Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi Seçkin Yayıncılık

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi Seçkin Yayıncılık

 305,00

Stok kodu: 9789750278754 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıTemmuz 2022
ISBN9789750278754
Sayfa Sayısı192
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 65 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kitapta, Türk Borçlar Kanunu’nun 347-352 maddeleri arasında yer alan konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sona erme halleri incelenmiştir.
Türk Borçlar Kanunu’nun sistematiği de göz önüne alınarak kitabın birinci bölümünde konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin bildirim yoluyla sona ermesi ele alınmıştır. Burada kiraya verenin bildirimiyle, sonra da kiracının bildirimiyle sona erme halleri belirli ve belirsiz süreli kira sözleşmeleri yönünden ayrı ayrı incelenmiştir.
İkinci bölümde ise konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin dava yoluyla sona ermesi ele alınmıştır. Bu bölümde kiraya verenden kaynaklanan ve kiracıdan kaynaklanan sona erme sebepleri iki ayrı başlık altında yer almaktadır. Kiraya verenden kaynaklanan sebepler; gereksinim sebebiyle sona erme, yeniden inşa veya imar sebebiyle sona erme, yeni malikin gereksinimi sebebiyle sona erme alt başlıkları ile detaylı olarak değerlendirilmiştir. Kiracıdan kaynaklanan sebepler ise yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle sona erme, iki haklı ihtar sebebiyle sona erme, kiracının veya eşinin oturulabilir konutunun olması sebebiyle sona erme alt başlıkları ile detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu kitapta, doktrindeki görüşlere ve Yargıtay kararlarına da yer verilerek konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin sona ermesinde hem uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm olmak hem de kiraya verenin ve kiracının hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunun, bunların nasıl kullanılacağının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Konu Başlıkları
.
Bildirim Yoluyla Sona Erme
.
Dava Yoluyla Sona Erme
.
Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Sona Erme
.
Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Erme
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Teşekkür 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN
 
 
BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
33
II. KİRAYA VERENİN BİLDİRİMİYLE 
 
33
A. Genel Olarak 
 
33
B. Hukuki Niteliği ve Şekli 
 
34
C. On Yıllık Uzama Süresi 
 
35
1. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde 
 
35
2. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde 
 
42
III. KİRACININ BİLDİRİMİYLE 
 
44
A. Genel Olarak 
 
44
B. Hukuki Niteliği ve Şekli 
 
45
C. Süresi 
 
46
1. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde 
 
46
2. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde 
 
53
IV. KİRALANAN TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLMASI HALİNDE 
 
54
V. KİRALANANIN İADESİ 
 
59
İkinci Bölüm
 
 
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN
 
 
DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
61
II. KİRAYA VERENDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE 
 
62
A. Genel Olarak 
 
62
B. Gereksinim Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
62
1. Genel Olarak 
 
62
2. Şartları 
 
63
a. Konut ve Çatılı İşyeri Gereksiniminin Bulunması 
 
63
aa. Konut Gereksiniminin Bulunması 
 
63
aaa. Konut Gereksiniminin Kabul Edildiği Haller 
 
64
aaaa. Kiraya Verenin Kirada veya Bir Yakını ile Birlikte Oturması 
 
65
bbbb. Kiraya Verenin Sağlığı 
 
68
cccc. Kiraya Verenin Kiralananın Bulunduğu Yere Taşınması 
 
69
dddd. Kiraya Verenin Yeni Gereksinimlerinin Doğması 
 
69
eeee. Kiraya Verenin Geçici Gereksinimlerinin Olması 
 
70
ffff. Kiraya Verenin Yurt Dışında Çalışması 
 
71
gggg. Kiralananın Fiziken Daha Elverişli Olması 
 
72
hhhh. Kiralananın Ekonomik Olarak Daha Elverişli Olması 
 
74
ıııı. Kiralananın Konum Olarak Elverişli Olması 
 
74
bb. İşyeri Gereksiniminin Bulunması 
 
75
aaa. İşyeri Gereksiniminin Kabul Edildiği Haller 
 
76
aaaa. Kiraya Verenin İşsiz Olması veya İşinden Ayrılacak Olması 
 
76
bbbb. Kiraya Verenin İkinci İş Yapma İsteği 
 
78
cccc. Kiraya Verenin İşlerinin Büyümesi 
 
79
dddd. Kiraya Verenin Kirada Olması 
 
80
eeee. Kiraya Verenin Kiralananın Bulunduğu Yerde Oturmaması 
 
81
ffff. Kiralananın Daha Elverişli Olması 
 
82
3. Gereksinimin Zorunlu, Gerçek ve Samimi Olması 
 
82
a. Genel Olarak 
 
82
b. Muhtemel İhtiyaçlar 
 
83
c. Geçici İhtiyaçlar 
 
84
d. İhtiyacın Kira Sözleşmesinden Önce Mevcut Olması 
 
85
e. Kiraya Verenin Kiralananın Bulunduğu Yerde Yaşamaması 
 
86
f. Kiraya Verenin Elverişli Birden Fazla Taşınmazının Olması 
 
87
g. Kiralananda Yapılacak İşin Açıkça Belirtilmemesi 
 
87
h. Kiraya Verenin Yapılacak İşe Uygun Olmaması 
 
88
ı. Kiralananın Yapılacak İşe Uygun Olmaması 
 
89
i. Kiralananın Önemli Ölçüde Tadilat Gerektirmemesi 
 
90
j. Kiraya Verenin Kira Artırımı Talep Etmiş Olması 
 
91
k. Konut ve İşyeri Gereksiniminin Aynı Anda İleri Sürülmesi 
 
92
4. Gereksinimi İleri Sürebilecek Kişiler 
 
92
a. Gerçek Kişiler 
 
92
aa. Kiraya Veren 
 
92
bb. Kiraya Verenin Yakınları 
 
96
b. Tüzel Kişiler 
 
98
aa. Tüzel Kişilerin Konut Gereksinimi 
 
98
bb. Tüzel Kişilerin İşyeri Gereksinimi 
 
100
5. Tahliye Davası 
 
101
a. Genel Olarak 
 
101
b. Davanın Tarafları 
 
102
aa. Davacı 
 
102
bb. Davalı 
 
102
c. Dava Açma Süresi 
 
104
d. Sonuçları 
 
106
aa. Genel Olarak 
 
106
bb. Kısmi Tahliye 
 
108
cc. Yeniden Kiralama Yasağı 
 
108
C. Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
111
1. Genel Olarak 
 
111
2. Şartları 
 
112
a. Kiralananın Yeniden İnşası 
 
112
b. Kiralananın İmar Amacıyla Esaslı Onarımı, Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi 
 
113
aa. İmar Amacı 
 
113
bb. Esaslı Onarım, Genişletme ya da Değiştirme 
 
114
c. Kiralananın Kullanımı Mümkün Olmamalı 
 
116
d. Projenin Uygulanması Mümkün Olmalı 
 
117
3. Tahliye Davası 
 
118
a. Genel Olarak 
 
118
b. Davanın Tarafları 
 
119
aa. Davacı 
 
119
bb. Davalı 
 
122
c. Dava Açma Süresi 
 
122
d. Sonuçları 
 
123
aa. Genel Olarak 
 
123
bb. Geçici Tahliye 
 
124
cc. Yeniden Kiralama Yasağı 
 
125
D. Yeni Malikin Gereksinimi Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
128
1. Genel Olarak 
 
128
2. Kiralananın Kira Sözleşmesinden Sonra Edinilmesi 
 
129
3. Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerh Edilmesinin Etkisi 
 
135
4. Dava Açma Süresi 
 
136
a. Kiralananın Edinim Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Kiracıya Bildirimde Bulunulması 
 
137
b. Davanın Altı Ay Sonra Açılması 
 
141
c. Kira Sözleşmesinin Süresinin Bitiminden İtibaren Bir Ay İçinde Dava Açılması 
 
142
III. KİRACIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE 
 
143
A. Genel Olarak 
 
143
B. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
143
1. Genel Olarak 
 
143
2. Tahliye Taahhüdünün Hukuki Niteliği 
 
144
3. Şartları 
 
145
a. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalı 
 
145
b. Tahliye Taahhüdü Kiracı Tarafından Verilmeli 
 
147
c. Tahliye Tarihi Belirli Olmalı 
 
148
d. Tahliye Taahhüdünün Kiralananın Tesliminden Sonra Verilmesi 
 
150
aa. Genel Olarak 
 
150
bb. Uzama Dönemlerinde Tahliye Taahhüdünde Bulunulması 
 
150
e. İrade Sakatlığı Durumu 
 
152
4. Tahliye Davası veya İcra Takibi 
 
152
a. Genel Olarak 
 
152
b. Taraflar 
 
153
aa. Davacı 
 
153
bb. Davalı 
 
154
c. Dava Açma Süresi 
 
155
d. Sonuçları 
 
156
aa. Genel Olarak 
 
156
bb. Ceza Koşuluna Bağlama Talebi 
 
157
C. İki Haklı İhtar Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
158
1. Genel Olarak 
 
158
2. Şartları 
 
158
a. Bir Kira Yılı veya Bir Kira Yılını Aşan Süre İçinde İki Haklı İhtar Yapılması 
 
158
b. Gönderilen İhtarlar Haklı Olmalı 
 
161
aa. Genel Olarak 
 
161
bb. Kira Bedeli Muaccel ve Ödenmemiş Olmalı 
 
162
cc. Kira Bedeli İhtardan Önce Ödenmemiş Olmalı 
 
165
dd. Kira Bedeli Eksik Ödenmemeli 
 
166
ee. Kiralanan Kiracıya Teslim Edilmiş Olmalıdır 
 
167
c. İhtarın Şekli ve İçeriği 
 
168
d. Keşideci ve Muhatabı 
 
169
3. Tahliye Davası 
 
169
a. Genel Olarak 
 
169
b. Taraflar 
 
170
aa. Davacı 
 
170
bb. Davalı 
 
171
cc. Dava Açma Süresi 
 
171
D. Kiracının veya Eşinin Oturulabilir Konutunun Olması Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
172
1. Genel Olarak 
 
172
2. Şartları 
 
173
a. Konut Kirası Olmalı 
 
173
b. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Konutu Olmalı 
 
174
c. Konutun Kiralanan Taşınmazla Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırlarında Olmalı 
 
177
d. Konut Oturmaya Elverişli Olmalı 
 
178
e. Kiraya Veren Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Konutu Olduğunu Bilmemeli 
 
179
3. Tahliye Davası 
 
180
a. Genel Olarak 
 
180
b. Tarafları 
 
181
aa. Davacı 
 
181
bb. Davalı 
 
181
c. Dava Açma Süresi 
 
182
Sonuç 
 
183
Kaynakça 
 
187
Kavramlar Dizini 
 
191

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: