Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları Seçkin Yayıncılık

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları Seçkin Yayıncılık

 190,00

Stok kodu: 9789750278280 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750278280
Sayfa Sayısı165
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları isimli bu eserde, değişen ve gelişen bir alan olan gümrük kaçakçılığı suçları en güncel haliyle incelemiştir.
Kitapta gümrük kaçakçılığına ilişkin temel kavramlarla ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesine göre suçlar; ithalat kaçakçılığı, ihracat kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı, tütün ve alkollü içkiye ilişkin kaçakçılık suçları ele alınmış olup, her bir suç açısından korunan hukuki değer, suçun maddi ve manevi unsuru, özel görünüş şekilleri, kaçakçılık suçlarına uygulanan ortak hükümler, etkin pişmanlık, müsadere ile bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması ayrı ayrı incelenmiştir.
Günümüz şartlarında kaçakçılığın değişik yöntemlerle icra edilmesi karşısında kanun koyucu, bu dinamik sürecin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kanun maddelerinde değişikliğe gitmek suretiyle kanunilik ilkesi temelinde suçları düzenlediğinden son yapılan değişiklikler de detaylı olarak incelenmiştir.
Gümrük kaçakçılığı suçlarının son derece ağır yaptırımlara bağlandığı veya sadece ekonomik cezalarla yaptırım altına alındığı dönemler mevcut olup, ekonomik suça ekonomik ceza ilkesinin mi yahut hürriyeti bağlayıcı cezaların mı tatbik edilmesi gerektiği istatistiki bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.
Gümrük kaçakçılığı suçlarına ilişkin kavramların teknik ifadeler barındırması nedeniyle suçların daha iyi anlaşılması açısından Yargıtay kararları ışığında suçlarla ilgili içtihatlara yer verilerek çalışma desteklenmiştir.
Konu Başlıkları
.
İthalat Kaçakçılığı Suçları
.
İhracat Kaçakçılığı Suçları
.
Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları
.
Tütün ve Alkollü İçkiye İlişkin Kaçakçılık Suçları
.
Gümrük Kaçakçılığı Suçlarında Uygulanan Ortak Hükümler
.
Gümrük Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık
.
Gümrük Kaçakçılığı Suçlarında Müsadere
.
Gümrük Kaçakçılığı Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturma Evresi
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Ön Söz 
 
5
Simgeler ve Kısaltmalar Listesi 
 
11
Giriş 
 
13
Bölüm I:
 
 
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI KAVRAMI
 
 
I. KAÇAKÇILIK OLGUSU VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
17
II. GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRK KAÇAKÇILIK MEVZUATI 
 
18
III. KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN TANIMLAR 
 
24
A. Genel Olarak Gümrük İşlemleri 
 
24
B. Gümrük Bölgesi 
 
25
C. Gümrük Rejimi 
 
25
D. Serbest Dolaşımda Bulunan/Bulunmayan Eşya 
 
26
E. Transit Rejimi 
 
26
F. Geçici İthalat ve Dahilde İşleme Rejimi 
 
27
G. Ulusal Marker 
 
28
IV. GENEL OLARAK GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE SINIFLANDIRILMASI 
 
29
Bölüm II:
 
 
5607 SAYILI KANUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI
 
 
I. İTHALAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 
 
31
A. Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmadan Ülkeye Eşya Sokma Suçu 
 
31
1. Genel Olarak 
 
31
2. Korunan Hukuki Değer 
 
32
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
32
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
37
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
40
B. Eşyayı, Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Ülkeye Sokma 
 
43
1. Genel Olarak 
 
43
2. Korunan Hukuki Değer 
 
44
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
44
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
48
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
49
C. Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyanın Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakılması Suçu 
 
51
1. Genel Olarak 
 
51
2. Korunan Hukuki Değer 
 
53
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
53
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
56
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
57
D. Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat ve Dâhilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı, Hile ile Yurt Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapma Suçu 
 
58
1. Genel Olarak 
 
58
2. Korunan Hukuki Değer 
 
61
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
61
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
64
E. Özel Kanunları Gereğince Gümrük Vergilerinden Kısmen veya Tamamen Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma Tahsis Eden, Satma veya Devretme ya da Bu Özelliğini Bilerek Satın Alma veya Kabul Etme Suçu 
 
66
1. Genel Olarak 
 
66
2. Korunan Hukuki Değer 
 
67
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
68
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
71
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
71
F. İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokma Suçu 
 
72
1. Genel Olarak 
 
72
2. Korunan Hukuki Değer 
 
73
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
74
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
75
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
77
II. İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 
 
78
A. İhracı Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeden Çıkarma Suçu 
 
78
1. Genel Olarak 
 
78
2. Korunan Hukuki Değer 
 
79
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
79
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
81
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
81
B. Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla İhracat Gerçekleşmediği Hâlde Gerçekleşmiş Gibi Gösterme ya da Gerçekleştirilen İhracata Konu Malın Cins, Miktar, Evsaf veya Fiyatını Değişik Gösterme Suçu 
 
82
1. Genel Olarak 
 
82
2. Korunan Hukuki Değer 
 
84
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
84
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
87
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
87
III. AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 
 
88
A. Ulusal Marker Uygulamasına Uygun Olmayan Akaryakıtı Ticari Amaçla Üretme, Bulundurma, Nakletme, Satışa Arz Etme, Satma, Satın Alma Suçu 
 
89
1. Genel Olarak 
 
89
2. Korunan Hukuki Değer 
 
91
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
91
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
93
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
94
B. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan İzin Almadan; Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinden Akaryakıt Üretme veya Bunları Doğrudan Akaryakıt Yerine İkmal Ederek Üretme, Satışa Arz Etme, Satma, Bulundurma, Bu Özelliğini Bilerek Ticarî Amaçla Satın Alma, Taşıma veya Saklama Suçu 
 
96
1. Genel Olarak 
 
96
2. Korunan Hukuki Değer 
 
98
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
98
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
101
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
101
C. Çalıntı Hidrokarbon ve Türevlerini Satışa Arz Etme, Satma, Bulundurma, Ticari Amaçla Satın Alma, Taşıma, Saklama Suçu 
 
102
1. Genel Olarak 
 
102
2. Korunan Hukuki Değer 
 
104
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
105
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
106
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
107
D. Lisansa Esas Teşkil Eden Belgelerde Belirlenenlere Aykırı Olarak Sabit ya da Seyyar Tank, Düzenek veya Ekipman Bulundurma Suçu 
 
108
1. Genel Olarak 
 
108
2. Korunan Hukuki Değer 
 
109
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
109
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
111
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
111
E. Yetkisiz Ulusal Marker Üretme, Satışa Arz Etme, Satma, Yetkisiz Kişilerden Satın Alma, Kabul Etme, Nakletme veya Bulundurma Suçu 
 
112
1. Genel Olarak 
 
112
2. Korunan Hukuki Değer 
 
113
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
113
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
115
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
115
IV. TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİYE İLİŞKİN KAÇAKÇILIK SUÇLARI 
 
116
A. Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya Benzeri İşaretlerin Taklitlerini İmal Etme veya Ülkeye Sokma ile Bunları Bilerek Bulundurma, Nakletme, Satma Suçu 
 
116
1. Genel Olarak 
 
116
2. Korunan Hukuki Değer 
 
117
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
117
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
119
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
120
B. Özel İşaret ve Etiketleri Amacına Aykırı Yayma, Alma, İlgili Kurumu Yanıltarak Temin Etme, Tedarik Amacına Aykırı Kullanma Suçu 
 
120
1. Genel Olarak 
 
120
2. Korunan Hukuki Değer 
 
121
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
122
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
124
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
124
C. Bandrolsüz veya Sahte Bandrollü Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Etil Alkol, Metanol ve Alkollü İçkileri Ticari Amaçla Üretme, Bulundurma, Nakletme, Satışa Arz Etme, Satın Alma Suçu 
 
125
1. Genel Olarak 
 
125
2. Korunan Hukuki Değer 
 
126
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
126
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
128
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
129
D. Yetkisiz Tütün, Doldurulmuş Makaron veya Sigara Kağıdı Ticareti Suçu 
 
130
1. Genel Olarak 
 
130
2. Korunan Hukuki Değer 
 
131
3. Suçun Maddi Unsuru 
 
132
4. Suçun Manevi Unsuru 
 
134
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
135
V. KAÇAKÇILIK SUÇLARINA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 
 
135
VI. ETKİN PİŞMANLIK 
 
139
VII. MÜSADERE 
 
140
Bölüm III:
 
 
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇLARININ
 
 
SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI
 
 
I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
141
II. KORUMA TEDBİRLERİ 
 
142
A. Arama ve Elkoyma 
 
143
B. Tasfiye 
 
146
Sonuç 
 
149
Kaynakça 
 
153
Yargıtay Kararları 
 
161
Kavramlar Dizini 
 
165

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: