Sigorta Davaları Seçkin Yayıncılık

Sigorta Davaları Seçkin Yayıncılık

 1.350,00

Stok kodu: 9789750277382 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıNisan 2022
ISBN9789750277382
Sayfa Sayısı1776
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Sigortacılık sektörü Türkiye’de önemli bir gelişme gösterdiğinden, son 10 yılda Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Birçok yeni sigorta türü ortaya çıkmış ve sigorta tahkimi uygulaması başlamıştır. Ancak ticaret hukukunun bu önemli dalı ticaret hukukunun diğer bölümleri kadar çok fazla işlenmemiştir. Bu bakımdan sigorta hukuku alanında önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok yazarlı kapsamlı bir eser hazırlama ihtiyacı doğmuştur.

Sigorta hukukunun genel hükümleri, mal ve can sigortalarının özel türleri ile sigorta yargılama hukuku ve özellikle sigorta tahkimi birbirinden uzman yazarlarca son derece bilimsel ve titiz bir şekilde incelenmiştir. Hatta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmayan deniz sigortalarına dahi bu çalışmada yer verilmiştir.

Her konuda en güncel Yargıtay kararlarının özetleri, “karar” şeklinde şık bir biçimde tasarlanarak metin içine yerleştirilmiştir, incelenen konuda en can alıcı noktalar “uyan” şeklinde ayrı bir fontta belirtilerek okuyucunun dikkati çekilmek istenmiştir. Yine okuyucuya ayrıntıları atlamaması ve seçmesine yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla tali konular “ek bilgi” şeklinde gösterilmiştir. Kullanım kolaylığı sağlama düşüncesiyle ilgili sigorta genel şartları da her incelenen konunun arkasına eklenmiştir. Bu şekilde pratik, kolay okunup anlaşılabilen, öğrenciden uygulamacıya ve akademisyenlere hitap edebilecek zengin bir ortak eser oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
Sigorta Sözleşmesinin Genel Özellikleri
Sigorta Sözleşmeleri ve Genel İşlem Koşulu Denetimi, Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)
Tarafların Yükümlülükleri, Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)
Sigorta Sözleşmesinde Süre ve Zamanaşımı, Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL
Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi, Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL
Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi ve Özel Türleri
Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Zarar Sigortaları
Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Av. Seyyid Hasan ÖZTÜRK
Kara Taşıma Sigortaları, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Seyahat Araç Destek Sigortası, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Deniz Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Gülfer KUYUCU MERİÇ
Havayoluyla Yük Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu BOZKURT BOZABALI
Havayoluyla Yolcu Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu BOZKURT BOZABALI
Yangın Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Zorunlu Deprem Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Akaryakıt Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Cam Kırılması Sigortası, Arş. Gör. Dursun SAAT
Hırsızlık Sigortası, Av. Şehriban CAN (LL.M.)
Mühendislik Sigortaları, Av. Fikri Tunç KESKİN
Bina Tamamlama Sigortası, Av. Aylin SÜZEN
İnşaat (Bütün Riskler) All Risk(S) Sigortası ve Benzerleri İle Kıyaslama, Av. Nezih SÜTÇÜ
Tarım Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL
Mevduat Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Tek Risk Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Kefalet Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Konut Finansmanı (Mortgage) Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası, Av. Seyyid Hasan Öztürk
İşveren Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Ürün (Mamül) Sorumluluğu Sigortası, Av. Faik Birişik
Mesleki Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Hukuksal Koruma Sigortaları , Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu
Can Sigortaları
Hayat Sigortası, Av. Özsev Kanıbelli Adlığ (Ll.M.)
Sağlık Sigortası, Av. – Arb. Fikriye Gonca Öcalan
Kaza Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Oğuz Caner
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Sigorta Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları
Sigorta Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dahil Alternatif Çözüm Yolları, Av. Dr. Ahmet Karayazgan
Sigortacının Kanuni Halefiyeti, Doç. Dr. Serap Amasya
Sigorta Hukukunda Arabuluculuk, Hâkim İlker Koçyiğit

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  13
Birinci Kısım
SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
§. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULU DENETİMİ  47
Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)
I. GİRİŞ  47
II. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU, TARAFLARI VE İÇERİĞİ VE SİGORTA ETTİRENLERİN SİGORTA MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE SAHİP OLDUKLARI KORUMA MEKANİZMALARI  48
A. Sigorta Sözleşmeleri Tanımı  49
B. Sigorta Sözleşmelerinin Tarafları  51
1. Sigortacı  52
2. Sigorta Ettiren  52
3. Sigortalı  53
4. Lehtar  53
C. Sigorta Sözleşmelerinin Kuruluşu  54
D. Sigorta Sözleşmesinin İçeriği  55
1. Genel Şartlar  57
2. Özel Şartlar  61
E. Sigorta Mevzuatında Yer Alan Koruma Mekanizmaları  65
1. Ruhsat Alma Zorunluluğu ve Faaliyet Süresince Devlet Kontrolü  65
2. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  66
3. Sigortacının Bilgilendirme Yükümlülüğü  66
4. Sigorta Hukuku’nda Yer Alan Emredici Hükümler  67
III. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULU DENETİMİ  68
A. Genel İşlem Koşullarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Düzenleme Gereğinin Ortaya Çıkışı  69
B. Genel İşlem Koşulu Kavramı ve Unsurları  71
1. Sözleşme Kurulmadan Önce Tek Yanlı Olarak Belirlenmesi  72
2. Çok Sayıda Sözleşme İçin Hazırlanmış Olması  73
3. Müzakere Edilmemiş Olması  74
C. Genel İşlem Koşullarının Denetimi  75
1. Genel İşlem Koşulu Çerçevesinde Yürürlük Denetimi  76
a. Sigorta Sözleşmeleri’nde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  80
b. Genel İşlem Koşullarının Açık İrade Beyanı ile Sözleşmenin İçeriğine Alınması  86
aa. Tam (Bilinçli) Kabul  87
bb. Global (Genel) Kabul  88
cc. Örtülü (Zımni) Beyan  88
c. Şaşırtıcı Koşul Denetimi  89
2. Genel İşlem Koşulu Çerçevesinde Yorum Denetimi  92
3. Genel İşlem Koşulu Çerçevesinde İçerik Denetimi  96
4. Değiştirme Yasağı Denetimi  98
D. Sözleşme Hükümlerinin Denetime Takılması ve Sonuçları  101
IV. SONUÇ  105
Kaynakça  107
§. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  111
Dr. Öğr. Üyesi İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU
I. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  112
A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  112
B. Aydınlatma Yükümlülüğü  114
1. Tanım ve Kapsam  117
2. Yükümlüsü ve Muhatabı  120
3. İfa Zamanı  120
4. Usulü  121
5. Yükümlülüğün İhlali ve Sonuçları  123
C. Poliçe Verme Yükümlülüğü  124
D. Giderleri Ödeme Yükümlülüğü  128
E. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  129
1. Şartları  129
2. İfası  131
3. İfa Edilmemesinin Sonuçları  133
II. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  134
A. Prim Ödeme Borcu  134
1. Prim Borçlusu  136
2. Prim Alacaklısı  136
3. Primin Ödeme Yeri  137
4. Primin Ödenme Şekli  137
5. Primin Ödenme Zamanı  138
6. Prim Borcunun Ödenmemesinin Sonuçları  138
a. Zarar Sigortalarında  138
aa. İlk Primin Ödenmemesi  138
aaa. Sigorta Himayesi Bakımından  138
bbb. Temerrüt Bakımında  139
bb. Sonraki Primlerin Ödenmemesi  140
aaa. Sigorta Himayesi Bakımından  140
bbb. Temerrüt Bakımından  140
b. Can Sigortalarında  141
7. Primin İndirilmesi  142
B. Beyan Yükümlülükleri  142
1. Sözleşme Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü  142
a. Beyan Yükümlülüğünün Konusu  142
b. Beyan Yükümlüsü ve Muhatabı  144
c. Beyan Yükümlülüğünün İfa Zamanı  144
d. Beyan Yükümlülüğünün Usulü  145
e. Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlâlin Sonuçları  146
2. Sözleşme Süresinde Beyan Yükümlülüğü  149
a. Beyan Yükümlülüğünün Konusu  149
b. Beyanın Şekli ve Süresi  150
c. Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlâlin Sonuçları  150
3. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  152
a. Beyan Yükümlülüğünün Konusu  152
b. Beyanın Usulü ve Süresi  153
c. Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlâlin Sonuçları  153
C. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  154
D. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  155
§. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE SÜRE VE ZAMANAŞIMI  159
Dr. Öğr. Üyesi İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU
I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE SÜRE  159
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  159
§. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  163
Dr. Öğr. Üyesi İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU
I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ  163
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ VEYA SİGORTA KONUSUNUN ORTADAN KALKMASI  164
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI  165
IV. TARAFLARDAN BİRİNİN FESİH HAKKINI KULLANMASI  165
V. ACİZ HALİNE DÜŞME  167
VI. SİGORTACININ İFLASI  167
Kısaltmalar  168
Kaynakça  169
İkinci Kısım
SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TASNİFİ VE ÖZEL TÜRLERİ
§. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI  171
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
I. ZARAR SİGORTALARI  174
A. Aktif Sigortaları  174
B. Pasif Sigortaları  176
1. Kanuni Borçlara Karşı Sigorta  177
2. Sözleşmeden Doğan Borçlara Karşı Sigorta  177
3. Zaruri Masraflara Karşı Sigorta  177
II. CAN SİGORTALARI  177
III. SORUMLULUK – MAL VE CAN SİGORTALARINI AYIRAN ÖZELLİKLER  178
IV. SABİT PRİMLİ SİGORTA VE DEĞİŞİR PRİMLİ SİGORTALAR  180
Kaynakça  181
Birinci Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
§. KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI  183
Av. Seyyid Hasan ÖZTÜRK
I. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE MENFAAT KAVRAMI VE SÖZLEŞMENİN KAPSAMI  183
II. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  190
A. Kasko Sigortasında Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  190
1. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü  190
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  195
a. Sözleşmeni Yapılması Aşamasında Beyan Yükümlülüğü  195
b. Sözleşme Süresi İçerisinde Beyan Yükümlülüğü  197
c. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Beyan Yükümlülüğü  199
aa. Rizikonun Süresinde Bildirilmesi Yükümlülüğü  200
bb. Kurtarma ve Koruma Önlemlerini Alma Yükümlülüğü  201
cc. Aracın Çalınması Halinde Yetkili Makamlara Bildirim Yükümlülüğü  203
çç. Sigortacının İnceleme Yapmasına İzin Verme Yükümlülüğü  204
dd. Doğru İhbar Yükümlülüğü  205
B. Kasko Sigortasında Sigortacının Yükümlülükleri  212
1. Poliçe Verme Yükümlülüğü  212
2. Sigortalıyı Aydınlatma Yükümlülüğü  213
3. Kasko Sigortasında Zarar Giderimi  217
a. Rayiç Değerin Belirlenmesi Usulü  217
b. Zararın Hesabı ve Ödenmesi  221
aa. Tam veya Ağır Hasar Halinde Tazminatın Ödenmesi  222
bb. Kısmi Hasar Halinde Zararın Karşılanması  229
cc. Aracın Çalınması Halinde Zararın Karşılanması  231
dd. Engelli Araçlarının Tam veya Ağır Hasarlı Olması Durumunda Zararın Karşılanması  233
ee. Zararın Gideriminde Muafiyet İndirimi  234
III. SİGORTA ETTİREN İLE SİGORTALININ HUKUKEN FİİLLERİNDEN SORUMLU BULUNDUKLARI KİŞİ KAVRAMI  236
IV. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TEMİNAT DIŞI HALLER  240
A. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar  242
B. Teminat Dışı Kalan Haller  250
1. Savaş, İstila, İhtilal, İsyan, Ayaklanma ve Bunların Gerektirdiği İnzibati ve Askeri Hareketler  250
2. Nükleer Kaynaklı Zararlar  251
3. Kamu Otoritesi Kaynaklı Zararlar  252
4. Aracın, Gerekli Sürücü Belgesine Sahip Olmayan Kimseler Tarafından Kullanılması  252
5. Aracın, Uyuşturucu ya da Alkol Almış Kimseler Tarafından Kullanılması  256
6. Kasten Zarar Verilmesi ile Sigortalı Aracın Çalınması Nedeniyle Oluşan Zararlar  259
7. Sigortalı Aracın Taşınması veya Çekilmesi Nedeniyle Oluşan Zararlar  261
8. Kazanın İstiap Haddinin Aşılması Nedeniyle Meydana Gelmesi  261
9. Terör Eylemi Sonucu Meydana Gelen Biyolojik, Kimyasal Kirlenme, Bulaşma, Zehirlenmeler  263
10. Zorunlu Bir Neden Olmaksızın 5.4 ve 5.5 No.lu Bendlerdeki İhlaller Nedeniyle Olay Yerinden Uzaklaşılması  263
V. ARAÇ ÜZERİNDEKİ SINIRLANDIRMALAR  266
A. Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Sigortadan Kaynaklanan Hak ve Yükümlülükleri  266
B. Haciz Alacaklılarının Sigortadan Kaynaklanan Hak ve Yükümlülükleri  274
VI. KASKO SİGORTASINDA DAVA VE TAKİPLERDE USUL  275
A. Genel Olarak Davalarda Usul Kurulları  275
B. Görevli Mahkeme  279
C. Yetkili Mahkeme  282
D. Zamanaşımı  284
E. Temerrüt Faizi ve Faiz Başlangıç Tarihi  290
VII. KASKO SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI  293
Kaynakça  344
§. KARA TAŞIMA SİGORTALARI  345
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
I. TÜRLERİ  345
A. Mal Taşıma Sigortaları  345
1. Emtia Nakliyat Sigortası  346
2. Kıymet Nakliyat Sigortası  351
3. Tekne Sigortası  351
4. Navlun Sigortaları  351
B. Taşıma Sorumluluk Sigortaları  352
1. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları  352
2. CMR Sigortaları  353
II. SİGORTA TEMİNATI  357
III. POLİÇE  363
IV. TAŞIMA SİGORTASINDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  365
A. Sigorta Ettirenin Borçları  366
1. Prim Ödeme Borcu  366
2. Beyan Yükümlülüğü  369
a. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  370
b. Sözleşmenin Devamı Süresinde Beyan Yükümlülüğü  372
c. Rizikonun Gerçekleşmesi Sonrası Beyan Yükümlülüğü  373
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  374
4. Koruma Önlemlerini Alma Yükümlülüğü  375
5. Değişiklik Yapmama Yükümlülüğü  376
B. Sigortacının Borçları  376
1. Rizikoyu Taşıma Borcu (Yükümlülüğü)  376
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  378
3. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  379
4. Giderleri Ödeme Yükümlülüğü  381
5. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  381
V. RÜCU DAVALARI  382
§. SEYAHAT ARAÇ DESTEK SİGORTASI  399
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
I. SİGORTANIN KAPSAMI  399
II. TEMİNAT DIŞI HALLER  400
§. MOTORLU KARA TAŞITLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  407
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
I. IMMS’NIN TANIMI  407
II. SİGORTANIN KAPSAMI VE TEMİNAT DIŞI HALLER  409
III. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  411
IV. SİGORTALIYA RÜCÜ HALLERİ  414
§. DENİZ SİGORTALARI  423
Dr. Öğr. Üyesi Gülfer KUYUCU MERİÇ
I. GENEL OLARAK  423
II. UYGULANACAK HÜKÜMLER  424
III. DENİZ SİGORTASI TÜRLERİ  427
IV. TEKNE SİGORTASI  427
A. Genel Olarak  427
B. Tekne Sigortası Sözleşmesinin Yapıldığı Yere İlişkin Esaslar  428
C. Akdi Temeli  429
D. Sigorta Teminatının Konusu ve Kapsamı  430
1. Teminat Konusu ve Kapsamını Belirleyen Hükümler  430
2. Sigortanın Konusu  431
3. Malik Menfaati ve Teminat Altına Alınan Diğer Menfaatler  433
4. Menfaat Eksikliği  435
5. Sigorta Teminatının Rizikolara İlişkin Kapsamı  436
a. Teminat Kapsamındaki Rizikolar  436
b. Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  437
6. Teminata İlişkin Zaman Sınırlaması  438
7. Sigorta Değeri  438
V. DENİZ YOLU İLE YÜK TAŞIMA SİGORTASI  439
A. Genel Olarak  439
B. Deniz Yolu ile Yük Taşıma Sigortası Sözleşmesinin Yapıldığı Yere İlişkin Esaslar  440
C. Sigorta Teminatının Konusu ve Kapsamı  440
1. Sigorta Konusu Menfaat  440
2. Sigorta Teminatının Rizikolara İlişkin Kapsamı  441
a. Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları’nın Rizikolara İlişkin Kapsamı  442
b. Enstitü Yük Klozu A’nın Rizikolara İlişkin Kapsamı  442
c. Enstitü Yük Klozu B ve C’nin Rizikolara İlişkin Kapsamı  443
3. Sigorta Teminatı Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  444
a. Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Uyarınca Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  444
b. Enstitü Klozları ile Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  446
4. Sigortacının Sorumluluğunun Zaman Yönünden Sınırlandırılması  447
VI. MALİ SORUMLULUK SİGORTASI / KULÜP SİGORTASI  448
A. Genel Olarak  448
B. Kulüp Sigortasının Özellikleri  448
C. Uluslararası Grup ve Havuz Sistemi  449
D. Kulüp Sigortasının Yapıldığı Yere İlişkin Esaslar  449
E. Kulüp Sigortası ile Sağlanan Himayenin Kapsamı  449
1. Teminat Kapsamındaki Rizikolar  450
a. Koruma (Protection) Teminatı  450
b. Tazmin (Indemnity) Teminatı  451
c. Navlun, Sürastarya ve Savunma (Freight, Demurrage, Defence) Teminatı  452
d. Grev (Strike) Teminatı  453
e. Savaş Rizikoları Teminatı  453
2. Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  453
F. Türk Hukukunda Gemilere İlişkin Öngörülen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları  454
Kaynakça  468
§. HAVAYOLUYLA YÜK TAŞIMA SİGORTASI  471
Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT BOZABALI
I. GİRİŞ  471
II. HUKUKİ MEVZUAT  472
III. HAVA ARACI KAVRAMI  476
IV. TAŞIYAN/İŞLETEN KAVRAMI  477
V. SİGORTA KAPSAMINDAKİ RİZİKO  480
A. Olay  480
B. Zaman Dilimi  482
C. Zarar  483
VI. ZORUNLU SİGORTA KAPSAMINDA SINIR VE MÜEYYİDE  485
A. Sigortanın Sınırı  485
B. Sigorta Yaptırmamanın Müeyyidesi  487
VII. HASAR İHBAR SÜRESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  489
A. Hasar İhbar Süresi  489
B. Hukuki Niteliği  490
VIII. EK ŞARTLAR  491
§. HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMA SİGORTASI  493
Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT BOZABALI
I. GİRİŞ  493
II. HUKUKİ MEVZUAT  494
III. YOLCU KAVRAMI  496
IV. TAŞIYAN / İŞLETEN KAVRAMI  499
V. SİGORTA KAPSAMINDAKİ RİZİKO  499
A. Kaza  499
B. Ölüm  502
C. Cismani Zarar  504
VI. ZORUNLU SİGORTA KAPSAMINDA SINIR VE MÜEYYİDE  505
A. Sigortanın Sınırı  505
B. Sigorta Yaptırmamanın Müeyyidesi  507
C. Ek Şartlar  508
Kaynakça  512
§. YANGIN SİGORTASI  515
Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN
I. YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDAKİ RİZİKOLAR  515
A. Yangın  515
B. Yıldırım  517
C. İnfilak  518
D. Yangın veya İnfilakın Sonucunda Meydana Gelen Duman, Buhar ve Hararet  519
II. TEMİNATIN KAPSAMI  519
III. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ, SİGORTA TAZMİNATININ TESPİTİ VE ÖDENMESİ  534
IV. YANGIN SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI VE KANUNİ HALEFİYET  539
V. YANGIN SİGORTASININ ÖZEL TÜRLERİ  544
A. İlk Ateş Sigortası  544
B. Yeni Değer Sigortası  548
C. Mutabakatlı Değer Sigortası  550
Kaynakça  563
§. YANGINA BAĞLI KÂR KAYBI SİGORTASI  565
Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN
§. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  579
Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN
Kaynakça  593
§. AKARYAKIT SİGORTASI  595
Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN
§. CAM KIRILMASI SİGORTASI  599
Dr. Öğr. Üyesi Dursun SAAT
I. CAM KIRILMASI SİGORTASININ TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ  599
II. CAM KIRILMASI SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI  601
A. Cam  601
B. Ayna  603
C. Kırılma Hadisesi  603
III. SİGORTA HİMAYESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER  605
A. Sigorta Himayesine Dâhil Edilebilecek Haller  605
B. Sigorta Himayesi Dışında Kalan Haller  610
IV. SİGORTA TAZMİNATININ TESPİTİ VE ÖDENMESİ  617
Kaynakça  626
§. HIRSIZLIK SİGORTASI  627
Av. Şehriban CAN (LL.M.)
I. TANIMI  627
II. HIRSIZLIK SİGORTASINDA RİZİKO VE KONU  627
III. HIRSIZLIK SİGORTASINDA İSPAT YÜKÜ  632
IV. SİGORTALI VE SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  636
V. HIRSIZLIK SİGORTASINDA HASAR VE TAZMİNAT  639
VI. TAZMİNAT HESAPLAMASI  640
VII. HIRSIZLIK SİGORTASI TÜRLERİ  646
VIII. HIRSIZLIK SİGORTASINDA SİGORTALILIK BAŞLANGICI  651
IX. HIRSIZLIK SİGORTASINDA TEMERRÜT VE FAİZ  653
X. HIRSIZLIK SİGORTASINDA TAHKİM BAŞVURUSU  657
Kaynakça  678
§. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  679
Av. Fikri Tunç KESKİN
I. MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI  679
A. Genel Olarak  679
B. Konusu ve Kapsamı  680
C. Makine Kırılması Sigortasında Güvence Dışı Bırakılan Haller  686
D. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  690
E. Makine Kırılması Sigortasında Zarar Giderim  694
F. Rizikonun İspatı  696
G. Görev, Yetki ve Zamanaşımı  697
II. MAKİNE MONTAJ SİGORTASI  697
A. Konusu ve Kapsamı  697
B. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller  698
C. Teminat Dışında Kalan Haller  699
D. Teminat Müddedi  700
E. Zarar Giderim  701
F. Görevli, Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı  702
III. MAKİNE GARANTİ SİGORTASI  702
IV. ELEKTRONİK CİHAZ (AYGIT) SİGORTASI  702
A. Konusu ve Kapsamı  702
B. Sigorta Bedeli  704
C. Mülkiyet Değişikliği  704
D. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  705
E. Sigorta Güvencesi Dışında Bırakılan Haller  707
F. Zarar Giderim  709
G. Görevli, Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı  711
V. YARGITAY KARARLARI  711
Kaynakça  748
§. BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI  749
Av. Aylin SÜZEN
I. SÖZLEŞMEYE EK KARARLAŞTIRMA İLE SİGORTA KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK HALLER NELERDİR?  755
II. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  756
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE SONA ERDİRİLMESİ  757
IV. POLİÇE DÜZENLENMESİNDEN SONRA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  757
V. TAŞINMAZIN DEVRİ VEYA TESLİMİ  759
VI. RİZİKONUN AĞIRLAŞMASI  759
VII. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  759
VIII. TAZMİNAT TUTARI VE TAZMİNATIN İFA ŞEKLİ  760
IX. HALEFİYET  760
X. RÜCU  761
XI. EK GÜVENCE İSTENİLMESİ  761
XII. SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI  761
XIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK  762
XIV. TEBLİĞ VE İHBARLAR  762
XV. TÜKETİCİNİN DEĞİŞMESİ  762
XVI. TİCARİ VE MESLEKİ SIRLARIN SAKLI TUTULMASI  762
§. İNŞAAT (BÜTÜN RİSKLER) ALL RİSK(S) SİGORTASI VE BENZERLERİ İLE KIYASLAMA  771
Av. Nezih SÜTÇÜ
I. SİGORTANIN KAPSAMI  772
II. SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİ  774
III. TEMİNAT DIŞINDA KALAN KIYMETLER VE HALLER  777
IV. TEMİNATIN SÜRESİ  779
V. ÖZEL ŞARTLAR  782
VI. BENZER SİGORTALARLA KARŞILAŞTIRMA  782
A. Bina Tamamlama Sigortası ile Karşılaştırma  782
B. Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Karşılaştırma  786
Kaynakça  799
§. TARIM SİGORTALARI  801
Dr. Öğr. Üyesi İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU
I. GENEL OLARAK  801
II. TARIM SİGORTASI BRANŞLARI  806
A. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası  806
B. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası  808
C. Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası  810
D. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası  813
E. Devlet Destekli Sera Sigortası  814
F. Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası  816
G. Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovanı) Sigortası  817
H. Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası  818
I. Hayvan Hayat Sigortası  819
J. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası  820
K. Sera Sigortası  821
L. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası  821
Kısaltmalar  939
Kaynakça  940
§. MEVDUAT SİGORTASI  941
Av. Şehriban CAN (LL.M.)
I. TANIMI VE KAPSAMI  941
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  941
A. Tasarruf Mevduatı Sigortasının Gerçek Anlamda Sigorta Olduğu Görüşü  942
B. Tasarruf Mevduatı Sigortasının Gerçek Anlamda Sigorta Olmadığı Görüşü  943
III. RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ  943
IV. KREDİ HAYAT SİGORTASI  944
A. Tanımı  944
B. Temel Güvenceli Kredi Hayat Sigortası  945
1. Ölüm İhtimaline Karşı Hayat Sigortası  945
2. Ek Güvenceli Kredi Hayat Sigortası  945
V. SİGORTALI SAYISINA GÖRE KREDİ HAYAT SİGORTALARI  946
VI. KREDİ HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TARAFLAR  946
A. Sigortacı  946
B. Sigorta Ettiren  947
C. Sigortalı  947
VII. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE KREDİ HAYAT SİGORTASI  947
VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  948
A. Teklif ve Kabul  948
B. Sigorta Sözleşmesinde Şekil  948
IX. SİGORTA ETTİRENİN HAKLARI, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  949
A. Sigorta Priminin Ödenmesi  949
B. Beyan Yükümlülüğü  949
C. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta  954
D. Sigortadan Ayrılma  954
E. Ödünç Verme  955
X. SİGORTACININ HAKLARI, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  955
A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  955
B. Aydınlatma Yükümlülüğü  955
C. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  966
D. Tazminat Ödeme Borcu  966
XI. KREDİ HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN NEDENLER  968
A. Sözleşme Süresinin Dolması  968
B. Rizikonun Gerçekleşmesi  968
C. Cayma  968
D. Fesih  969
E. Kısmi Fesih ve Cayma  969
F. Sigorta Menfaatinin Yokluğu  969
G. Sigortacının İflası  970
§. TEK RİSK SİGORTASI  971
Av. Şehriban CAN (LL.M.)
I. TANIMI VE KAPSAMI  971
II. SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR  971
III. EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT ALTINA ALINABİLECEK HALLER  972
IV. SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  973
A. Sigortalının Rizikoya İlişkin Yükümlülüğü  973
B. Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada ve Sözleşme Süresince Beyan Yükümlülüğü  974
C. Sigortalının Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü  974
V. SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI  975
VI. ZARAR BEYANI VE TAZMİNATIN ŞARTLARI  975
VII. TAZMİNAT TUTARI, ÖDENMESİ VE SONUÇLARI  976
VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ  976
§. KEFALET SİGORTASI  989
Av. Şehriban CAN (LL.M.)
I. TANIMI  989
II. KEFALET SİGORTASINDA RİZİKO VE KONU  989
III. KEFALETE İLİŞKİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAZMİNAT  991
IV. KEFALET SİGORTASINDA ZARAR VE TAZMİNAT  993
V. TAZMİNAT HESAPLAMASI  993
VI. KEFALET SİGORTASINDA SİGORTALILIK BAŞLANGICI  994
VII. KEFALET SİGORTASINDA TEMERRÜT VE FAİZ  994
Kaynakça  1004
§. KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SİGORTASI  1005
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
I. GİRİŞ  1005
II. GENEL OLARAK MORTGAGE SİGORTASI  1006
III. MORTGAGE SİGORTASI TÜRLERİ  1008
A. Kamusal Mortgage Sigortaları  1009
1. Federal Konut İdaresi – FHA Sigortaları  1009
2. Emekli Askerler İdaresi – VA Kredi Garantileri  1010
B. Özel Mortgage Sigortaları  1010
1. Tapu Sicil Sigortası (Title Insurance)  1011
2. Mortgage Ödemelerini Koruma Sigortası
(Mortgage Payment Protection Insurance – MPPI)  1013
3. Mortgage Koruma Sigortası (Mortgage Protection Insurance – MPI)  1014
4. Özel Mortgage Sigortası (Private Mortgage Insurance – PMI)  1014
5. Mortgage Değer Kaybı Garanti Sigortası
(Mortgage Indemnity Guaranty Insurance – MIGI)  1016
6. Konut Sahiplerinin Sigortası (Homeowners Insurance)  1016
IV. MORTGAGE SİGORTASININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  1017
V. MORTGAGE SİGORTASINDA YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI  1020
VI. TÜRKİYE’DE MORTGAGE SİGORTASI  1022
A. Türkiye’de Konut Kredisi Sigortaları  1023
1. Konut Kredisi Sigortasının Hukuki Niteliği  1024
2. Konut Kredisi Sözleşmesinin Kurulması  1025
3. Konut Kredisi Sigortasında Değişiklikler ve Sona Erme  1026
B. Sermaye Piyasası Kapsamında Konut Finansman Sigortası  1026
C. Tapu Sicili Sigortası (Title Insurance)  1028
Kaynakça  1031
§. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI  1035
Av. Seyyid Hasan ÖZTÜRK
I. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER  1035
II. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASININ TANIMI VE ŞARTLARI  1036
A. Motorlu Araç Kavramı  1036
B. Karayolunda İşletilme Sırasında Zararın Meydana Gelmesi  1038
1. Karayolu Kavramı  1038
2. İşletilme Halindeki Araç Kavramı  1041
C. Zararın, Araç İşleteni ve/veya Araç Sürücüsü Dışındaki Kişiler Nezdinde Gerçekleşmesi  1042
D. Zarar Veren Aracı Sevk ve İdare Edenin Kusurlu Olması  1042
E. Zarar Taleplerinin İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Olması  1043
III. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  1043
A. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Sigorta Ettiren  1044
1. İşleten ve İşletenin Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Kavramı  1044
a. İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Kavramı  1044
b. İşleten Kavramı  1045
aa. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satın Alan  1049
bb. Motorlu Aracı Uzun Süre Kiralayan  1049
cc. Motorlu Aracı Ariyet Alan  1053
dd. Motorlu Aracı Rehin Alan  1053
c. İşletenin ve İşletenin Bağlı Bulunduğu Teşebbüsün Sorumluluktan Kurtulması  1054
d. İşleten Gibi Sorumlu Olanların Sorumluluğu  1061
aa. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar  1061
bb. Yarış Düzenleyicileri  1065
cc. Motorlu Aracı Çalan ve Gasbeden Kişiler  1066
2. İşleten Sıfatının Değişmesinin Sigortacıya Etkisi  1067
B. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Sigortacı  1069
C. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Sigortalı  1070
IV. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA RİZİKO  1070
A. Genel Hükümlerin Uygulanması Bakımından Riziko İstisnaları  1072
1. Karşılıksız Olarak Hatır Tasıma veya Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılması  1073
2. Motorlu Aracın Maliki ile İşleteni Arasındaki İlişkide Araca Gelen Zararlar  1080
3. Zarar Görenin Beraberinde Bulunmayan Eşyalara Gelen Zararlar  1081
4. Çekilen Araçla İlgili Olarak Çekilen Aracın İşletenin Sorumluluğu  1083
5. Motorsuz Taşıtlar ile Motorlu Bisiklet Sürücülerinin Hukuki Sorumluluğu  1084
B. İşleten Gibi Sorumlu Olanlar Bakımından Riziko İstisnaları  1085
C. Kişi Bakımından Riziko İstisnaları  1088
1. İşletenin Uğradığı Zararlar ile İşletenin, Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilere Karşı Yöneltebileceği Tazminat Talepleri  1089
2. Kanunda Sayılı Yakın Aile Fertlerinin Mallarına Gelen Zararlar  1095
D. Diğer Riziko İstisnaları  1096
V. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1100
A. Zorunlu Trafik Sigortasında Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  1101
1. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü  1101
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  1105
a. Sözleşmeni Yapılması Aşamasında Beyan Yükümlülüğü  1105
b. Sözleşme Süresi İçerisinde Beyan Yükümlülüğü  1106
c. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Beyan Yükümlülüğü  1107
B. Zorunlu Trafik Sigortasında Sigortacının Yükümlülükleri  1110
1. Poliçe Verme Yükümlülüğü  1110
2. Sigortalıyı Aydınlatma Yükümlülüğü  1112
3. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  1112
a. Ölüm Halinde Talep Edilebilecek Tazminatlar  1113
b. Bedensel Zarar Halinde Talep Edilebilecek Tazminatlar  1115
aa. Tedavi Giderleri  1115
bb. Geçici ve Sürekli İş Görmezlik Tazminatı  1119
cc. Bakıcı Gideri  1125
c. Maddi Zarar Halinde Talep Edilebilecek Tazminatlar  1131
d. Zararın Tazmini Yapılırken Uygulanması Gereken Temel Esaslar  1137
aa. Kusuru Oranında Sorumluluk Esası  1137
bb. Gerçek Zarardan Sorumluluk Esası  1141
cc. Teminat Limiti ile Sınırlı Sorumluluk Esası  1142
dd. Garameten Paylaştırma Esası  1145
VI. ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI  1147
A. Kazanın, Sürücünün Kasti Bir Hareketi veya Ağır Kusuruyla Meydana Gelmesi  1150
B. Kazaya Ehliyetsiz Sürücünün Neden Olması  1155
C. Kazaya Uyuşturucu Madde veya Alkol Almış Sürücünün Sebebiyet Vermesi  1158
D. İstihab Haddinin Aşılması Nedeniyle Kazanın Meydana Gelmesi  1160
E. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Yükümlülüklere Aykırı Davranılması  1162
F. Aracın Çalınmasında / Gasp Edilmesinde Sigortalının ya da Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurunun Olması  1163
G. Olay Yerinin Terk Edilmesi ya da Kazanın Oluş Koşullarına İlişkin Gereken Belgelerin Düzenlenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranması  1164
VII. KZMM SİGORTASINA İLİŞKİN DAVA VE TAKİPLERDE USUL  1165
A. KZMM Sigortasında Davacı Kavramı  1165
1. Sigorta Ettirenin Dava Hakkı  1165
2. Üçüncü Kişi Konumunda Olan Hak Sahiplerinin Dava Hakkı  1167
3. Güvence Hesabının Dava Hakkı  1170
B. KZMM Sigortasında Davalı Kavramı  1170
C. Görevli Mahkeme  1173
D. Yetkili Mahkeme  1175
E. Zamanaşımı  1180
F. Temerrüt ve Faiz Başlangıç Tarihi  1186
VIII. HAK SAHİPLERİNDEN ALINAN İBRANAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  1189
IX. YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN NEDEN OLDUKLARI ZARARLAR  1190
Kaynakça  1255
§. İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI  1257
Av. Faik BİRİŞİK
I. SİGORTANIN KAPSAMI  1258
II. RİZİKO  1261
III. TAZMİNAT  1264
IV. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  1267
V. HALEFİYET VE RÜCU  1268
VI. ZAMANAŞIMI  1268
§. TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI  1277
Av. Faik BİRİŞİK
I. KAVRAM VE AMAÇ  1277
II. RİZİKO  1278
III. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  1279
IV. SİGORTA ETTİRENİN İHBAR BİLDİRİM YÜKÜMLÜĞÜ  1282
V. ZARAR GİDERİMİ  1282
VI. SİGORTALIYA RÜCU HAKKI DOĞURAN HALLER  1286
VII. ZAMANAŞIMI  1287
§. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASI  1303
Av. Faik BİRİŞİK
I. GİRİŞ  1303
II. KAVRAM VE AMAÇ  1304
III. SİGORTA KONUSU MADDELER  1306
IV. RİZİKO  1306
V. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  1307
VI. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1308
A. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü  1309
B. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü  1309
VII. ZARAR GİDERİMİ  1310
VIII. SİGORTALIYA RÜCU HAKKI DOĞURAN HALLER  1311
IX. ZAMANAŞIMI  1312
§. ÜRÜN (MAMÜL) SORUMLULUĞU SİGORTASI  1319
Av. Faik BİRİŞİK
I. ÜRÜN SORUMLULUĞU KAVRAMI  1319
II. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUĞU SİGORTASI  1321
A. Ürün Sorumluluğu Sigortasının Kanuni ve Akdi Dayanakları  1322
B. Ürün sorumluluk Sigortasında Riziko  1323
1. Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminat Kapsamının İstisnaları  1324
a. Kast  1324
b. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  1325
c. Ürünün Kendisinde Oluşacak Hasar  1326
d. Usul Hataları  1327
e. Kusurlu Malların Piyasadan Geri Çekilmesinden Doğan Sorumluluğun İstisna Edilmesi  1328
f. Dolaylı Hasarlar  1329
2. Ürün (Mamul) Sorumluluğu Sigortasında Uygulanan Bazı Önlemler  1330
C. Ürün Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  1331
§. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI  1341
Av. Faik BİRİŞİK
I. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ  1342
II. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TARİHİ GELİŞİMİ  1343
III. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÇEŞİTLERİ  1343
IV. SİGORTANIN KONUSU  1344
V. RİZİKO  1344
VI. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTACININ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1346
VII. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KÜLFETLERİ  1348
VIII. SİGORTA HİMAYESİ TALEBİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  1349
Kaynakça  1364
§. HUKUKSAL KORUMA SİGORTALARI  1369
Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU
I. GENEL OLARAK  1369
A. Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRSB) ve Hukuksal Koruma Sigortaları  1369
B. Hukuksal Koruma Sigortalarının Önemi  1371
C. Hukuksal Koruma Sözcüklerinin Çoklu Anlamı  1372
D. Hukuksal Koruma Sigortasının TTK’daki Yeri  1374
II. RİZİKO VE TAZMİNAT  1376
A. Rizikonun Ortaya Çıkma Zamanı  1377
B. Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalıya Düşen Yükümlülükler  1379
C. Sigortacının Başarı Şansını Denetlemesi ve Sonrasında İşleyen Süreç  1379
D. Avukatın Seçimi  1381
E. Yargılama Dışı İşlerden Sigortacının Sorumluluğu  1382
F. Temlik ve Giderlerin Tazmini  1382
III. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  1383
A. Sigorta Koruması  1383
B. Sigortanın Kapsamı  1384
C. Teminat Kapsamına Giren Giderler  1385
D. Teminat Kapsamı Dışında Kalan Giderler  1385
IV. HUKUKSAL SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  1386
A. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası  1387
B. Sürücü Hukuksal Koruma  1390
C. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma  1391
D. Kişi – Aile Hukuksal Koruma Sigortası  1392
1. Tazminat Hukuksal Koruma  1393
2. Ceza Hukuksal Koruma  1393
3. İşçi – İşveren Bireysel Hukuksal koruma  1393
4. Sosyal Güvenlik Hukuksal Koruma  1393
5. Danışma Hukuksal Koruma  1394
V. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASINDA MAHKEME KARARLARI  1394
VI. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKEM KARARLARI VE “DANIŞMA ÜCRETİ”  1432
A. Sigortalı Sıfatı  1433
B. Sigortalı Araca Bağlı Kavramı  1434
C. Sigortalının Bildirim Yükümü  1434
D. Açılan Davanın Niteliği  1435
E. Sonuç  1436
Kaynakça  1448
İkinci Bölüm
CAN SİGORTALARI
§. HAYAT SİGORTASI  1449
Av. Özsev KANIBELLİ ADLIĞ (LL.M.)
I. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  1449
II. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR VE İLGİLİLER  1450
A. Sigortacı  1450
B. Sigorta Ettiren  1451
C. Sigortalı  1451
D. Lehtar  1452
III. HAYAT SİGORTASINDA RİZİKO  1454
A. Rizikonun Tanımı  1454
B. Riziko Sınırlamaları  1456
IV. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  1459
V. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1461
A. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  1461
1. Prim Ödeme  1461
a. Prim Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesi  1462
aa. İlk Primin Ödenmemesi  1462
bb. Sonraki Primlerin Ödenmemesi  1463
cc. Prim Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesinin Diğer Sonuçları  1463
2. Rizikoyu Ağırlaştırmama  1464
3. Beyan Yükümlülüğü  1465
a. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  1465
aa. Kapsam  1465
bb. Yanlış Yaş Beyanı  1466
cc. Yerine Getirilmesi Şekli  1466
dd. Yerine Getirilme Zamanı  1470
ee. Yaptırım  1470
aaa. Cayma  1470
bbb. Prim Farkı Talep Etmek Hakkı  1472
b. Sözleşme Sonrası Beyan Yükümlüğü  1472
B. Sigortacının Yükümlülükleri  1473
1. Rizikoyu Taşımak  1473
2. Sigorta Ettireni Aydınlatmak  1473
3. Sigorta Poliçesi Düzenleyip, Teslim Etmek  1474
4. Zararı Tazmin Etmek  1474
5. Giderlerin Ödenmesi  1475
6. Ticari ve Mesleki Sırları Saklı Tutmak  1475
7. Kişisel Verileri Saklamak  1475
VI. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  1475
Kaynakça  1488
§. SAĞLIK SİGORTASI  1489
Av. – Arb. Fikriye Gonca ÖCALAN
I. SAĞLIK SİGORTASI VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TANIMI VE AMACI  1489
A. Poliçe Genel Şartları Uyarınca Sağlık Sigortası  1489
B. Poliçe Genel Şartları Uyarınca Seyahat Sağlık Sigortası  1490
II. SAĞLIK SİGORTASI VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİĞİ  1491
A. Şahıs Sigortası  1491
B. Karma Nitelikli Sigorta Sözleşmesi  1491
C. Halefiyetin Mümkün Olması  1492
D. İhtiyari Olması  1492
III. SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  1493
A. İcap ve Kabul Aşaması  1493
B. Şekilsizlik  1494
C. Sigorta Sözleşmesinin Senede ve Poliçeye Bağlanması  1494
IV. SAĞLIK SİGORTA SÖZLEŞMESİ TARAFLARI  1495
A. Sigortacı  1495
B. Sigortalı ve Sigorta Ettiren  1495
V. SAĞLIK SİGORTASININ UNSURLARI  1495
A. Menfaat  1495
B. Riziko  1496
VI. SAĞLIK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1501
A. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  1501
1. Prim Ödeme Yükümlülüğü  1501
2. İhbar Yükümlülüğü  1502
a. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında İhbar Yükümlülüğü  1502
b. Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü  1509
c. Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda İhbar Yükümlülüğü  1510
3. Rizikonun Gerçekleşmesinde Önlem Alma Yükümlülüğü  1511
4. Riziko Gerçekleştikten Sonra Belgeleri Verme Yükümlülüğü  1511
B. Sigortacının Yükümlülükleri  1512
1. Sağlık Sigortası Poliçesini Verme Yükümlülüğü  1512
2. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  1513
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  1516
VII. SONUÇ  1516
Kaynakça  1526
§. KAZA SİGORTALARI  1527
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER
I. GENEL OLARAK  1527
II. KAZA SİGORTASININ AMACI  1527
III. TÜRLERİ  1528
A. Sigortalı Sayısına Göre: Ferdi Kaza Sigortası–Grup Kaza Sigortası  1528
B. Bedelin Ödenme Şekline Göre: Meblağ Ödemeli–Gelir Ödemeli Kaza Sigortaları  1529
C. İhtiyari Olup Olmamasına Göre: İsteğe Bağlı Kaza Sigortası–Zorunlu Kaza Sigortaları  1530
IV. KAZA KAVRAMI  1530
A. Unsurlar  1532
1. Aniden Ortaya Çıkma  1532
2. Dışarıdan Bir Etkiyle Meydana Gelme  1532
3. İrade Dışı Olma  1533
4. Bedensel Zarar  1533
V. KAZA SİGORTASINDA RİZİKO  1535
A. Ölüm (Vefat)  1535
B. Bedensel Zarar  1537
1. Engellilik Hali  1537
a. Geçici Engellilik  1537
b. Sürekli Engellilik  1538
2. İşgöremezlik Hali  1542
a. Sürekli İş Göremezlik  1542
b. Geçici İş Göremezlik  1542
3. Tedavi Giderleri  1543
C. Aynı Olayda Teminat Türlerinin Birleşmesi  1544
VI. ZAMANAŞIMI  1544
Kaynakça  1563
§. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI  1565
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
I. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ SİGORTASININ YASAL DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  1565
II. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ SİGORTASININ KAPSAMI  1567
III. SİGORTA TALEBİNDE BULUNULACAK SÜRE  1570
IV. YETKİLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS  1571
V. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ SİGORTASINDA RİSK İNCELEMESİ  1572
A. Risk İnceleme Heyetleri  1572
B. Risk İnceleme Veri Tabanı  1573
C. Risk İnceleme Bedeli  1573
D. Risk İnceleme Raporu ve Poliçe Düzenlenmesi  1574
VI. SİGORTA POLİÇESİNİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ  1575
VII. SİGORTA ETTİRENİN DEĞİŞMESİ  1576
VIII. SİGORTA ÜCRETİ VE TEMİNATI  1576
A. Sigorta Ücreti ve Primi  1576
B. Sigorta Teminatı  1577
C. Teminat Dışı Kalan Haller  1578
IX. SİGORTA TAZMİNATI  1579
X. SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1579
A. Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü  1580
B. Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  1580
C. Sigorta Ettiren veya Sigortalının Riziko Geçekleştikten Sonra Beyan Yükümlülüğü  1581
XI. SİGORTACININ RÜCU HAKKI  1582
A. Sigortacının Halefiyet Yoluyla Zarar Sorumlusuna Rücu Hakkı  1582
B. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Hakkı  1583
XII. ZAMANAŞIMI  1583
XIII. YETKİLİ MAHKEME  1584
XIV. SONUÇ  1584
Kaynakça  1594
Üçüncü Kısım
SİGORTA HUKUKUNDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI
§. SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI  1595
Av. Dr. Ahmet KARAYAZGAN
I. GİRİŞ  1595
II. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU  1597
A. Genel Olarak  1597
B. Sigorta Mevzuatında Tahkim Düzenlemesi  1599
C. Organizasyon  1599
D. Tahkime Gidilebilecek Sigorta İhtilafları  1600
E. Yargılama Süreçlerine Dair Usul ve Esaslar  1602
1. Tahkime Başvurunun Ön Şartları  1602
2. Tahkime Gidilmeden Önce Arabulucuya Başvuru  1602
3. Tahkimde Davanın Açılmış Sayılması Anı  1603
4. Parasal Sınırların Önemi  1603
5. Tahkim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Süreler  1603
6. Bildirimler  1605
7. Dilekçe Teatisi  1606
8. Raportör İncelemesi  1606
9. Hakem ve İtiraz Hakem Heyeti Atamaları  1608
10. Hakem İncelemesi  1611
11. Hakem Kararı  1613
12. Karara İtiraz ve Temyiz  1613
a. Karara İtiraz Yolu  1614
b. Temyiz – İstinaf mı Temyiz mi ?  1615
13. Hakem Kararlarının Kesinleşme Süreci  1617
14. Tahkim Sürecinde Ücreti Vekalet  1618
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  1619
A. Genel Olarak  1619
B. Organizasyon  1621
C. Yargılama Süresi  1622
D. Yargılama Usulü  1622
IV. HAKEM–BİLİRKİŞİ  1625
V. SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK  1627
A. Genel Olarak  1627
B. Sigorta Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sürecine Dair Önemli Hususlar  1628
1. Sigorta Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Dava Şartı Arabuluculuğun Yeri  1628
2. Sigorta Uyuşmazlıklarında, Arabuluculuk Süreci Öncesinde, Sigorta Şirketine Başvurulmasının Önemi  1631
3. Arabulucu ve Arabuluculuk Usulünün Seçimi  1631
4. Arabuluculuk Sürecinde Süre  1633
C. Arabuluculuk Aşamaları  1634
1. Genel Olarak  1634
2. Arabuluculuk Başvuru/Hazırlık Aşaması  1635
3. Başlangıç Aşaması  1636
4. İnceleme/Keşif Aşaması  1636
5. Müzakere Aşaması  1636
6. Sonuç/Anlaşma/Anlaşamama Aşaması  1638
D. Arabuluculuk Sürecinin Hukuki Sürelere Etkisi  1640
E. Arabuluculukta Temsil  1642
1. Genel Olarak  1642
2. Vekilde Olması Gereken Asgari Özellikler  1643
3. Vekilin Rolü  1643
4. Arabuluculuk Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler  1645
a. Vekil, Arabuluculuk Sürecine Fiziken Hazır Olmalıdır  1645
b. Vekil, Arabuluculuk Sürecine Psikolojik Olarak ve Fikren Hazır Olmalıdır  1646
c. Müzakere  1648
d. Vekil, Arabulucu ile Birlikte Çalışmalıdır  1653
e. Vekil, Sulh İçin İş birliği İlgili Taraflarla Yapmalıdır  1654
f. Vekil, Arabuluculuk Toplantılarında Bazı Hususlara Dikkat Etmelidir  1654
g. Vekil, Arabuluculuk Sürecinin Sonlanmasında Bazı Hususlara Özellikle Dikkat Etmelidir  1655
5. Arabuluculukta Avukatlık Ücreti  1658
VI. DEĞERLENDİRME  1659
Kaynakça  1662
§. SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ  1663
Doç. Dr. Serap AMASYA
I. GENEL OLARAK HALEFİYET  1663
A. Tanım ve Halefiyetin Kaynağı  1663
B. Halefiyetin Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi  1665
1. Halefiyet ile Rücu Hakkı Arasındaki İlişki  1665
2. Halefiyet ve Alacağın Devri  1667
II. MAL SİGORTALARINDA SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ
(TTK MADDE 1472)  1669
A. Genel Olarak  1669
1. Sigortacının Halefiyetinin Kanuni Temlik Niteliğinde Olması  1669
2. Kanuni Halefiyetin Öngörülme Sebebi  1671
3. Sigortacının Kime Halef Olacağı  1673
B. Sigortacının Kanuni Halefiyetinin Gerçekleşme Şartları
(TTK Madde 1472, Fıkra 1, Cümle 1 ve 2)  1674
1. Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması  1675
a. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi Olmadığı Halde Yapılan Ödemeler  1676
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi Mevcut Olmakla Birlikte Sigortacının Edim Yükümlülüğü Bulunmadan Ödeme Yapması (Hatır Ödemeleri)  1677
c. Kanuni Halefiyetin Şartlarının Gerçekleşmediği Hallerde Sigortacının Alacağın Devri Yoluyla Zarar Sorumlusuna Rücu Edebilmesi  1679
2. Sigortalının Gerçekleşen Zarardan Dolayı Sorumlulara Karşı Dava Hakkına Sahip Olması  1681
a. Tazminat Alacağı  1681
b. Kanuni Halefiyette “Örtüşme” Koşulu  1683
c. Halefiyete Dayalı Rücu Taleplerinin Kimlere Karşı İleri Sürülebileceği  1683
aa. Kanuni Halefiyetin “Sigorta Ettirene” veya “Sigortalılara” Karşı İşlerlik Kazanıp Kazanamayacağı Sorunu  1683
bb. Kanuni Halefiyetin Sigortalının Yakınlarına Karşı İşlerlik Kazanıp Kazanamayacağı Sorunu  1687
cc. Sigortacı ile Yapılan Rücu Hakkını Kullanmayacağına İlişkin Anlaşmalar  1688
C. Usul Hukukuna İlişkin Düzenleme (TTK Madde 1472, Fıkra 1, Cümle 3)  1690
D. Sigortacıya Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların Sigortalı Tarafından İhlal Edilmesi (TTK Madde 1472, Fıkra 2)  1690
1. Sigortalının Kanuni Halefiyete İlişkin Yükümlülükleri  1691
2. Kanuni Halefiyetin Sigortalının Zararına Olarak İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu  1693
E. Halefiyetin Gerçekleşmesi Öncesinde Sigortalı ile Zarardan Sorumlu Kişi Arasındaki Sigortacının Rücu Hakkına Etki Edebilecek İşlemlere Uygulanacak Hükümler  1694
III. SORUMLULUK SİGORTALARINDA SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ
(TTK MADDE 1481)  1696
A. TTK Madde 1481 Hükmüne Gerek Olup Olmadığı Sorunu  1696
B. Kanuni Halefiyetin Koşulları (TTK Madde 1481, Fıkra 1)  1699
C. Kanuni Halefiyetin Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları (TTK Madde 1481, Fıkra 2)  1699
D. Kanuni Halefiyeti Zedeleyici Davranışlar (TTK Madde 1481, Fıkra 3)  1700
E. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet ile İlgili Olarak Asıl Düzenlenmesi Gereken Hususlar  1700
1. Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Ettirene Rücu  1700
2. Kanuni Halefiyetin Kimlere Karşı İşlememesi Gerektiği Sorunu  1702
3. Sigortalının Sorumluluğuna Yol Açan Kişiye Karşı Sigortalı ve Sigortacı Tarafından Aynı Anda İleri Sürülen Rücu Taleplerinde, Sigortalı mı Yoksa Sigortacının mı Önce Geleceği Sorunu  1702
Kaynakça  1704
§. SİGORTA HUKUKUNDA ARABULUCULUK  1707
Hâkim İlker KOÇYİĞİT
I. GİRİŞ  1707
II. ARABULUCULUK  1711
A. Genel Olarak  1711
B. Arabuluculuğun Dava ve Tahkimle Karşılaştırılması  1714
C. Arabuluculuğa Elverişli Alanlar  1716
D. Arabuluculuğa Elverişli Olmayan Alanlar  1717
E. Arabuluculuk Süreci  1719
F. Arabulucunun Seçimi  1720
G. Arabuluculuk Faaliyeti  1721
H. Arabuluculuk Sürecinin Başlamasının Sürelere etkisi  1724
1. İhtiyari Arabuluculukta  1724
2. Dava Şartı Arabuluculukta:  1725
I. İcra Edilebilirlik Şerhi  1725
III. ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  1728
A. Genel Olarak  1728
B. Özel Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Hukuki Niteliği  1729
1. Ticari Dava  1729
2. Tüketici İşlemi  1730
C. Özel Sigorta Hukukundan Doğan Ticari Davalarda, Görev, Yetki  1733
1. Görev  1733
2. Yetki  1734
D. Sigortacılıkta Tahkim  1736
1. Genel Olarak  1736
2. Komisyona Başvuru  1738
3. İnceleme ve Karar  1739
4. Kararlara İtiraz ve Kanun Yolu  1741
E. Sigorta Hukuku ve Arabuluculuk  1742
1. Genel Olarak  1742
2. Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk  1744
3. Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk  1748
a. Dava Şartı Arabuluculukta Başvuru  1749
b. Dava Şartı Arabuluculukta Görevlendirme  1751
c. Dava Şartı Arabuluculukta Arabuluculuk Faaliyeti  1752
d. Dava Şartı Arabuluculukta Adliye Arabuluculuk Bürosu Yetkisine İtiraz  1755
e. Dava Şartı Arabuluculukta Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  1756
f. Dava Şartı Arabuluculukta İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz  1757
g. Dava Şartı Arabuluculuk ve Sigortacılıkta Tahkim  1758
Kısaltmalar  1761
Kaynakça  1762
Kavramlar Dizini  1763

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Sigorta Davaları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: