Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat Seçkin Yayıncılık

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat Seçkin Yayıncılık

 475,00

Stok kodu: 9789750280054 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750280054
Sayfa Sayısı1064
Ebatı13x19
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Türk Ceza Kanunu
.
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
.
Ceza Muhakemesi Kanunu
.
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
.
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
.
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
.
Kabahatler Kanunu
.
Çocuk Koruma Kanunu
.
Terörle Mücadele Kanunu
.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
.
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
.
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
.
Adli Sicil Kanunu
.
Basın Kanunu
.
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
.
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
.
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
.
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
.
Suç Eşyası Yönetmeliği
.
Adlî Kolluk Yönetmeliği
.
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
.
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
.
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma
İlgili Kategoriler
İçindekiler
On Sekizinci Baskı İçin Önsöz 
 
5
 TÜRK CEZA KANUNU 
 
9
 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
 
157
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
 
163
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
 
335
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 
 
345
 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 
 
371
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU 
 
465
 KABAHATLER KANUNU 
 
487
 ÇOCUK KORUMA KANUNU 
 
509
 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
 
539
 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 
 
573
 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 
 
595
 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 
 
621
 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 
 
631
 ADLİ SİCİL KANUNU 
 
641
 BASIN KANUNU 
 
651
 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 
 
665
 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 
 
693
 ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 
 
715
 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
741
 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 
 
751
 ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 
 
769
 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
779
 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 
 
799
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 
923
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
 
931
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 
 
1029

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: