Tebligat Hukuku Seçkin Yayıncılık

Tebligat Hukuku Seçkin Yayıncılık

 180,00

Stok kodu: 9789750280641 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280641
Sayfa Sayısı304
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Tebligat hukukuna ilişkin mevzuatımızda önemli bazı değişiklikler olmuş, elektronik tebligatın uygulama alanını genişleten düzenlemeler yapılmış ve bu kapsamda Ulusal Tebligat Sistemi kurularak ayrıntılar yönetmelik ile düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliklerin sonuçları kitapta, yargı kararları ve doktrin görüşleri doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır.
Tebligat hukuku, hukuk fakültelerinde, adalet meslek yüksekokullarında, açık öğretim fakültelerinde bir ders olarak okutulmaktadır. Özellikle son dönemde tebligat hukukuna ilişkin ders kitabı sayısında bir artış yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle bu kitap sadece ders kitabı niteliğinde düşünülmemiş, tebligat hukukuna ilişkin bazı tartışmalı konulara ilişkin olarak yargı kararları ve görüşlere de yer verilerek, konuya ilişkin yazarın görüşleri ve çözüm önerileri de sunulmaya çalışılmıştır. Böylece kitabın uygulamacılar ve teori bakımından da faydalı olabilmesi amaçlanmıştır.
Kitapta, konuların ve ilgili kanun maddelerinin kolaylıkla bulunabilmelerini sağlamak için “Kavramlara Göre Arama Cetveli” ile “Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Arama Cetveli”ne yer verilmiş, kitabın sonuna da tebligat mevzuatı hükümleri eklenmiştir.
Kitap yeni baskısında; şemalar, yeni yargı içtihatları ve doktrindeki yeni görüşler doğrultusunda güncellenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Tebligat ve İlgili Diğer Kavramlar ve Tebligatın Önemi
.
Tebligat Mevzuatı, Hukuki Niteliği, Uygulama Alanı ve Tebligat Türleri
.
Tebligatın Yapılacağı Zaman ve Sürelerin Hesaplanması
.
Tebligatın Yapılacağı Kişiler
.
Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina
.
Tebligatın Yapılacağı Yer
.
Usulsüz Tebliği
.
Tebligat Evrakı
.
Tebliğ Masrafı
.
Cezai Hükümler
.
Tebligatla İlgili Mevzuat
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
§1. TEBLİGAT VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR VE TEBLİGATIN ÖNEMİ 
 
17
I. TEBLİGAT VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR 
 
17
A. Tebligat 
 
17
B. Asıl 
 
19
C. Muhatap 
 
19
D. Adres 
 
20
E. Diğer Kavramlar 
 
22
II. TEBLİGATIN ÖNEMİ 
 
23
§2. TEBLİGAT MEVZUATI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE TEBLİGAT TÜRLERİ 
 
27
I. TEBLİGAT MEVZUATI 
 
27
II. ÖZEL DÜZENLEMELER 
 
28
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
32
IV. TEBLİGAT MEVZUATININ UYGULAMA ALANI 
 
33
V. TÜRLERİ 
 
35
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat 
 
37
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vasıtasıyla Tebligat 
 
37
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat 
 
37
3. Doğrudan Doğruya Tebligat 
 
40
a. Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 
 
41
b. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 
 
43
c. Vekillerin Birbirine Tebligat Yapması 
 
43
4. İlan Yolu İle Tebligat 
 
44
a. İlan Yoluyla Tebligatın Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar 
 
45
aa. Tebligat Yapılacak Kişinin Kimliğinin Bilinmesi 
 
45
ab. Adresin Meçhul Olması 
 
45
ac. Talep ve Tebliğ İlan Ücretinin Ödenmesi 
 
46
ad. Adres Araştırması Yapılması 
 
46
b. İlanın Yapılışı ve İçeriği 
 
48
c. İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 
 
48
5. Elektronik Tebligat 
 
49
a. Elektronik Tebligat Kavramı 
 
49
b. Elektronik Tebligata İlişkin Mevzuat 
 
51
c. Elektronik Tebligatın Faydaları 
 
52
ca. Teslim 
 
53
cb. Bilgilendirme 
 
53
cc. Belgelendirme ve ispat 
 
54
d. Elektronik Tebligatın Türleri 
 
54
da. İradi (İhtiyari) Elektronik Tebligat 
 
55
db. Zorunlu Elektronik Tebligat 
 
55
e. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih 
 
59
6. Faks İle Tebligat 
 
64
7. Diğerleri 
 
65
B. Konusuna Göre Tebligat 
 
66
1. Kazaî Tebligat 
 
66
2. Mali Tebligat 
 
67
3. İdari Tebligat 
 
67
C. Tebligatı Çıkaran Merci veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat 
 
68
1. Resmi Tebligat 
 
68
2. Özel Tebligat 
 
68
3. Tebligat İle İhtar/İhtarname ve Benzerlerinin Farkı 
 
69
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat 
 
71
1. Yurt İçi Tebligat 
 
71
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 
 
71
b. Türkiye’de Bulunan Yabancılara Türkiye’de Tebligat 
 
71
ba. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması 
 
72
bb. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması 
 
72
bba. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamayacak Kişilerden Olması 
 
72
bbb. Asılın Adresinin “Ülke (Memleket) Dışı” Muamelesi Gören Yerlerden Olması 
 
72
2. Yurt Dışına Tebligat 
 
73
a. Türk Tebligat Mevzuatı Kurallarına Göre Yurt Dışına Tebligat 
 
73
aa. Genel Olarak 
 
73
ab. Türk Vatandaşı Olmayanlara Uygulanacak Kurallar 
 
75
ac. Türk Vatandaşı Olmaları Halinde Uygulanacak Kurallar 
 
76
aca. Resmi Memur veya Askeri Kişi Sıfatı Bulunmayan Türk Vatandaşlarına Tebligat 
 
76
acb. Türk Memurlarına Tebligat 
 
79
acc. Türk Askeri Kişilere Tebligat 
 
80
b. Milletlerarası Kurallara Göre Yurtdışına Tebligat 
 
80
3. Yurt Dışından Türkiye’de Yerleşim Yeri Olan Türk Vatandaşlarına ve Yabancı Kişilere Tebligat 
 
81
§3. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN VE SÜRELERİN HESAPLANMASI 
 
83
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN 
 
83
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
 
84
§4. TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER 
 
87
I. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER 
 
87
II. TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER (ASILA VEYA MUHATABA TEBLİGAT YAPILMASI GEREKEN HALLER) 
 
88
III. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT 
 
88
A. Kural (Tebligatın Asıla Yapılması) 
 
88
1. Vekile Tebligat 
 
89
2. Kanuni Temsilciye Tebligat 
 
94
B. Tebligatın Asıl Dışında Muhataba Yapıldığı İstisnai Durumlar ve Asıl Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Muhataplarda Aranacak Şartlar 
 
96
1. İstisnalar 
 
96
a. Asker Kişilere Tebligat 
 
96
b. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
 
98
c. Belli Bir Yerde veya Evde Bir Meslek ve Sanat İcra Edenlere Yapılacak Tebligat 
 
101
d. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 
 
103
e. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 
 
106
f. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Yapılacak Tebligat 
 
109
g. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 
 
113
2. Asıl Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Olan Kişilerde Aranacak Şartlar 
 
114
a. Asıl Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı 
 
114
b. Asıl Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Hasım Olmaması 
 
116
3. Türkiye’de Kendisine Tebligat Yapılmayacak Kişiler 
 
118
IV. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT 
 
119
A. Genel Olarak 
 
119
B. Tüzel Kişilere Tebliğ Yetkili Temsilcilerine Yapılır 
 
119
§5. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA 
 
123
I. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI 
 
124
A. Tebliğ İmkânsızlığı Halinde Yapılacak İşlemler 
 
124
B. Asıl Ölmüş İse Yapılacak İşlemler 
 
129
C. Adresten Sürekli Ayrılma Halinde Yapılacak İşlemler 
 
130
1. Yeni Adres Tespit Edilememişse 
 
130
2. Yeni Adres Tespit Edilmişse 
 
130
II. TEBELLÜĞDEN İMTİNA 
 
131
III. GENEL OLARAK TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VEYA TEBELLÜĞDEN İMTİNA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 
 
132
A. Adreste Olmayan Kişinin Araştırılması 
 
132
B. Tebliğ Evrakının Tebliğ İmkânsızlığı veya Tebellüğden İmtina Halinde Yetkiliye Teslimi 
 
133
C. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılması 
 
134
D. Komşuya ve Varsa Yönetici veya Apartman Görevlisine Haber Verilmesi Zorunluluğu 
 
135
IV. TEBLİĞ TARİHİ 
 
136
§6. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 
 
139
I. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMAMASI HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 
 
139
A. Adreste Tebligat 
 
139
B. Adres Dışında Tebligat 
 
140
II. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 
 
141
A. Adres Değişikliğinin Bildirilmiş Olması Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer 
 
142
B. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması ve Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi de Tespit Edilememesi Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer 
 
144
C. İcra İşlemleri Bakımından Tebligat Kanunu 35. Maddesinin Uygulanması 
 
145
§7. USULSÜZ TEBLİĞ 
 
147
§8. TEBLİGAT EVRAKI 
 
151
I. GENEL OLARAK 
 
151
II. TEBLİGAT EVRAKI TÜRLERİ 
 
153
A. Tebliğ Mazbatalı Zarf 
 
153
B. Tebligat Mazbatası 
 
154
1. Tanımı ve İçeriği 
 
154
2. Düzenlenmesi 
 
155
§9. TEBLİĞ MASRAFI 
 
157
I. TEBLİĞ YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ MASRAF 
 
157
II. TEBLİĞ EVRAKININ ZİYAI HALİNDE MASRAFLAR 
 
159
III. UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ 
 
163
§10. CEZAİ HÜKÜMLER 
 
165
I. GENEL OLARAK 
 
165
II. CEZAYI GEREKTİREN FİİLLER 
 
166
A. Yanlış Adres Bildirmek 
 
166
B. Tebliğ Evrakının Asıla Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma 
 
167
C. Yalan Beyan 
 
167
§11. TEBLİGATLA İLGİLİ MEVZUAT 
 
169
I. TEBLİGAT KANUNU 
 
169
II. TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
194
III. TEBLİGAT İŞLETME USUL VE ESASLARI 
 
212
IV. ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
242
V. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 
 
264
EK–1: (I) SAYILI CETVEL 
 
264
EK–2: (II) SAYILI CETVEL 
 
264
EK–3: (III) SAYILI CETVEL 
 
267
EK–4: (IV) SAYILI CETVEL 
 
267
VI. ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 
 
268
VII. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 
 
278
VIII. TEBLİGAT İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YER ALAN ÖZEL DÜZENLEMELER 
 
285
A. İcra ve İflas Kanunu 
 
285
B. Vergi Usul Kanunu 
 
286
C. Ceza Muhakemesi Kanunu 
 
291
D. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
 
292
E. Avukatlık Kanunu 
 
293
F. Noterlik Kanunu 
 
296
Yararlanılan Kaynaklar 
 
297
Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Arama Cetveli 
 
299
Kavramlara Göre Arama Cetveli 
 
301

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tebligat Hukuku Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: