Sigortada Rücuen Tazminat Davaları Seçkin Yayıncılık

Sigortada Rücuen Tazminat Davaları Seçkin Yayıncılık

 350,00

Stok kodu: 9789750279300 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279300
Sayfa Sayısı344
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kitapta; sigorta şirketlerince, hak sahiplerine yapılan ödemeden sonra, yasal mevzuata ve sigorta poliçesindeki şartlara aykırı davranan kendi sigortalısına veya 3.kişiye karşı açılan rücu davaları incelenmiştir.
Uygulamada bu ödemeler, icra dosyası, tahkim kararı ya da sigorta şirketince uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Davayı açan sigorta şirketi, ödemeyle ilgili dayanak delillerini ibraz etmeli, ileri sürülen her iddia ve savunma ayrı ayrı incelenmelidir.
Sigorta hukukunda kural olarak, sigorta sözleşmesinin meydana gelmiş olması sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 1421, 1430 ve 1431. maddeleri hükmünce, rizikodan önce primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur.
Güncellenerek genişletilen kitabın yeni baskısında; tüm bu hususlar örnek dilekçeler, güncel yargı kararları ve mevzuat ışığında detaylı olarak incelenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Usul ve Yargılama Esasları – Genel Bilgiler ve Örnek Kararlar
.
Güvence Hesabı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (ZMMS)
.
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası)
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 
 
7
Örnekler ve Notlar Dizini 
 
17
Kısaltmalar Listesi 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. YARGILAMA USULÜ 
 
21
A. 6100 sayılı HMK ile Yazılı Yargılama Usulü 
 
21
B. Adli Yargının Görevli Olması 
 
24
C. Yasa Yolu İncelemesi 
 
31
II. RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI 
 
36
A. Genel Bilgiler 
 
36
1. Görevli Mahkeme 
 
37
a. Genel İnceleme 
 
37
b. Halefiyet Hakkına Dayanan Rücu Davasında Görevli Mahkeme Örneği 
 
39
c. Halefiyet – Görevli Mahkeme – Kira Sözleşmesi – Örneği 
 
40
d. Yangın Sigortası Örneği 
 
41
e. Görevli Mahkeme Araştırması – Hususi Araç – Ticari Araç Ayırımı 
 
42
f. Ticari Amaçla Kullanılan Çekici 
 
43
2. Tüketici Mahkemesi 
 
43
a. Rücu Davalarında Tüketici Mahkemesi Görevlidir 
 
43
b. İşyeri Sigortası Poliçesi/ İtirazın İptali Davası Örneği 
 
44
c. Tüketici Tanımı 
 
45
d. Poliçede Hususi Araç / ZMMS 
 
47
e. Müstakil Tüketici Mahkemesinin Bulunmaması 
 
47
f. Tüketici Mahkemesi/ Kasko Sigortası 
 
48
g. Davanın Reddedilen Kısmı İçin Öngörülen Maktu Vekalet Ücreti 
 
48
3. Yetkiye İlişkin Genel Hükümler Uygulanır 
 
49
4. Zamanaşımı 
 
51
a. Genel İnceleme 
 
51
b. 2918 Sayılı KTK’nin 109/4. Maddesi – Zamanaşımı 
 
52
B. Husumet – Taraf Ehliyeti 
 
55
1. 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 85. Maddesi – Husumet 
 
55
a. Halefiyet 
 
56
2. Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar 
 
56
3. İşletenin Hukuki Sorumluluğu 
 
57
a. İşletenlik Sıfatı 
 
57
b. İşleten Değişikliği 
 
58
c. Aracın İşleteninin Araştırılması 
 
58
d. İşleten Sıfatı – Emniyet Kemeri 
 
60
e. İspat Külfeti 
 
61
C. Tanım ve Kavramlar 
 
61
1. Bildirim Yükümlülüğü 
 
61
2. Sigortanın Sorumluluğu 
 
62
a. Rücu/ Sürücü Belgesi Bulunmama 
 
63
b. Kısmi Ödeme 
 
63
c. Zarar Görenin İbrası 
 
63
3. Güvence Hesabı 
 
64
a. Güvence Hesabı – Rücu 
 
65
b. Sıralı Sorumluluk 
 
66
c. Güvence Hesabı – Motorlu Bisiklet 
 
67
4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası – (Trafik Sigortası) / ZMMS 
 
67
5. Kasko Sigortası (İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası) 
 
68
6. Tazminat Kavramları 
 
68
a. Maddi Tazminat 
 
68
aa. Ölüm 
 
69
bb. Bedensel (Cismani) Zararlar 
 
69
cc. Maluliyet 
 
69
b. Manevi Tazminat 
 
70
c. Sağlık Hizmet Bedelleri 
 
71
d. Bilirkişi Raporu 
 
73
7. Sigorta Şirketi – Rücu 
 
74
a. Genel İnceleme 
 
74
b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4. Maddesinde Sigorta Ettirene Rücu Halleri 
 
76
c. Alkollü İçki Alınarak Araç Kullanımı 
 
77
d. Sürücü Belgesi Yeterliliği 
 
78
e. Rizikonun Teminat Dışında Kaldığına İlişkin İddiası – Tazminatı Gerektiren Olay 
 
79
f. İcra İnkar Tazminatı 
 
80
8. Mal Sigortaları türünden olan Kasko Sigortası Genel Şartları 
 
81
9. Konu İle İlgili Tanım ve Kavramlar 
 
83
a. Öngörülen Dava Şartı 
 
83
b. Islaha Faiz Talebi 
 
85
c. Değer Kaybı Mahrumiyet 
 
85
d. Karayolu Tanımı 
 
86
e. Müterafik Kusur 
 
86
f. Ölümlü Kazada Zamanaşımı 
 
87
g. Müteselsil Sorumluluk 
 
88
h. Temerrüt Tarihi 
 
89
ı. Aracın Çalınması 
 
93
i. Aracın El Değiştirmesi 
 
94
j. İstiap Haddinin Aşılması 
 
94
k. Münhasıran Alkolün Etkisiyle Kazanın Oluşması 
 
95
l. Olay Yerinin Terki 
 
96
m. Alkol – Ehliyetsizlik Araç Kullanımı 
 
97
n. Rücu Şartlarının Araştırılması 
 
97
o. Kendi Sigortalısına Rücu 
 
99
ö. Güvence Hesabı – Faiz Başlangıcı 
 
100
p. İş Kazası 
 
102
r. Kaza Yerini Terk 
 
103
s. Müteselsil Sorumluluk – Feragat 
 
104
ş. Taşıma Sigortası 
 
105
t. İç İlişki 
 
105
u. Aracın İhbar Olunan Sigorta Şirketi ZMMS 
 
106
ü. Tek Taraflı Kaza – Ret 
 
108
v. Tek Taraflı Kaza – Kabul 
 
108
y. Maddi Hasar 
 
109
z. Çalınma 
 
109
10. İhtiyati Haciz 
 
111
İkinci Bölüm
 
 
YARGITAY KARARLARI
 
 
(RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARINDA
 
 
KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
 
 
I. USÜL VE YARGILAMA 
 
115
A. Görevli Mahkeme 
 
115
B. Yetkili Mahkeme 
 
138
C. Husumet – Taraf Ehliyeti 
 
144
D. Zamanaşımı 
 
153
II. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ DAVA TÜRLERİ 
 
161
Trafik Kazası Sonrası Tanzim Edilen Kaza Tespit Tutanağı 
 
161
Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı 
 
162
Ehliyet – Sürücü Belgesi 
 
190
Motorlu Aracı Çalınması veya Gasbı 
 
195
İcra İnkar Tazminatı 
 
197
Sağlık Kurul Raporu – Tedavi Giderleri 
 
198
15 Gün İçinde Sigortacıya Durumu Bildirmek Zorunluluğu 
 
205
Kasta Yaklaşan Kusur Durumu 
 
206
Vekalet Ücreti 
 
207
Faiz 
 
207
Aracın Devri 
 
209
Belediye Başkanlığına Devir 
 
210
Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müteselsilen Tahsili 
 
210
Eksik Bilirkişi Raporu 
 
211
Manevi Tazminat 
 
215
Hasar Ödemesi 
 
215
Ağır Kusur veya Kasıt 
 
217
Kira Sözleşmesi 
 
219
Sigorta Ettirenin Dava Dışı Olması 
 
221
Hırsızlık 
 
222
Kırmızı Işıkta Geçme 
 
222
İstıap Haddinin Aşılması 
 
224
Ceza Yargılaması – Takipsizlik 
 
229
İspat Yükü 
 
229
Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru 
 
234
Hatır Taşıması 
 
235
Tek Taraflı Ölümlü Kaza 
 
256
Üçüncü Bölüm
 
 
UYGULAMA – ÖRNEKLER
 
 
Yetersiz Sürücü Belgesi – Dava Dilekçesi 
 
261
Araç Sürücüsünün Kırmızı Işıkta Geçmesi – Dava Dilekçesi 
 
264
Çalınma – Dava Dilekçesi 
 
266
Aşırı Yağışlar Sebebiyle Oluşan Su Birikintisine Girmiş ve Araç Arızalanması – Dava Dilekçesi 
 
269
Ehliyetsiz Sürücü – Dava Dilekçesi 
 
272
Davacı Sigorta – Delil Listesi ve Deliller 
 
274
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
 
275
Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı İstemi 
 
278
Tanıkların İsim ve Adreslerinin Bildirilmesi 
 
279
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması / İşyeri Su Basması 
 
280
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması / Trafik Kazası Kusura İtiraz 
 
281
Cevaba Cevap Dilekçesi / Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu İddiası 
 
283
İstinaf Dilekçesi / Müteveffa/ Ağır Kusur Kavramı 
 
284
İstinaf Dilekçesi I/ Ölümlü Motor Kazası / Eksik İnceleme İddiası 
 
286
 İstinaf / Alkollü Araç Kullanımı 
 
289
İstinaf / Yükleme Organizasyonu Sırasında Hasara Uğrama 
 
292
İstinaf / Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi 
 
294
İstinaf / Kazanın Oluşumunda Tanık Beyanlarının İncelenmemesi 
 
296
İstinaf / Hesap Bilirkişisinin Tekstil Uzmanı Olması 
 
298
İstinaf /Maddi Hasar / Yağmur Sularının Birikmesi 
 
300
İstinaf / Maddi Hasar / Görevsiz Mahkemede Toplanan Delil Niteliği 
 
302
İstinaf / Bilirkişi Raporuna İtirazların Değerlendirilmemesi 
 
304
İstinaf / Maddi Hasar / Sovtai Bedeli 
 
305
Tehir–i İcra Talebi 
 
306
 İstinaf / İstiap Haddinin Aşılması 
 
307
İstinaf / İhtiyati Haciz Reddi / 18 Yaşından Küçük Sürücü / Ev Başkanının Sorumluluğu 
 
310
İstinaf Ek Bayanlar / Destekten Yoksun Kalanların Sorumluluğu 
 
315
İstinaf Kararının Temyizi / Temyiz Talebinin Reddi Kararı 
 
319
İstinaftan Feragat 
 
320
İstinaf Kararının Temyizi / Murisin Kendi Kusuruyla Kazaya Sebebiyet Vermesi 
 
321
İstinaf Cevap / İstiap Haddinin Aşılması 
 
326
İstinaf Cevap /Gemide Hasar 
 
329
İstinafa Cevap / Kimliği Belirlenemeyen Sürücü / İlliyet Bağı 
 
331
İstinafa Cevap /Ehliyetsiz Sürücü Kazası 
 
333
İstinafa Cevap / Gereken Ehliyetnameyi Haiz Olmayan Kişi 
 
335
İstinafa Cevap / Yurt Dışından Alınan Bir Sürücü Belgesi 
 
337
İstinafa Cevap / Kazanın Münhasıran Alkol Etkisiyle Meydana Gelmiş Olması 
 
339
Kaynakça 
 
341
Kavramlar Dizini 
 
343

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Sigortada Rücuen Tazminat Davaları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: