%25 İNDİRİM
MALİYE ÇIKMIŞ VE 2018 KPSS -500×500

Maliye Çıkmış Sorular 2.Baskı 4T Yayınları

 95,00  71,25

Stokta yok - "Gelince Haber Ver" ile gelir gelmez e-posta ile ilk siz alabilirsiniz.

Basım Yılı2.Baski
ISBN9786059139663
Sayfa Sayısı1176
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 7 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.
  • Açıklama
  • Monopol Yayınları Hakkında

Ürün Açıklaması

Maliye Çıkmış Sorular 4T Yayınları

MALİYE TEORİSİ
I. İktisadi Sistemler
II. Özel Ekonomi – Kamu Ekonomisi Ayrımı
III. İktisadi Yaklaşımlar ve Devletin Rolü
IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı
V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar
VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler
VII. Dışsallıklar
VIII. Piyasa Başarısızlığı ve Devletin Ekonomideki Görevleri
IX. Devletin Başarısızlığı ve Kamu Tercihi Teorisi
X. Refah İktisadı
XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları
XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı
KAMU HARCAMALARI
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti
III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal
IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik
V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması
VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması
VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması
VIII. Brochier ve Tabatoni’nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması
IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar
X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
KAMU GELİRLERİ
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Gelirlerinin Türleri
III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri
IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci
V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları
VI. Vergilerin Sınıflandırılması
VII. Vergi İle İlgili Kavramlar
DEVLET BORÇLANMASI
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması
IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri
V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği
VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
DEVLET BÜTÇESİ
I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri
II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları
III. Bütçeleme İlkeleri
IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri
V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama
ve Onaylama Aşaması
VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması
VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması
VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci
IX. Bütçe Teorileri
X. Bütçe Sistemleri
XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı
XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri
MALİYE POLİTİKASI
I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar
II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası
III. Maliye Politikasının Amaçları – Araçları
IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi:
Çarpan Mekanizması
V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi
VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi
X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası
XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası
XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası
XIII. Yapısal Uyum Politikaları
VERGİ HUKUKU
I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu
II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği
III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
IV. Vergi Hukukunun Dalları
V. Vergi Hukukunun Kaynakları
VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı
VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
VIII. Vergi Hukukunda Yorum
IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı
XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları
XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)
XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
XIV. Vergi Hukukunda Süreler
XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri
XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri
XVIII. Değerleme ve Amortisman
XIX. Vergi Suç ve Cezaları
XX. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet
II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme
III. Ticari Kazançlar
IV. Zirai Kazançlar
V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları
VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları
VII. Diğer Kazanç ve İratlar
VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi
IX. Kurumlar Vergisi
X. Katma Değer Vergisi
XI. Özel Tüketim Vergisi
XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi
XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
XIV. Veraset ve İntikal Vergisi
XV. Damga Vergisi
XVI. Emlak Vergisi
XVII. Harçlar
XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi
XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar

Monopol Eğitim Kurumları Bünyesinde yer alan Monopol Yayınları, 2010 yılından bu yana kariyer meslek sınavlarına hazırlanmakta yararlanılan konu anlatım, soru bankası, deneme sınavları vb. yayınları hazırlama faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürüten yenilikçi bir yayınevidir.

Adli-İdari Yargı Hakimliği ve KPSS A Grubu sınavlarına hazırlıkta yayımladığı güncel, akademik, sınav odaklı ve zengin içerikli kitaplarla marka haline gelen Monopol Yayınları, ürün çeşitliliğini genişleterek KPSS B, SMMM, YDS ve Kurum Sınavlarına hazırlanan adaylar için de kitaplar
yayımlamaktadır. Son olarak Üniversite Ders Kitaplarını gündemine alarak bu alanda değerli çalışmaları olan akademisyenlerin kitaplarını yayımlamıştır.

Monopol Yayınları, kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyen yayın politikası anlayışı ile sürekli gelişim göstermeyi ve herkesin tercih edebileceği yayınları üreten bir yayınevi haline gelmeyi hedeflemektedir.

Mustafa MERT

Monopol Yayınları Genel Yayın Koordinatörü