Söz ve Eylem: Söylem Çözümlemesi Seçkin Yayıncılık

Söz ve Eylem: Söylem Çözümlemesi Seçkin Yayıncılık

 210,00

Stok kodu: 9789750280221 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280221
Sayfa Sayısı268
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Söz nasıl inandırır? Nasıl eyleme dönüşür? Söylemden eyleme giden yolda konuşucunun kimliği, dinleyenin duyguları ve ne söylendiği karşımızdakini inandırmada nasıl rol oynar? Gerekçelendirme söylemi (argümantasyon) nedir, nasıl doğmuştur sorularına yanıt arayan bu kitap Fransız dilbilim, edimbilim ve göstergebilim kuramlarının ilke ve yöntemlerinden yararlanılarak yazılmıştır.
Bu yapıt bir söylem çözümlemesi kitabıdır. Gerekçelendirme kuramları başta olmak üzere, gerekçe türleri, karşı gerekçelendirme ve gerekçelendirme stratejileri incelenmiş, siyasal söylem başta olmak üzere gündelik söylemlerden örnekler verilmiştir. Kitap, Dilbilim, Etkili iletişim, Siyasal iletişim dersleri başta olmak üzere, dil ve iletişim konusunda araştırma yapan bölümlerin lisans ve lisansüstü derslerinde, kaynak kitap olarak kullanılabileceği gibi, dil ve iletişim üzerine düşünen herkese seslenmektedir.
Konu Başlıkları
.
Sözbilim ve Gerekçelendirme
.
Gerekçelendirme Kuramları
.
Gerekçelendirme Söyleminde Özsunum
.
Gerekçelendirme Söyleminde Duygulayım
.
Gerekçelendirme Söyleminde Mantık–Söz
.
Gerekçelendirme Söylemi ve Sözceleme
.
Gerekçelendirme Söyleminde Söz Sanatları
.
Gerekçe Türleri
.
Gerekçelendirme Stratejileri
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Teşekkür 
 
9
Söze Başlarken 
 
11
I. BÖLÜM
 
 
SÖZBİLİM VE GEREKÇELENDİRME
 
 
1. SÖZBİLİMİN TARİHİ 
 
21
1.1. Eski Yunan’da Sözbilim ve Okulları: Sicilyalı Sofistler 
 
22
1.1.1. Atinalı Sofistler 
 
24
1.1.2. Sokrates 
 
25
1.1.3. Platon 
 
26
1.2. Aristoteles 
 
26
1.3. Roma Sözbilimi 
 
27
1.3.1. Quintilianus ve Çiçero 
 
27
2. SÖZBİLİMİN KURAMSALLAŞMASI VE KURUMSALLAŞMASI: ARİSTOTELES SÖZBİLİMİ 
 
27
2.1. Çözümsel Akıl Yürütme ve Eytişimsel Akıl Yürütme 
 
28
2.2. Söylem–Söylevin Yapısı 
 
30
2.3. Söylev–Söylem Türleri 
 
32
2.3.1. Tartışmacı – Siyasal Söylem 
 
33
2.3.2. Hukuki Söylem 
 
34
2.3.3. Serimleme–Törensel Söylem 
 
37
2.4. Söylemin Oluşturucuları/Kanıtları 
 
40
2.5. Sözbilimin Gerilemesi 
 
42
II. BÖLÜM
 
 
GEREKÇELENDİRME KURAMLARI
 
 
1. SÖZBİLİMİN YENİDEN DOĞUŞU: GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİ İNCELEMESİ: YENİ SÖZBİLİM 
 
47
1.1. PERELMAN VE GEREKÇELENDİRME KURAMI 
 
47
1.1.1. Aristoteles Sözbilim Kuramı 
 
47
1.1.2. Dekartçı Anlayıştan Kopma 
 
48
1.1.3. Anlaşmazlık ya da Çatışma 
 
48
1.1.4. Gerekçelendirme ve Tanıtlama 
 
49
1.1.5. İnandırmak / İkna etmek 
 
51
1.1.6. Dinleyici 
 
52
1.1.7. Gerekçe Türleri 
 
53
1.1.7.1. Mantığa ve Akla Yatkın Gerekçeler 
 
54
1.1.7.2. Gerçeğin Yapısına Bağlı Gerekçeler 
 
54
1.1.7.3. Düşünme Şemalarının Bilişsel Yapısı 
 
55
2. MANTIK VE GEREKÇELENDİRME 
 
56
2.1. Toulmin ve Gerekçelendirme 
 
56
2.1.1. Modelin Oluşturucuları 
 
57
2.1.2. Toulmin’in Gerekçe Sınıflaması 
 
60
2.1.3. Toulmin Modelinin Eleştirisi 
 
61
2.3. Doğal Mantık ve Gerekçelendirme 
 
62
2.3.1 Dilin Olanakları 
 
62
3. KURALCI GEREKÇELENDİRME KURAMLARI 
 
63
3.1. Resmi Olmayan Mantık ve Gerekçelendirme Söylemi 
 
64
3.1.1. İnan(dır)mak, İkna Etmek, Kandır(ıl)mak 
 
64
3.1.2. Hamblin: Yanlış–Hatalı–Hileli Gerekçelendirme 
 
67
3.1.2.1. Resmi Olmayan (Günlük Dildeki) Yanıltma, Saptırma ve Çarpıtmalar 
 
68
3.1.2.1.1. Yanılgı ile Yanıltma (Çarpıtma, Saptırma, Hile) Arasındaki Ayrım 
 
69
3.1.3. Douglas Walton: Biçimsel Yanıltma, Saptırma ve Çarpıtmalar 
 
70
4. EDİMBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR 
 
75
4.1. Edimbilimsel Eytişim: Hollanda Okulu 
 
75
5. DİLDE GEREKÇELENDİRME 
 
80
5.1. Bağlayıcılar ve Gerekçelendirme 
 
84
5.1.1. Çünkü, Zira, Mademki 
 
85
5.1.2. Zaten 
 
86
5.1.3. Doğru 
 
87
5.1.4. Belki 
 
87
5.1.5. Öyleyse ; O zaman 
 
88
5.1.6. Fakat, Ama, Lakin 
 
88
5.1.7. Bile 
 
89
6. GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİ VE ETKİLEŞİMSEL YAKLAŞIMLAR 
 
94
6.1. Konuşmada Gerekçelendirme 
 
94
6.1.1. Gerekçelendirme İşlemcileri 
 
94
6.1.2. Gerekçelendirme Bağlayıcıları 
 
95
6.1.3. Söylemsel Örtüklük 
 
96
6.2. Etkileşimsel Gerekçelendirme Yaklaşımı 
 
98
6.2.1. Plantin ve Gerekçelendirme 
 
99
6.2.1.1. Gerekçelendirme, Kanıtlama, Tanıtlama 
 
101
6.2.1.2. Gerekçelendirme ve Nedensellik 
 
102
6.2.1.3. Neden İlişkisini Ortaya Koyan Gerekçelendirmeler 
 
103
6.2.1.3.1. Örnek Verme 
 
103
6.2.1.3.2. Nedene Dayalı Gerekçelendirmenin Çürütülmesi 
 
104
6.2.1.4. Neden İlişkisini Kullanan Gerekçelendirme Söylemleri 
 
104
6.2.1.4.1. Nedene Dayalı Gerekçelendirmeler 
 
105
6.2.1.4.2. Gerekçelendirme ve Benzerlik 
 
105
6.2.1.4.3. Gerekçelendirme Söylemi ve Eyleyenler Kuramı 
 
105
7. SÖYLEMDE GEREKÇELENDİRME 
 
106
8. DİĞER YAKLAŞIMLAR 
 
110
Sonuç 
 
113
III. BÖLÜM
 
 
GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİNİN TEMEL DAYANAKLARI
 
 
1. SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİNDE KONUŞUCU 
 
116
1.1. Sosyal Kimlik ve Söylemsel Kimlik 
 
119
1.2. Söylem Öncesi Özsunum: Habitus vs Etos Ayrımı 
 
120
1.3. Söylem Öncesi Özsunum vs Söylemsel Özsunum 
 
122
1.4. Özsunum: Söylemin Maskeleri 
 
124
1.5. Gösterilen Özsunum vs Söylenen Özsunum 
 
126
1.6. Konuşan Nasıl İnandırır? 
 
128
1.6.1. İçten Olmak 
 
128
1.6.2. Yetkin ve Bilgili Olmak 
 
129
1.6.3. Hoşa Gitmek – Beğenilmek – Sempatik Olmak 
 
129
2. SİYASAL SÖYLEMDE KONUŞUCU: ÖZSUNUM (ETOS) 
 
130
2.1. Siyasal Söylemde Söylem Öncesi Özsunum 
 
137
2.1.1. Özsunumda İnançlar ve İdeoloji 
 
138
2.1.2. Özsunumda Özel Yaşam, Kalıplaştırma ve Sosyal Algı 
 
139
2.1.3. Özsunumda Duygulayımın Rolü : Etosu Patos Besler 
 
141
2.2. Özsunumun (Alıcıya göre) Düzeltilmesi 
 
144
2.2.1. Özsunum ve Medya 
 
146
2.2.2. Bozulan Özsunumun Düzeltilmesi: İtibar Operasyonu 
 
148
3. GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİNDE DİNLEYİCİ: DUYGULAYIM (PATOS) 
 
150
3.1. Gerekçelendirme ve İnandırma Aracı Olarak Duygulayım 
 
151
3.2. Her Duygulayım Stratejik Yönlendirme midir? 
 
155
3.3. Duygulayım Nasıl Ortaya Konur? 
 
156
3.3.1. Heyecanlı ya da Duygusal Görünün 
 
158
3.3.2. Nesneleri Gösterin: Somutlaştırma 
 
158
3.3.3. Duygusallığı Tanımlayın 
 
160
3.4. Gerekçelendirme Söyleminde Kullanılan 4 Klasik Duygulayım 
 
161
3.4.1. Acıma Uyandırma: Duygu Sömürüsü; Mağduriyet Söylemi 
 
162
3.4.2. Korku ve Tehdit Söylemi 
 
164
3.5. Siyasal Söylemde Duygulayım ve Mağduriyet Söylemi 
 
165
3.5.1 Siyasal Söylemde Mağdur Edebiyatı 
 
165
3.5.2. Siyasal Söylemde Umut Duygulayımı: Ucuz Halkçılık Söylemi 
 
167
3.5.3. Korku ve Tehdit Söylemi 
 
169
3.5.4. Başkaldırı, İsyan Duygulayımı 
 
170
4. GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİNDE MANTIK–SÖZ (LOGOS) 
 
172
4.1. Gerekçe Nedir? 
 
173
4.2. Gerekçelendirme Söyleminde Ortak Görüş: Doxa 
 
175
4.2.1. Genelgeçer Kurallar ve Kalıplar: Lieux Communs 
 
177
4.3. Gerekçe Türleri ve Sınıflaması 
 
177
4.3.1. Geleneksel Sözbilimde Gerekçe Türleri ve Sınıflaması 
 
178
4.4. Breton ve Gerekçe Sınıflaması 
 
181
4.4.1. Yetke (Otorite) Gerekçeleri 
 
182
4.4.1.1. Bilime ya da Uzman Görüşüne Dayalı Gerekçeler 
 
183
4.4.1.2. Deneyime Dayalı Gerekçeler 
 
183
4.4.1.3. Tanıklığa Dayalı Gerekçeler 
 
184
4.5. Yetke Gerekçesi ve Özsunum 
 
184
4.5.1. Olumsuz Yetke Gerekçesi: Rakibe Saldırı 
 
184
4.6. Topluma Dayalı Gerekçeler 
 
185
4.6.1. Kalıplara ve Ön Kabullere Dayanan Gerekçeler 
 
185
4.6.2. Değerlere Bağlı Gerekçeler 
 
185
4.6.3. Ortak Görüş ve İnançlara Bağlı Gerekçeler 
 
186
4.7. Çerçeve Gerekçeleri 
 
187
4.7.1. Tanımlama 
 
187
4.7.2. Sunma 
 
187
4.7.3. Çağrıştırma (Birleştirme) Gerekçeleri 
 
188
4.7.4. Ayrıştırma Gerekçeleri (İlişkisi) 
 
188
4.8. Akla Mantığa Yakın Gerekçeler 
 
189
4.9. Benzerliğe Dayanan Gerekçeler 
 
189
4.9.1. Benzerlik 
 
190
4.9.2. Örnek Verme 
 
190
4.9.3. Eğretileme 
 
190
IV. BÖLÜM
 
 
GEREKÇELENDİRME VE SÖZCELEME
 
 
1. GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİNİN İLETİŞİMSEL YAPISI 
 
193
2. GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİNİN İLETİŞİM–ETKİLEŞİMSEL YAPISI 
 
194
2.1. Tek Sesli Söylem 
 
194
2.2. Tartışmacı Söylem 
 
195
2.3. Rekabetçi Söylem 
 
195
2.4. Çatışmalı Söylem 
 
195
3. KARŞI GEREKÇELENDİRME–ÇÜRÜTME SÖYLEMİ 
 
196
3.1. Gerekçelerin Geçersizliği ile Çürütme 
 
196
3.2. Rakibin Eylem–Söylem Tutarsızlığını Göstererek Çürütme: Rakibe Saldırı 
 
198
3.2.1. Tartuffe Gerekçesi 
 
202
3.2.2. Rakibin Kişiliğine Saldırarak Çürütme: Karalamak 
 
202
3.3. Öncüller ile Sonucu Yer Değiştirerek Çürütmeye Çalışmak 
 
204
4. KARŞI GEREKÇELENDİRME STRATEJİLERİ 
 
204
4.1. İnkâr Etme: Olumsuzlama 
 
204
4.2. Kabullenerek İtiraz Etme: Kılıf Uydurma 
 
205
4.3. Hafifletme 
 
205
4.4. Önceleme 
 
206
4.5. Gerekçelendirmeyi Tersine Çevirme 
 
207
4.6. Gerekçelerin Saçmalığını ve Gülünçlüğünü Göstererek Çürütme 
 
207
5. (KARŞI) GEREKÇELENDİRME SÖYLEMİNDE KULLANILAN YANLIŞ–HATALI VE HİLELİ GEREKÇELENDİRMELER 
 
208
5.1. Korkuluk Gerekçesi: Saman Adam Safsatası 
 
208
5.2. Hayali / Asılsız Gerekçe 
 
211
5.3. Eylem–Söylem Tutarsızlığını Göstererek Çarpıtmak 
 
212
6. GEREKÇELENDİRMEDE SÖZBİLİM BETİLERİ 
 
213
6.1. Söyleyiş Betileri 
 
214
6.2. Oluşum Betileri 
 
214
6.3. Anlam Betileri 
 
223
6.4. Düşünce Betileri: Tersinleme 
 
226
6.4.1. Sözbilimsel–Edimbilimsel Beti Olarak Tersinleme 
 
226
6.4.2. Çok Sesli ve Örtük Söylem– Sözceleme Biçimi Olarak Tersinleme 
 
227
6.4.3. Mizah (Fr. Humour) Söylemi Olarak Tersinleme 
 
227
6.5. Gerekçelendirme Söyleminde Bir Strateji Olarak Tersinleme 
 
228
6.6. Tersinlemeli Söylemin Ortaya Konulmasında Kullanılan Göstergeler 
 
228
6.7. Tersinlemeli Söylemde Kullanılan Sözbilim Betileri 
 
229
6.8. Yazılı Basında Gerekçelendirme Stratejisi Olarak Tersinlemeli Söylem 
 
230
6.9. Siyasal Söylemde Gerekçelendirme Stratejisi Olarak Tersinleme 
 
236
7. SİYASAL SÖYLEMDE KARŞI GEREKÇELENDİRME (ÇÜRÜTME) STRATEJİSİ OLARAK TERSİNLEME 
 
237
7.1. Rakibe Saldırmak İçin Tersinleme 
 
237
Kaynakça 
 
245
Sözü Bitirirken 
 
255
Sözlükçe 
 
257
Kavram Dizini 
 
261
Özel Ad Dizini (Kuramsal Alıntılar) 
 
264
Özel Ad Dizini (Söylem Alıntıları) 
 
265
İncelenen Söylemler 
 
267

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Söz ve Eylem: Söylem Çözümlemesi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: