Konkordato Adalet Yayınevi

-5%

Konkordato Adalet Yayınevi

 105,45

Stok kodu: 9786053006527 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıŞubat 2019
ISBN9786053006527
Sayfa Sayısı348
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 29 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Değerli okuyucularımızın destek ve ilgisiyle yeniden hazırlanan bu çalışma uygulamaya yönelik şekilde, pratikte kolaylık sağlanması için hazırlanmış mütevazi bir çalışmadır.

7011 Sayılı Yasa’nın 46. maddesi ile İcra İflas Kanunu’na eklenen Geçici 14. maddenin “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.” hükmü uyarınca ilgili mevzuatın yürürlüğe girdikten sonra açılan davalara uygulanacağı, şekli ve usule ilişkin yasal değişiklikler dışında, yüksek yargı kararlarında araştırma ve inceleme esaslarının aynı veya benzer olması nedeniyle çalışmaya alınmıştır.

Yargıtay İçtihatları eskimez, değişen usul ve esastaki farklılıklardır2.  7101 sayılı 3.maddesiyle İİK’nın 179.maddesinde değişikliğe gidilerek iflas erteleme kaldırılmışsa da, aynı yasanın 46.maddesiyle 2004 sayılı İİK’ya eklenen geçici 14.maddesiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur hükmünün getirildiği, eklenen bu geçici 14.maddesi gereğince tedbir kararlarının talep tarihi de incelenmelidir.İİK m. 287 (Değişik: 28/2/2018-7101/15 md.): Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. İİK.m. 287/son: “Geçici mühlet talebinin kabullü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.” hükmü düzenlenmiştir.

Hakim bilirkişi raporu ile özel ve teknik bilgi ihtiyacını giderebilmeli ve raporun hukuka uygunluğunu denetlemelidir. Projenin ciddi ve inandırıcılığı öncelikle ve özellikle sermaye ve/veya kârlılığın ne şekilde arttırılacağı ve borca batıklıktan kurtulmanın ne şekilde sağlanacağı somut, belgelere dayalı ve gerçekçi bilgi ve öngörülerden yola çıkılarak tespit edilmeli, diğer proje unsurları için de bilimsel veriler değerlendirilmelidir. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun m 14- 2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.”Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir.”

Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik m. 12 – (1) Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.(2) Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

7101 sy. İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla amaçlanan iyi niyetli borçlu ve alacaklıları koruma tedbirleri ve, haklarını tesisi etmektir. Yasada belirtildiği üzere geçici dönem (3+2) 5 aylık ve kesin dönem 1 yıllık (+ 6 ay) olmak üzere, dosya kapsamına göre amaçlanan iyileştirmeye göre, ticaret mahkemesi tarafından karar verilebilir. Tedbir kararı verilerek ticari işletmenin ekonomik sıkıntılarından kurtulması düşünülmüştür. Tedbir süresi her iki dönem için ciddi ve inandırıcı iyileştirme projeleri ile ispatlanmalıdır. konkordato davası açılırken İİK 286/a maddesi uyarınca; Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi dilekçe ekinde bulunmalıdır. Ayrıca dilekçe ekine Ticaret Sicil Dosyası,  Şirket Ticaret Defter ve Kayıtları, Ayrıntılı Bilanço ve Mizan, Gelir Tabloları, Alacaklılar ve Borçlular Listesi, Demirbaş Listesi, Genel Kredi ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Kredi ve Finansal Kiralama Geri Ödeme Tabloları, Banka Kayıtları, Konkordato Ön Projesi, Finansal Analiz Raporu, Nakit Akım Tabloları, Konkordato Ödeme Planı, Bilirkişi Raporları, Keşif, Tapu Kayıtları, Alacaklıların Ticari Defter ve Kayıtları, Komiser Raporları, Mahkemece ibraz ve ikmali emredilecek her türlü belge ve sair yasal  delil  eklenebilir.

Çalışmaya eklenen örneklerde kesinlik iddiası bulunmamaktadır.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Konkordato Adalet Yayınevi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: