Tıp ve Sağlık Hukuku El Kitabı Seçkin Yayıncılık

Tıp ve Sağlık Hukuku El Kitabı Seçkin Yayıncılık

 265,00

Stok kodu: 9789750279904 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279904
Sayfa Sayısı552
Ebatı13x19
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Tıp ve Sağlık Hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Bu suretle, kitap Tıp ve Sağlık Hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Bu kitap ile hem öğrencilerin kısa bir ders kitabı ihtiyacının karşılanması amaçlanmış, hem de derin hukuki tartışmalara yer verilmeyerek sağlık çalışanlarının da kitaptan yararlanması düşünülmüştür. Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnot çalışması yapılmamıştır. Kitapta, konuların akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.
Yeni baskıda kitap; mevzuatta son dönemde gerçekleştirilen çok önemli değişikliklerle güncellenmiş, ayrıca yeni gazete haberleri ve karikatürler eklenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları
.
Tıp Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları
.
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
.
Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler
.
Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği, Hatalı Tıbbi Uygulama ve Tazminat Sorumluluğu
.
Tıp Ceza Hukuku
İlgili Kategoriler
İçindekiler
1. Bölüm
 
 
GİRİŞ
 
 
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
29
§ 2. KAVRAM 
 
31
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN 
 
32
2. Bölüm
 
 
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
 
 
§ 1. HASTA HAKLARI 
 
37
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI 
 
47
3. Bölüm
 
 
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
 
 
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK 
 
67
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ 
 
83
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET 
 
90
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ 
 
99
4. Bölüm
 
 
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
 
 
§ 1. GENEL BİLGİLER 
 
105
§ 2. ŞARTLAR 
 
106
5. Bölüm
 
 
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
 
 
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ 
 
223
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME) 
 
244
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER 
 
258
§ 4. GENETİK TANI 
 
263
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER 
 
270
§ 6. YAPAY DÖLLEME 
 
271
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER 
 
284
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON 
 
292
§ 9. TELE–TIP 
 
295
6. Bölüm
 
 
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
301
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
342
7. Bölüm
 
 
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU
 
 
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
 
345
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS) 
 
357
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU 
 
403
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
 
420
8. Bölüm
 
 
TIP CEZA HUKUKU
 
 
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
423
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ 
 
425
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER 
 
427
2. Baskının Önsözü 
 
5
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
25
1. Bölüm
 
 
GİRİŞ
 
 
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
29
§ 2. KAVRAM 
 
31
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN 
 
32
I. Genel Olarak 
 
32
II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama 
 
34
III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu 
 
34
2. Bölüm
 
 
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
 
 
§ 1. HASTA HAKLARI 
 
37
I. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı 
 
38
II. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları 
 
41
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI 
 
47
I. Sağlık Çalışanı Hakları 
 
47
II. Hak Arama Yolları 
 
48
A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları 
 
48
B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları 
 
49
1. Ceza Hukuku Araçları 
 
49
a. Genel Olarak 
 
49
b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler 
 
55
2. Tazminat Hukuku Araçları 
 
56
3. Süreç 
 
57
III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım 
 
57
IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi 
 
60
V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı 
 
62
VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı 
 
64
A. Genel Olarak 
 
64
B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama 
 
66
3. Bölüm
 
 
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
 
 
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK 
 
67
I. Genel Olarak 
 
67
II. Şifa Garantisi Yasağı 
 
80
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ 
 
83
I. Genel Olarak 
 
83
II. Güven İlkesi 
 
85
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET 
 
90
I. Kavram 
 
91
II. Uygulamadaki Sorunlar 
 
94
A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması 
 
94
B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 
95
C. Sosyal Medya Paylaşımları 
 
95
D. Kamera Kaydı 
 
96
E. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu 
 
96
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ 
 
99
4. Bölüm
 
 
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA
 
 
UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
 
 
§ 1. GENEL BİLGİLER 
 
105
§ 2. ŞARTLAR 
 
106
I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması 
 
106
A. Genel Olarak 
 
106
B. Hekim Olma Şartı 
 
107
1. Genel Olarak 
 
107
2. Uzmanlık Şartı 
 
110
3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu 
 
114
C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları 
 
117
II. Aydınlatma ve Rıza 
 
118
A. Temel Kurallar 
 
118
B. Aydınlatma 
 
123
1. Aydınlatma Çeşitleri 
 
124
a. Otonomi (Karar) Aydınlatması 
 
124
aa. Temel Sorunlar 
 
124
bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri 
 
125
aaa. Genel Olarak 
 
125
bbb. Teşhis Aydınlatması 
 
126
ccc. Süreç Aydınlatması 
 
127
ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma 
 
128
eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma 
 
129
b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması) 
 
130
aa. Kavram 
 
130
bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma 
 
131
cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme 
 
132
c. Risk Aydınlatması 
 
135
2. Özel Durumlarda Aydınlatma 
 
138
a. Kısırlaştırma 
 
138
b. Engelli Cenin 
 
139
c. Hekimin Tecrübesi 
 
140
3. Aydınlatılacak Kişi 
 
140
4. Aydınlatma Yükümlüsü 
 
141
5. Aydınlatmanın Zamanı 
 
142
6. Aydınlatmanın Kapsamı 
 
143
7. Aydınlatmanın Şekli 
 
145
a. Genel Olarak 
 
145
b. E–Aydınlatma Formlarının Geçerliliği 
 
148
8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma 
 
150
9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar 
 
151
a. Aydınlatmadan Vazgeçme 
 
151
b. Hastanın Bilgisinin Bulunması 
 
151
c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması 
 
152
aa. Genel Olarak 
 
152
bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi 
 
154
d. Acil Haller 
 
154
e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması 
 
155
10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi 
 
156
11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları 
 
157
12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları 
 
157
C. Rıza 
 
158
1. Genel Olarak 
 
159
2. Rıza Açıklaması 
 
162
3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti) 
 
164
a. Genel Olarak 
 
164
b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi 
 
166
c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi 
 
171
d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi 
 
177
4. Rızanın Kapsamı 
 
178
5. Rızanın Aranmadığı Haller 
 
179
a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 
 
180
aa. Genel Olarak 
 
180
bb. Corona Virüs Nedeniyle Alınan Önlemler 
 
181
cc. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu 
 
184
dd. Yeni Doğan Çocuklardan Topuk Kanı Alınması 
 
188
ee. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması 
 
188
b. Akıl Hastaları ile İlgili Düzenlemeler 
 
189
c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler 
 
192
aa. Ceza Hukuku Yaptırımları 
 
192
bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler 
 
194
cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler 
 
196
d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler 
 
199
6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı 
 
200
7. Varsayılan Rıza 
 
201
a. Genel Olarak 
 
201
b. Ameliyatın Genişletilmesi 
 
204
c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet) 
 
205
8. Rızayı Sakatlayan Haller 
 
207
9. Rızanın Geri Alınması 
 
208
10. Rıza Formu 
 
209
11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler 
 
210
D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları 
 
212
III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale 
 
212
A. Endikasyon (Zorunluluk) 
 
212
1. Kavram 
 
212
2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler 
 
216
a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler 
 
218
b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler 
 
219
c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler 
 
220
d. Sünnet 
 
220
3. Değerlendirme 
 
221
B. Özenli Tıbbi Müdahale 
 
222
5. Bölüm
 
 
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
 
 
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ 
 
223
I. Kavram 
 
223
II. Hukuksal Temel ve Kapsam 
 
224
III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri 
 
225
A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli 
 
225
1. Ölüm Halinin Belirlenmesi 
 
226
2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi 
 
229
3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler 
 
233
4. Otopsi mi Nakil mi? 
 
234
5. Organ ve Doku Dağıtımı 
 
237
B. Canlılardan Organ Nakli 
 
238
1. Genel Olarak 
 
238
2. Akrabalık Şartı 
 
240
3. Çapraz Nakil 
 
243
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME) 
 
244
I. Giriş 
 
244
II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar 
 
247
A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları 
 
249
1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları 
 
249
2. Özel Durumlarda Araştırma 
 
250
3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları 
 
251
B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları 
 
253
1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları 
 
254
2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları 
 
256
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER 
 
258
I. Tanım 
 
258
II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği 
 
260
§ 4. GENETİK TANI 
 
263
I. Kavram 
 
263
II. Türleri 
 
264
III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği 
 
265
IV. Hukuksal Sorumluluk 
 
267
V. Yasaklar ve Yaptırım 
 
268
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER 
 
270
§ 6. YAPAY DÖLLEME 
 
271
I. Kavram 
 
272
II. Yapay Döllemenin Şartları 
 
273
III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü 
 
275
A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu 
 
275
B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu 
 
276
IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar 
 
277
V. Taşıyıcı Annelik 
 
279
VI. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması 
 
282
VII. Embriyoların Dondurulması 
 
283
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER 
 
284
I. Giriş 
 
284
II. Hukuki Durum 
 
285
A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı 
 
285
B. Ülkemizdeki Mevcut Durum 
 
286
C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme 
 
287
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi 
 
288
2. Aydınlatma 
 
289
3. Endikasyon 
 
291
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON 
 
292
§ 9. TELE–TIP 
 
295
6. Bölüm
 
 
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
301
I. Genel Olarak 
 
301
II. Hekimin Özen Yükümlülüğü 
 
301
III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü 
 
302
A. Kişisel Edim Kavramı 
 
302
B. Temsil Edilebilir Edimler 
 
303
C. Temsil Edilemeyen Edimler 
 
304
IV. Öykü Alma Yükümlülüğü 
 
306
V. Muayene Yükümlülüğü 
 
307
VI. Teşhis Yükümlülüğü 
 
308
A. Teşhis Kavramı 
 
308
B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği 
 
309
C. Uzaktan Teşhis Yasağı 
 
311
D. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü 
 
312
VII. Tedavi Yükümlülüğü 
 
312
A. Hukuksal Temelleri 
 
312
1. Genel Olarak 
 
312
2. Özel Durumlar 
 
313
a. Hekimin Hastayı Reddetmesi 
 
313
b. Acil Durumlar 
 
315
B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü 
 
315
C. Uzaktan Tedavi Yasağı 
 
316
D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları 
 
318
1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı 
 
318
a. Genel Olarak 
 
318
b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği 
 
319
2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı 
 
322
VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü 
 
323
IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü 
 
325
A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü 
 
325
B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü 
 
326
X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü 
 
326
A. Genel Olarak 
 
327
B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği 
 
327
1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı 
 
327
2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı 
 
328
3. Kayıtların Şekli 
 
330
4. Kaydın Zamanı 
 
331
C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları 
 
332
D. Kayıtları İnceleme Hakkı 
 
334
1. Hukuksal Dayanak 
 
334
2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri 
 
335
a. Dava Dışı İnceleme Hakkı 
 
335
b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı 
 
336
3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar 
 
337
4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar 
 
337
XI. Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
339
XII. Organizasyon Yükümlülükleri 
 
340
XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler 
 
340
XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü 
 
340
XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü 
 
341
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
342
7. Bölüm
 
 
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
 
 
HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE
 
 
TAZMİNAT SORUMLULUĞU
 
 
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
 
345
I. Genel Olarak 
 
345
A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği 
 
345
B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği 
 
348
C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği 
 
349
1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği 
 
349
2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği 
 
351
II. Görevli Yargı Yeri 
 
352
A. Genel Olarak 
 
352
B. Yargıtay Kararları 
 
353
C. Görevli Mahkeme 
 
356
1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından 
 
356
2. Özel Hastaneler Bakımından 
 
356
3. Kamu Hastaneleri Bakımından 
 
356
4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik 
 
356
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS) 
 
357
I. Genel Olarak 
 
357
II. Tıbbi Standart 
 
362
A. Kavram 
 
362
B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler 
 
366
III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata) 
 
368
A. Kavram 
 
368
B. Hata (Malpraktis) Örnekleri 
 
370
1. Teşhis Hatası 
 
372
a. Genel Olarak 
 
372
b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma 
 
375
c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması 
 
376
2. Tedavi Hatası 
 
378
a. Müdahalenin Yapılmaması 
 
378
b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması 
 
379
c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme 
 
381
d. Gerekli Testlerin Yapılmaması 
 
382
e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi 
 
383
f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması 
 
385
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali 
 
386
4. Organizasyon Kusuru 
 
388
a. Genel Olarak 
 
389
b. Özel Hastaneler 
 
397
5. Üstlenme Kusuru 
 
398
6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü 
 
400
7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi) 
 
400
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU 
 
403
I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu 
 
404
A. Genel Olarak 
 
404
B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları 
 
404
1. Hukuka Aykırılık 
 
404
2. Kusur 
 
404
3. Zarar 
 
406
4. Nedensellik Bağı 
 
406
C. Tazminat Türleri 
 
407
1. Maddi Tazminat 
 
407
2. Manevi Tazminat 
 
409
D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi 
 
410
E. İspat 
 
411
F. Zamanaşımı 
 
412
G. Sorumsuzluk Anlaşmaları 
 
413
II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu 
 
413
A. Tazminatın Şartları 
 
414
1. Zarar 
 
414
a. Zararın Nitelikleri 
 
415
aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır 
 
415
bb. Zarar Özel Olmalıdır 
 
415
cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır 
 
415
b. Zararın Kapsamı 
 
415
aa. Maddi Zarar 
 
415
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar 
 
415
(a) Tedavi Giderleri 
 
415
(b) Cenaze Giderleri 
 
416
(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı 
 
416
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar 
 
416
bb. Manevi Zarar 
 
417
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar 
 
417
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar 
 
418
2. Kusur 
 
418
3. Nedensellik Bağı 
 
418
B. İspat 
 
419
C. Zamanaşımı 
 
419
D. Rücu 
 
419
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
 
420
I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı 
 
421
II. Yaşam Hakkı 
 
421
8. Bölüm
 
 
TIP CEZA HUKUKU
 
 
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
423
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ 
 
425
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER 
 
427
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları 
 
427
A. Genel Olarak 
 
427
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları 
 
431
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi) 
 
432
1. Sorun 
 
432
2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları 
 
434
a. Aktif Ötanazi 
 
435
c. Pasif Ötanazi 
 
437
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 
 
438
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları 
 
444
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar 
 
445
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi 
 
446
2. Taksir Kavramı 
 
446
3. Hareket 
 
448
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı 
 
449
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali 
 
451
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti 
 
452
7. Nedensellik Bağı 
 
453
B. Taksirle Öldürme Suçu 
 
453
C. Taksirle Yaralama Suçu 
 
454
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 
 
456
V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma 
 
457
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği 
 
458
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu 
 
464
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği 
 
464
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi 
 
466
C. Organ veya Doku Ticareti Suçu 
 
472
D. Zorunluluk Hali 
 
473
E. Etkin Pişmanlık 
 
474
VIII. Çocuk Düşürtme 
 
475
A. Genel Olarak 
 
475
B. Suçun Konusu 
 
477
C. Maddi Unsur 
 
478
D. Manevi Unsur 
 
481
1. Genel Olarak 
 
481
2. Zorunluluk Hali 
 
482
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
482
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi 
 
483
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu) 
 
484
F. Nitelikli Haller 
 
486
G. Teşebbüs ve İştirak 
 
486
H. Zorunluluk Hali 
 
487
1. Genel Açıklamalar 
 
487
2. Hukuki Niteliği 
 
488
3. Şartları 
 
489
4. İspat Sorunları 
 
490
IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu 
 
491
X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu 
 
492
A. Genel Olarak 
 
492
B. Suçun Unsurları 
 
492
1. Maddi Unsur 
 
493
a. Kişisel Veri Kavramı 
 
493
b. Kişisel Verilerin Kapsamı 
 
495
c. Fail 
 
497
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler 
 
498
2. Manevi Unsur 
 
499
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
499
a. Hastanın Rızası 
 
499
aa. Genel Olarak 
 
499
bb. Varsayılan Rıza 
 
499
b. Bildirme Yükümlülüğü 
 
500
4. Zorunluluk Hali 
 
504
C. Nitelikli Haller 
 
506
XI. Dolandırıcılık 
 
506
XII. Belgede Sahtecilik 
 
508
A. Genel Açıklamalar 
 
508
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu 
 
509
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği 
 
511
1. Suçun Unsurları 
 
511
2. Nitelikli Haller 
 
514
XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu 
 
515
XIV. İrtikap Suçu 
 
517
XV. Rüşvet Suçu 
 
522
A. Genel Açıklamalar 
 
522
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar 
 
523
XVI. Görevi Kötüye Kullanma 
 
523
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak 
 
524
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak 
 
526
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu 
 
529
D. Yükümlülüklerin Çatışması 
 
530
XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu 
 
531
XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 
 
532
XIX. Genital Muayene 
 
536
A. Genel Olarak 
 
536
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu 
 
537
C. Suçun Faili ve Mağduru 
 
537
D. Maddi Unsur 
 
539
E. Manevi Unsur 
 
542
F. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
542
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
543
XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma 
 
543
XXI. Kabahatler 
 
546
A. Yetkisiz Hekimlik 
 
547
B. Bazı Normlara Aykırılık 
 
547
C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak 
 
548
D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak 
 
549
E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak 
 
549

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tıp ve Sağlık Hukuku El Kitabı Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: