Limited Şirketlerde Pay Devri Seçkin Yayıncılık

Limited Şirketlerde Pay Devri Seçkin Yayıncılık

 280,00

Stok kodu: 9789750274534 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıOcak 2022
ISBN9789750274534
Sayfa Sayısı164
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Ticari hayatta kurulması en çok tercih edilen limited şirketlerde, bir pay bir ortak ilkesinden diğer bir ifadeyle payda bütünlük ilkesinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile vazgeçilerek, esas sermaye payının devrinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Getirilen bu düzenleme sonucunda bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilecek ve bu esas sermaye payını belirlenmiş sınırlar içerisinde devredebilecektir. Yapılan bu temel değişiklik, aynı şekilde devir ile ilgili hükümlere de yansımış, devre ilişkin hükümler kapsamlı değişikliğe uğramıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, mülga kanundan farklı olarak kanun koyucu bir yönüyle temelde devir işlemini kolaylaştırmış olsa da, şirket sözleşmesine eklenecek devri yasaklayan bir madde veya genel kurulun devre onay vermemesi ile devir işlemi engellenebilmekte; dolayısıyla iradelerin uyuştuğu pay devri sözleşmesi, payın devrinin gerçekleşmesine yetmeyebilmektedir. Bu şekilde bir ihtimalin varlığı karşısında uygulamada kullanılması pek fazla tercih edilmeyen pay devri vaadi sözleşmesi gündeme gelmektedir.
Kitapta; pay devri gerçekleştirilirken tarafların yapmış olduğu sözleşmenin şeklinden, genel kurula başvurulması ve devamında genel kurulun Kanun ve şirket sözleşmesi dahilinde devre yönelik vereceği kararlar ayrı ayrı başlık açılarak irdelenmiştir. Ayrıca incelemede ispat senedi ile nama yazılı pay senedinin hukuki niteliği meselesi üzerinde durulmuş ve devrin temelinde yer alan taahhüt ile tasarruf işlemlerinin fonksiyonları açıklanmıştır. Kitapta bahsi geçen konular ile ilgili güncel Yargıtay kararlarına ve doktrinsel tartışmalara yer verilerek, uygulamada karşılaşılan birçok soruya da cevap verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Esas Sermaye Payı Kavramı
.
Esas Sermaye Payının Senede Bağlanması ve Hukuki Niteliği Meselesi
.
Esas Sermaye Payının Devir Vaadi ve Devri Sözleşmeleri
.
Devir İşleminde Şirkete Başvuru ve Onay Aşaması
.
Devrin Ticaret Sicile Tescil Ettirilmesinin Etkisi
İçindekiler
Teşekkür 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
Giriş 
 
13
1. Bölüm
 
 
LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYI KAVRAMI
 
 
1.1. ESAS SERMAYE KAVRAMI 
 
15
1.1.1. Genel Olarak 
 
15
1.1.2. Kavram Olarak Esas Sermaye 
 
18
1.1.3. Esas Sermayenin En Az Tutarı 
 
20
1.2. ESAS SERMAYE PAYI 
 
21
1.2.1. Kavramsal Olarak Payın Tanımı 
 
21
1.2.2. Esas Sermaye Payının İtibari Değeri ve Primli Paylar 
 
23
1.2.3. Bir Ortağın Birden Fazla Esas Sermaye Payına Sahip Olması 
 
26
1.2.4. Esas Sermaye Payının Senede Bağlanması 
 
29
1.2.4.1. Senet Düzenleme Zorunluluğunun Bulunmaması 
 
29
1.2.4.2. İspat Aracı Olarak Esas Sermaye Pay Senedi 
 
30
1.2.4.3. Nama Yazılı Esas Sermaye Pay Senedi ve Hukuki Niteliği Meselesi 
 
31
1.3. ESAS SERMAYE PAYININ ÖZELLİKLERİ 
 
39
1.3.1. Esas Sermaye Payının İşlemlere Konu Olması 
 
39
1.3.1.1. Esas Sermaye Payının Rehin Hakkına Konu Olması 
 
40
1.3.1.2. Esas Sermaye Payının İntifa Hakkına Konu Olması 
 
42
1.3.2. Esas Sermaye Payının Haczedilebilirliği 
 
43
1.3.3. Limited Şirketlerdeki Esas Sermaye Payı ile Anonim Şirketlerdeki Payın Karşılaştırılması 
 
46
1.3.4. Esas Sermaye Paylarının Şirket Yönetiminde ve Mali Hakların Kullanılmasında Etkisi 
 
48
1.3.5. Esas Sermaye Paylarında İmtiyaz 
 
49
2. Bölüm
 
 
TAAHHÜT İŞLEMİ OLARAK PAY DEVRİ VAADİ SÖZLEŞMESİ
 
 
2.1. KAVRAM OLARAK TAAHHÜT VE TASARRUF İŞLEMLERİ 
 
53
2.1.1. Genel Olarak Hukuki İşlem 
 
53
2.1.2. Malvarlığına Yaptığı Etkiye Göre Hukuki İşlem Çeşitleri 
 
54
2.1.2.1. Taahhüt İşlemi 
 
54
2.1.2.2. Tasarruf İşlemi 
 
56
2.1.3. Limited Şirketlerde Taahhüt ve Tasarruf İşlem Ayrımı 
 
58
2.2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİNDE TAAHHÜT İŞLEMİ 
 
61
2.2.1. Taahhüt İşleminin Şekli 
 
61
2.2.2. Taahhüt İşleminin İçeriği 
 
63
2.2.3. Taahhüt İşleminin Hukuki Niteliği 
 
64
2.2.4. Taahhüt İşleminin Hüküm ve Sonuçları 
 
65
2.3. DEVİR VAADİ SÖZLEŞMESİ 
 
65
2.3.1. Devir Vaadi Sözleşmesinin Unsurları 
 
65
2.3.1.1. Esaslı Unsurlar 
 
65
2.3.1.2. Yan Unsurlar 
 
68
2.3.2. Devir Vaadi Sözleşmesinde Taraf Ehliyetleri 
 
68
2.3.2.1. Hak Ehliyeti 
 
68
2.3.2.2. Fiil Ehliyeti 
 
69
2.3.3. Devir Vaadi Sözleşmesinde Temsil 
 
72
2.3.3.1. Kanuni Temsil 
 
72
2.3.3.2. İradi Temsil 
 
77
2.3.4. Devir Vaadi Sözleşmesinde Şekil 
 
81
2.3.4.1. Şeklin Niteliği 
 
81
2.3.4.2. Şeklin Unsurları 
 
84
2.3.4.2.1. Metin Aşaması 
 
84
2.3.4.2.2. İmza Aşaması 
 
85
2.3.4.2.3. Onay Aşaması 
 
85
2.3.4.3. Şekle Aykırılık 
 
86
2.3.5. Pay Devri Vaadi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
88
2.3.6. Pay Devri Vaadi Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
89
3. Bölüm
 
 
TASARRUF İŞLEMİ OLARAK ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ VE ORTAKLIK SIFATININ PAY DEVRİ İLE KAZANILMASI
 
 
3.1. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİNDE TASARRUF İŞLEMİ 
 
91
3.1.1. Tasarruf İşleminin Şekli 
 
91
3.1.1.1. Tasarruf İşleminin Şeklinin Geçersizliğinin TMK m. 2/2 Karşısında Değerlendirilmesi 
 
94
3.1.1.2. Tasarruf İşleminde İmzanın Geçersizliği 
 
95
3.1.2. Tasarruf İşleminin İçeriği 
 
96
3.1.3. Tasarruf İşleminin Yapılma Şekli 
 
97
3.1.3.1. Tek Taraflı Tasarruf İşlemi 
 
97
3.1.3.2. Tasarruf Sözleşmesi 
 
97
3.1.3. Tasarruf İşleminin Hukuki Niteliği 
 
98
3.1.4. Tasarruf İşleminin Hüküm ve Sonuçları 
 
98
3.2. ESAS SERMAYE PAYI DEVRİ SÖZLEŞMESİ 
 
99
3.2.1. Devir Sözleşmesinin Unsurları 
 
99
3.2.2. Devir Sözleşmesinde Taraf Ehliyetleri ve Temsil 
 
101
3.2.3. Devir Sözleşmesinde Şekil ve Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 
 
102
3.2.4. Devir Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
107
3.2.5. Devir Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
108
3.3. ESAS SERMAYE PAYI DEVRİ İÇİN ŞİRKETE BAŞVURU 
 
109
3.3.1. Başvurunun Gerekliliği 
 
109
3.3.2. Başvurunun Unsurları 
 
111
3.3.3. Esas Sermaye Payının İktisabı ile Buna Bağlı İlkeler ve Bağlam 
 
113
3.4. ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ONAY AŞAMASI 
 
115
3.4.1. Onayın Hukuki Niteliği 
 
115
3.4.2. Onaya Karar Verecek Organ ve İstisnası 
 
116
3.4.3. Onay Kararının Alınması 
 
119
3.4.3.1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 
 
119
3.4.3.2. Onay Kararında Nisap 
 
120
3.4.3.3. Onay Kararında Oy Kullanamayacaklar 
 
122
3.4.4. Genel Kurulun Olası Kararlarının Değerlendirilmesi 
 
123
3.4.4.1. Esas Sermaye Payının Devrine Onay Verilmesi Durumu 
 
123
3.4.4.2. Esas Sermaye Payının Devrinin Reddedilmesi Durumu 
 
125
3.4.5. Pay Defterine Kayıt 
 
128
3.4.5.1. Pay Defterinde Yer Alması Gereken Hususlar 
 
128
3.4.5.2. Pay Defterinin Hukuki Niteliği 
 
130
3.4.5.3. Ortakların Pay Defterini İnceleme Hakkı ve Pay Defterine İbraz İçin Gerekli Olan Belgeler 
 
131
3.4.5.4. Onay Kararının Pay Defterine Kaydedilmesi 
 
131
3.4.6. Esas Sermaye Payının Devrinin Ticaret Sicile Tescil Ettirilmesi 
 
133
3.4.7. Esas Sermaye Payının Devrinin Tespiti Davası 
 
135
3.5. DEVRE İLİŞKİN DİĞER YASAL DÜZENLEMELER 
 
137
3.5.1. Esas Sermaye Payının Miras, Eşler Arası Mal Rejimi veya İcra Yoluyla İktisap Edilmesi 
 
137
3.5.2. Şirket Sözleşmesinde Esas Sermaye Payı Devrinin Yasaklanması 
 
141
3.5.3. Şirket Sözleşmesinde Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülüğünün Bulunması Hâlinde Onay 
 
141
Sonuç 
 
145
Kaynakça 
 
155
Kavramlar Dizini 
 
163

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Limited Şirketlerde Pay Devri Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: