Yargılama ve Takip Giderleri Seçkin Yayıncılık

Yargılama ve Takip Giderleri Seçkin Yayıncılık

 390,00

Stok kodu: 9789750280665 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280665
Sayfa Sayısı376
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Yargılama ve Takip Giderleri kitabında, dava, takip ve diğer yargısal işlerin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadarki tüm süreçlerde ilgililer tarafından yatırılacak harçlar, yapılacak masraflar, alınacak avanslar, ödenecek kanuni vekalet ücreti ve diğer kanuni giderler ele alınmıştır.
Kitapta başlangıçta “Yargılama ve Takip Giderlerinin” ne olduğu, bunların “harçlar, vekâlet ücreti ve diğer giderlerden” oluştuğu açıklanmıştır. Daha sonra yargılamanın başlangıcında, dava devam ederken, dava sonuçlandığında ve istinaf ve temyiz kanun yollarında alınacak harçların ve masrafların neler olduğu hem dava ve işlerin türlerine hem de dava ve işlerin niteliklerine göre belirtilmiştir. İlaveten Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin karar ve içtihatları ile teorik düzenleme ve bilgilerin yanında uygulamadaki durum da aktarılmıştır.
Hukuk davalarının yanısıra idari davalarda, vergi uyuşmazlıklarında, ceza davalarında, arabuluculukta, hem zorunlu tahkimde hem de ihtiyari tahkimde yargılama giderleri anlatıldığı gibi İcra Takiplerinde, İflas Takip, Dava ve Tasfiye Süreçlerinde, Konkordatoda da ayrıntılı ve içtihatlı olarak anlatılmıştır.
Yargılama ve Takip Giderlerinde sadece alınacak harçlar, yatırılacak avanslar ve ödenecek vekâlet ücreti ve diğer giderlerin açıklanmasıyla yetinilmemiş, tüm bunların nasıl hesaplanacağı, dava ve işin özelliğine göre nasıl belirleneceği, en önemlisi de kimin veya kimlerin harç ve giderlerden sorumlu olacağı ve ne zaman yatırılacağı da detaylı olarak açıklanmıştır.
 
Konu Başlıkları
.
Dava, Takip ve Diğer Yargısal İş ve Faaliyetlerde Harçlar, Avanslar, Vekâlet Ücreti ve Diğer Giderler
.
Bölge Adliye Mahkemelerinde, Yargıtay’da, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da Harçlar, Vekâlet Ücreti ve Diğer Giderlerin Belirlenmesi ve Sorumluluk
.
İcra Takiplerinde, İflas Takip ve Davalarında, İflas Sürecinde, Konkordatoda, Arabuluculukta, Zorunlu ve İhtiyari Tahkimde ve Diğer Yargısal İş ve Faaliyetlerde Harçlar, Vekâlet Ücreti ve Diğer Giderler
.
Yargılama ve Takip Giderlerinden Sorumluluk, Muafiyet ve İstisnalar
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Cetveli 
 
25
Birinci Bölüm
 
 
GENEL OLARAK YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİ İLE
 
 
HUKUK DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ
 
 
§. 1 YARGILAMA ve TAKİP GİDERLERİ KAVRAMLARI, KAPSAMI ve GİDERLERİN HESAPLANMASI 
 
27
I. YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİ KAVRAMLARININ TANIM VE KAPSAMI 
 
27
A. Giriş 
 
27
B. Tanım 
 
28
1. Yargılama Giderleri Kavramı 
 
28
2. Takip Giderleri Kavramı 
 
29
3. Yargılama ve Takip Giderleri Kavramı 
 
30
C. Kapsamı 
 
30
1. Yargı Harçları 
 
32
2. Vekâlet Ücreti 
 
33
3. Diğer Giderler 
 
33
D. Yargılama Giderlerinin Hak Arama Özgürlüğü ve Adalete Erişim Hakkı ile İlişkisi 
 
35
II. YARGILAMA GİDERLERİNİN YATIRILMASI, AVANS ALINMASI VE MAHKEME KARARI 
 
37
A. Dava Açılırken Yargılama Giderlerine İlişkin Ödemeler, Avanslar ve Avansların İadesi 
 
37
1. Genel Olarak Peşin Alınan Harçlar ve Avanslar 
 
37
2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi ve Gider Avansının Yatırılması 
 
38
a. Genel Olarak HMK Gider Avansı 
 
38
b. HMK Gider Avansının Hesaplanması ve Yatırılması 
 
39
3. Delil Tespiti Gider Avansı 
 
40
4. Delil İkamesi İçin Avans Yatırılması ve İlgili Tarifeler 
 
40
a. Delil İkamesi Avansı 
 
40
b. Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 
 
41
aa. Genel Olarak Bilirkişilik ve Bilirkişilik Ücreti 
 
41
bb. Bilirkişilik Ücretinin Arttırılması ve Azaltılması 
 
43
cc. Seri Dosyalarda Bilirkişi Ücreti (BAÜT m. 9) 
 
43
dd. Ek Rapor İçin Bilirkişi Ücreti (BAÜT m.10) 
 
43
ee. Bilirkişiye Giderleri İçin Avans Ödemesi ve Bilirkişilik Ücreti Ödemesinin Yapılması 
 
43
c. Tanıklık Ücret Tarifesi 
 
44
5. Düzenlemelerde Yer Alan Diğer Tarifeler 
 
45
a. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
 
45
b. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 
 
45
c. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 
 
45
6. Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edemeyeceği Dava ve İşlerde Avanslar 
 
45
7. Avansların ve Fazla Harcın İadesi 
 
46
a. Avansların İadesi 
 
46
b. Fazla Alınan Harcın İadesi 
 
48
8. Yargılama ve Takip Giderlerinin Ödenmesinin Dava ve Takip Süreci İle İlişkisi ve Önemi 
 
48
B. Yargılama ve Takip Giderlerinin Karara Bağlanması 
 
49
1. Nihai Hükümden Önceki Yargılama Giderlerinin Karara Bağlanması 
 
49
2. Takip Giderlerinin Belirlenmesi 
 
52
3. Hükümden Sonraki Yargılama Giderleri 
 
52
§. 2 HUKUK DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 
 
53
I. GENEL OLARAK ADLİ HİZMETLER VE HARÇLAR 
 
53
II. YARGILAMA GİDERİ OLAN HARÇLAR, HARÇ KANUNU VE YARGILAMA HARÇLARINA İLİŞKİN TARİFE 
 
54
A. Genel Olarak Yargılama Harçları 
 
55
B. Yargı İşlerinden Doğan Harçlar (Yargı Harçları) 
 
55
1. Harçların Hesaplanma Yöntemleri (Ölçütleri) ve Esasları 
 
55
2. Harçların Sınıflandırılması ve Ödenmesi 
 
56
C. Mahkeme Harçları 
 
57
1. Davanın Açılması ve Başvurma Harcı 
 
58
a. Genel Olarak Başvurma Harcı 
 
59
b. Başvurma Harcının Alınmayacağı Haller 
 
59
2. Celse Harcı 
 
61
a. Genel Olarak Celse harcı 
 
61
b. Celse Harcının Alınmayacağı Haller 
 
62
3. Karar ve İlam Harcı 
 
62
a. Nispi Karar ve İlam Harcı (1 Sayılı Tarife A/III–1 Bölümü) 
 
63
aa. Nispi Karar ve İlam Harcının Belirlenmesi 
 
63
bb. Bazı Özel Hallerde Nispi Karar ve İlam Harcı 
 
67
cc. Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı (HK m. 28) 
 
69
b. Maktu Karar ve İlam Harcı (1 Sayılı Tarife A/III–2 Bölümü) 
 
70
aa. Genel Olarak Maktu Harç ve Harcın Belirlenmesi 
 
70
bb. Bazı Özel Hallerde Maktu Karar ve İlam Harcı Alınması 
 
70
cc. Maktu Karar ve İlam Harcının Ödenmesi 
 
74
c. Karar ve İlam Harcından Sorumluluk ve İade İşlemleri 
 
74
4. Keşif Harcı 
 
75
5. Keşif, Tanık, Bilirkişi ve Diğer Delillerin Gösterilmesi ve Yargılama Giderleri 
 
76
a. Delile Başvurulması (Delil İkamesi) Halinde Yapılacak Masraflar İçin Avans Yatırılması 
 
76
b. Delile Başvurulması (Delil İkamesi) Halinde İstemin Harca Tabi Olması ve Harcın Yatırılması 
 
78
6. Diğer Yargı Harçları 
 
78
D. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri ve Yargılama Giderleri 
 
79
1. Genel Olarak Hukuki Koruma Tedbirleri 
 
79
a. Delil Tespiti 
 
80
b. İhtiyati Tedbir Kararı 
 
80
c. İhtiyati Haciz 
 
80
2. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde Yargılama Giderleri 
 
82
a. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde HMK Gider Avansı 
 
82
b. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde Alınacak Başvuru Harcı 
 
82
c. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde Karar ve İlam Harcı 
 
82
d. Keşif ve Tespit Harcı 
 
83
3. Geçici Hukuki Korumalarda Giderlerin ve Harçların Ödenmesi ve Karara Bağlanması 
 
83
a. Dava Açılmadan veya Takipten Önce İstenen Geçici Hukuki Korumalarda Ödenen Harç ve Giderlerin Karara Bağlanması 
 
84
b. İhtiyati Haciz Kararına İtirazda Yargılama Giderleri 
 
85
c. Dava Açılırken Aynı Dava Dilekçesinin İçinde veya Ekinde Ayrı Bir Dilekçe İle ya da Dava Açıldıktan Sonra Geçici Hukuki Koruma Tedbiri İstenmesi 
 
86
E. Davalarda Usul Hukuku Yönünden Ortaya Çıkan Bazı Özel Durumlarda Yargılama Giderleri 
 
87
1. Asli Müdahalede Yargılama Giderleri 
 
87
2. Fer’i Müdahalede Yargılama Giderleri 
 
88
3. Davaların Birleştirilmesi, Davaların Ayrılması Kararları ve Davaların Birleştirilerek Görülmesi Hallerinde Yargılama Giderleri 
 
90
a. Davaların Birleştirilmesi Kararı ve Birleştirilerek Görülen Davalarda Yargılama Giderleri 
 
90
b. Davaların Ayrılması Kararı ve Yargılama Giderleri 
 
91
4. Davalarda Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davaların Yenilenmesinde Yargılama Giderleri 
 
93
5. Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderleri 
 
94
6. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarında Yargılama Giderleri 
 
95
7. Davacının İzin veya Temsil Belgelerini İbra Edememesi 
 
96
8. Vekâletnamenin Aslının veya Onaylı Örneğinin İbraz Edilememesi 
 
97
9. Dava Dilekçesinde Eksikliklerin Bulunması ve Tamamlanamaması 
 
97
10. Dava Şartlarının Noksanlığı ve Bu Noksanlığın Giderilememesi Nedeniyle Davanın Usulden Reddinde Yargılama Giderleri 
 
98
11. Tahkim İtirazının Kabulü ve Davanın Usulden Reddinde Yargılama Giderleri 
 
98
12. Davadan Feragat Halinde Yargılama Giderleri 
 
99
a. Genel Olarak Feragat 
 
99
b. Feragat Nedeniyle Verilecek Kararda Yargılama Giderlerinin Belirlenmesi 
 
100
13. Davayı Kabul Halinde Yargılama Giderleri 
 
102
a. Genel Olarak Davayı Kabul 
 
102
b. Kabul Nedeniyle Verilecek Kararda Yargılama Giderlerinin Belirlenmesi 
 
103
14. Davada Sulh Olunması Halinde Yargılama Giderlerinin Belirlenmesi 
 
103
a. Genel Olarak Davalarda Sulh 
 
103
b. Tarafların Sulh Olması Halinde Mahkeme Kararı ve Yargılama Giderleri 
 
104
15. Davanın Islahında Yargılama Giderlerinin Belirlenmesi 
 
105
16. Karşı Dava Açılması ve Yargılama Giderleri 
 
107
a. Genel Olarak Karşı Dava 
 
107
b. Karşı Davada Yargılama Giderleri 
 
108
17. Tespit Davası (HMK m.108) ile Belirsiz Alacak Davasında (HMK m.107) Yargılama Giderleri 
 
109
a. Tespit Davasında Yargılama Giderleri 
 
109
b. Belirsiz Alacak Davalarında Yargılama Giderleri 
 
110
18. Mecburi ve İhtiyari Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri 
 
111
a. İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Yargılama Giderleri 
 
111
b. Mecburi Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri 
 
113
19. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava Birleşmesinde) Yargılama Giderleri 
 
114
20. Dava Konusunun Devri (Temliki) Halinde Yargılama Giderleri 
 
115
a. Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri 
 
115
b. Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri 
 
116
21. Adlî Yardım (Müzaheret) Hâlinde Yargılama Giderleri 
 
116
a. Adli Yardım Talebi ve Karara Bağlanması 
 
116
b. Adli Yardımdan Yararlanma ve Yargılama Giderleri 
 
118
22. Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi İçin Açılacak Davalarda Yargılama Giderleri 
 
118
23. Yargılamanın Yenilenmesi ve Yargılama Giderleri 
 
119
24. Kanun Yolu Aşamasında Hükmün Bozulması veya Kaldırılmasından Sonra Yeni Bir Hüküm Oluşturulmasında Yargılama Giderleri 
 
119
25. Davanın Geri Alınmasında Yargılama Giderleri 
 
120
F. Bazı Dava Türlerinde Ortaya Çıkan Özel Durumlar ve Yargılama Giderlerinin Belirlenmesi 
 
121
1. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yargılama Giderleri 
 
121
2. Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Yargılama Giderleri 
 
124
3. 3402 Sayılı Kadastro Kanununda Yargılama Giderleri İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemeler 
 
124
4. Tahliye Davalarında Yargılama Giderleri 
 
126
5. Kamulaştırma Davalarında Yargılama Giderleri 
 
126
6. Kira Tespit Davalarında Yargılama Giderleri 
 
127
III. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
 
127
A. Genel Olarak 
 
127
B. Genel Sorumluluk Kuralı 
 
128
1. Davada Tamamen veya Kısmen Haksız Çıkan Tarafın Sorumluluğu 
 
128
2. Davanın Taraflarının Birden Çok Kişiden Oluşması ve Giderlerin Paylaştırılması 
 
135
C. Yargılama Giderlerinden Haksız Çıkan Tarafın Sorumluluğunun Sınırlandırılması ve Kaldırılması 
 
136
1. Davalının Kendi Hal ve Davranışları İle Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş Olması Halinde Sorumluluk 
 
136
2. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmak 
 
138
a. Haksız Yere Dava Açmak veya Haksız Olarak Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermek 
 
138
b. Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak, Yaptığı Eylem ve/veya İşlemleri Nedeniyle Gereksiz Yere Davanın Uzamasına veya Gider Yapılmasına Sebebiyet Vermek 
 
138
c. Davada Taraf Sıfatı Olmadığı Hâlde, Davacıyı, Davalı Sıfatı Kendisine Aitmiş Gibi Yanıltmak 
 
139
d. Dürüstlük Kuralları ve Davanın Niteliği Gereği Bilmesinin Mümkün Olmadığı Bir Sebepten Dolayı Davanın Reddedilmesi 
 
139
3. Kötü Niyetli Davalı veya Hakkı Olmayan Davacının Davada Yer Alması 
 
140
4. Mevzuat veya İçtihat Değişikliğinden Etkilenen Tarafın Varlığı 
 
140
5. Dava Açılmasına Kendi Haksız Kusuru İle Sebep Olmayanlar 
 
140
6. Davada Hataen Taraf Gösterilen ve Sonra Çıkarılan Tarafın Durumu 
 
141
7. Eski Hale Getirmede Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
141
8. Hazine veya Diğer Kamu Tüzelkişilerinin Şekli Mecburi Dava Arkadaşı Olduğu Davalar ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
142
9. Islahta Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
144
10. 3402 Sayılı Kadastro Kanununda Yargılama Giderleri İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenleme ve Sorumluluk 
 
144
11. Kamulaştırma Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
145
D. Yargılama Giderlerinden Taraf Vekillerinin (Avukatın) Sorumlu Olduğu Haller 
 
145
1. Genel Kural 
 
145
2. Vekilin (Avukatın) Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olduğu Haller 
 
146
E. Yargılama Sırasında Ortaya Çıkan Özel Durumlar, Davaların Nitelikleri ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
147
1. Geçit Hakkı Kurulmasına İlişkin Davalarda Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
147
2. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Özel Sorumluluk Hali 
 
147
3. Asli Müdahalede Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
149
4. Fer’i Müdahalede Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
149
5. Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
149
6. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
150
7. Davayı Açıp Yürütebilmek İçin Gerekli Belgelerin Verilmemesi ve Sorumluluk 
 
151
9. Dava Şartlarının Noksanlığı ve Bu Noksanlığın Giderilememesi Nedeniyle Davanın Usulden Reddinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
152
10. Tahkim İtirazının Kabulü ve Davanın Usulden Reddinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
152
11. Karşılık Dava Açılması ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
152
12. Davaların Birleştirilmesi, Davaların Ayrılması Kararları ve Davaların Birleştirilerek Görülmesi Hallerinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
153
a. Davaların Birleştirilmesi Kararı ve Birleştirilerek Görülen Davalarda Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
153
b. Davaların Ayrılması Kararı ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
153
13. Mecburi ve İhtiyari Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
154
a. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Sorumluluk (HMK m.57) 
 
154
b. Mecburi Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
154
14. Adlî Yardım (Müzaheret) Hâlinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
155
15. Davada Taraf Değişikliği Hallerinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
156
a. Genel Olarak 
 
156
b. Kanuni Taraf Değişikliğinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
156
c. İradi Taraf Değişikliğinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
157
16. Davanın Geri Alınmasında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
158
17. Davadan Feragat, Davayı Kabul ve Davada Sulh Olunması Hallerinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
158
a. Davadan Feragat Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
158
b. Davayı Kabul Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk (HK m. 22) 
 
159
c. Davada Sulh Olunması Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk (HK m.22) 
 
159
18. Davanın Islahında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
159
19. Zorunlu Malî Sorumluluk (Trafik) Sigortasına Dayalı Tazminat Davalarında Sigorta Ettirenin ve Sigortacının Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu 
 
160
20. Boşanma Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
162
21. Kadastro Kanununda Yer Alan Düzenlemeler ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
162
F. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
162
IV. YARGILAMA GİDERİ OLARAK VEKÂLET ÜCRETİ 
 
163
A. Hukuki İşlemlerde Temsil ve Genel Olarak Vekâlet Ücreti 
 
163
B. Davaya Vekâlet, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ücreti 
 
164
1. Genel Olarak Avukatlık Hizmeti ve Hukuki Yardım 
 
164
2. Avukatlık Ücreti, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ücret Tarifesi İlişkisi 
 
165
3. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Hazırlanması ve Belirlenmesi 
 
168
C. Yargılama Gideri Olarak Dava Sonunda Hükmedilecek Vekâlet Ücretinin Hesaplanması ve Genel Sorumluluk 
 
168
1. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanması 
 
168
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücretinin Tespiti ve Kararda Gösterilmesi 
 
170
a. Genel Olarak 
 
170
b. Avukat (Vekilin) İstifası ve Ölümü Halinde Vekâlet Ücreti 
 
171
c. Özel Görevli Mahkemelerde (Asliye Ticaret, İş, Kadastro, Aile, İcra, Tüketici Mahkemeleri Gibi) Vekâlet Ücreti 
 
172
3. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücretinden Sorumluluk 
 
173
4. Vekâlet Ücretinin Tahsili 
 
174
D. Davanın Taraflarının veya Vekillerin Birden Fazla Kişiden Oluştuğu Hallerde Vekâlet Ücretinin Belirlenmesi 
 
175
1. Birden Fazla Vekille Temsil Halinde Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti 
 
175
2. Davalı Tarafta Birden Fazla Davalının Olması ve Davanın Reddi Halinde Vekâlet Ücreti 
 
175
E. Vekâlet Ücretinin Türleri (Nispi Vekâlet Ücreti – Maktu Vekâlet Ücreti) 
 
176
1. Nispi Vekâlet Ücreti 
 
177
a. AAÜT Üçüncü Kısımda (2022 yılı için) Yapılan Genel Düzenleme 
 
177
b. Nispi Vekâlet Ücretine İlişkin Düzenlemelerde Uygulanacak Ayrık Durumlar (AAÜT m. 13) ve Nispi Esasa Tabi Dava ve İşler 
 
177
2. Maktu Vekâlet Ücreti 
 
181
a. Tanım 
 
181
b. Maktu Vekalet Ücretine İlişkin Düzenlemeler 
 
181
c. Yargısal İşlemler İle Takiplerde Parasal Değer İfade Etse Bile Maktu Ücrete Tabi Dava ve Takipler (AAÜT İkinci Kısım Birinci Bölüm) 
 
183
F. Vekâlet Ücretinin Tespitinde ve Hükme Bağlanmasında Özel Bazı Durumlar 
 
185
1. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Vekâlet Ücret (AAÜT m. 6) 
 
185
a. Davadan Feragatte Vekâlet Ücreti 
 
185
b. Davayı Kabulde Vekâlet Ücreti 
 
188
c. Sulh Halinde Vekâlet Ücreti 
 
188
d. Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekâlet Ücreti 
 
189
2. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Vekâlet Ücreti 
 
190
a. Genel Olarak 
 
190
b. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine İşlem Yapılmaması (bkz. HMK m. 20, 331) 
 
191
c. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine İşlem Yapılması (bkz. HMK m. 20, 331) 
 
191
ç. Dava Ön Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi Halinde Vekâlet Ücreti 
 
191
d. Haklarında Taraf Sıfatı Yokluğundan (Husumetten) Ret Kararı Verilerek Davadan Hariç Tutulan Kişilerin Kendilerini Vekille Temsil Ettirmeleri ve Vekâlet Ücreti 
 
192
e. Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Vekâlet Ücreti (HMK m. 331) 
 
192
f. Tahkim İtirazının Kabulü ve Davanın Usulden Reddinde Vekâlet Ücreti (HMK m. 116, 413) 
 
193
g. Sonradan Çıkan Bir İçtihadı Birleştirme Kararı veya Kanun Hükmü Nedeniyle Verilen Yetkisizlik veya Görevsizlik Kararlarında Vekâlet Ücreti 
 
193
3. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasında Vekâlet Ücreti 
 
193
4. Dava Dilekçesinin İptal Edilmesi veya Geçersiz Sayılması ve Vekâlet Ücreti 
 
194
5. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Vekâlet Ücret (AAÜT m. 8) 
 
195
a. Karşılık Davada Vekâlet Ücreti 
 
195
b. Davaların Birleştirilmesinde Vekâlet Ücreti 
 
196
c. Davaların Ayrılmasında Vekâlet Ücreti 
 
196
6. Mecburi Dava Arkadaşlığının Olduğu Davalarda Vekâlet Ücreti 
 
197
7. Asli Müdahalede Vekâlet Ücreti 
 
197
8. Feri Müdahalede Vekâlet Ücreti 
 
198
9. Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması İşlemlerinde Vekâlet Ücreti 
 
199
a. Hükmün Tashihi 
 
199
b. Hükmün Tavzihi 
 
199
c. Hükmün Tamamlanması 
 
199
d. Tashih, Tavzih ve Tamamlamada Usul ve Vekâlet Ücreti (HMK m. 306) 
 
200
10. Davanın İhbarı Hallerinde Vekâlet Ücreti 
 
201
11. Dava Konusunun Devri Halinde (Müddeabihin Temlikinde) Vekâlet Ücretinin Hesaplanması 
 
201
a. Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri 
 
201
b. Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri 
 
202
12. Kayyımın Katıldığı Davalarda Vekâlet Ücreti 
 
202
13. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 16) 
 
203
14. Seri Davalarda Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 22) 
 
203
15. İhtiyari Dava Arkadaşlığında ve Davaların Yığılmasında (Objektif Dava Birleşmesinde) Vekâlet Ücreti 
 
204
16. Terditli Davalarda Vekâlet Ücreti 
 
205
17. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Vekâlet Ücreti (HMK m. 329, AAÜT m. 23) 
 
205
18. Mahkeme Kararlarında Yer Alan Tespit Hükümleri ve Vekâlet Ücretinin Hesaplanması 
 
205
19. Harçtan Muafiyet ve İstisnalarda Vekâlet Ücreti 
 
206
20. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 15) 
 
207
a. Davanın Konusunun Para Olduğu Hallerde veya Para İle Değerlendirilebilen Hallerde Nispi Vekâlet Ücreti 
 
207
b. Davanın Konusunun Para Olduğu Hallerde veya Para İle Değerlendirilebilen Hallerde Bile Maktu Vekâlet Ücretinin Ödeneceği Durumlar 
 
207
c. Davanın Konusunun Para Olmadığı Hallerde veya Para İle Değerlendirilemeyen İdari Dava ve İşlerde Maktu Vekâlet Ücreti 
 
208
d. Feragat, Kabul, Davanın Konusuz Kalması veya Herhangi Bir Nedenle Davanın Ortadan Kalkması veya Bu Nedenlerle Davanın Reddi Halinde Vekâlet Ücreti 
 
209
e. Dilekçelerin Görevli Mercie Gönderilmesine veya Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Durumunda Avukatlık Ücreti 
 
209
21. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinde İlk Derece Mahkemesi Olarak Görülen İşler ile Kanun Yolu Mahkemesi Olarak İstinaf ve Temyizde Vekâlet Ücreti 
 
209
a. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay’da Kanun Yollarında (İstinaf ve Temyizde) Vekâlet Ücreti 
 
209
aa. Davanın Konusunun Para Olmadığı Hallerde veya Para İle Değerlendirilemeyen Dava ve İşlerde Maktu Vekâlet Ücreti 
 
209
bb. Davanın Konusunun Para Olduğu Hallerde veya Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Dava ve İşlerde Nispi Vekâlet Ücreti 
 
211
b. Kanun Yolu Mahkemelerinde İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılan Davalarda Maktu Vekâlet Ücreti 
 
211
22. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay’da İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılan Davalar İle Kanun Yollarında Dava Konusu Para Olan veya Para İle Değerlendirilebilen Dava ve İşlerde Nispi Vekâlet Ücreti 
 
211
23. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 20) 
 
212
G. ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DAVALARDA HESAPLANACAK VEKÂLET ÜCRETİNİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 
 
212
1. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde Vekâlet Ücreti (AAÜT m.12) 
 
212
2. Alım (İştira), Ön Alım (Şufa) ve Geri Alım (Vefa) Haklarına İlişkin Davalarda Vekâlet Ücreti 
 
213
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 9) 
 
214
4. Ortaklığın Giderilmesi (Paylaşma veya İzale–İ Şüyu) Davalarında Vekâlet Ücreti 
 
215
a. Genel Olarak 
 
215
b. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Sulh, Davanın Açılmamış Sayılması ya da Reddine Karar Verildiği Hallerinde Vekâlet Ücreti 
 
216
c. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Feragat ve Kabulün Varlığı Halinde Davanın Durumu ve Yargılama Giderleri 
 
217
5. İstihkak Davaları (İİK m. 97) ile İptal Davalarında (İİK m. 277 vd) Vekâlet Ücreti 
 
218
6. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Davada Vekâlet Ücreti 
 
218
7. Boşanma Davalarında Vekâlet Ücretinin Hesaplanması 
 
219
8. Kadastro Davalarında Vekâlet Ücreti 
 
220
a. Kadastro Tespitine İtiraz Davaları 
 
220
b. Kamu İdareleri Tarafından Açılan Davalar 
 
221
c. Kadastro Mahkemesine Davanın Devrinde Vekâlet Ücreti (Kad. K. m. 26 ve 27). 
 
221
9. Kamulaştırma Davalarında Vekâlet Ücreti 
 
222
10. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 17) 
 
222
11. Ceza Davalarında Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 14) 
 
223
V. KANUN YOLLARI AŞAMASI (İSTİNAF VE TEMYİZ) İLE İTİRAZ GİBİ HUKUKİ İMKÂNLARDA YARGILAMA GİDERLERİ ve YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
 
224
A. Genel Olarak Kanun Yolları 
 
224
B. İstinaf, Temyiz ve İtirazlarda Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
225
1. Genel Olarak Kanun Yollarında Yargılama Giderleri 
 
225
a. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay’da İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılacak Davalarda Harçlar ve Diğer Yargılama Giderleri 
 
225
aa. İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılacak Davalarda Başvuru Harcı 
 
226
bb. İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılacak Davalarda Karar ve İlam Harcı 
 
226
aaa. İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılacak Davalarda Nispi Karar ve İlam Harcı 
 
226
bbb. İlk Derece Mahkemesi Olarak Açılacak Davalarda Maktu Karar ve İlam Harcı 
 
226
2. Kanun Yolları (İstinaf ve Temyiz) İle İtiraz Başvurularında Alınacak Harçlar ve Diğer Giderler 
 
227
a. Kanun Yollarında Yargılama Harç ve Giderleri 
 
227
b. Genel Olarak Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yolu 
 
228
c. Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yolunda Yargılama Harç ve Giderleri 
 
229
aa. İstinaf Kanun Yolunda Başvuru Harcı 
 
229
bb. Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yoluna Başvuruda Karar ve İlam Harcı 
 
230
cc. Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yoluna Başvuruda Tebliğ Giderleri 
 
230
dd. Bölge Adliye Mahkemelerine İstinaf Kanun Yoluna Başvuruda Diğer Giderler 
 
231
ee. Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf Kanun Yolunda Harçların ve Giderlerin Ödenmesi 
 
232
3. İstinafta Kararın Kaldırılması ve Bölge Adliye Mahkemesince Yeni Bir Karar Verilmesi Halinde Yargılama Harç ve Giderlerinin Yeniden Tespiti ve Karara Bağlanması 
 
233
4. İstinafta Bölge Adliye Mahkemesince İstinaf Talebinin Kabulü İle Kararın Kaldırılması ve Dosyanın Yeniden Karar Verilmek Üzere İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesinde Yargılama Giderleri 
 
237
5. İstinafta İki Tarafın da Haklı Olması ve Kararın Kaldırılarak İlk Derece Mahkemesine Yeniden Karar Verilmek Üzere Gönderilmesinde Yargılama Giderleri 
 
238
6. Katılma Yolu İle İstinafta ve Asıl İstinafa Gidenin Dilekçesine Cevap Vermede Yargılama Giderleri 
 
239
7. Yargıtay’da Temyiz Kanun Yolu ve Yargılama Giderleri 
 
240
a. Genel Olarak Temyiz Kanun Yolu 
 
240
b. Temyiz Kanun Yolunda Yargılama Giderleri 
 
240
aa. Temyiz Kanun Yoluna Başvuruda Başvuru Harcı 
 
241
bb. Temyiz Kanun Yoluna Başvuruda Karar ve İlam Harcı 
 
241
cc. Onama, Bozma, Düzelterek Onama Kararları ve Yargılama Giderleri 
 
242
dd. Temyiz Kanun Yoluna Başvuruda Tebliğ Giderleri 
 
245
ee. Temyiz Kanun Yoluna Başvuruda Diğer Giderler 
 
245
8. Hâkimin Davadan Çekinmesi ve Ret Nedeniyle Çekilme Hallerinde Yargılama Giderleri 
 
246
a. Hâkimin Davayı Bakmaktan Yasaklılığı ve Yargılama Giderleri 
 
246
b. Hâkimin Ret Sebepleri Nedeniyle Davadan Çekilmesi 
 
247
9. İtiraz ve Benzeri Kanuni İmkânlarda Yargılama Giderleri 
 
248
C. İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarından Sonra Bakiye Yargılama Giderinin Olmasının Kararın İcrasına ve Kanun Yollarına Etkisi 
 
249
D. Yargılamanın Yenilenmesinde Harçlar ve Yargılama Giderleri 
 
250
E. Diğer Yargı Harçları 
 
252
İkinci Bölüm
 
 
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNDE, KONKORDATODA,
 
 
DİĞER DAVA VE İŞLERDE YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİ
 
 
§. 3 TAKİP (İCRA, İFLAS) GİDERLERİ İLE KONKORDATO GİDERLERİ 
 
255
I. GENEL OLARAK İCRA VE İFLAS HARÇLARI VE GİDERLERİ 
 
255
II. İCRA TAKİPLERİ VE TAKİP GİDERLERİ 
 
255
A. Genel Olarak İcra Takiplerinde Takip Giderleri 
 
255
B. İcra Takibinde Alınacak Harçlar 
 
257
1. İcra Takibinde Harçlar ve Kanuni Düzenlemeler 
 
257
2. İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı, Harç Borcunun Bulunması ve İcraya Konulması 
 
257
3. İcra Takiplerinde Başvuru Harcı 
 
258
4. Peşin Harç (Para ve Teminat Alacaklarına İlişkin İlamsız İcra Takiplerinde) 
 
259
5. Tahsil Harcı (Konusu Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Olan ve Değeri Belli Olan İcra Takiplerinde) 
 
259
a. Genel Olarak Tahsil Harcı 
 
259
b. Tahsil Harcının Hesaplanması 
 
260
c. İcra Tahsil Harcının Ödenmesi 
 
261
6. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı (Konusu Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan veya Değeri Belli Olmayan İcra Takiplerinde) 
 
262
7. İcra Dairesi Dışında Yapılan İşlemlerde Harç (Haciz, Teslim ve Satış Harcı) 
 
263
8. Haczedilen Taşınmazlar İçin İdare Harcı 
 
263
9. Cezaevleri Harcı 
 
263
C. Merkezi Takip Sistemine Tabi İcra Takiplerinde Harçlar 
 
264
1. Genel Bilgi 
 
264
2. Merkezî Takip Sistemi (Başvuru) Harcı 
 
264
3. Diğer Harçlar 
 
265
D. İcra Takiplerinde Diğer Harç ve Giderler 
 
265
1. İcra Takiplerinde Diğer Harçlar 
 
265
2. İcra Takip ve İşlemlerinde Diğer Giderler (Takip Masrafları) 
 
265
a. Genel Olarak İcra Takip Masrafları 
 
265
b. Sorgulama Masrafları 
 
266
c. Satış Masrafları ve Satış Masrafları İçin Avans Yatırılması 
 
266
d. Muhafaza ve Gümrük Masrafları 
 
268
aa. Lisanslı Yediemin Depoları Ücretleri 
 
268
aaa. Lisanslı Yediemin Depolarında Muhafaza Ücretinin Hesaplanması (LYED Ücret Tarifesi m.3). 
 
268
bbb. Muhafaza Ücretinin Azami Haddi (LYED Ücret Tarifesi m.4). 
 
269
ccc. Muhafaza İçin Muhafaza Avansının Alınması (LYED Ücret Tarifesi m.5) 
 
269
E. İcra Takiplerinde Özel Bazı Durumlarda Takip Giderlerinin Belirlenmesi ve Sorumluluk 
 
270
1. Borçlunun Mal, Hak veya Alacaklarının Sorgulanması ve Takip Gideri (İİK m. 8/a) 
 
270
2. İcra Takibinden Vazgeçilmesi Halinde Takip Giderleri 
 
270
3. Takip Yolunun Değiştirilmesi ve Takip Giderleri 
 
271
4. Takiplerde Tarafların Değişmesi ve Takip Giderleri 
 
271
a. Takip Alacaklısının Değişmesi ve Takip Giderleri 
 
271
b. Takip Borçlusunun Değişmesi Halinde Takip Giderleri 
 
272
5. Kesin Aciz Belgesine Dayalı Olarak Takip Açılması Durumunda Alınacak Harçlar (İİK m. 143/3) 
 
274
6. İhalenin Feshi Talebinde Takip Giderleri (İİK m. 134) 
 
275
7. İstinabe Yoluyla İcra Takiplerinde Harç ve Giderler 
 
276
8. Takipte Yenileme İşlemleri ve Takip Giderleri 
 
277
a. Haczin Zamanında İstenmemesi veya Haciz İsteme Süresinin İçinde Yenilenmemesi Nedeniyle Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılması ve Takip Giderleri 
 
277
b. Satış İsteminin Kanuni Müddet İçinde İstenmemesi, Satış Talebinin Geri Alınması ve Sürenin Yeniden İşlemesi Hallerinde Takip Giderleri 
 
278
c. İcra veya Ödeme Emrinin İptali Halinde Giderler 
 
278
d. Haricen Tahsillerde Giderler 
 
279
9. Hukuken Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Teslim Alınmaması ve Elden Çıkarılmasında Harç ve Giderler (İİK Geçici Madde 11) 
 
279
10. İmzaya İtiraz, İtirazın Kaldırılması ve Takip Giderleri (İİK Madde 68/a) 
 
280
11. Haczin Kalkması Sonucu Haciz ve Muhafaza Giderlerinden Sorumluluk (İİK Madde 110) 
 
280
12. Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet ve Giderler (İİK Madde 128/a) 
 
280
13. İhalenin Neticesi ve Feshine İlişkin Şikâyet ve Giderler (İİK Madde 134) 
 
281
14. İadesine Karar Verilen Taşınır Mahcuz Malların Muhafaza Giderlerinden Sorumluluk (İİK m. 88) 
 
281
15. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (İİK Madde 309/u) 
 
281
17. Borç Ödemeden Aciz Vesikası Düzenlenmesinde Harç ve Masraflar (İİK Madde 143) 
 
283
F. İcra Takibinde Vekâlet Ücreti 
 
283
1. Genel Olarak 
 
283
2. İcra ve İflas Müdürlüklerinde Vekâlet Ücretinin Hesaplanması 
 
285
a. Konusu Para veya Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Takiplerde Vekâlet Ücreti 
 
285
b. Konusu Para Olmayan ve de Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan Takiplerde Vekâlet Ücreti 
 
286
c. Ödeme veya İcra Emrinde Belirtilen Süre İçinde Borcun Ödenmesi ve Vekâlet Ücreti 
 
286
d. Vekâlet Ücretinde Üst Sınır 
 
286
3. Tahliyeye İlişkin İcra Takiplerinde Vekâlet Ücreti 
 
286
4. Aciz Belgesi Alınması ve Vekâlet Ücreti 
 
287
G. İcra Mahkemesine Yapılan Başvuru ve Davalarda Harçlar ve Yargılama Giderleri 
 
287
1. Genel Olarak 
 
287
2. İcra Mahkemesinin Bazı Karar ve İşlemlerinde Yargılama Harç ve Giderleri 
 
288
a. Gecikmiş İtirazda Yargılama Giderleri 
 
288
b. İstihkak Davası İle İptal Davalarında (İİK m. 97, 98, 228 ile 277 vd.) Yargılama Giderleri 
 
289
aa. İstihkak Davasında Yargılama Giderleri: 
 
289
bb. Tasarrufun İptali Davasında Yargılama Giderleri: 
 
289
c. Şikâyetlerde Yargılama Giderleri 
 
290
d. İtirazların Kaldırılmasında Yargılama Giderleri 
 
291
3. İcra Mahkemelerinde Vekâlet Ücret (AAÜT m.11) 
 
292
H. İcra Takibinde Harç ve Giderlerin Tahsili ve Sorumluluk 
 
294
1. Harçların Tahsil Edilmesi 
 
294
a. Harç Tahsili Yapacak İcra Daireleri 
 
295
b. Takip Talebiyle Beraber Tahsil Edilecek Harçlar 
 
295
c. Borcun Ödenmesi, Satışlar ve Harçların Tahsili 
 
296
d. Talimat Suretiyle Yapılan İşlemlerde Harçların Tahsili 
 
297
e. Harçların Vergi Dairelerince Tahsili 
 
297
f. Taksitli Ödemelerde Harçların Tahsili 
 
298
2. İcra Harç ve Giderlerinden Sorumluluk 
 
298
a. Genel Sorumluluk Kuralı “Takipte Haksız Çıkan Tarafın Sorumluluğu” 
 
298
b. Borçlunun Hal ve Durumu İle Kendisine Karşı Takip Başlatılmasına Sebebiyet Vermemiş Olması ve Ödeme (İtiraz) Süresi İçinde Borcunu Ödemesi Hallerinde Sorumluluk 
 
299
c. Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucunda Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Masraflar ve Harçlardan Sorumluluk 
 
300
III. İFLAS TAKİPLERİNDE İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 
 
300
A. Genel Olarak İflas, İflas Yoluyla Takip Türleri ve İflas Usulü 
 
300
1. Genel Olarak İflas 
 
300
2. İflas Yolları (Türleri) 
 
301
a. Takipli İflas (İflas Yolu İle Takip Başlatarak) 
 
301
b. Takipsiz İflas (Doğrudan Doğruya İflasın İstenmesi) 
 
301
B. İflas Takiplerinde Takip Giderleri 
 
302
1. Genel Olarak İflas Takibinde Harçlar ve Harçlara İlişkin Düzenlemeler 
 
302
2. İflas Takiplerinde Takip Gideri Olarak Harçlar 
 
302
a. İflas Davası ve Talebinde Harçlar 
 
303
b. Konunun Değeri Üzerinden Nispi Harç 
 
303
c. Sıra Cetveline Karşı Şikâyetlerde ve İtirazlarda (İflas Sırasında Açılacak Kayıt Kabul ve Kayıt Terkini Davalarında) Harç 
 
304
3. İflas Daireleri Dışında Yapılan İşlemlerde Harç (Haciz, Teslim ve Satış Harcı) 
 
305
4. İflas Gideri Olarak İflas Masrafları 
 
305
a. Genel İflas Giderleri 
 
305
b. İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafları 
 
305
C. İflas Takibinde Vekâlet Ücreti 
 
307
D. İflasta Harç ve Giderlerden Sorumluluk 
 
307
IV. KONKORDATO BAŞVURULARI, GİDERLER VE KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 
 
308
A. Konkordato Başvurularında Giderler 
 
308
1. Genel Olarak Konkordato 
 
308
2. Konkordatoda Harçlar ve Giderler 
 
309
a. Konkordato Talebinde Harçlar 
 
309
aa. Maktu harç 
 
309
bb. Konunun Değeri Üzerinden Nispi Harç 
 
309
b. Konkordato Talebi ve Konkordato Gider Avansı 
 
309
c. Konkordatonun Tasdiki Şartı Olarak Bazı Harç ve Giderlerin Yatırılması 
 
311
ç. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (İİK Madde 308/g) 
 
311
d. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (İİK m. 309/u) 
 
312
§. 4 İDARİ DAVA VE İŞLERDE, TAHKİMDE, ARABULUCULUKTA, CEZA YARGILAMASINDA VE VERGİ YARGISINDA YARGILAMA GİDERLERİ 
 
313
I. İDARİ DAVA VE İŞLERDE HARÇLAR 
 
313
A. Başvuru Harcı 
 
314
B. Celse Harcı 
 
315
C. Karar ve İlam Harcı 
 
315
1. Nispi Karar ve İlam Harcı 
 
315
2. Maktu Karar ve İlam Harcı 
 
315
D. Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları 
 
316
E. Keşif Harcı 
 
318
II. VERGİ YARGISINDA HARÇLAR 
 
318
A. Vergi Yargısında Uygulanacak Tarife ve Hükümler 
 
318
B. HK Ekli (3) Sayılı Tarifeye Göre Vergi Yargısı Harçları 
 
318
1. Başvuru Harcı 
 
318
2. Karar ve İlam Harcı 
 
319
a. Nispi Karar ve İlam Harcı 
 
319
aa. Vergi Mahkemesi İle Bölge İdare Mahkemesi Kararlarında 
 
319
bb. Danıştay Kararlarında 
 
319
b. Maktu Karar ve İlam Harcı 
 
319
3. Suret harçları 
 
320
4. Vergi Yargısında Harçların Ödenmesi ve Sorumluluk 
 
320
III. TAHKİM YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE SORUMLULUK 
 
320
A. Genel Olarak Tahkim Yargılaması 
 
320
B. Tahkimde Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
322
1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamındaki Tahkimde Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
322
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamındaki Tahkim Yargılamasında “Yargılama Giderleri” 
 
322
b. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamındaki Tahkim Yargılamasında Hakem Ücreti 
 
323
aa. Genel Olarak Hakem Ücreti ve Hakem Ücretinin Belirlenmesi 
 
323
bb. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hakem Ücretlerinin Belirlenmesi 
 
323
cc. Hakem Ücretin Kısmen Hak Edilmesi ve Ücret Ödenmeyecek Haller (Tarife m. 5) 
 
324
dd. Davanın Geri Alınması, Konusuz Kalması, Feragat, Kabul veya Sulh Halinde Hakem Ücreti (Tarife m. 6) 
 
324
ee. İptal Davası Sonucunda Hakemin Davaya Yeniden Bakması (Tarife m. 8) 
 
325
2. HMK Tahkim Yargılamasında Yargılama Giderleri İçin Avans Verilmesi 
 
325
3. HMK Tahkim Yargılamasında Yargılama Giderlerinin Tespiti, Giderlerden Sorumluluk ve Alınan Avansların İadesi 
 
325
4. Hakem Kararlarının İnfazı Gerektiği Hallerde Yargılama Giderleri 
 
326
a. Genel Olarak Hakem Kararlarının İnfazı ve Yargılama Giderleri 
 
326
b. Yabancı Hakem Kararlarının İnfazı ve Yargılama Giderleri 
 
326
c. Zorunlu İç Tahkim Halinde Hakem Kararlarının İnfazı ve Yargılama Giderleri 
 
327
aa. Kararların İnfazına İlişkin Mahkeme veya Hâkim Tarafından Verilecek Şerhlerde Yargılama Giderleri 
 
327
bb. Zorunlu Tahkim Hallerinde Tahkime Başvuru Halinde Yargılama Giderleri 
 
328
5. Arabuluculukta Giderler, Arabuluculuk Tutanağına Şerh Verilmesi ve Yargılama Giderleri 
 
331
a. Arabuluculuk Ücreti 
 
331
b. Arabuluculuk Ücretinin Kapsadığı İşler (Arabuluculuk AÜT m. 2) 
 
332
c. Arabuluculuk Ücretinin Sınırları ve Ücretin Tümünü Hak Etme (Tarife m. 3–4) 
 
333
d. Arabuluculuk Faaliyetinin Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Ücret ve Yeni Bir Uyuşmazlık Konusunun Ortaya Çıkmasında Ücret (Arabuluculuk AÜT m. 5, 6). 
 
333
e. Arabuluculuk Tutanağına Şerh Verilmesi ve Yargılama Giderleri 
 
334
f. Arabuluculukta Giderler ve Sorumluluk 
 
336
aa. Genel Olarak 
 
336
bb. 7251 sayılı Kanun m. 59 ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Eklenen Yeni 73’üncü Madde ve Değerlendirilmesi 
 
337
6. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarında ve Kararlara İtiraz Edilmesi ve Kararın İcrasında Giderler 
 
337
a. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru ve Yargılama Giderleri 
 
338
b. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarına Karşı İtiraz Başvurusu ve Yargılama Giderleri 
 
340
c. Doğrudan Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalarda Yargılama Giderleri 
 
341
IV. CEZA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 
 
342
A. Genel Olarak Ceza Davaları ve Yargılama Giderleri 
 
342
B. Ceza Yargılamasında Harçlar, Yargılama Giderleri ve Sorumluluk 
 
343
1. Genel Olarak Ceza Yargılamasında Harçlar 
 
343
2. Ceza Yargılamasında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
345
a. Sanığın Yükümlülüğü (CMK m. 325) 
 
345
b. Ceza Yargılamasında Davalarda Giderlerinden Özel Sorumluluk Halleri (CMK m. 326) 
 
345
c. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Yargılama Giderleri ve Sorumluluk (CMK m. 327) 
 
345
d. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Yargılama Giderleri (CMK m. 328) 
 
346
e. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Yargılama Giderleri (CMK Madde 329) 
 
346
f. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Yargılama Giderleri (CMK Madde 330) 
 
346
C. Ceza Yargılamasında Tanıklık Ücreti 
 
347
D. Ceza Davalarında Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 14) 
 
348
1. Genel Olarak Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler (AAÜT m. 2) 
 
349
2. Ceza Davalarında Vekâlet Ücreti (AAÜT m. 14) 
 
349
E. Ceza Yargılamasında Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemeler 
 
350
Üçüncü Bölüm
 
 
YARGILAMA GİDERİ OLAN HARÇLARIN ÖDENMEMESİ,
 
 
HARÇLARDAN MUAFİYET VE İSTİSANLAR
 
 
§. 5 HARÇLARIN ÖDENMEMESİ VEYA NOKSAN ÖDENMESİNİN SONUÇLARI 
 
353
I. DAVA VE DİĞER İŞLERDE HARÇLARIN ÖDENMEMESİ VEYA NOKSAN ÖDENMESİ 
 
353
A. Genel Olarak 
 
353
B. İlk Derece Mahkemelerinde Harçların Ödenmemesi veya Noksan Ödenmesi ve Sonuçları 
 
354
C. Kanun Yollarına Başvuruda Harçların Ödenmemesi veya Noksan Ödenmesi ve Sonuçları 
 
356
§. 6 HARÇTAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
 
358
I. GENEL OLARAK 
 
358
II. HARÇLAR KANUNUNA GÖRE HARÇTAN İSTİSNALAR VE MUAF TUTULAN KİŞİLER 
 
359
A. Harçtan Muafiyet ve Tarafların Durumu 
 
359
B. Harçlar Kanununda Belirtilen İstisnalar 
 
361
C. Harçlar Kanununda Ön Görülen Muafiyetler 
 
362
D. Harçtan Muafiyet ve İstisnalara Getirilen Sınırlamalar (HK m.123) 
 
364
E. Diplomat Muaflığı (HK m. 124) 
 
365
F. Özel Kanunlarda Öngörülen Muafiyet ve İstisnalar 
 
365
1. 1581 s. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu (m.19/B–a) 
 
365
2. 2942 s. Kamulaştırma Kanunu (m. 36), 
 
365
3. TMK m. 1026, 1027; 2644 s. Tapu Kanunu m. 33 ve HK m. 13/j 
 
366
4. 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
 
366
5. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
 
366
Yararlanılan Kaynaklar 
 
371
Kavramlar Dizini 
 
373

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Yargılama ve Takip Giderleri Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: