt İşveren, Daha Önce O İşyerinde Çalıştırılan Bir Kimse Olmamalıdır. 
 
319
2. Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaa Olarak Kabul Edilmesi ve Sonuçları 
 
319
3. Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğu 
 
331
4. Değişen Alt İşverenler Nezdinde Aralıksız Çalışma Halinde Sorumluluğun Belirlenmesi 
 
333
5. Kesintili Çalışmaların Bulunması Halinde Sorumluluğun Belirlenmesi 
 
339
6. Asıl İşveren Nezdinde Çalışmakta iken İşçinin İşin Alt İşverene Verilmesi Nedeniyle Alt İşveren Nezdinde Çalışmaya Devam Etmesi Halinde Sorumluluğun Belirlenmesi 
 
342
7. Kadroya Geçiş Aşamasında İmzalanan Sulh Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarına Etkisinin Bulunup Bulunmadığı 
 
343
D. Anahtar Teslim İşlerde Sorumluluk 
 
345
E. Birlikte İstihdam 
 
349
F. Organik Bağ 
 
356
XI. KAMU KURUMU TARAFINDAN ÖDENEN İŞÇİLİK ALACAKLARI NEDENİYLE ALT İŞVERENE RÜCUU 
 
361
A. Hukuken Geçerli Bir Alt İşverenlik İlişkisinin Bulunması Halinde 
 
366
B. Alt İşverenlik İlişkisinin Hukuka Aykırı –Muvazaalı– Olarak Kabul Edilmesi Halinde 
 
373
XII. İŞVERENCE YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUBU 
 
374
A. Banka Kanalıyla veya Bordrolarla Yapılan İhtilaflı Olmayan Ödemeler 
 
374
1. Açıklama Yapılarak Yapılan Ödemeler 
 
374
2. Açıklama Yapılmaksızın Yapılan Ödemeler 
 
380
B. İbraname ve İbranamede Belirtilen Tutarların Mahsubu 
 
384
C. Kredilerin Karşılıksız Kalması Nedeniyle Açılan Rücu Davaları 
 
397
XIII. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
400
XIV. USULİ KAZANILMIŞ HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
423
§ 2. FESHE BAĞLI İŞÇİLİK ALACAKLARI
 
 
I. KIDEM TAZMİNATI 
 
437
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
437
B. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 
 
456
1. Kıdeme Esas Sürenin Belirlenmesi 
 
456
2. Tazminata Esas Ücretin Belirlenmesi 
 
473
3. Kıdem Tazminatı Bordrosu Adı altında yapılan Ödemelerin Mahsubu 
 
490
C. Kıdem Tazminatında Faiz 
 
490
D. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı 
 
496
E. Örnek Hesaplamalar 
 
498
II. İHBAR TAZMİNATI 
 
502
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
502
B. İhbar Tazminatının Hesaplanması 
 
511
C. İhbar Tazminatında Faiz 
 
514
D. İhbar Tazminatı Zamanaşımı 
 
515
E. Örnek Hesaplamalar 
 
515
III. YENİ İŞ ARAMA İZNİ ÜCRETİ 
 
518
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
518
B. İş Arama İzni Alacağının Hesaplanması 
 
519
C. Yeni İş Arama İzni Ücretinde Faiz 
 
521
D. Yeni İş Arama İzni Ücretinde Zamanaşımı 
 
521
IV. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 
 
521
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
521
B. Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması 
 
524
C. Kötüniyet Tazminatında Faiz 
 
525
D. Kötüniyet Tazminatı Zamanaşımı 
 
525
V. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI 
 
526
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
526
1. İşçinin Bir Yıldır Çalışıyor Olması 
 
527
a. İş Sözleşmesinin Türünün Bir Önemi Bulunmamaktadır 
 
527
b. Çalışmaların Sürekli Olması Zorunlu Değildir 
 
528
c. Önceki Çalışması İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Yıllık İzne Etkisi Yoktur 
 
529
d. Yıllık İzin Hesabında Çalışılmış Sayılan Süreler 
 
531
e. Aralıklı Olarak veya Mevsimlik İşçi Olarak Geçen Sürelerin Yıllık İzne Esas Süreye Dahil Edilip Edilemeyeceği 
 
532
2. Yapılan İşin ve İşyerinin Niteliğinin Yıllık Ücretli İzne Elverişli Olması 
 
533
a. Mevsimlik İşçilerin Yıllık İzin Hakkı Bulunup Bulunmadığı 
 
533
b. Feshin Haklı Nedene Dayanıp Dayanmadığına Bakılmaksızın Yıllık İzin Alacağı Hakkı Talep Edilebilir 
 
536
B. Yıllık İzin Alacağında İspat Yükü 
 
537
1. Yıllık İzin Formları 
 
541
2. Yıllık İzin Talep Dilekçeleri 
 
543
3. Puantaj Kayıtları veya Nöbet Çizelgesinde Yer alan Kayıtlar 
 
544
4. Bordrolardaki Kayıtlar 
 
545
5. İş Sözleşmesi Devam Ederken İzin Yerine Yapılan Ücret Ödemeleri 
 
547
6. Yıllık İzin Alacağından Hakkaniyet İndirimi Yapılıp Yapılamayacağı 
 
549
7. Yurt Dışında Çalışan İşçilerin Türkiye’de Geçirdiği Sürelerin İzne Esas Sayılıp Sayılamayacağı 
 
554
C. Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması 
 
555
1. Süre Yönünden 
 
555
2. Ücret Yönünden 
 
562
D. Yıllık Ücretli İzin Alacağında Faiz 
 
567
E. Yıllık Ücretli İzin Alacağında Zamanaşımı 
 
568
F. Örnek Hesaplamalar 
 
571
G. Yıllık İzin Yardımı Alacağı 
 
573
VI. ŞUA İZNİ ALACAĞI 
 
574
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
574
B. Şua İzni Alacağı Hesaplanması 
 
580
C. Şua İznine Uygulanacak Faiz 
 
581
D. Şua İznine Uygulanacak Zamanaşımı 
 
581
VII. İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI 
 
582
A. Boşta Geçen Süre Ücreti 
 
585
1. Hak Kazanma Koşulları 
 
585
2. Boşta Geçen Süre Ücretinin Hesaplanması 
 
589
3. Boşta Geçen Süre Ücretinde Faiz 
 
595
4. Boşta Geçen Süre Ücretinde Zamanaşımı 
 
596
B. İşe Başlatmama Tazminatı 
 
596
1. Hak Kazanma Koşulları 
 
596
2. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması 
 
600
3. İşe Başlatmama Tazminatına Uygulanacak Faiz 
 
605
4. İşe Başlatmama Tazminatında Zamanaşımı 
 
606
C. İşe Başlatmama Halinde Feshe Bağlı Alacaklar 
 
606
D. Örnek Hesaplamalar 
 
612
VIII. AYRIMCILIK TAZMİNATI 
 
615
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
615
B. Ayrımcılık Tazminatının Hesaplanması 
 
628
C. Ayrımcılık Tazminatına Uygulanacak Faiz 
 
631
D. Ayrımcılık Tazminatında Zamanaşımı 
 
631
IX. SENDİKAL TAZMİNAT 
 
632
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
632
B. Sendikal Tazminatın Hesaplanması 
 
644
C. Sendikal Tazminata Uygulanacak Faiz 
 
645
D. Sendikal Tazminatta Zamanaşımı 
 
645
X. İŞ KAYBI TAZMİNATI 
 
646
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
646
B. İş Kaybı Tazminatının Hesaplanması 
 
646
C. İş Kaybı Tazminatında Zamanaşımı 
 
647
§ 3. ÜCRET NEVİNDEN ALACAKLAR
 
 
I. ÜCRET ALACAĞI 
 
649
A. İspat Yükü 
 
649
B. Ücret Alacaklarında Uygulanan Faiz 
 
659
C. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 
 
660
II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ TUTARINDA TAZMİNAT TALEBİ 
 
661
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
661
1. Taraflar Arasında Akdedilen İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması 
 
661
2. İş Sözleşmesinin Haklı Neden Olmaksızın Feshedilmesi 
 
667
B. Bakiye Süre Ücreti Tutarında Tazminatın Hesaplanması 
 
668
C. Bakiye Süre Ücreti Tutarında Tazminata Uygulanacak Faiz 
 
673
D. Bakiye Süre Ücreti Tutarında Tazminatta Zamanaşımı 
 
673
III. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 
 
674
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
674
B. Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması 
 
676
C. Asgari Geçim İndirimine Uygulanacak Faiz 
 
679
D. Asgari Geçim İndirimi Alacaklarında Zamanaşımı 
 
680
IV. PRİM 
 
680
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
680
B. Prim Alacağının Hesaplanması 
 
683
C. Prim Alacağına Uygulanacak Faiz 
 
687
D. Prim Alacaklarında Zamanaşımı 
 
687
V. İLAVE TEDİYE 
 
687
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
687
B. İlave Tediye Alacağının Hesaplanması 
 
696
C. İlave Tediye Ücreti Alacaklarında Faiz 
 
701
D. İlave Tediye Alacaklarında Zamanaşımı 
 
702
VI. FAZLA ÇALIŞMA 
 
702
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
702
1. Fazla Çalışma İspatı 
 
718
2. Bordrolarda Fazla Çalışma Ücreti Tahakkuk Edilmesi 
 
729
a. Bordroların İmzalı Olması Halinde 
 
731
b. Bordroların İmzasız Olması Halinde 
 
734
3. Elden Ödeme İddiası Bulunması Halinde Fazla Çalışma Ücretinin Tespiti 
 
738
4. Üst Düzey Yöneticinin Fazla Çalışma Ücreti Talebi 
 
739
5. Apartman Görevlilerinin Fazla Çalışma Talepleri 
 
744
6. Banka Çalışanlarının Fazla Çalışma Talepleri 
 
748
7. Uzun Yol Tır Şoförlerinin Fazla Çalışma Talepleri 
 
750
8. İşin Mevsimsel Olarak Yapılamadığı Zamanların Belirlenmesi 
 
753
9. İşyerinde Barınma İhtiyacını da Karşılayan Bekçinin Fazla Çalışma Talebi 
 
753
10. İcap Nöbetinde Çalışan Doktorun Fazla Çalışma Süreleri 
 
754
B. Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması 
 
756
1. Genel Olarak 
 
756
2. Parça Başına Ücret Esasına Dayalı Çalışmada 
 
768
3. Prim ile Çalışmada 
 
769
4. Bahşiş ile Çalışma Halinde 
 
777
5. 24 Saat Çalışma 48 Saat Dinlenme Sisteminde Fazla Çalışma 
 
779
6. 24 Saat Çalışma 24 Saat Dinlenme Sisteminde Fazla Çalışma 
 
780
7. 12 Saat Çalışma 24 Saat Dinlenme Sisteminde Fazla Çalışma 
 
780
8. Şua Çalışması Hesaplaması 
 
782
9. Fazla Çalışmanın Asıl Ücrete Dahil Olduğunun Kararlaştırılması 
 
785
10. İmzalı Ücret Bordrosunda Sembolik Ödemeler 
 
799
11. Kamu kurumlarında özellikle Belediyelerden sadır Harcama Talimatlarında Ödemeye Esas Sayılıp Sayılamayacağı 
 
803
12. Gemi Adamlarının Fazla Çalışma Ücreti Hesaplaması 
 
803
13. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri 
 
805
C. Fazla Çalışma Ücreti Alacaklarında Faiz 
 
806
D. Fazla Çalışma Ücreti Alacaklarında Zamanaşımı 
 
808
E. Hesaplama Örnekleri 
 
808
VII. ARA DİNLENMESİ 
 
812
VIII. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
 
827
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
827
B. Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması 
 
837
C. Hafta Tatili Ücreti Alacağında Faiz 
 
846
D. Hafta Tatili Ücreti Alacağında Zamanaşımı 
 
846
IX. GENEL TATİL ÜCRETİ 
 
846
A. Hak Kazanma Koşulları 
 
846
1. İşçinin Genel Tatil Günlerinde Fiilen Çalışması Gerekir 
 
846
2. Genel Tatil Ücreti Alacağının İspatı 
 
850
a. Genel Tatillerde Çalışan İşçiye Serbest Zaman Kullandırılıp Kullandırılamayacağı 
 
855
b. Yurt dışında çalışan İşçilerin Genel Tatil Ücreti Talepleri 
 
856
B. Genel Tatil Ücretinin Hesaplanması 
 
858
1. Bordrolarda Genel Tatil Ücreti Tahakkuklarının Bulunması 
 
861
2. Genel Tatil Ücretinin Asıl Ücrete Dahil Olup Olamayacağı 
 
863
3. 12 Saat Çalışma 24 Saat Dinlenme Esasına göre Çalışma Halinde Genel Tatil Ücreti 
 
863
4. 24 Saat Çalışma 24 Saat Dinlenme Esasına Göre Çalışma Halinde Genel Tatil Ücreti 
 
864
5. 24 Saat Çalışma 48 Saat Dinlenme Esasına Göre Çalışma Halinde Genel Tatil Ücreti 
 
864
6. Genel Tatil Ücretinden Yapılacak Yasal Kesintiler 
 
865
C. Genel Tatil Ücreti Alacağında Faiz 
 
865
D. Genel Tatili Ücreti Alacağında Zamanaşımı 
 
866
E. Hesaplama Örnekleri 
 
866
X. TAKDİRİ İNDİRİM 
 
868
§ 4. ÖRNEK RAPORLAR
 
 
RAPOR – 1 
 
879
RAPOR – 2 
 
882
RAPOR – 3 
 
884
RAPOR – 4 
 
892
RAPOR – 5 
 
896
§ 5. ÖRNEK DİLEKÇELER
 
 
DİLEKÇE – 1 (FESİH, ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ, FAZLA ÇALIŞMA, GENEL TATİL) 
 
901
DİLEKÇE – 2 (HİZMET SÜRESİ, YILLIK İZİN, ÜCRETİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ) 
 
903
DİLEKÇE – 3 (KIDEM – İHBAR TAZMİNATI, YILLIK İZİN) 
 
905
DİLEKÇE –4 (İŞE İADE) 
 
907
DİLEKÇE –5 (İŞE İADE) 
 
909
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İÇTİHAT FARKLILIKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ EYLÜL 2020 
 
911
Yararlanılan Kaynaklar 
 
929
Kavram Dizini 
 
981

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: