Terör Örgütü ve Terör Suçları Seçkin Yayıncılık

Terör Örgütü ve Terör Suçları Seçkin Yayıncılık

 410,00

Stok kodu: 9789750274237 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıOcak 2022
ISBN9789750274237
Sayfa Sayısı408
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Eserde terör mahkemelerinin uygulaması gereken ilgili yasal mevzuat ele alınmıştır. Bu yasal mevzuatın uygulanması sırasında yaşanan aksaklıklar dile getirilmiş, suçun maddi ve manevi unsurları tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Konuların daha iyi anlaşılması için, yasal değişikler sonucunda yargısal içtihatların değişim süreci de ele alınmış, değişikliklerin anlam ve sonuçlarının iyice kavranması amaçlanmıştır.
Zikredilen konular yanında bu baskıda; yargılamanın her derecesinde yer alan mahkeme ve dairelerin kararlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına da sıkça değinilmiş, ayrıca en güncel içtihatlara yer verilerek, bu içtihatların değişim süreci ve karşılaştırılması da konu edinilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Suç Örgütü ve Terör Örgütü
.
Terör Örgütü Kurma, Yönetme Suçu
.
Terör Örgütüne Üye Olma Suçu
.
Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme Suçu
.
Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Suçu
.
Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
.
Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu
.
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi Suçu
.
Terörizmin Finansmanı Suçu
.
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
.
Anayasayı İhlal Suçu
.
Etkin Pişmanlık
.
Yargısal Kararlar Bağlamında FETÖ
.
PDY Terör Örgütünün Değerlendirilmesi
.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Birinci Bölüm
 
 
TERÖR (İHTİSAS) MAHKEMELERİNİN YARGILAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN VE SIKÇA KARŞILAŞILAN TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDAKİ VE TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ BAZI SUÇLARA GENEL BAKIŞ
 
 
I. ÖRGÜT TANIMI 
 
19
A. Genel Olarak Suç Örgütü ve Unsurları 
 
23
1. Hiyerarşik Bir İlişki Olmalıdır 
 
25
2. Devamlılık (Süreklilik) Unsuru Bulunmalıdır 
 
31
3. Belirsiz Sayıda ve Tipte Suçlar işlemek İçin Bir Araya Gelinmelidir 
 
33
4. Üye Sayısı En Az Üç Kişi Olmalıdır 
 
33
5. İşlenmek İstenen Amaç Suçların Elverişli Olması 
 
35
6. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru 
 
36
B. Terör Örgütü 
 
37
1. Genel Olarak 
 
37
2. Terör Örgütü ve Unsurları 
 
40
C. Terör Suçlusu 
 
47
D. Terör Amacıyla İşlenen Suçlar 
 
48
E. Cezaların Arttırılması 
 
49
F. Bir Oluşumun Terör Örgütü Olduğunun Tespiti Sorunu 
 
50
YARGISAL KARARLAR 
 
51
II. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME SUÇU 
 
61
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
63
B. Suçun Maddi Unsurları 
 
65
1. Fail 
 
65
2. Mağdur 
 
69
3. Fiil 
 
70
a. Hazırlık Hareketi–İcra Hareketi Ayrımı 
 
70
b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik 
 
71
b. Ani Hareket–Mütemadi Hareket Ayrımı 
 
73
c. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik 
 
75
4. Konu 
 
76
a. Zarar Suçu– Tehlike Suçu Ayrımı 
 
77
b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik 
 
77
C. Suçun Manevi Unsuru 
 
83
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
86
YARGISAL KARARLAR 
 
86
III. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU 
 
89
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik 
 
91
B. Suçun Maddi Unsurları 
 
92
1. Fail ve Mağdur 
 
92
2. Suçun Konusu, Fiili 
 
92
a. Örgüt Üyeliğini Belirlemede Kullanılan Ölçütler ve Tamamlayıcı öğeleri 
 
96
aa. Organik Bağ Ölçütü 
 
96
ab. Eylem ve Faaliyetlerinin Sürekliliği, Çeşitliliği ve Yoğunluğu Ölçütü 
 
97
C. Suçun Manevi Unsuru 
 
100
D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri 
 
103
1. Teşebbüs ve İştirak 
 
103
2. İçtima 
 
103
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
104
IV. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK SUÇU 
 
123
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
130
V. TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU 
 
137
YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
142
VI. TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH SAĞLAMA SUÇU 
 
155
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
163
VII. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU 
 
175
A. Propagandanın Tanımı 
 
177
B. Terörle Mücadele Kanunda Propagandanın Gelişim Süreci 
 
180
C. Korunan Hukuki Değer 
 
181
D. Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri 
 
182
1. Suçun Maddi Unsurları 
 
183
a. Fail ve Mağdur 
 
183
b. Suçun Konusu ve Hareket Öğesi 
 
185
ba. Her Şeyden Önce Bir “Propaganda”nın Varlığı Söz Konusu Olmalıdır 
 
185
bb. Örgütün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri Söz Konusu Olmalıdır 
 
185
bc. TMK 7/2. Maddesinde Düzenlenen Propaganda Suçunun Fiilleri 
 
189
bca. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri 
 
191
bcb. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Meşru Gösterme 
 
192
bcc. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Övme 
 
194
bcd. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etme 
 
194
bce. TMK 7/2. Fıkrasına Göre Cezalandırılan Diğer Eylemler 
 
196
2. Suçun Manevi Unsuru 
 
201
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
203
4. Kusurluluk 
 
204
5. Suçun Nitelikli Hali 
 
205
6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
206
a. Teşebbüs 
 
206
b. İştirak 
 
207
c. İçtima 
 
209
E. Benzer Suçlarla Mukayesesi 
 
210
1. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama Suçu 
 
210
2. Suç İşlemeye Tahrik Suçu 
 
211
3. Suç ve Suçluyu Övme Suçu 
 
212
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu 
 
213
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
213
VIII. TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRİLMESİ SUÇU (TCK. 174) 
 
223
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
228
IX. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 
 
233
A. Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları 
 
235
1. Suçun Maddi Unsurları 
 
236
2. Suçun Manevi Unsuru 
 
238
B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu ile İlişkisi 
 
241
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
244
X. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU (302) 
 
249
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik 
 
252
B. Suçun Maddi Unsurları 
 
253
1. Fail 
 
253
2. Fiil 
 
253
a. Eylemin Korunan Değerlere Göre İşlenmesi 
 
253
3. Hareket Öğesi 
 
254
C. Manevi unsur 
 
256
D. Suçun Değişik Görünüş Biçimleri 
 
256
1. Teşebbüs 
 
256
2. İştirak 
 
257
3. İçtima 
 
257
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
259
XI. ANAYASAYI İHLAL SUÇU (309) 
 
267
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik 
 
270
B. Suçun Maddi Unsurları 
 
271
1. Fail ve Mağdur 
 
271
2. Fiil 
 
271
a. Hareket Öğesi 
 
271
aa. Cebir ve Şiddet Kavramı 
 
271
ab. İcra Hareketinin Başlangıcı 
 
272
b. Hareketin Elverişliliği 
 
273
c. Netice ve Suçun Tamamlanması 
 
274
C. Manevi Unsur 
 
274
D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri 
 
275
1. Teşebbüs 
 
275
2. İçtima 
 
275
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
 
277
XII. TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK (221) 
 
281
A. Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği 
 
285
B. TCK 221/1’in Uygulanma Şartları 
 
287
C. TCK 221/2’nin Uygulanma Şartları 
 
288
D. TCK 221/3’ün Uygulanma Şartları 
 
291
E. TCK 221/4’ün Uygulanma Şartları 
 
293
1. TCK 221/4. Maddenin 1’inci Cümlesinin Uygulanma Şartları 
 
293
2. TCK 221/4. Maddenin 2’nci Cümlesinin Uygulanma Şartları 
 
294
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI 
 
300
XIII. YARGISAL KARARLAR IŞIĞINDA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 
 
311
A. FETÖ/PDY Terör Örgütü Suçlarında TCK 30. Maddede düzenlenen Hata Hükmünün Uygulanma Alanı 
 
314
B. FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturma ve Kovuşturmalarında Delil veya Kanaat Olarak Belirtilen Veriler 
 
319
1. ByLock (Örgütsel İletişim ve Haberleşme Programı) 
 
320
2. Bank Asya Hesap Hareketleri 
 
327
3. Tanık Anlatımları 
 
330
4. HTS Kayıtları (Kişiler Arasında Görüşme Trafiği) 
 
331
5. Sendika, Dernek Üyelikleri ile Sohbet veya Toplantıların Yapıldığı Yerlerin Kayıtları 
 
331
6. Çocukların Örgüt ile Bağlantısı Tespit Edilen Eğitim Kurumlarında Okuması ve Bu Kurumlarda Kayıtlarının Bulunması 
 
334
7. Sabit Hat Aranmaları 
 
338
8. FETÖ/PDY Terör Örgütü Suçunda Zaman Mefhumu 
 
340
İkinci Bölüm
 
 
TERÖR (İHTİSAS) MAHKEMELERİNİN YARGILAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN VE SIKÇA KARŞILAŞILAN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU’NDAKİ SUÇLAR
 
 
I. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911. SAYILI YASA) 
 
345
A. Yasal Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Unsurları 
 
348
1. Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Unsuru 
 
348
2. Belirlenen Yerlerde Gerçekleştirilme Unsuru 
 
350
3. Süre Bakımından Getirilen Sınırlama Unsuru 
 
353
4. Silahsız ve Saldırısız Olma Unsuru 
 
353
5. 2911 Sayılı Yasanın 23/b’de Sayılan Eylemlerde Bulunmama Unsuru 
 
355
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Dağıtılması ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılanların Cezalandırılması Sorunu 
 
357
C. Terör Mahkemelerinde Sıkça Uygulama Alanı Bulan ve Cezalandırılmayı Gerektiren TGYK’daki Suçlar 
 
359
1. Yasaklara Aykırı Hareket (28. Madde) 
 
359
2. Direnme (32. Madde) 
 
360
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahla Katılanlar (33. Madde) 
 
362
D. Basın Açıklamaları 
 
365
YARGITAY KARARLARI 
 
368
İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
 
377
TÜRK CEZA KANUNU 
 
377
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
 
385
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 
 
391
Kaynakça 
 
403
Kavramlar Dizini 
 
405
Yazarların Özgeçmişi 
 
408

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Terör Örgütü ve Terör Suçları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: