Tehiri İcra Seçkin Yayıncılık

Tehiri İcra Seçkin Yayıncılık

 300,00

Stok kodu: 9789750274978 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıŞubat 2022
ISBN9789750274978
Sayfa Sayısı280
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Tehiri icra, diğer adıyla icranın geri bırakılması; ilam veya ilam benzeri belgeler nedeniyle yapılan icra takibinde, borçlu olan kişinin belli bir teminat göstererek, ilam hükmünün icrasını, yasayolu incelemesi sonuçlandırılıncaya kadar durdurmasını sağlayan bir yoldur.
Tehiri icra kararı verilebilmesi için icra takibi yapılması ve bununla ilgili mahkeme kararının bulunması gerekir. Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmların (hükümlerin) temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilâmın icrasını durdurmaz. Hükmü temyiz eden borçlunun, kesinleşmeden icraya konulmuş olan ilâmın icrasını durdurabilmek için icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı alması gerekir.
Kitap yeni baskısında, 30.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren 24.11.2021 tarih ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun dikkate alınarak güncellenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Yasal Şartları ve Sonuçları
.
Konularına Göre Tasniflenmiş Dava Türleri
.
Yargıtay Kararları
.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
.
Dilekçe ve Uygulama Örnekleri
İlgili Kategoriler
İçindekiler
II. Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. USUL VE UYGULAMA 
 
19
A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra 
 
19
1. Yasal Mevzuat 
 
19
2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre: 
 
23
3. Mehil Vesikası 
 
24
a. Mehil Vesikası Neden Verilir? 
 
25
b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur? 
 
25
4. Tehiri İcrada Prosedür 
 
26
5. Mehilde Süre 
 
26
II. TANIM VE KAVRAMLAR 
 
27
A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi 
 
27
1. Genel Açıklamalar 
 
27
2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet 
 
28
3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri 
 
30
4. İstinaf İncelemesi 
 
31
5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi 
 
33
6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre 
 
34
B. Temyiz Edilemeyen Kararlar 
 
34
1. Genel Açıklamalar 
 
34
2. Kesinlik – Dava Değeri 
 
36
a. Kira İlişkisi 
 
38
b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar 
 
38
c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar 
 
38
aa. İhtiyati Haciz Kararı 
 
38
bb. İhtiyati Tedbir Kararı 
 
40
d. İş Mahkemeleri Kanunu 
 
41
e. İcra İflas Kanunu 
 
42
C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi 
 
45
1. Genel Bilgiler 
 
45
a. Derece Kararı 
 
46
b. Usuli Kazanılmış Hak 
 
47
c. Taşınır Teslimi 
 
47
aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri 
 
48
bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 
 
49
d. İcranın İadesi 
 
49
e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı 
 
50
f. İtirazın İptali Davaları 
 
51
g. Aşkın Haciz 
 
52
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
 
 
(İSTİNAF) KARARLARI
 
 
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI 
 
53
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI 
 
62
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
YARGITAY KARARLARI
 
 
I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI 
 
67
A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra 
 
67
B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra 
 
93
C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra 
 
158
ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ 
 
158
MEHİL VESİKASI – HARÇ 
 
158
İHALENİN FESHİ 
 
161
TAŞKIN HACİZ 
 
161
MESKENİYET ŞİKAYETİ 
 
162
USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ 
 
162
TEMİNAT MEKTUBU 
 
163
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I 
 
164
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II 
 
166
BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ 
 
167
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I 
 
168
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II 
 
170
DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI 
 
170
KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU 
 
171
İSTİHKAK 
 
172
İHTİYATİ HACİZ I 
 
173
İHTİYATİ HACİZ II 
 
174
İHTİYATİ HACİZ III 
 
175
İHTİYATİ HACİZ IV 
 
176
KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ 
 
177
TEHİRİ İCRA KARAR HARCI 
 
177
İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ 
 
178
DEĞER TESPİTİ 
 
180
İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI 
 
182
TEHİRİ İCRA – KEFİL 
 
182
TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ 
 
183
TAŞINIRIN BEDEL TESPİTİ 
 
184
KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ 
 
187
MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ 
 
189
TAHLİYE EMRİ 
 
192
İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ 
 
193
TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ 
 
195
TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 
 
196
KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ 
 
197
TAKAS VE MAHSUP 
 
198
İCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ 
 
199
İŞLEYECEK FAİZ 
 
202
MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ 
 
202
HACİZLERİN KALDIRILMASI 
 
204
ŞİKAYETİN REDDİ 
 
204
KESİN HACİZ 
 
205
İİK’NUN 36. MADDESİ I 
 
206
İİK’NUN 36. MADDESİ II 
 
206
TAŞINMAZ TEMİNATI 
 
206
EKSİK KARAR VERİLMESİ 
 
207
DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI 
 
209
BAKİYE BORÇ MİKTARI 
 
210
TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH 
 
211
MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT 
 
212
TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI 
 
213
DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR 
 
214
TAŞINIRIN TESLİMİ 
 
215
II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI 
 
217
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
 
 
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ 
 
233
DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET 
 
233
MEHİL VESİKASI TALEBİ I 
 
235
MEHİL VESİKASI TALEBİ II 
 
236
MEHİL VESİKASI TALEBİ III 
 
237
MEHİL VESİKASI TALEBİ IV 
 
238
MEHİL VESİKASI TALEBİ V 
 
239
MEHİL VESİKASI TALEBİ VI 
 
241
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 
 
242
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I 
 
243
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II 
 
244
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III 
 
245
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV 
 
246
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V 
 
247
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI 
 
248
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ 
 
249
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ 
 
250
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ 
 
251
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ 
 
252
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I 
 
252
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II 
 
253
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III 
 
254
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV 
 
256
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V 
 
257
III. YARGITAY’A SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ 
 
258
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I 
 
258
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II 
 
259
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III 
 
261
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV 
 
263
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V 
 
264
TEHİR–İ İCRA TALEBİ VI 
 
265
KIYMET TAKTİRİNİN YAPILMADIĞINA İLİŞKİN EK TALEP 
 
266
IV. ÖRNEK KARARLAR 
 
267
İSTİNAF/TEMYİZ HARÇ– MASRAF TAMAMLATILMASI – MUHTIRA 
 
267
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI 
 
268
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI I 
 
268
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II 
 
269
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III 
 
270
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV. 
 
271
İCRAYI GERİ BIRAKMA REDDİ KARARI 
 
272
(MEHİL VESİKASI) I 
 
273
(MEHİL VESİKASI) II 
 
274
EK MEHİL VESİKASI 
 
276
Kaynakça 
 
277
Kavram Dizini 
 
279

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tehiri İcra Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: