Zorunlu Trafik Sigortasında Bedensel Zararlar Yönünden Zenginleşme Yasağı İlkesi ve Gerçek Zararın Belirlenmesi Seçkin Yayıncılık

Zorunlu Trafik Sigortasında Bedensel Zararlar Yönünden Zenginleşme Yasağı İlkesi ve Gerçek Zararın Belirlenmesi Seçkin Yayıncılık

 190,00

Stok kodu: 9789750278761 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıTemmuz 2022
ISBN9789750278761
Sayfa Sayısı152
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Zorunlu trafik sigortası, zorunlu bir sigorta türü olması sebebiyle en çok akdedilen sigorta sözleşmeleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda motorlu araç sayısının da çokluğu sebebiyle yaşanan trafik kazaları dolayısıyla uyuşmazlıklara en çok konu olan sigorta türlerinden biridir.
Bir sorumluluk sigortası çeşidi olarak zorunlu trafik sigortası, trafik kazaları sebebiyle üçüncü kişilerin uğradığı zararları giderme işlevi görmektedir. Bu çalışmada üçüncü kişilerin uğradığı bedensel zararlar ve ölüm halinde meydana gelen zararlar yönünden bir inceleme yapılmıştır.
Zorunlu trafik sigortasına ilişkin başlıca düzenlemeler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıdır. İlgili mevzuatta yaşanan değişiklikler -gerek Anayasa Mahkemesi iptal kararı gerek Kanun ve Genel Şartlar değişiklikleri- ve bu iki düzenlemenin birbiri ile çatışır nitelikteki hükümleri belirsizliklere neden olmaktadır. Bu belirsizlikler de ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, sigorta şirketi ile zarar gören tarafın farklı iddialarda bulunmasına yol açmaktadır. Ayrıca bu belirsizliklerin sigorta hakemleri arasında farklı görüşlere yol açtığı, yargı kararlarının da bu yüzden sık sık yön değiştirdiğini söylemek yanlış olmaz.
Son değişiklikler göz önünde bulundurularak, gerçek zarar ve zenginleşme yasağı ilkesi gözetilerek, uygulamada yer alan görüşlerden hangisinin tercih edilmesi gerektiği kitapta değerlendirilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Sağlık Giderleri Tazminatı
.
Geçici İş Göremezlik Tazminatı
.
Sürekli İş Göremezlik Tazminatı
.
Yaşam Boyu Bakım Gideri
.
Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
GİRİŞ 
 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
ZENGİNLEŞME YASAĞI İLKESİ
 
 
I. KAVRAM VE UYGULAMA ALANI 
 
19
II. ZENGİNLEŞME YASAĞI İLKESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
23
III. SİGORTA HUKUKUNUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI İLE ZENGİNLEŞME YASAĞI İLKESİNİN İLİŞKİSİ 
 
23
A. Sigorta Değeri ile İlişkisi 
 
23
B. Sigorta Bedeli ile İlişkisi 
 
26
C. Sigorta Tazminatı ile İlişkisi 
 
29
IV. ZENGİNLEŞME YASAĞI İLKESİNİN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 
 
31
A. Sigorta Değeri=Sigorta Bedeli Kuralı 
 
31
1. Eksik Sigorta 
 
31
2. Aşkın Sigorta 
 
33
3. Birden Çok Sigorta 
 
34
a. Müşterek Sigorta 
 
36
b. Çifte Sigorta 
 
38
c. Kısmi Sigorta 
 
40
B. Tazminat İlkesi 
 
41
C. Halefiyet 
 
42
1. Genel Olarak 
 
42
2. Halefiyetin Şartları 
 
44
3. Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları 
 
47
V. TTK 1459. MADDESİ İLE TTK 1485. MADDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
49
VI. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
 
51
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA ÖLÜM DIŞINDAKİ
 
 
BEDENSEL ZARARLARA İLİŞKİN ÖDENECEK TAZMİNATLAR VE
 
 
ZENGİNLEŞME YASAĞI İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
I. SAĞLIK GİDERLERİ TAZMİNATI 
 
53
II. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI 
 
64
III. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI 
 
72
A. Genel Olarak 
 
72
B. Zarar Hesabında Dikkate Alınacak Unsurlar 
 
76
1. Maluliyet Oranı 
 
77
a. Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü 
 
77
b. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
 
78
c. Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 
 
78
d. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 
 
79
e. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 
 
80
f. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 
 
82
g. Maluliyet Oranının Belirlenmesinde Hangi Yönetmeliğin Uygulanacağının Tespiti 
 
84
2. Gelir Durumu 
 
86
3. Çalışma ve Yaşam Süresi 
 
89
C. Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar 
 
99
1. Failin Kusur Derecesinin Etkisi 
 
100
2. TBK 52. Maddede Belirtilen İndirim Sebepleri 
 
101
a. Zarar görenin rızası 
 
101
b. Zarar görenin müterafik kusuru 
 
101
c. Zarar verenin yoksulluğa düşecek olması 
 
103
3. Diğer İndirim Sebepleri 
 
104
a. Beklenmedik (Umulmayan) Olaylar 
 
104
b. Zarar Görenin Bünyesinden Kaynaklanan Etkenler (Bünyevî İstidatı) 
 
105
c. Hatır İşleri (Hatır Taşıması/Hatır İçin Kullandırma) 
 
105
4. İndirim Yasağı 
 
110
IV. YAŞAM BOYU BAKIM GİDERİ 
 
110
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA ÖLÜM HALİNDE
 
 
ÖDENECEK TAZMİNATLAR VE ZENGİNLEŞME YASAĞI İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
115
II. CENAZE GİDERLERİ 
 
116
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA (ÖLÜM) TAZMİNATI 
 
118
A. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuki Niteliği ve Özellikleri 
 
118
B. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Özel Şartları 
 
120
1. Desteklik İlişkisinin Varlığı 
 
120
2. Bakım Gücü ve Bakım İhtiyacının Varlığı 
 
123
C. Zarar Hesabında Dikkate Alınacak Unsurlar 
 
124
1. Desteğin Gelir Durumu 
 
124
2. Yardım Miktarı (Destek Görene Ayrılacak Pay) 
 
124
3. Bakım Gücü ve Bakım İhtiyacı Süreleri 
 
125
D. Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar 
 
128
1. Geride Kalan Eşin Evlenme Olasılığı İndirimi 
 
128
E. Sürücünün Kendi Kusuruyla Ölümü Durumunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Sigortacının Sorumlu Olup Olmadığı Sorunu 
 
130
SONUÇ 
 
135
Kaynakça 
 
143
Kavram Dizini 
 
151

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Zorunlu Trafik Sigortasında Bedensel Zararlar Yönünden Zenginleşme Yasağı İlkesi ve Gerçek Zararın Belirlenmesi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: