Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması Seçkin Yayıncılık

Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması Seçkin Yayıncılık

 515,00

Stok kodu: 9789750281198 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281198
Sayfa Sayısı408
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Teknolojinin hızına erişemediğimiz ve her gün yeni bir kavram kargaşası ile uyandığımız bu günlerde, bizi hormonlarımızdan ve sinir uçlarımıza yerleştirecekleri çiplerden tanımaya ramak kaldığını hepimiz hissediyoruz. Elon Musk’ın ortaya attığı Neurolink fenomeninin yeni olmadığını bilmemiz EEG cihazı ile elde edilen sinirsel tepkilerimizin uzun bir ansiklopediye dönüştürülebileceğini düşünmekle gündeme bomba gibi düştü. Bilineni değiştiremeyecek olan bilim, Galileo’nun yaptığı hatayı anladı ve bilinmeyene doğru yol aldı. Beyin hareketleri müdahale edilebilir ve değiştirilebilirdi. Tehlike tam da burada başlıyor. Sınıflara ayrılmanın, ayrımcılığın, insan hakları ihlallerinin farklı bir alanda en çok yaşanacağı ve bedenlerimizi internete kelepçeleyerek bizi nasıl tutuklayacaklarını izleyeceğimiz bir eşikte yeni hakların da tanımlanacağını söyleyebiliriz. Zihin hakları, sağlık alanında da hassas veri kategorileri arasında yerini alıyor. Yine de klasik kavramlardan yol almak gerektiği için kitap işin tarihinden başlayarak güncel gelişmeler arasında sizi bir yolculuğa çıkarıyor.
Tıp alanında kişisel verilerin korunması ile ilgili temel kavramların yer aldığı kaynak kitap niteliğinde bu eserin faydalı olmasını dileriz.
Konu Başlıkları
.
Sır Saklama ve Kişisel Veri Kavramı
.
Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması
.
108+ sayılı Sözleşme ve GDPR Yapay Zeka ve Veri Koruması
.
Uygulama Geliştiriciler için Veri Koruması
.
AİHM’nin Veri Korumasına Yaklaşımı
.
Anonimleştirme
.
Açık Rıza Beyanı Örnekleri
.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
.
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Suçu
.
Bildirim Yükümlülüğü
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Altıncı Basıya Özsöz 
 
7
Beşinci Basıya Önsöz 
 
11
Dördüncü Baskıya Önsöz 
 
13
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
17
İkinci Baskıya Önsöz 
 
19
Teşekkür 
 
21
Özet 
 
23
Kısaltmalar 
 
31
GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
 
33
1. BÖLÜM
 
 
SIR SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
 
 
§1. SIR VE SIR SAKLAMA KAVRAMI 
 
39
I. Tarihsel Bakış 
 
39
II. Kavramlar 
 
43
III. Sır 
 
46
IV. Sırrın Mesleğin Konusu ile İlgisi Olması 
 
47
V. Sırrın Doğrudan Sırrın Sahibi Tarafından Verilmesi veya Sonradan Mesleki Uygulamada Öğrenilmesi 
 
48
§2. KİŞİSEL VERİDEN ÖNCE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI 
 
49
I. Kişilik Hakkının Kişisel Veri ile ilişkisi 
 
49
A. Kişilik hakkı 
 
49
B. Kişisel Veriler ile Kişiliğin Korunması 
 
49
§3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI 
 
50
I. Kişisel Veri Kavramı 
 
57
A. Bilgi 
 
58
B. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi 
 
59
C. Bilginin Kişiye İlişkin Olması 
 
62
D. Kişisel Olmayan Veri 
 
63
§4. SIR, MESLEK SIRRI KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİ İLE İLİŞKİSİ 
 
64
§5. TIP ALANINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI/SAĞLIK KİŞİSEL VERİSİ/HASSAS VERİ/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ 
 
66
§6. VERİ/ HASSAS VERİ/ KİŞİYE ÖZEL VERİ 
 
72
§7. VERİ SORUMLUSU/ORTAK VERİ SORUMLUSU/VERİ İŞLEYEN 
 
74
§8. VERİ MADENCİLİĞİ/VERİ AÇLIĞI 
 
82
§9. VERİ GÜVENLİĞİ/ÖLÇÜLÜLÜK/AÇIKLIK 
 
84
§10. ANONİMLİK/GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 
 
85
§11. ANONİMLEŞTİRME 
 
86
§12. BLOK ZİNCİRİ Mİ ANONİMLEŞTİRME Mİ? 
 
88
§13. GİZLİLİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (PIA) 
 
88
§14. TIP ALANINDA UNUTULMA HAKKI 
 
94
§15. SAĞLIK PANOPTİKONU/DİJİTAL KİŞİLİK/DİJİTAL HASTANE 
 
95
§16. NÖRO–DATA BİR SAĞLIK VERİSİ Mİ? 
 
98
§17. YAPAY ZEKA VE KİŞİSEL VERİLER 
 
101
I. Yapay Zeka ve Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması Konusunun Multidisipliner Değerlendirilmesi 
 
102
A. Teknoloji ve Gizlilik 
 
104
B. Tıp Teknolojilerinde İnovasyon ve Kişisel Veriler 
 
107
C. Sağlık Verilerinin İşlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi’nin CM/Rec(2019)2 sayılı Tavsiye Kararı. 
 
108
1. Veri İşleme ile İlgili İlkeler 
 
108
2. Sağlıkla İlgili Verilerin İşlenme Koşulları 
 
109
3. Sağlıkla İlgili Verilerin Paylaşılması 
 
111
4. Sağlıkla İlgili Verilerin Saklanması 
 
111
5. Sağlıkla İlgili Verileri İşlenen Kişilerin Hakları 
 
111
6. Mobil Cihazlar 
 
112
7. Bilimsel Araştırma Nedeni ile Verinin Arşivlenmesi. 
 
112
D. Tıp Alanında Bilişim ve Kişisel Veriler 
 
117
E. Teletıp (Telemedicine )Uygulamaları ve Uzaktan Konsültasyon– Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi 
 
121
F. İnsan Merkezli/Kullanıcı Dostu Tasarım ve Kişisel Verilerin Korunmasının Birlikteliği 
 
124
§18. Avrupa Konseyi Yapay Zeka Ad Hoc Komitesi’nin Raporu (CAHAI İlkeleri) 
 
127
§19. PANDEMİ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ GÜNCEL YAKLAŞIM. 
 
128
I. Temas Takip Sistemleri Konusunu Hukuk ve Teknik Açısından İrdeleme 
 
128
II. Merkezi ve Merkezi Olmayan Temas Takip Yazılımlarının GDPR Açısından Değerlendirilmesi 
 
130
§20. EDPS’NİN 2020/8 SAYILI SAĞLIK ALANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME. 
 
135
§21. TIP ALANINDA GİZLİLİĞİ ARTIRICI TEKNOLOJİLER ÜZERİNE ÖRNEKLER 
 
138
I. Tasarım Yoluyla Gizlilik 
 
138
II. Gizlilik Artırıcı Teknolojiler 
 
139
2. BÖLÜM
 
 
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ KAPSAMINDA
 
 
BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI
 
 
§1. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN BİLGİ EDİNME HAKKINA BAKIŞ AÇISI 
 
142
§2. BİLGİ EDİNME HAKKINA DANIŞTAY’IN BAKIŞ AÇISI 
 
143
3. BÖLÜM
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 
 
§1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
 
145
I. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
 
145
II. Birleşmiş Milletler 
 
145
III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
 
146
A. AİHS m. 8/1 Hükmü ve Devletin Yükümlülükleri 
 
146
B. AİHS m. 8/2’nin Yatay Uygulanması ve Müdahalenin Meşruluğu 
 
148
C. 8. Madde bağlamında Sınırlama ve Güvence Rejimi 
 
149
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tıbbi Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kararları 
 
150
IV. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (108 Sayılı Sözleşme) 
 
155
V. Modernize Edilen 108+ Sayılı Sözleşme 
 
157
VI. Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation) 
 
158
VII. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi 
 
161
VIII. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 
 
162
IX. Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi 
 
163
X. Bilgisayarın Tıpta Kullanılmasına İlişkin Duyuru (1983, Venedik, İtalya) 
 
164
XI. Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Eylül 1995, Bali/Endonezya) 
 
164
XII. AB Temel Haklar Şartı 
 
165
XIII. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (97) 5 Sayılı Tavsiye Kararı 
 
165
XIV. Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası 
 
166
XV. Helsinki Bildirgesi 
 
166
XVI. Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları 
 
166
XVII. Diğer Uluslararası Mevzuat 
 
167
XVIII. Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPS) 
 
168
XIX. Farklı Veri Koruma Otoriteleri’nin İhlal Kararları 
 
168
§2. AVRUPA PARLAMENTOSUNUN ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ 
 
170
I. VERİ YÖNETİŞİM YASASI (DATA GOVERNANCE ACT) 
 
170
II. DATA ACT (Veri Yasası) 
 
171
§3. TÜRK HUKUKUNDA DURUM 
 
172
I. Anayasa 
 
172
II. Anayasa Mahkemesi 
 
173
III. Türk Ceza Kanunu/Ceza Muhakemesi Kanunu 
 
175
IV. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
 
177
V. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 
 
179
VI. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
 
180
VII. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı 
 
181
VIII. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (VERBİS) 
 
183
IX. Hasta Hakları Yönetmeliği 
 
185
4. BÖLÜM
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK
 
 
AÇIKLANMASI SUÇU
 
 
§1. SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI (SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ) 
 
193
I. Tıp Hukuku/Hasta/Hekim/Tedavi 
 
193
II. Sağlık Personeli Kavramı/Sağlık Meslek Mensubu 
 
193
III. Tıbbi Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli 
 
194
IV. Taşınabilir Sigorta Sistemi 
 
195
V. Özel Hastaneler 
 
196
§2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMLER 
 
197
I. Biyometrik Yöntemler 
 
197
A. Tanım ve Çeşitleri 
 
197
B. Kişisel Verilerin Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilmesi 
 
198
II. E–Nabız Projesi 
 
200
A. Tanım ve Eleştiri 
 
200
§3. GENEL DURUM VE HUKUKSAL YARAR 
 
202
I. Suçun Unsurları 
 
202
A. Maddi Unsur 
 
202
1. Kişisel Sağlık Verisi Kavramı 
 
203
2. Kişisel Sağlık Verilerinin Kapsamı 
 
204
3. Fail 
 
207
4. Fiil 
 
209
B. Manevi Unsur 
 
211
II. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
213
A. Teşebbüs 
 
213
B. İştirak 
 
214
C. İçtima 
 
215
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
216
A. Rıza (TCK m. 26/2) 
 
216
B. Yanılgı 
 
220
C. Zaruret Hali 
 
221
IV. Nitelikli Haller 
 
223
A. Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a) 
 
223
B. Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b) 
 
223
C. Verileri Yok Etmeme (m.138) 
 
224
V. Yaptırım ve Zamanaşımı 
 
224
A. Türk Ceza Kanunu kapsamında Yaptırım. 
 
224
5. BÖLÜM
 
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
 
§1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ’NİN İSTİSNASI OLARAK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI 
 
227
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
233
EKLER
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
 
241
GuIdelInes 05/2020 on consent under RegulatIon 2016/679 VersIon 1.1 Adopted on 4 May 2020 
 
261
GILLBERG–İSVEÇ KARARI 
 
267
S. ve MARPER/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI 
 
295
BREYER /ALMANYA KARARI 
 
331
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA FEDERAL KANUN 
 
345
PECK–BİLEŞİK KRALLIK DAVASI 
 
359
N.B.B. BAŞVURUSU 
 
377
Kaynakça 
 
395
Kavramlar Dizini 
 
405

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: