Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi Seçkin Yayıncılık

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi Seçkin Yayıncılık

 475,00

Stok kodu: 9789750278198 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750278198
Sayfa Sayısı568
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Sözleşme hazırlama, inceleme ve sözleşme kaynaklı bir davaya hazırlanma aşamalarında, sadece teorik bilgiye sahip olmak yeterli olmaz. Bilginin, belirli bir yöntem uygulanarak titizlikle işlenmesi gerekir. Kitap, sözleşme alanında çalışan kişilerin bilmesi gereken, önemli pratik bilgiler içermektedir.
Kitabın içindekiler bölümüne baktığınızda çok sayıda soru ile karşılaşacaksınız. Sözleşmeyi hazırlarken, incelerken ya da sözleşme kaynaklı bir davaya hazırlanırken bu soruları ve kitapta yer alan cevapları, bir kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz. Böylece, hata yapma riskiniz azalacaktır.
Bu Kitabın diğer bir iddiası ise, sözleşme alanına ilişkin temel bilgileri okuyucuya sunuş tarzıdır. Kitabı açıp göz gezdirdiğinizde, ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
Konu Başlıkları
.
Sözleşme Yönetimine İlişkin Uyarılar ve İpuçları
.
Yeni Tarihli Çok Sayıda Yargıtay Kararı
.
Sözleşme Hazırlama Teknikleri
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
BÖLÜM 1: SÖZLEŞME HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 
 
19
I. Sözleşme Nedir? 
 
21
II. Sözleşme Hukukunda İki Temel İlke 
 
22
III. Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur? 
 
24
IV. Sözleşmede Şekil Kuralı 
 
33
V. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması 
 
37
YARGITAY KARARLARI 
 
43
BÖLÜM 2: SÖZLEŞME HAZIRLARKEN VE İNCELERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 
 
143
I. Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
145
II. Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar? 
 
152
III. Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli? 
 
153
IV. Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
155
V. Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
157
VI. Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak? 
 
167
VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
170
VIII. Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler 
 
176
IX. Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
184
X. Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar? 
 
187
XI. Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
189
XII. Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
191
XIII. Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
194
XIV. Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
196
XV. Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli? 
 
199
XVI. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
201
XVII. Sözleşmenin Diline İlişkin Kural Nedir? 
 
206
YARGITAY KARARLARI 
 
208
BÖLÜM 3: STANDART SÖZLEŞMELERE VE TEDARİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR 
 
481
I. Genel İşlem Koşullarına (Standart Sözleşmelere) İlişkin Kurallar 
 
483
II. Türk Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi 
 
497
YARGITAY KARARLARI 
 
502
Kavramlar Dizini 
 
557
Madde Dizini 
 
561
Yargıtay Kararları Dizini 
 
565
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
BÖLÜM 1: SÖZLEŞME HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 
 
19
I. Sözleşme Nedir? 
 
21
II. Sözleşme Hukukunda İki Temel İlke 
 
22
Sözleşmenin Serbestçe Düzenlenebilmesi (Sözleşme Özgürlüğü) 
 
22
Sözleşme İlişkisinin Sadece Taraflar Arasında Geçerli Olması (Sözleşmenin Nispiliği) 
 
23
III. Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur? 
 
24
Sözleşme Kurmaya Yönelik İrade Beyanının Bağlayıcılığı 
 
26
Süre Sınırı Konularak Yapılan Öneri (İcap) 
 
26
Süre Sınırı Konulmadan Yapılan Öneri (İcap) 
 
27
Teyit Mektubu Gönderilmesi 
 
28
Fatura Gönderilmesi 
 
29
Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 
 
29
Tarife veya Fiyat Listesi Gönderilmesi 
 
30
ÖRNEK KARAR 
 
31
IV. Sözleşmede Şekil Kuralı 
 
33
ÖRNEK KARAR 
 
33
Yazılı Sözleşme Kullanmanın Önemi 
 
34
Yazılı İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 
 
36
V. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması 
 
37
ÖRNEK KARAR 
 
40
ÖRNEK KARAR 
 
41
YARGITAY KARARLARI 
 
43
1.1. CULPA IN CONTRAHENDO (Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Kusurlu Davranış) 
 
43
1.2. ÖN SÖZLEŞME (Sözleşme Kurma Vaadi) 
 
58
1.3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 
 
60
1.4. SÖZLEŞMENİN YORUMU 
 
73
1.5. FATURA VE TEYİT MEKTUBU 
 
81
1.6. SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KURALI 
 
102
BÖLÜM 2: SÖZLEŞME HAZIRLARKEN VE İNCELERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 
 
143
I. Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
145
Sözleşmede Tarafların Belirlenmesi 
 
145
Gerçek Kişiler 
 
145
Ticaret Şirketleri (Anonim, Limited, Kollektif, Komandit ve Kooperatif) 
 
145
Adi Ortaklıklar 
 
146
Miras Ortaklıkları 
 
146
Temsil (İmza) Yetkilerinin Araştırılması 
 
147
Şirketler 
 
147
İmza (TBK m. 15) 
 
148
Elektronik İmzanın Kullanılamayacağı İşlemler 
 
149
ÖRNEK KARAR 
 
151
II. Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar? 
 
152
Tanımların Sözleşmenin Yorumu Aşamasında Sağlayacağı Yarar 
 
152
III. Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli? 
 
153
ÖRNEK KARAR 
 
154
IV. Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
155
Tarafların Borçlarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 
155
V. Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
157
Faiz Çeşitleri 
 
157
Ticari İşlerde Faiz Oranının Belirlenmesi 
 
158
Ticari İş Nedir? 
 
159
Anapara Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat 
 
159
3095 Sayılı Kanun’da Anapara Faizi (Akdî Faiz) 
 
159
Bakanlar Kurulu Kararı (2005/9831) 
 
159
Anapara Faizine (Akdî Faize) Getirilen Sınır (TBK m. 88) 
 
160
Temerrüt Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat 
 
160
3095 Sayılı Kanun’da Temerrüt Faizi 
 
160
Temerrüt (Gecikme) Faizine Getirilen Sınır (TBK m. 120) 
 
161
ÖRNEK KARARLAR 
 
163
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 
 
165
VI. Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak? 
 
167
Damga Vergisi Kanunu ne diyor? 
 
167
Damga Vergisi Kanunu (m. 14) 
 
167
ÖRNEK KARAR 
 
168
VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
170
Ceza Koşulu ile Borç Arasındaki İlişki (TBK m.179) 
 
170
ÖRNEK KARARLAR 
 
171
ÖRNEK KARARLAR 
 
172
Cezanın İndirilmesi ve İstisnası 
 
173
Tacir Kimdir? 
 
173
Ticari İşletme Nedir? 
 
173
Esnaf Kime Denir? 
 
173
ÖRNEK KARARLAR 
 
174
Ceza Koşulu ve Götürü Tazminat Ayırımı 
 
174
VIII. Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler 
 
176
ÖRNEK KARAR 
 
178
Yazılı Şekil (TBK m. 14) 
 
178
Sözleşmenin Uyarlanması (TBK m. 138) 
 
180
ÖRNEK KARARLAR 
 
182
IX. Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
184
İfa İmkânsızlığı Hâlinde Kural (TBK m. 136) 
 
184
ÖRNEK KARARLAR 
 
186
X. Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar? 
 
187
XI. Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
189
ÖRNEK KARAR 
 
190
XII. Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
191
Temerrütte İhtar Şartı 
 
192
Tacirler Arası İhtar Göndermede Şekil Kuralı (TTK m. 18/3) 
 
192
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi 
 
193
Elektronik Tebligat (Tebligat Kanunu m. 7/A) 
 
193
XIII. Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
194
Konaklama Yerleri, Otoparklar, vb. İşletmeler İçin Geçerli Kural! 
 
195
XIV. Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
196
Genel Yetki Kuralları 
 
197
ÖRNEK KARARLAR 
 
197
XV. Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli? 
 
199
Devredenin Sorumluluğu 
 
199
Alacağın Devrinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 
200
XVI. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
201
Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih 
 
201
Tek Taraflı Olağanüstü Fesih Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri 
 
202
ÖRNEK KARARLAR 
 
204
XVII. Sözleşmenin Diline İlişkin Kural Nedir? 
 
206
YARGITAY KARARLARI 
 
208
2.1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
208
2.2. FAKS – ÖNERİ – KABUL 
 
217
2.3. İMZA 
 
226
2.4. SÖZLEŞMEDE SONRADAN YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE ŞEKİL KURALI 
 
227
2.5. FAİZ TÜRLERİ VE ÜST SINIR UYGULAMASI 
 
234
2.6. E–MAIL – AYIP İHBARI 
 
279
2.7. SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 
 
283
2.8. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) 
 
305
2.9. DAMGA VERGİSİ 
 
339
2.10. İFA İMKÂNSIZLIĞI 
 
350
2.11. MÜCBİR SEBEP 
 
367
2.12. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ) 
 
381
2.13. YETKİ SÖZLEŞMESİ 
 
395
2.14. SÖZLEŞMENİN DİLİ 
 
413
2.15. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 
432
2.16. SÖZLEŞME SONRASI REKABET YASAĞI 
 
458
2.17. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 
 
474
BÖLÜM 3: STANDART SÖZLEŞMELERE VE TEDARİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR 
 
481
I. Genel İşlem Koşullarına (Standart Sözleşmelere) İlişkin Kurallar 
 
483
Sözleşmede İradenin Önemi 
 
483
Ya İmzala ya da Satın Alma! 
 
484
Türk Borçlar Kanunu’nun Standart Sözleşmelere Müdahalesi 
 
485
Kanundaki Tanım (TBK m. 20) 
 
485
Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kurallar 
 
485
Sözleşme Hükmünün Yazılmamış Sayılması (TBK m. 21) 
 
486
ÖRNEK KARARLAR 
 
487
Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi (TBK m. 22) 
 
491
Anlamı Belirsiz Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması (TBK m. 23) 
 
491
Tek Taraflı Değiştirme Yasağı (TBK m. 24) 
 
491
İçerik Denetimi (TBK m. 25) 
 
491
ÖRNEK KARARLAR 
 
492
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde Haksız Rekabet Kuralları 
 
494
II. Türk Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi 
 
497
Sözleşmede Ödeme Gününün Belirtilmemesi ve İhtarsız Temerrüt Kuralı 
 
498
60 Günlük Ödeme Süresi Sınırı 
 
498
Alacaklı Taraf KOBİ veya Borçlu Taraf Büyük Ölçekli İşletme ise? 
 
499
Faiz Kuralı 
 
499
Gecikme Faizi Ödenmeyeceği Kararlaştırılamaz! 
 
499
Sözleşmede Faiz Hükmünün Olmadığı ya da Geçersiz Olduğu Durumda 
 
499
Taksitle Ödeme Anlaşmalarının KOBİ’lere Karşı Geçersizliği! 
 
500
KOBİ Nedir? 
 
500
Mikro İşletme Ölçütleri 
 
501
Küçük İşletme Ölçütleri 
 
501
Orta Büyüklükteki İşletme Ölçütleri 
 
501
Büyük İşletme Ölçütleri 
 
501
YARGITAY KARARLARI 
 
502
3.1. GENEL İŞLEM KOŞULLARI (Standart Sözleşmeler) 
 
502
3.2. MAL VE HİZMET TEDARİK SÖZLEŞMELERİ (TTK 1530/2 vd.) 
 
552
Kavramlar Dizini 
 
557
Madde Dizini 
 
561
Yargıtay Kararları Dizini 
 
565

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: