Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları Yetkin Yayınları

-5%

Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları Yetkin Yayınları

 313,50

Stok kodu: 9786050513677 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2022 Kasım
ISBN9786050513677
Sayfa Sayısı244
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İdare mevzuatta kendisine verilen görevlerini yerine getirebilmek için gerçek kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu kişiler “kamu görevlisi”, “kamu personeli” ya da “kamu hizmeti görevlileri” şeklinde ifade edilebilmektedir. Kamu görevlisi kavramının evrensel bir tanımı olmamakla birlikte, kamu kesiminde bir teşkilata bağlı olarak kamu hizmeti gören kişiler olarak ta-nımlanabilir.

Kamu görevlilerine yönelik düzenlemelere mevzuatımızda farklı ka-nunlarda yer verilmiştir. Her kanunda, kanunun kendi uygulama alanı açı-sından, kamu görevlileri kavramına geniş ya da dar anlamda yer verilmiştir. Ancak çalışmamız açısından Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanu-nu’nda yer alan düzenlemeler önem arz etmektedir.   

Sendikal haklar, tüm çalışanlar için insan hakkıdır. Hakkın kapsamına sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu pazarlık (toplu sözleşme, grev ve lokavt) hakkı girmektedir. Zira Anayasa m.51, m.53 ve m.54 dikkate alındığında, hakkın öznesinin “çalışanlar” olduğu görülmektedir. Ancak sendika hakkının kamu görevlilerine tanınması, uzun ve zorlu bir süreç sonunda gerçekleşmiştir. Nihayet gelinen noktada kamu görevlilerine de sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu sözleşmeden yararlanma hakkı tanınmıştır. Ancak mevzuatımızdaki düzenlemeler uyarınca kamu görevli-lerinin grev yapma hakkı bulunmamaktadır. Belirtmek gerekir ki, sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı da bugün için, taraf olunan uluslararası düzenlemeler dikkate alındığında, istenilen seviyede değildir. Bu nedenle Türkiye uluslararası mekanizmalar tarafından ortaya konan raporlarda eleş-tirilmektedir. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmamızda, incelenen konularla ilgili olarak hem yerli ve yabancı doktrin görüşlerine hem de uygulamaya yer verilmek-tedir.  

Tezimizin birinci bölümünde, kamu görevlisi ve sendikal hak kavramı-na yer verilmekte, sonrasında kamu görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin uluslararası ve ulusal kaynakları ele alınmakta ve son olarak dünyada kamu görevlileri sendikacılığına yönelik farklı ülke uygulamalarına değinilmekte-dir. 

İkinci bölümde ise, kamu görevlilerinin sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkı üzerinde durulmaktadır. 

Tezimizin son bölümü olan üçüncü bölümde ise, kamu görevlilerinin grev hakkından bahsedilmektedir. Bu kapsamda grev hakkı kavramına de-ğinilmekte ve hakkın diğer sosyal haklar ile ilişkisi ele alınmaktadır. Ardın-dan diğer ülke uygulamalarında kamu görevlilerinin grev hakkına sahip olup olmadığı sorusuna cevap verilmeye çalışılmaktadır. Son olarak da hu-kukumuz açısından kamu grevlilerinin grev hakkına sahip olup olmadığı sorunu, uluslararası düzenlemelerde dikkat alınarak değerlendirilmektedir. 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları Yetkin Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: