Yargı Örgütü Hukuku Seçkin Yayıncılık

Yargı Örgütü Hukuku Seçkin Yayıncılık

 160,00

Stok kodu: 9789750280542 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280542
Sayfa Sayısı174
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kitap, kuvvetler ayrılığının esas olduğu Türk hukuk sisteminde yargı teşkilatına genel bir bakışın önemli olduğu düşüncesiyle, hukuk fakültelerinde ve adalet meslek yüksekokullarında okutulan yargı örgütü hukuku dersi için kaynak olarak düşünülmüştür.
Sadece ülkemizde değil, dünyada giderek artan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuğun özellikle hukuk yargısında dava şartı olarak düzenlendiği hâllerin artmakta olduğu da göz önünde tutularak, arabulucu/hakem/hâkim ayrı bir başlık altında ele alınarak karşılaştırılmıştır.
Adli yargının yanında Anayasa yargısı, idari yargı ve uyuşmazlık yargısı alanlarında faaliyet gösteren mahkemelerin yapısal olarak incelendiği, üyelerinin kimlerden, nasıl ve hangi organ ya da makamca seçildiği de ortaya konmak suretiyle incelenmiştir. Hukuk devletinin olmazsa olmazlarından biri olan hâkimlerin/savcıların/avukatların bağımsızlığına da değinilmiştir. Hesap yargısı ve seçim yargısı da kitapta irdelenmiştir. Kitap Türk yargı teşkilatına genel bir bakışı amaçlamış olup, yargı sistemimizde Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliğiyle kaldırılmış olan askeri yargıya kitapta bu sebeple yer verilmemiştir.
Konu Başlıkları
.
Yargı
.
Yargı Örgütü
.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
.
Yolları
.
Mahkeme
.
Yargılama İlkeleri
.
Adli Yargı
.
İdari Yargı
.
Anayasa Yargısı
.
Uyuşmazlık Yargısı
.
Hesap Yargısı, Seçim Yargısı
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Birinci Bölüm
 
 
GENEL OLARAK YARGI ÖRGÜTÜ HUKUKU
 
 
I. DERSİN KONUSU, AMACI VE KAYNAKLARI 
 
15
II. YARGI SİSTEMLERİ 
 
17
A. Yargı Birliği (Anglosakson Hukuk Sistemi) 
 
17
B. Yargı Ayrılığı (Kıta Avrupası Hukuk Sistemi) 
 
18
III. YARGI/YARGI KOLU/MAHKEME KAVRAMLARI 
 
19
IV. ANLAŞMAZLIK/UYUŞMAZLIK KAVRAMLARI 
 
23
V. ARABULUCU/HAKEM/HÂKİM KAVRAMLARI VE HUKUKİ NİTELİKLERİ 
 
24
VI. YARGIDA GÖREV ALAN HÂKİMLER/HAKEMLER/SAVCILAR/AVUKATLAR 
 
28
A. Hâkim 
 
28
B. Hakem 
 
30
C. Savcı 
 
31
D. Avukat 
 
37
E. Diğer Görevliler 
 
40
1. Yazı İşleri Müdürleri 
 
40
2. İcra–İflâs Dairesi Müdürleri 
 
40
3. Zabıt Kâtipleri 
 
43
4. Mübaşirler 
 
43
VII. MAHKEMELERİN DEĞİŞİK ÖLÇÜTLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
 
44
A. Hiyerarşik Bakımdan 
 
44
1. İlk Derece Mahkemeler 
 
44
2. İkinci Derece Mahkemeler (İstinaf Mahkemeleri) 
 
45
3. Temyiz Mahkemesi 
 
46
B. Dava Tarafları ve Gördükleri Davaların Nitelikleri Bakımından 
 
47
1. Genel Mahkemeler 
 
47
2. Özel Mahkemeler 
 
48
C. Kuruluş ve Çalışma Bakımından 
 
48
1. Tek Hâkimli Mahkemeler 
 
48
2. Çok Hâkimli (Toplu) Mahkemeler 
 
49
İkinci Bölüm
 
 
YARGILAMA İLKELERİ
 
 
I. YARGILAMANIN İŞLEYİŞİNE DAİR İLKELER 
 
51
A. Yargılama Sürecinin Başlaması Bakımından 
 
51
1. Tasarruf İlkesi 
 
51
2. Resen (Kendiliğinden) Harekete Geçme İlkesi 
 
52
B. Vakıa ve Delillerin Toplanması Bakımından 
 
52
1. Taraflarca Hazırlama (Getirilme) İlkesi 
 
52
2. Resen (Kendiliğinden) Araştırma İlkesi 
 
53
3. Teksif İlkesi 
 
53
C. Yargısal İşlemlerin Şekli Bakımından 
 
54
1. Yazılılık İlkesi 
 
54
2. Sözlülük İlkesi 
 
54
II. ANAYASAL YARGILAMA İLKELERİ 
 
54
A. Mahkemelerin Bağımsızlığı İlkesi 
 
54
B. Aleniyet İlkesi 
 
56
C. Usul Ekonomisi İlkesi 
 
57
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı İlkesi 
 
58
E. Adil Yargılanma Hakkı İlkesi 
 
58
F. Doğrudanlık İlkesi 
 
60
III. YARGILAMA MAKAMLARININ ÇALIŞMALARI KONUSUNDAKİ İLKELER 
 
60
A. Yargılamanın Gerçekleştirildiği Yer Konusundaki İlke 
 
60
B. Yargılamanın Zamanı Konusundaki İlke 
 
60
C. Yargılamanın Dili Konusundaki İlke 
 
61
Üçüncü Bölüm
 
 
ADLİ YARGI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
63
II. ADLİ YARGIDA YAPILANMA 
 
63
A. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri 
 
63
1. Genel Mahkemeler (Asliye Hukuk Mahkemesi) 
 
63
2. Özel Mahkemeler 
 
66
a. Asliye Ticaret Mahkemeleri 
 
66
b. Sulh Hukuk Mahkemeleri 
 
70
c. İş Mahkemeleri 
 
71
d. İcra Mahkemeleri 
 
73
e. Aile Mahkemeleri 
 
75
f. Tüketici Mahkemeleri 
 
77
g. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri 
 
82
h. Kadastro Mahkemeleri 
 
82
B. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri 
 
84
1. Sulh Ceza Hâkimliği 
 
84
2. Genel Mahkemeler (Asliye Ceza Mahkemeleri) 
 
84
3. Özel Mahkemeler 
 
85
a. Ağır Ceza Mahkemeleri 
 
86
b. Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 
 
87
c. Fikrî ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri 
 
88
d. İcra Ceza Mahkemeleri 
 
88
C. Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 
 
89
1. Genel Olarak 
 
89
2. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri (Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri) 
 
90
3. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı 
 
93
4. Bölge Adliye Mahkemeleri Daireleri Başkanlar Kurulu (Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu) 
 
93
5. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
 
94
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu 
 
96
D. Yargıtay (Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri) 
 
96
1. Genel Olarak Yapısı ve Kuruluşu 
 
96
2. Yargıtay’ın Görevleri ile Hukuk ve Ceza Daireleri 
 
97
3. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu 
 
101
4. Yargıtay Başkanlar Kurulları 
 
103
5. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 
 
105
6. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 
 
106
7. Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu 
 
108
Dördüncü Bölüm
 
 
İDARİ YARGI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
109
II. İDARİ YARGIDA YAPILANMA 
 
110
A. İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
 
110
1. Genel Mahkemeler (İdare Mahkemeleri) 
 
110
2. Özel Mahkemeler (Vergi Mahkemeleri) 
 
112
B. İdari Yargı İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge İdare Mahkemeleri) 
 
115
1. Genel Olarak 
 
115
2. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri 
 
117
3. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
 
118
4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu 
 
119
5. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu 
 
119
C. Danıştay 
 
120
1. Genel Olarak 
 
120
2. Danıştay’ın Yapısı 
 
123
Beşinci Bölüm
 
 
ANAYASA YARGISI
 
 
I. GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI 
 
129
II. ANAYASA MAHKEMESİ 
 
130
A. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Üyeleri 
 
130
B. Anayasa Mahkemesinin Görevleri 
 
132
1. Soyut Norm Denetimi 
 
132
2. Somut Norm Denetimi 
 
134
3. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuruların İncelenerek Karara Bağlanması 
 
137
4. Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa’da Sayılan Kişileri Yargılama 
 
142
5. Siyasi Partilerin Mali Denetimi 
 
143
6. Siyasi Partilerin Kapatılması Davalarını Görmek 
 
143
7. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ile Milletvekilliğinin Düşmesi Kararlarını Denetlemek 
 
144
8. Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan Seçmek 
 
144
C. Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü (AY m. 149) 
 
144
D. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği 
 
145
Altıncı Bölüm
 
 
UYUŞMAZLIK YARGISI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
147
II. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YAPISI 
 
148
III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 
 
150
A. Yargı Yolu (Görev) Uyuşmazlığı 
 
150
1. Olumlu Yargı Yolu (Görev) Uyuşmazlığı 
 
150
2. Olumsuz Yargı Yolu (Görev) Uyuşmazlığı 
 
153
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
 
153
IV. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI 
 
154
Yedinci Bölüm
 
 
HESAP YARGISI VE SEÇİM YARGISI
 
 
I. HESAP YARGISI SAYIŞTAY 
 
155
A. Genel Olarak 
 
155
B. Sayıştay’ın Görevleri 
 
155
C. Sayıştay’ın Yetkileri 
 
156
D. Sayıştay Mensupları 
 
158
E. Sayıştay Organları 
 
159
II. SEÇİM YARGISI 
 
161
A. Genel Olarak 
 
161
B. Seçim Kurulları 
 
163
1. Yüksek Seçim Kurulu 
 
163
2. İl Seçim Kurulları 
 
165
3. İlçe Seçim Kurulları 
 
166
Kaynakça 
 
169
Kavram Dizini 
 
171

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Yargı Örgütü Hukuku Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: